FNV en de Vereniging Vrouw en Recht eisen meer vrouwen aan de top. Tot zover een bekend en agressief verhaal. Echter, nu willen zij ook dat er sancties volgen als het quotum van 30% bij grote bedrijven (>250 werknemers) niet wordt gehaald. Tijd om de Vereniging Vrouw en Recht anders te noemen. Vrouw en Onrecht bijvoorbeeld, of Vrouw en Aanrecht. Het is een uiterst kwalijke zaak indien er daadwerkelijk sancties volgen als mensen geen vrijwillige relaties meer mogen aangaan. Anders gezegd, als werkgevers verplicht worden vrouwen aan te nemen. Of mannen, of homo’s, of gereformeerden, of zwarten, of blanken. Whatever, laat de mens vrij zijn! Hopen dat het blad Opzij groeit naar meer dan 250 werknemers, kunnen daar ook 30% mannen worden geplaatst.

4 REACTIES

  1. Het is al jaren bekend dat Nederlandse vrouwen minder buitenshuis willen werken dan de Nederlandse staat wenselijk acht.

    Bart Croughs schreef daar in 2002 al een geweldige column over op MeerVrijheid. Maar nog steeds actueel!

  2. Het “vrouwenquotum” op de Vrijspreker lijkt ook aan de lage kant.
    –Is daar een oorzaak voor?
    –Is actie in die richting mogelijk/gewenst?

    Ik denk bvb dat vrouwen minstens zo graag als mannen wensen en willen streven naar een maatschappij voor hun kinderen als mannen.

Comments are closed.