Zou het onderstaande waar kunnen zijn? Of is het een fantasie verhaal? Ik geef een aantal aanwijzingen. Aan u de keuze om te beoordelen of dit waar is. En indien dit waar is, na te denken over wat het onderwerp is.
Het betreft hier een overheidsprogramma dat in 1990 gestart is

Het programma is dus al ruim 20 jaar in uitvoering

Het programma loopt in ieder geval door tot 2018

Het programma is begonnen zonder al te duidelijke doelstellingen

Het programma is begonnen zonder nulmeting

Het programma is begonnen zonder prestatie indicatoren

Gedurende het project is met vallen en opstaan getracht deze maatstaven te ontwikkelen. Na 16 jaar projectuitvoering waren op kritieke beleidspunten nog steeds geen specifieke en meetbare prestatie indicatoren opgesteld voor dit programma

Er is enige onduidelijkheid over de initieel in 1990 ingeschatte kosten, men noemde toen een bedrag van 1,9 mld euro voor de hele looptijd

De algemene rekenkamer heeft zich meerdere keren met dit project bezig gehouden, maar is geheel tegen haar principes onduidelijk over de totale kosten

Er is door een universiteit een inschatting gemaakt voor de kosten tussen 2005 en 2018 die uitkomt op een bedrag van iets meer dan 13 miljard euro

Over de eerste 15 jaar van het project zijn geen echt goede kosteninschattingen te vinden

Een extrapolatie zou betekenen dat dit project in ieder geval een miljard of 15 – 20 kost.

Weten we wat al of dit programma bestaat en zo ja wat de naam is? De volgende aanwijzing moet het toch duidelijk maken:

Het is een programma dat uiteindelijk tussen de 728 500 tot 750 000 hectare van ons land gaat beslaan. Dit is gelijk aan 17 ½ procent van het landoppervlakte van Nederland.

Weten we nu wat dit is? Een dergelijke grootschalige onderneming zou toch bekend moeten zijn bij het publiek? Morgenochtend de “onthulling” of dit programma bestaat en welk programma het betreft.

9 REACTIES

 1. ik heb het vermoeden dat het waar is..

  het betreft het “nieuwe natuur programma”.

  http://www.rlg.nl/adviezen/003/003_4.html

  beangstigende pagina..

  quote.
  “De 510.000 ha bestaand natuurgebied is uitgebreid met 125.000 ha nieuwe natuur, tweederde van de taakstelling van 1990 tot 2018. Er zijn 15 Nationale Parken. Na 1990 is er in stedelijke gebieden 6.500 ha bos bijgekomen, in het landelijk gebied nog eens 36.000 ha. Alle geplande landschapsbeleids- en landschapsstructuurplannen zijn klaar. Landelijk is het net van fiets- en wandelroutes compleet bewegwijzerd en een knel-puntenvrij vaarroutenetwerk is gereed. ”

  Fukkov [4] reageerde op deze reactie.
  vrijeradikaal [5] reageerde op deze reactie.

 2. Niet zo moeilijk.
  De noord-zuidlijn te Amsterdam.
  Wat heb ik gewonnen?

 3. Afgezien van het landoppervlak, zou het een IT project van de staat kunnen zijn. De OV-Shitkaart, of een nieuw computersysteem om de wissels van ProRail te kunnen aansturen. Voor nog ±20 miljard euro extra, kan het redundant worden uitgevoerd.

 4. @Doompie [1]:

  Bij uw link trof ik ook dit aan :

  De ontwikkelingen ten aanzien van natuur, cultuurhistorie, recreatie, landbouw, andere economische activiteiten en wonen in het landelijk gebied bepalen hoe de toekomst van het landelijk gebied als geheel er uit zal zien, ook ten aanzien van de leefbaarheid, het beheer en de toegankelijkheid ervan.

  ….het beheer en de toegankelijkheid ervan.

  Ja Femke….u groene lievert…..ik zal mijn lokale boswandelkaart bij de dichtbijgelegen politiepost gaan afhalen ( na zorgvuldige identificatie ) , ik na het verkrijgen v/h ” bewijs van goed gedrag ” capabel wordt geacht vrij in de natuur rond te wandelen.

  En…ach Femke wat heb je toch op de achtergrond stiekum ( je kiezers belazerend ) aan deze wetgeving bijgedragen , ter bewaking!!!! van de natuur.

  Een vooruitblik op deze ontwikkelingen is nodig en wordt in dit hoofdstuk gegeven, met de komende tien jaar als perspectief. Bij deze ‘sectorale verkenning’ moet worden aangetekend dat – en zal ook blijken dat – functies steeds moeilijker volledig afzonderlijk kunnen worden benaderd. Bovendien zijn ook algemene maatschappelijke ontwikkelingen van invloed.

  De schrijver van het bovenstaande moet dit jaar de AKO literatuur prijs krijgen.

 5. Het programma is dus al ruim 20 jaar in uitvoering

  Slechts 20 ?

  Het programma loopt in ieder geval door tot 2018

  Joh maar de MAYA kalender stopt op 2012 …ach gut heb ik al die video’s voor niets zitten bekijken.

  Het programma is begonnen zonder al te duidelijke doelstellingen

  zonder al te duidelijke doelstellingen

  Nou voor mij zijn ze best wel duidelijk.

  Het programma is begonnen zonder nulmeting

  Er bestaat geen nul-meting.

  Het programma is begonnen zonder prestatie indicatoren

  Ik wil niet te veel zeggen …maar heb je wel het middelbaar onderwijs bezocht….want wat jij beschrijft bestaat niet.

  Wiskunde 1 ……examen ambachtsschool 1980 , begrijpt al wat je zegt nooit en te nimmer klopt.

  Want het ” programma “wat jij beschrijft zou wiskundig nimmer een uitkomst kunnen genereren.

 6. Minder dan een miljard per jaar dus. Ook minder dan 0,5% van de uitgaven van de staat per jaar. Lijkt me niet iets om je druk over te maken tov de andere verspillingen.

  De EHS is verder een beetje een knullig project. Aangeharkte moerasjes (*) die krampachtig tussen de woonwijken en weilanden worden gezet. Maar in zekere zin past het daarom ook wel bij Nederland. Het is meer de hobby van de groenbeheerders, want de gemiddelde Nederlander zou een spotgoedkoop bos net zo mooi vinden.

  Maar de kosten van zo’n stuk groen zijn vele malen minder dan die van d evele ‘loketten’ die door alle overheidslagen jaarlijks opgericht en onderhouden worden. En een simpelle parkeerplaats kost per m2 kost meer staatsgeld dan dat groen. Laat staan het aanleggen van een woonwijk door projectontwikkelaars en gemeenten of een snelweg.

  Ik vind het dus niet zo’n schokkend project.

  *) Immers Hét Ideaalbeeld van de Nederlandse staatsnatuurbeheerder schijnt een moerasachtig open veld te moeten zijn. Persoonlijk vind ik een echt goed dichtgegroeid natuurlijk loofbos veel mooier dan al die kunstmatige vijvers.

  Ratio [8] reageerde op deze reactie.

 7. @Armin [7]: Minder dan een miljard per jaar dus. Ook minder dan 0,5% van de uitgaven van de staat per jaar. Lijkt me niet iets om je druk over te maken tov de andere verspillingen.

  Dit project heeft enorme indirecte kosten, we zijn een flink deel van onze landbouwgrond aan het vernietigen. Jaar op jaar. En het beheer van de landbouwgrond die overblijft moet aan meer en meer regels voldoen omdat anders de kwetsbare “natuur” schade oploopt. Landbouwgrond wordt nodeloos duur, productiecapaciteit verdwijnt en de bedrijfsvoering lastiger en lastiger.

  Bovendien dien je gekte en irrationaliteit zo vroeg mogelijk te stoppen, want de milieu maffia stopt niet bij 17 1/2 procent straks in 2018. Stoppen we ze nu niet dan gaan ze daarna alleen maar verder. En voor je het weet is landbouw hier alleen nog maar in landbouw reservaten toegestaan.

  Armin [9] reageerde op deze reactie.

 8. @Ratio [8]: Dit project heeft enorme indirecte kosten, we zijn een flink deel van onze landbouwgrond aan het vernietigen. Jaar op jaar.

  Aangezien die landbouwgrond ook arbitrair aangewezen is, is dat inherent al een zwak argument. Of de grond nu natuur, landbouwgrond, weg of woonwijk is, maakt waarschijnlijk uit voor jouw subjectieve persoonlijke voorkeur, maar omdat in al deze gevallen de staat bepaald wat mag niet, maakt het niet uit voor de consequente libertarier.

  Verder, is de belastingverspilling per m2 van een stukje landbouwgrond doorgaans factoren hoger. De meeste landbouwgrond zou niet bestaan zonder zware subsidie en dwangwetgeing die de gebruikers in staat stelt te vervuilen zonder dat getroffenen daar schadevergoeding voor kunnen vragen. Netto is de landbouwsector nog altijd een ontvanger van geld.

  In een extreem drukbevolkt stukje wereld zoals Nederland, is intensieve landbouw nu eenmaal zeer duur, en waarschijnlijk onrendabel. Veel waarschijjnlijker is dat men alle grond zou verkopen voor bebouwing.

  Dat de staat dat verbied, is libertarisch abject, maar daarnaast is het volledig arbitrair wat zij vervolgens aanwijst als verplichte bestemming. Jij vind landbouwgrodn waarschijnlijk beter, welnu ik vind natuur beter. Onze meningen echter zijn niet meer dan dat, meningen.

Comments are closed.