De greep van 30 miljard harde guldens door de overheid uit de ABP pensioenkas is geen incident. De vergrijzing is de nieuwste overheidstool en bangmaker geworden. Na de klimaatcrisis, het internationale terrorisme en de kredietcrisis is er weer een prachtige boeman waar je als overheid alle kanten mee uit kunt maar die toch zo lekker vaag blijft. Met vergrijzing als troef in de politieke MSM hand zet je je kaarten op het leegtrekken van de pensioenfondsen, natuurlijk de burger zijn portemonnee en de voorspelling van ‘ernstige tekorten op de arbeidsmarkt wegens babyboompensioen’ waardoor iedereen onmiddelijk en zonder gedraal aan de bak moet.  Want het dempen van de  staatsschuld en behoud van de overheidsmacht, daar draait het werkelijk om.

Om even te beginnen met het ‘binnenkort nijpende probleem op de arbeidsmarkt’: zo goed als alle bedrijven hebben hun personeelsbestand in de afgelopen 5 jaar drastisch teruggebracht en kwamen daarbij tot de ontdekking dat er flink wat functies zijn die helemaal niet ingevuld of vervangen hoeven te worden. Permanente exit werkgelegenheid en vaarwel babyboomers. Wie heeft er nog een full time receptioniste, boekhouder, concierge, secretaresse of kantinedame nodig vandaag de dag ?  Zelf werkte ik bij een bedrijf dat in enkele jaren een derde van het personeelsbestand terugbracht en de productiviteit met 20% omhoog krikte.  Verder loopt de hele ‘maak’industrie nu al compleet leeg richting lage-lonen-landen wegens te duur en over de hele linie is er door innovatie en efficientie sprake van een continue verhoging van de (arbeids-)productiviteit. Dus waar zijn die banen die hoognodig ingevuld moeten worden ? O ja, in de immer uitdijende publieke sector waar men met 63.500 politieagenten nog geen 10% van de woninginbraken kan oplossen. De bureaucratie heeft inderdaad een permanent gillende behoefte aan vergadervee, protocolopstellers en regelnichten.

De Nederlandse pensioenfondsen beschikken over een kapitaal van maar liefst 700 miljard euro. Daar kijkt de staat met een begerig oog naar. In Nederland neemt meer dan 90% van de Nederlandse werknemers deel aan een pensioenregeling en betaalt daar dus aan mee.  Nederlanders beginnen gemiddeld op hun 23e te werken en de gemiddelde leeftijd waarop men met pensioen gaat is 63 jaar. Na hun pensioen leven mannen gemiddeld nog geen twintig jaar meer en vrouwen een paar jaar langer. De gemiddelde Nederlandse werknemer spaart (samen met de werkgeversbijdrage) gedurende een werkzaam leven van 40 jaar één tot 1,6 miljoen euro bij elkaar. Deel dat bedrag door de 20 jaar die men dan gemiddeld nog te leven heeft, dan kom je uit op een jaarinkomen van € 50.000 tot € 80.000 (let wel: bovenop de AOW-uitkering!).

Uw overheid interesseert het totaal niet of u al dan niet een leefbaar bestaan heeft na uw pensioen. Die denkt alleen aan haar eigen belang, het vergroten van de macht en invloed en zorgen dat het niet tot een melt-down komt vanwege de alles overweldigende staatsschuld. Met minder productieven (ambtenaren kosten alleen maar) wordt het terugbetalen van het constant stijgende overheidstekort een stuk lastiger. Volgens het CPB kan de toekomstige staatsschuld met gemak vervijfvoudigd worden in de toekomst. Met minder productieven een recept voor onrustige tijden en mogelijk machtsverlies of machtsinkrimping.

De  naoorlogse generatie van de jaren ’50 en ’60 waren veel jongere werknemers waren die geld inlegden in het pensioenfond en relatief weinig ouderen die daarvan op dat moment profiteerden. Er bleef dus veel geld over. Wat er met dat surplus aan geld gedaan is, laat zich raden. Vast staat dat diverse regeringen het in loononderhandelingen hebben gebruikt om tot akkoorden te komen door de pensioenpremies tijdelijk te verlagen. Maar zeer waarschijnlijk is er nog méér geld aan die fondsen onttrokken – ten behoeve van linkse of rechtse hobby’s.

Deskundigen, instanties en politici verheffen de vergrijzing tot een bijbelse plaag waarvoor ‘onorthodoxe maatregelen’ genomen moeten worden. Klinkt bekend, niet waar ?  Zoals bijvoorbeeld de kosten voor ‘de zorg’. Die moet straks allemaal opgebracht worden door de jongeren, zeg maar de kinderen van de babyboomers. Nu is de zorg in Nederland dankzij de overheid een bureaucratisch moloch van jewelste dus een ineenstorting zou eerder een zegen dan een ramp zijn maar daarnaast is het weer een typisch voorbeeld van lineair schaarstedenken.

Onder het motto van ‘bestrijding van de gevolgen van vergrijzing’  zullen er de komende tijd allerlei plannen, wetten en regelingen komen die enkel en alleen tot doel hebben om de burger armer en de overheid rijker te maken. Dit, naar goed gebruik, allemaal onder het motto ‘voor uw eigen bestwil en om erger te voorkomen’.

23 REACTIES

 1. Waarom zeurt het ABP daar nu nog over? In 1996 zijn ze geprivatiseerd, dus kan de overheid niet meer ‘lenen’.

  “Om even te beginnen met het ‘binnenkort nijpende probleem op de arbeidsmarkt’: zo goed als alle bedrijven hebben hun personeelsbestand in de afgelopen 5 jaar drastisch teruggebracht en kwamen daarbij tot de ontdekking dat er flink wat functies zijn die helemaal niet ingevuld of vervangen hoeven te worden.”

  Veel mensen, die wat moeite ondervinden werk te vinden, hopen op deze uittocht van het babygeboomte. Ik zeg altijd, dat dat ijdele hoop is, omdat dit het bedrijfsleven evenals de overheid al decennia bekend is. In tegenstelling tot de overheid regeert het bedrijfsleven vooruit en zal zich niet laten verrassen door een werknemersmarkt, doordat de babyboomers met pensioen gaan. Zorgen, dat je weg bent uit vergrijsde gebieden, functies niet meer invullen en dergelijke zijn strategieën daarvoor.

  Burnitall [2] reageerde op deze reactie.

 2. @Vilseledd [1]: “Waarom zeurt het ABP daar nu nog over? In 1996 zijn ze geprivatiseerd, dus kan de overheid niet meer ‘lenen’.”

  Ze zeuren daar nog steeds om, omdat dit geld is (niet was) van de burger. En het is niet meer dan terecht dat ze dat terug willen…Diefstal blijft diefstal.. Alleen hadden de heren bestuurders er nooit mee mogen instemmen dat die 30 miljard gulden “geleend” werden..

 3. “De naoorlogse generatie van de jaren ’50 en ’60 waren veel jongere werknemers waren die geld inlegden in het pensioenfond en relatief weinig ouderen die daarvan op dat moment profiteerden. Er bleef dus veel geld over. Wat er met dat surplus aan geld gedaan is, laat zich raden. Vast staat dat diverse regeringen het in loononderhandelingen hebben gebruikt om tot akkoorden te komen door de pensioenpremies tijdelijk te verlagen.”

  En daarenboven wacht ons a.g.v. de vergrijzing nog een self induced crash, zoals ik 5 jaar geleden reeds schreef: http://edelmetaal.wilbertgeers.nl/Michielsens_1.html

 4. Nou, zo gek was mijn reactie laatst niet als ik dit zo zie. Ik zei toen dat je beter huizen kon kopen van dat geld dat je ieder jaar betaald aan pensioen. Dan kun je er makkelijk 3 tot 4 kopen voor je 50ste jaar en vanaf die leeftijd zou je dus heel ruim kunnen leven van de huur. Zonder te werken dus!

  Werkende mensen betalen snel 600 euro per maand pensioen. Het bedrag dat op hun loonstrookje staat is maar 1/3 van het hele bedrag. De rest, 2/3, wordt door de werkgever betaald en staat niet op het loonstrookje.

  Maar ja, zoals ik al eerder zei, ze kunnen het volk gewoon blijven bestelen want de meeste kunnen toch niet rekenen. En het interesseerd ze toch niks. In Frankrijk kunnen ze tenminste rekenen en dat kun je op straat duidelijk zien als ze de pensioen leeftijd willen verhogen. Hier hoor ik het volk zeggen: ja we moeten wel doorwerken tot 67 , het geld is op.
  Sorry maar, zo’n mensen verdienen het gewoon om opgelicht te worden en slaaf te zijn tot 67 jaar.

  Scrutinizer [5] reageerde op deze reactie.

 5. @Eric [4]: Voor een individu kan zo’n strategie misschien wel kloppen, maar het zou geen oplossing zijn als iedereen dit deed. In wezen maakt het dan niet uit of elkeen dit individueel doet, dan wel of pensioenfondsen zo’n strategie voor hun leden zouden toepassen, wat in wezen hetzelfde is als wat ze nu doen doch met als enige verschil dat ze dan voor 100% in residentieel vastgoed zouden stappen.
  Enig idee wat voor zeepbel dit tot gevolg zou hebben?
  Moet er niet aan denken dat er per gepensioneerde 4 huizen zouden zijn en voor nog actieve leden tussen de 0 en de 4 (gemiddeld 2) naar rato van hun aantal jaren contributie. Er zou zo’n overaanbod van vastgoed zijn dat er ruim 50% leegstand zou zijn en de huurmarkt volledig zou instorten.
  Dus in de context die er was, kan je wel argumenteren dat het jammer is dat jij je centen niet zelf mocht beheren en je niet een mini vastgoedimperiumpje hebt kunnen uitbouwen, maar als dit door/voor iedereen tot strategie verheven zou zijn, dan had je een mega bubble die de strategie zelf kapot maakt. Perfect in lijn met het artikel uit reactie 3.

  Maar wel geef ik je gelijk dat je beter zelf je centen had kunnen beheren, simpelweg omdat als miljoenen mensen zelfstandig hun beslissingen kunnen nemen, dat je dan een betere marktwerking hebt dan wanneer een handvol pensioenfondsen -die bovendien allemaal aaan dezelfde overheidsrestricties onderworpen zijn en dus de facto als klonen van mekaar een soort eenheidsworst zijn- massaal in en uit een bepaalde asset class stappen en daarbij hun eigen markt verknoeien (hun eigen prijzen opdrijven terwijl ze kopen en dus gemiddeld teveel betalen en hun eigen prijzen drukken terwijl ze verkopen en daardoor gemiddeld te weinig vangen), waardoor ze hun eigen rendementen om zeep helpen. De -iets- hogere deskundigheid van de beheerders t.o.v. de gemiddelde particulier wordt alzo teniet gedaan doordat de pensioenfondsen zichzelf in de weg zitten en bovendien traag reageren en dan nog binnen een vrij strak keurslijf, waardoor vele inzichten niet eens omgezet kunnen worden.
  Een particulier kan zelf zijn beslissingen nemen en desgewenst in luttele seconden zijn hele positie switchen of liquideren. Bovendien is een dwangsysteem onrechtvaardig jegens wie wel goed kan beleggen en tenslotte staat het wie minder getalenteerd is altijd nog vrij om zelf een deskundige onder de arm te nemen en het beheer aan hem over te dragen.
  Dus ik ben het wel met u eens dat de dwangpensioenfondsen afgeschaft dienen te worden en dat mensen zelf het beheer moeten kunnen voeren over hun spaarpot.

  Eric [6] reageerde op deze reactie.

 6. @Scrutinizer [5]:

  Huizen zijn maar een voorbeeld. Ik kan nog wel 5 andere voorbeelden noemen waarbij je voor je 50ste binnen kunt zijn door 600 euro per maand te investeren 🙂
  Het ergste van dit verhaal is dat die pensioenfondsen ons wijsmaken dat ze niet genoeg hebben terwijl ze tientallen jaren lang rendementen van over de 10% behaalden. En nu gaat het amper 2 jaar slecht en ze kunnen her niet meer aan? En 3 kwart van de bevolking trapt hier gewoon in. Ik hoor mensen gewoon zeggen: het is normaal dat we tot 67 jaar moeten want het geld is op. Hoezo naief?

 7. @floor [10]:
  Als je 85 jaar zou worden is dat wat je minimaal zou moeten krijgen! Je krijgt echter maar 20.000. Van die andere 30.000 rijden die stropdas figuren dikke mercedesen en daarbovenop krijgen ze dikke bonussen.
  Je spaart het viervoudige van wat je krijgt.

 8. Dan neem ik aan dat jullie allemaal grootverdieners zijn, maar voor een gewone sterveling werkt het volgens mij toch iets anders.
  Bovendien moet we maar hopen dat het voor de pensioenfondsen/beurs crescendo blijft gaan vanaf nu, daar heb ik nl zo m’n twijfels over, nog afgezien van het feit dat pensioenfondsen tot over de oren in het vastgoed zitten.
  De gouden tijden zijn over, denk dat we het daar overeens kunnen zijn.
  Maar überhaupt de getallen waar de schrijver van dit verhaal mee strooit zijn gemiddeld gezien volkomen ongeloofwaardig.

  Eric [14] reageerde op deze reactie.

 9. Simpel uitgelegd:Je spaart ongeveer 600 p/m keer 12 = 7200 euro per jaar.
  Als je dit 40 jaar doet heb je bij een rente van 4% ongeveer 710.000 euro gespaard.

  Bij een rente van 6% 1,2 miljoen
  Bij een rente van 7% 1,6 miljoen
  Bij een rente van 10% 3,8 miljoen

  pensioenfondsen hebben nog veel hogere rendementen als 10% gehaald in het verleden!

 10. Oh ja Eric, betaalde de babyboom generatie 40 jaar geleden iedere maand E 600 aan pensioenpremie?
  Ga eerst eens even nadenken zeg.
  De meeste mensen verdienden bruto niet eens het dubbele toendertijd.
  Afgezien van het feit dat het niet verplicht was en nog tientallen andere haperingen die ik constateer.
  En dat was nog in guldens ook hè

  Eric [16] reageerde op deze reactie.

 11. @floor [15]:

  Ik hoef niet verder na te denken. Blijf jij maar lekker naief.

  Ik betaalde in het begin misschien maar 250p/m nu 600p/m en over 10 jaar misschien ruim 1000 .

  Je kunt dus goed van het gemiddelde van 600 uitgaan ja.

  Ik weet wat ik zou hebben als ik 600 p/m 40 jaar lang zou beleggen. En dat zou mij ruim 80.000 euro per jaar opleveren na mijn 65ste.En niet 20.000! Precies zoals de schrijver bedoelt.

 12. Eric dit meen je niet. Als je niet snapt dat de schrijver van het stuk rekent met hedendaagse bovenmodale pensioenafdrachten die hij terug rekent naar 40 jaar geleden en daar dus uitsluitend een zeer dom opruiend artikel door schrijft, than I rest my case.
  Maar droom lekker verder.
  Nog ff voordat ik ga dromen, jij betaald over 10 jaar echt geen E 1000 verplicht per maand, want zo hard gaan de salarissen niet omhoog.

  Eric [18] reageerde op deze reactie.
  Eric [19] reageerde op deze reactie.

 13. @floor [17]:

  Is helemaal geen dom artikel. Er staat precies wat ik ook al 10 jaar beweer. En het zijn helemaal geen bovenmodale pensioenafdrachten. Wat op jouw loonstrookje staat is maar 1/3 van wat je in totaal betaald. De andere 2/3 wordt door je werkgever betaald. Reken maar uit wat je betaald op 40 jaar tijd.
  Zelfs die babyboomers krijgen volgens mij nog niet wat ze ingelegd hebben. Men wordt hier gemiddeld 80 jaar. DUs je geniet gemiddeld 15 jaar lang pensioen. In de berekeningen van de schrijver wordt met 85 jaar gerekend!

  Ik weet dat als ik 40 jaar lang 600 euro per maand zou beleggen, ruim een miljoen zou sparen.
  Deel een miljoen maar door 20 jaar en je komt op die 50.000 per jaar uit. Grof berekend en zonder rekening te houden met rente!
  Ik krijg echter maar een kleine 19.000 , wat dus betekend dat ik nog 50 jaar zou moeten leven na mijn 65ste om alles te krijgen wat ik betaald heb. Let wel! Als je maar een miljoen gespaard hebt. Maar die pensioenfondsen hebben veel hogere rendementen behaald in het verleden. Bekijk reactie 13 maar eens.

 14. @floor [17]:

  Ik betaal over 10 jaar inderdaad geen 1000 euro per maand. Want ik woon hier niet meer lang.

  Maar iemand die hier wel blijft betaald nu ongeveer 200 euro per maand. Dat kan heel makkelijk naar 300 groeien in 10 jaar tijd.
  Aangezien dit maar 1/3 is en je werkgever de andere 2/3 betaald is 1000 euro niet onbedenkbaar.

 15. “Alleen hadden de heren bestuurders er nooit mee mogen instemmen dat die 30 miljard gulden “geleend” werden.”

  Vreemd? Ze worden toch geselecteerd op en betaald naar hun stevige persoonlijkheid, zoals je het in die dagen en nu nog wel in Intermediair ziet staan bij de baantjes boven een ton. Je zou toch verwachten, dat ze allerminst moeite hebben met “nee” zeggen. Als modaal klootje kan ik iemand zelfs gelijk geven en toch “nee” zeggen.

 16. Goeie foto…da’s Emmylou Harris, mijn favoriete oma …nostalgie…….

 17. En even niet de aankomende EU-nivellering vergeten. Om al die landen die geen pensioen of heel weinig hebben opgebouwd te laten meeprofiteren met ons geld. Zeg maar dag met het handje naar je pensioen waar je recht op hebt. Dan toch maar eens de pleuris laten uitbreken. Maar ik blijf nog steeds goede hoop houden dat de EU begin volgend jaar uit elkaar klapt. Zijn we ook meteen van die nazi Codex Alimentarius af.

 18. Goedendag mensen,

  Ik wou even het volgende kwijt: ik snap niet en kan er met mijn pet niet bij dat ik niemand hoor zeggen dat de overheid de vergrijzing gewoon heeft laten gebeuren, de overheid kijkt immers altijd een jaar of 40/50 vooruit, dus moet men de vergrijzing aan hebben zien komen. Overigens worden de burgers ook niet gestimuleerd om kinderen te nemen maar eerder tegen gewerkt. ook is het zo dat steeds minder jongeren vruchtbaar zijn en/of vruchtbaarheids problemen hebben, men zegt dat een van de boosdoeners de fluoride in onze tandpasta is. Zo is men al aardig op weg om het aantal mensen op aarde te reduceren naar een half miljard, zoals op de guidestones in Georgia USA staat geschreven. Heeft U het ook door?????????

Comments are closed.