Na in een voorgaand artikel de basisgedachte achter de EHS en het selectie proces van de natuurgebieden ter discussie te hebben gesteld is het nu tijd om te kijken hoe de ambtenaren een van de grootste projecten uit de geschiedenis van dit land hebben aangepakt. Zijn er voldoende waarborgen ingebouwd om de doelen te halen en binnen de budget ruimte te blijven?

De aansturing. Het intussen met EZ samengevoegde ministerie van LNV is eerstverantwoordelijk, echter zijn het inmiddels opgedeelde ministerie van VROM en het ministerie van Verkeer en Waterstaat ook betrokken bij dit project. De uitvoering ligt grotendeels bij de provincies, het machtsmiddel om de doelstelling daadwerkelijk te effectueren lag lange tijd weer bij gemeentes (middels bestemmingsplan). Deze project opzet is niet optimaal te noemen. Nadat dit project bijna 2 decennia onderweg was is de EHS als groot project betiteld door de Tweede Kamer (in april 2007). Dit betekent dat de Tweede Kamer twee keer per jaar over de voortgang geïnformeerd dient te worden. Een complicerende factor is dat de Wet inrichting landelijk gebied juist enkele maanden eerder, op 1 januari 2007, in werking was getreden. Deze wet stelde dat de provincies nu verantwoordelijk waren en pas na 7 jaren verantwoording over het beleid verschuldigd waren richting ministerie LNV. Half jaarlijkse verantwoording van de minister aan de Tweede Kamer is dan lastig. Dit is ook erkend en de afspraak is dat de minister een keer per jaar een voortgangsverslag indient. Gebaseerd op tussentijdse rapportages van de provincies. Vervelend voor de minister en de meeste andere betrokkenen is dat de rapportages van de provincies niet door een accountant worden gecontroleerd.

Bij de overdracht van de taken naar de provincies kwam men erachter dat de administratie niet echt op orde was, men kon niet echt aangeven in hoeverre het project gevorderd was. Dit komt mede doordat men verzuimd heeft tijdig de EHS op kavel niveau vast te leggen. Er waren wel de nodige kavels verworven, maar veel van deze kavels waren verworven als ruilobject om boeren die land in de EHS hadden te bewegen tot een ruil. En deze kavels bevonden zich dus buiten de EHS. Twee jaar na de overdracht naar de provincies door de Wilg was de beginsituatie nog steeds niet helder.

Een complicatie in de voortgangsrapportages is dat provincies alleen de verworven hectares tellen en niet rapporteren over de hectares die daadwerkelijk binnen de EHS vallen. De zogenaamde ruilgronden worden niet inzichtelijk gemaakt. Er zijn hoeveelheiden ruilgrond genoemd variërende van 15 000 tot 27 500 hectare. In totaal moet ongeveer 130 000 hectare worden aangekocht. De voortgang van dit voor het project essentiële onderdeel kan dus niet echt goed worden gemeten. Niemand weet hoeveel hectares van de 130 000 in de EHS zijn aangekocht.

Nadat de juiste gronden zijn verworven dient er nog natuur te worden geschapen. Dit betekent dat men eerst voor een bedrag van rond de 20 duizend tot 30 duizend euro een hectare cultuurgrond heeft verworven en dat men daarna die voor een bedrag van ongeveer 7 duizend euro per hectare gaat omvormen tot natuurgebied.

Dit proces kost echter beduidend meer. Afhankelijk van de natuur die men gaat tuinieren op de betreffende voormalige landbouwgebieden dient de waterhuishouding vaak te worden aangepast. Het is ofwel te nat ofwel te droog. Deze waterkundige ingrepen hebben dan weer hun impact op de boeren die cultuurland bezitten grenzende aan de nieuwe natuur. Hun land wordt te nat of te droog voor een optimale bedrijfsvoering.

Een andere complicatie is ammoniak uitstoot door stallen in de omgeving van de al dan niet nieuwe natuur. Omdat de doelnatuur vaak voedselarme grond vereist is de uitstoot van stoffen die de grond verrijken uit den boze. Tal van maatregelen moeten worden getroffen om de grond zo arm mogelijk te maken/ houden. Dit kost de komende jaren in totaal een miljard of 6. Naast landelijke maatregelen worden bijvoorbeeld sommige stallen voorzien van luchtwas installaties. En in het uiterste geval verplaatst.

Het enige dat ons redt van de bureaucratie is de inefficiëntie van de bureaucratie. Dat is ook hier het geval. Gelukkig is de NL overheid niet in staat gebleken dit project voldoende goed aan te sturen. De EHS is een epische dwaling geworden die als we een beetje geluk hebben door de achterdeur wordt afgevoerd. Het voordeel van het negeren van dit project in het publieke debat dat meer kost dan de HSL, de Betuwe route en de Noord Zuid lijn gezamenlijk is dat het tamelijk pijnloos door een achterdeur kan worden afgevoerd. Laten we hopen dat dit inderdaad gebeurt.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

linkjes

linkje 1
linkje 2
linkje 3

8 REACTIES

 1. Er wordt dus landbouwgrond onttrokken aan de voedselproductie.
  De laatste tijd hoor je steeds dreigender berichten over een komende voedselschaarste.
  Is daarin Nederland op de een of andere manier rekening mee gehouden?
  Ga je het daarover in deze serie nog hebben?
  Te meer daar milieu-mensen ook nog landbouw willen voor biobrandstof.

  Ratio [2] reageerde op deze reactie.

 2. @Hub Jongen [1]: Toen dit programma 20 jaar geleden was opgestart waren de klimaatleugen en de biobrandstof nog niet uitgevonden. Maar dat is nog een extra reden dit project te heroverwegen.

  Ik weet niet wat mijn volgende onderwerp wordt, milieu waanzin kost enorm veel geld en is meestal gebaseerd op een aantal intern niet consistente aannames. Dus valt er genoeg te schrijven. Het bloed dat de linkse biobrandstof dromers aan hun handen hebben zou ik zeker een keer aan de orde kunnen / moeten brengen (voedsel wordt duurder door biobrandstof, in derde wereld meer ondervoeding dus meer sterfte is een voorzienbaar verband, dat door onze EHS nog een keer wordt versterkt).
  Ron Arends [3] reageerde op deze reactie.

 3. @Ratio [2]:
  Wat te denken van de anti-DDT lobby, aangevoerd door Greenpeace? Dit volstrekt onschadelijke, en vooral ook: betaalbare middel had al tientallen jaren geleden voorgoed af kunnen rekenen met de Malaria-mug.
  Dankzij die lobby alleen al sterven er jaren miljoenen mensen. Eenvoudig omdat het belang van een mug groter is dan een mensenleven 🙁

  Ratio [5] reageerde op deze reactie.

 4. @Ron Arends [3]: Goed idee. DDT alleen is volgens mij niet zaligmakend, maar het is wel heel erg fout dat dit zeer effectieve middel zo in de ban is gedaan in de strijd tegen malaria. Kost inderdaad heel veel levens. Ik heb vanmiddag daarover een artikel geschreven en klaar staan voor volgende week, dank voor de tip!

  (kan zijn dat ik me bedenk en as zaterdag een ander artikel plaats, het DDT artikel is echter geschreven en wordt ooit gepubliceerd)

 5. De inleiding laat dus duidelijk zien hoe zinloos een ‘discussie’ hier is.
  Na het onderwerp ’ter discussie’ te hebben gesteld, gaat de schrijver gewoon vrolijk door met z’n stokpaardje. Tegenreacties zijn niet verwerkt.
  Je mag een beeje ‘hoera’ roepen, maar schrijver had z’n artikeltjes allang klaar. Dat mag natuurlijk.
  Maar ga niet zitten pretenderen dat je conclusie werd gevormd door de ‘discussie’ die je de gelegenheid gaf.
  Halleluja roepen, dat verlangt de schrijver. Meer niet; schrijver zat niet te wachten op ‘discussie’.
  Het is al vaker gesignaleerd: ‘discussie’ helpt ook hier niet. De standpunten liggen allang vast.

 6. @Sander [4]: Een paar dingen weet ik vrij zeker. ” Gewone ” mensen zoals in de laatste oorlog willen helemaal geen oorlog maar worden gedwongen in het leger te gaan en vechten tegen mensen die dit helemaal niet willen. Onschuldige mensen worden opgezet elkaar te vermoorden door de op macht beluste mensen en hun aanhangers die daarvan willen profiteren. En DDT daar werden wij in de oorlog allemaal mee ingesmeerd en later spoot met met een soort spuitbus dat spul door het hele huis om muggen te weren. Stinkt erg maar werkt wel. En de gevolgen er van heb ik niet in mijn omgeving gezien.
  Waarschijnlijk is niet iedereen kwestbaar voor die stof.

 7. Ik denk dat de EHS een blijvertje is, er valt veel aan te verdienen door iedereen die erbij betrokken is. Dat zijn heel veel plusjes. Het minnetje is slechts de aanslag op de staatsbegroting.
  Het lijkt een beetje op de verbouwing van het Rijksmuseum: heel veel plusjes en ook maar 1 minnetje.

Comments are closed.