Hans Hermann Hoppe stond al enige tijd op mijn lijst  van te lezen auteurs.  Ik was dan ook verheugd dat enkele Hoppe aanhangers besloten het boek “Democracy – the God that Failed” te bespreken. Met dit en enkele andere korte artikelen hoop ik een deel van het gedachtegoed van Hoppe voor de Vrijspreker lezer te ontsluiten.

Hoppe is iemand die volgens mij terecht uitgaat van enige basisprincipes en daarmee de maatschappij en economie probeert te verklaren. Vanuit logische beginselen komt hij dus al redenerend tot lessen voor de inrichting van de economie. En de staat. Hij stelt dat de uitgangspunten dermate logisch zijn dat die, voor zover dat al mogelijk zou zijn, niet door onderzoeken hoeven te worden gevalideerd.

Door vooraf dit kader te stellen kan men de maatschappij beoordelen. Zonder kader wordt het moeilijk om oorzakelijke verbanden vast te stellen. Voorbeeld. In 1900 betaalden we maar weinig belasting en waren we duidelijk minder welvarend. Thans een eeuw later betalen we veel belasting en zijn we welvarend. Is er dus een oorzaak – gevolg relatie aan te geven tussen belasting en welvaart? Of is een van de duizenden andere factoren van invloed op deze welvaartstijging. En zo ja welke? En zijn we derhalve zoveel welvarender ondanks de belasting stijging? Of is belasting neutraal als het om welvaart gaat? Dit is niet empirisch vast te stellen door de hoeveelheid variabelen. Zonder kader kan je niet beginnen te verklaren wat nu wat veroorzaakt.

Van te voren vastgestelde uitgangspunten van een theorie, de basisprincipes, zouden kunnen zijn: Een rechte lijn is de kortste verbinding tussen twee punten, als A onderdeel van B is, en B is onderdeel van C, dan is A ook onderdeel van C. Dit soort basis grondslagen zijn er ook in de sociale wetenschappen. Te denken valt dan onder meer aan:

Huidige behoeftebevrediging wordt meer gewaardeerd dan toekomstige behoeftebevrediging, productie gaat vooraf aan consumptie, wat nu wordt geconsumeerd kan niet in de toekomst worden geconsumeerd, prijzen vastgesteld onder de marktprijs veroorzaken blijvende tekorten,  belastingen geheven op producenten verminderen productie tot onder wat het anders zou zijn, belastingen geheven op welvaart verminderen de welvaart, belastingheffing kan nooit uniform zijn maar resulteert altijd in een groep netto belasting betalers en een groep ontvangers, niets kan exclusief eigendom zijn van meer dan een persoon tegelijkertijd, democratie is onverenigbaar met prive eigendom.

Startende met deze en andere uitgangspunten kan men dan uitspraken doen of hogere belastingen kunnen zorgen voor meer economische groei of niet.  Men kan de vraag beantwoorden of het communisme al dan niet ten onder is gegaan doordat hun systeem niet democratisch was. Men kan zoals Hoppe later in zijn boek doet de economische gevolgen van een gekozen staatsinrichting beoordelen. Alvorens de staatsinrichtingen beoordeeld kunnen worden gaat Hoppe eerst in op de tijdspreferentie. Dat wil zeggen dat men zekere huidige consumptie prefereert boven onzekere toekomstige consumptie. Beter 1 vogel in de hand dan 10 in de lucht. Op zich is tijdspreferentie een bekend gegeven. De waarde van Hoppe zit vaak in het leggen van verbanden. Tijdspreferentie kan in meerdere en mindere mate optreden, en de politiek – economische inrichting van een samenleving heeft daar een grote invloed op. Door tijdspreferentie centraal te stellen, en vooral de mate waarin dat optreedt, en hier politieke staatsinrichting op te beoordelen schept hij een meerwaarde. Over tijdspreferentie en andere zaken in een volgende artikel meer.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Toelichting:

Downloadbare versie van het boek alhier (wel een half minuutje wachten).

Dit betrof een deel van de inleiding en het eerste hoofdstuk van “Democracy – the God that Failed”.

20 REACTIES

 1. @Liberty 5-3000 [1]:

  “Wat ben ik dan?”

  Een geweldenaar die voorheen meer dan 600 kilo woog en zonder een muur te slopen en zonder met een hijskraan naar buiten getakeld te worden niet eens zijn eigen huis kon verlaten en niet eens in staat was tot iets anders dan liggen, maar nu dankzij zijn eigen expertise van een BMI van 136 naar een BMI van 45 is gegaan, 2/3de van zijn lichaamsgewicht heeft verloren, de kans op acuut hartfalen aanzienlijk heeft terug gebracht en op eigen benen kan staan.

 2. @IJzervreter [2]: Addendum:
  Of een heel succesvol dietist, althans in het taalgebruik van een goede vriend van me.

  I.p.v. “die is X miljoen waard” (bedoeld wordt dan niet de persoon maar diens vermogen), spreekt hij nl. altijd over “die weegt Y kg” (en dan bedoelt ie goud). Aanvankelijk sprak ie over ton (zilver weliswaar) maar dat gaf verwarring omdat mensen gewoon dachten aan 100.000 euro. Overigens komt de benaming ton (guldens) nog uit de goede oude tijd dat 100.000 guldens (van 10 gram) inderdaad 1000 kg wogen … zilver. U ziet: eigenlijk zijn het dus de anderen die afgeweken zijn, maar om verwarring te vermijden spreekt ie dus liever van kg (goud) dan van ton (zilver) die door anderen (momenteel) met een factor 6 a 7 onderschat zouden worden.
  Overigens leuk om te beseffen dat in gulden uitgerekend een ton zilver momenteel ca. 14 ton zou kosten.
  Zo zie je maar wat fiatgeld doet: het is maar liefst ca. 93% in waarde gedaald.

  pcrs [14] reageerde op deze reactie.

 3. @Liberty 5-3000 [5]:

  “Maar ik zeg tegen iedereen dat 60kg de norm is terwijl je me elke dag de Mc Donalds in ziet lopen alwaar je me stapels met junkfood naar binnen ziet werken.”

  Dat kan natuurlijk. Elke dag stapels junkfood naar binnen werken, deze vervolgens eruit kotsen en dan naar huis gaan om magere kwark en groenten te eten.

  Ik zou helemaal niet concluderen dat je niet zo integer was.

 4. @Hub Jongen [8]:
  Hub. Het hilarische is dit:
  Iedereen heeft natuurlijk wel in zijn leven zaken moeten doen met de staat. Dat is onvermijdelijk.
  Maar.
  Deze man propageert de vrije markt (dieet) terwijl hij zelf zit te genieten van een staatspensioen (vet eten).
  Sterker nog.
  Hij is zijn hele leven afhankelijk geweest van subsidies en licenties van diezelfde staat (200kg).
  De vrije markt is er dus niet voor hem. Die is er voor ons.
  90 % van onze communicatie gaat niet via taal, maar wat we daadwerkelijk doen. Hoe we ons zelf door het leven manoeuvreren. Een silent movie zeg maar.
  Deze man is dus een corrupte, niet integere man.
  En dan vraagt iedereen zich af waarom het libertarische gedachtegoed niet aanslaat.
  Dit is het.
  Je kan bijvoorbeeld van een molyneux alles vinden wat je wilt, maar hij zit wel 100% volgens het vrijemarktprincipe op zijn rode kamertje thuis te filmen.
  Afhankelijk van vrije giften.

  Liberty 5-3000 [11] reageerde op deze reactie.
  Ratio [12] reageerde op deze reactie.

 5. @Liberty 5-3000 [10]: Ayn Rand heeft onder andere gesteld dat de strijd voor meer vrijheid begint op de universiteiten. Als universiteiten voor een libertarier “besmet” zijn, dan ontnemen we onszelf een belangrijk kanaal.

  Indien de academische wereld ooit het libertarisch gedachtengoed gaat omarmen is een decennium later de Keynessiaanse hersenspoeling op de scholen ook voorbij.

  Liberty 5-3000 [13] reageerde op deze reactie.

 6. @Ratio [12]:
  Ayn Rand was ook minarchist.
  Dat we op schouders van grote voorgangers staan hoeft nog niet te betekenen dat alles wat zij vertelden geëtst in steen hoort te staan.
  Zij hebben gefaald. Hetzelfde recept zal dus een nieuwe faalpoging inluiden.
  Voer je de ideeën van mensen zoals Ayn Rand consequent uit, dan beland je bij Anarcho-kapitalisme.
  Niet Minarchisme.
  De lieden die denken de academische wereld te kunnen gebruiken om een vrije markt te propageren is exact hetzelfde als wat ik beweer in reactie 1.
  Je kan de matrix niet vernietigen door vanuit de veilige plek binnen de matrix te communiceren.
  Je onderbewustzijn pikt dit soort anomalieën op.
  Om in de matrix metafoor te blijven.
  Je kan niet de lekkere steak willen blijven eten (self) en tegelijkertijd de rest van diezelfde matrix verwerpen (others).
  De reden dus waarom het libertarische gedachtegoed niet wordt omarmd is JUIST dat deze gepropageerd wordt vanuit deze “veilige” staatsinstituten.
  Je kan niet tegen slavernij zijn principieel en tegelijkertijd een slaaf thuis houden.
  Does this make sense?

  Ratio [15] reageerde op deze reactie.
  pcrs [16] reageerde op deze reactie.

 7. @Liberty 5-3000 [13]: Je onderbewustzijn pikt dit soort anomalieën op.
  ……… De reden dus waarom het libertarische gedachtegoed niet wordt omarmd is JUIST dat deze gepropageerd wordt vanuit deze “veilige” staatsinstituten.

  Ik denk dat de redenen van niet omarmen van libertarisch gedachtengoed niet zitten in het al dan niet academisch vertegenwoordigd zijn. Velen in dit land weten niet wat libertarisme inhoudt. Voor zover ze het weten gaan ze niet even controleren of er niet ergens een inconsistentie is door individuele personen die in de academische wereld dit verkondigen. En die dan als ze er een gevonden hebben libertarisme gedesillusioneerd verlaten. Daarnaast is het zo dat er veel meer tegenstrijdigheden zijn in de andere politieke stromingen.

  Ik zou ook niet zo zwart wit willen stellen dat de voorgaande generatie heeft gefaald. Ayn Rand en anderen moesten in een zeer moeilijke tijd hun rug recht houden. En hebben dat gedaan. Wij hebben het voordeel van internet. Dat zij niet hadden.

  Aan de andere kant is je slavernij voorbeeld natuurlijk onweerlegbaar. De academische wereld is eigenlijk gemonopoliseerd door de staat. Dit betekent dat we zover zijn afgegleden dat alleen slaveneigenaars over afschaffing van slavernij mogen spreken. Want om academisch serieus genomen te worden moet je slavernij accepteren, er zijn geen echt onafhankelijke universiteiten meer over. Pas als je gecorrumpeerd bent mag je dus meedoen. Wat dan wijsheid is weet ik niet.

  Liberty 5-3000 [17] reageerde op deze reactie.

 8. @Liberty 5-3000 [13]: actions speak louder than words, zeg maar.
  Daarbij denk ik wel dat als de overheid bijvoorbeeld onderwijs gemonopoliseerd heeft en jij hebt toevallig kwaliteiten op het gebied van onderwijs, hun monopolie niet moet inhouden dat je dan maar iets anders moet gaan doen. Als je in een communistische land geboren zou zijn, waar alles gemonopoliseerd is, zou je namelijk niets meer kunnen doen.
  Wel denk ik dat als ik bijv. leraar zou willen worden en als dat alleen maar mag met een vergunning, ik wel even melding zou maken van deze misstand voor ik aan de les begon.
  Verder denk ik ook wel eens dat hoe meer geld mensen uit de staat trekken, hoe sneller deze omvalt. Dat is de meer cynische kijk dat mensen niet leren van je woorden, ze niet leren van je daden, maar ze alleen leren als ze keihard tegen de muur van de realiteit oplopen. Het is mij echter nog niet gelukt om geld uit de staat te trekken, voorlopig ben ik nog een financieele steunpilaar voor ze. Laatst was het bijna zover, maar het eindigde toch weer in een extra bijdrage.

  Liberty 5-3000 [17] reageerde op deze reactie.

 9. @Ratio [15]:

  Daarnaast is het zo dat er veel meer tegenstrijdigheden zijn in de andere politieke stromingen.

  Wie heeft het over “politieke” stromingen? 😉

  Ik zou ook niet zo zwart wit willen stellen dat de voorgaande generatie heeft gefaald. Ayn Rand en anderen moesten in een zeer moeilijke tijd hun rug recht houden. En hebben dat gedaan. Wij hebben het voordeel van internet. Dat zij niet hadden.

  Wij hebben ook het nadeel van het internet dat zij niet hadden. 😉
  In hun tijd wisten mensen nog wat vrijheid inhield.

  Pas als je gecorrumpeerd bent mag je dus meedoen. Wat dan wijsheid is weet ik niet.

  A stroke of genius. toch?
  Nogmaals. Een ieder van ons heeft ooit geld aangenomen van de staat. Dat is niet de issue. Onontkoombaar zelfs.
  Maar stel jezelf een diëtist voor die fulltime voor de mc Donalds werkt. Vraagtekens.
  Nieuwe tijden vragen om nieuwe oplossingen.
  Ik zie echt het antwoord in Youtube-oplossingen.
  De jongere generaties volgen al geen tv meer, maar volgen youtube-channels.

  @pcrs [16]:

  Wel denk ik dat als ik bijv. leraar zou willen worden en als dat alleen maar mag met een vergunning, ik wel even melding zou maken van deze misstand voor ik aan de les begon.

  Bye bye license! 😉

  Ratio [18] reageerde op deze reactie.

 10. @Liberty 5-3000 [17]:

  Nieuwe tijden vragen om nieuwe oplossingen.

  Inderdaad, Ayn Rand zag universiteiten als noodzakelijk midddel om de publieke agenda te beinvloeden. Dit kan je nu veel beter en sneller buiten de MSM en de universiteiten om doen middels internet.

  En dat internet gebruik ik dus om de gedachtes van een gecorrumpeerde denker te verspreiden 😉

  Ik begrijp je bezwaren tegen de persoon, maar ik vind het wel goed om zijn gedachtes naar voren te brengen. Hoppe heeft een aantal zinnige zaken geroepen, maar net als de artikelen die ik heb geschreven over Ayn Rand zijn er punten waar ik moeite mee heb.

  (NB: artikelen over Ayn Rand heb ik geschreven onder nick HJ, die heb ik gewijzigd om verwarring met Hub te voorkomen)

  Liberty 5-3000 [19] reageerde op deze reactie.

 11. @Ratio [18]:

  Ik begrijp je bezwaren tegen de persoon, maar ik vind het wel goed om zijn gedachtes naar voren te brengen. Hoppe heeft een aantal zinnige zaken geroepen, maar net als de artikelen die ik heb geschreven over Ayn Rand zijn er punten waar ik moeite mee heb.

  Het is niet zozeer de persoon, alhoewel ik hem niet integer vind ziende zijn methodiek, ken ik de man verder niet.
  Ik ken molyneux ook niet als persoon.
  Het is de methodiek dus die gebruikt/ geëtaleerd wordt.
  Doen wat je zegt is hierbij belangrijk en, ik kan het niet krachtig genoeg zeggen, de wijze waarop wij gaan winnen.
  Mensen luisteren niet naar woorden, maar naar acties.
  Als iedereen op de hele wereld 200 kg weegt en jij gaat afslanken naar 70kg waardoor je kunt laten zien wat je dan als mens allemaal extra kunt doen.
  Salto’s, uithoudingsvermogen, sporten, dansen en dergelijke.
  DAT maakt indruk. Dat gaat mensen overtuigen.
  Je overtuigd mensen niet door als dezelfde 200kg wegende professor je preek te houden over hoe het leven zou kunnen zijn als 70kg wegende mens.

  Toch?
  Dus leef niet in het abstracte, maar leef bewust.
  Wordt de vrije mens door geen zolderkamervrijdenker te zijn met een stapel literatuur tot je beschikking.
  Leef vrij om mensen te laten zien hoe vrijheid kan werken voor jou en anderen.
  Daar zit het verschil.
  Die gedachtegang mis ik soms hier.

 12. Wordt de vrije mens door geen zolderkamervrijdenker te zijn met een stapel literatuur tot je beschikking. Leef vrij om mensen te laten zien hoe vrijheid kan werken voor jou en anderen.

  Eens. Met die kanttekening dat ik natuurlijk vooral vrij leef voor mezelf.

Comments are closed.