Gisteren stelde ik deze vraag. Ik kan u vertellen dat het project bestaat. Het project heet de ecologische hoofdstructuur (EHS).Het project is zonder veel maatschappelijke discussie in 1990 gestart, zou in totaal 1,9 miljard euro kosten, tot 2018 lopen en uiteindelijk ongeveer 17 ½ procent van ons landoppervlak beslaan. Het project zal zoals het er nu naar uitziet meer dan 15- 20 miljard euro kunnen gaan kosten.

Even een definitie, wat is de EHS: De EHS is een netwerk van natuurgebieden waar de natuur wordt beschermd en versterkt. Door deze gebieden onderling te verbinden ontstaat een netwerk waardoor de kans geringer is dat soorten uitsterven. Tot de EHS behoren bestaande natuurgebieden, reservaten, natuurontwikkelingsgebieden en de verbindingszones hiertussen; en daarnaast landbouwgebieden met agrarisch natuurbeheer. Plus de door mijn niet behandelde Waddenzee, Noordzee en IJsselmeer.

De basisgedachte is de gedachte dat dieren tussen natuurgebieden moeten kunnen migreren. Omdat dit positief uitpakt op de overlevingskans van soorten. Dit klinkt logisch, maar je kan jezelf meteen de volgende vragen stellen:

1. Wat voor het ene soort een migratie route is, is voor een andere soort een niet te overwinnen hindernis. Hoe los je dit op?
2. Wordt natuur niet opeens een stuk kwetsbaarder? Bij relatief gescheiden populaties zullen ziektes niet in staat zijn een hele soort te decimeren, door de populaties met elkaar in contact te brengen loop je hierdoor juist grotere risico’s op uitsterven.
3. Niet gewenste exoten die grote schade kunnen aanrichten krijgen nu ruim baan tussen onze natuurgebieden, ook hier wordt een dreiging voor het voortbestaan van soorten en natuurgebieden geïntroduceerd.

Voordat je veel geld gaat uitgeven zouden deze vragen eens goed dienen te worden beantwoord. Deze afweging lijkt me niet in voldoende mate gemaakt te zijn. Er zijn vraagtekens te zetten bij de basis gedachte van deze hele onderneming.

De selectie van de onderling te verbinden natuurgebieden staat ook niet geheel buiten kijf. Het heeft volgens mij geen enkele zin onze monocultuur dennen en sparren plantages op de Veluwe en onder meer in Drenthe in dit netwerk op te nemen. Tot mijn verbazing heeft een voorgaande generatie die bossen toch als natuurgebied betiteld. En zijn de samenstellers van de EHS niet kritisch genoeg geweest. Het lijkt erop dat men het tegenwoordig min of meer met me eens is, want men probeert thans deze plantages om te vormen tot iets wat op een gemengd bos lijkt. Vervolgens blijkt vaak de meest succesvolle loofboom / struik op deze gronden de Amerikaanse vogelkers te zijn. Die dan weer met man en macht (ook chemisch middels herbicide glyfosfaat) wordt bestreden door onder andere de vereniging natuurmonumenten. Maar men neemt deze gebieden toch op in de EHS. Sterker nog, de Veluwe vervult een vrij centrale rol.

Verder selecteert men de nationale parken als onderdeel van de EHS. Ik heb in een aantal artikelen betoogd dat nationale parken niet echt veel met natuur te maken hebben, maar meer met het gesubsidieerd in stand houden van de effecten van ecologische rampen uit het verleden zoals stuifzand, veengaten en heide.

Met zoveel twijfel aan de basis gedachte, en zoveel vraagtekens met betrekking tot het selectie proces van de gebieden, is dit een project dat volgens mij nooit in deze opzet gestart had mogen worden.

Omdat falende ambtenaren altijd vermakelijk zijn ga ik in een volgend artikel onder andere in op de kosten van deze dwaling en op het management van het programma. Dit ook omdat ik wil voorkomen dat de discussie verlegd wordt naar de uitvoering. Benadrukt dient te worden dat de uitgangspunten op zijn minst aan discussie onderhevig zijn. Falende ambtenaren en de kosten daarvan behandel ik derhalve volgende week zaterdag.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Toelichting, links en noten

wiki EHS

berekening kosten

rekenkamer

chemicaliën ten dienste van natuurbeheer volgens de vereniging natuurmonumenten

8 REACTIES

 1. Zo komt ieder stukje Nederland zo dicht bij een natuurgebied te liggen, dat heel Nederland “stiltegebied” kan verklaard worden. In België zijn ze overigens ook met zoiets bezig en leggen ze “ecoducten” aan over de snelweg (een sprinkhanen- en muizenbrug) die dikwijls 5 miljoen of meer kosten.

  Ratio [2] reageerde op deze reactie.

 2. @BUD [1]: Dat is inderdaad een groot gevaar. Dit is iets dat het eigendomsrecht uitholt. In naam van een fictieve natuur. Geschapen door de mens. Gaan ecologische ambtenaren je straks precies vertellen wat je allemaal niet meer mag doen om hun natuurtuin illusie niet te verstoren.

  De natuur programma’s zijn net als de EU een grote bedreiging voor de vrijheid. Nederlanders laten zich keer op keer gijzelen door milieu profeten die roepen dat iets moet gebeuren, en denken dan totaal niet meer kritisch na. Voor we het weten zitten we vast in een zelf gesponnen web. Want natuurgebieden opheffen is iets dat politiek bijna onmogelijk zal zijn.

  Bovendien is dit een programma dat hoe dan ook gaat falen in onderliggende biodiversiteitsdoelstellingen. En een falend programma betekent verdere uitbreiding van het programma.

 3. Wat de natuur nu doet met de verlaten wijken van Detroit; dat is echt natuur, maar niet wat op een tekentafel bedacht wordt. Dat is tuinarchitectuur.

 4. Iedereen weet dat het verbinden van natuurgebieden het leefgebied en daarmee de overlevingskansen van soorten kan vergroten. Let wel: wij hebben het immers eens van de natuur afgepakt en de boel uitgebuit, en er goed aan verdiend. Het gaat hier niet alleen om natuurgebieden maar ook om drinkwaterkwaliteit, de zgn bufferfunctie. Alles heeft met elkaar verbinding, een schoon en goed gedijend eco systeem heeft ook weer zijn weerslag op de mens. Blijkbaar zijn er mensen in Nederland die een soort China willen. waarbij de mensen letterlijk vluchten voor de rokende fabriekspijpen en oprukkende flatgebouwen. Ga er eens heen, dan pas kun je oordelen en zie je dat onze planmatige aanpak echt wel werkt. Uiteraard is het belangrijk om elke duit te besteden aan natuur en niet aan falende ambtenarij, maar dat staat geheel los van de groene aaneenschakelingsvisie. Falende ambtenaren vind je in alle disciplines.

  Ratio [6] reageerde op deze reactie.
  Andre [7] reageerde op deze reactie.

 5. @Remco [5]:

  Er zitten een paar foute aannames in je reactie

  Denkfout 1: de EHS verbindt natuurgebieden. Dat gebeurt dus niet, we verbinden sparrenplantages met de gevolgen van ecologische roofbouw als heidevelden. Jij wil die gevolgen van ecologische roofbouw als heidevelden beschermen, en dus een situatie van verkrachtte natuur gesubsidieerd in stand houden, ik vind dat dwaas.

  Denkfout 2: iemand die kritisch staat tegenover EHS is iemand die voor vervuiling is.

 6. Zover mij bekend is dit ingezet met een milieugedachten die doorgeschoten is. Momenteel is de nieuwe minister van landbouw al aardig bezig dit terug te draaien en grond aankoop van boeren te stoppen. Maar er is al veel geld geinvesteerd in een overbodig project. Men wil nu ook wolven in het gebied laten komen. De boeren zijn verdwenen en wat achterblijft is verwilderd natuur wat aan onderhoud onbetaalbaar is. De boeren deden het gratis.

Comments are closed.