Dit is er een uit de oude doos maar daarom niet minder nuttig. Ongeveer een halve eeuw geleden begon een grootschalige campagne om een bepaalde chemische stof te verbieden. De campagne was succesvol, er werd voldoende ingespeeld op angstgevoelens. Wetenschap werd selectief toegepast. Politici benaderd. Tegenstanders verketterd. We kennen intussen de procedure.

In dit artikel behandel ik de gevolgen van het verbieden van deze stof. De politici die het verboden hebben als bate een kortstondig positief politiek electoraal effect gehad door het verbieden van deze stof. De actievoerders hebben voor hun kameraden hun progressiviteit bewezen. Dat is de bate. Wie dragen de kosten van het verbieden? En hoe groot zijn deze?

Het betreft hier DDT. DDT heeft voor en nadelen. DDT werd sinds WO II massaal ingezet tegen insecten als verdelgingsmiddel. Hier en daar wellicht te enthousiast. Samen met andere bestrijdingsmiddelen die zich ophoopten in lichaamsvet van prooidieren werd dit een bedreiging voor met name roofvogels.

De grootste bate van DDT betreft de effectiviteit tegen de malaria mug. Dood de malaria mug en malaria krijgt geen kans. DDT heeft malaria uitgeroeid, of in ieder geval een rol gespeeld in het uitroeien van malaria, in de VS, de Balkan, delen van Noord Afrika, Noord Australië, Taiwan, en grote delen van de Pacific. Dit zijn gebieden waar naast het toedienen van DDT ook meestal een voldoende ontwikkelde gezondheidszorg was om ziektegevallen te behandelen.

Na het verbod op DDT in de VS in 1971-1972 was DDT een besmet product geworden dat ook buiten de VS minder en minder werd ingezet. Er werd zelfs een wereldwijd verbod overwogen. Een groot gevaar is dat DDT zijn effectiviteit verliest doordat insecten resistent worden tegen de inzet van DDT. In onder meer Sri Lanka was dit het geval. De WHO was zeer succesvol in het terugdringen van malaria op dit eiland. Een teruggang van 3 mln patiënten per jaar naar maar 29 patiënten in 1964 is niet anders dan als een spectaculair succes te kwalificeren. En toont de kracht van DDT aan. Men stopte het DDT programma, en 4 jaar later waren er weer 600 duizend patiënten. Op dat moment waren er intussen resistente muggen. En was DDT veel minder effectief dan daarvoor.

Het totaal aantal besmettingen en dodelijke malaria slachtoffers is lastig in te schatten, cijfers variëren van 200-300 mln patiënten per jaar en tussen de 800 duizend en 3 mln jaarlijkse doden. Het op vooral emotionele gronden totaal verbieden van dit insecticide binnen de VS, en daarna verketteren van dit middel daarbuiten waardoor het veel minder is ingezet dan anders het geval was zou eigenlijk als een van de grotere misdaden van de vorige eeuw moeten worden gezien. Robert Gwadz van the National Institutes of Health (US) heeft een aantal van 20 mln doden genoemd die het gevolg zijn van het niet doorzetten van het gebruik van DDT.

In mijn titel ben ik wat conservatiever. In India en in enkele andere gebieden is men doorgegaan met het gebruik van DDT, ondanks alle ophef. Echter dan vooral als insecticide voor op het land. Met als gevolg dat er intussen resistente muggen zijn, en de effectiviteit afneemt. Wil men malaria overwinnen dan kan men dat niet met alleen maar DDT, daar is meer voor nodig. Aan de andere kant wordt het wel een stuk lastiger om malaria te overwinnen zonder DDT. DDT wordt thans wel binnenshuis ingezet in Afrika waar de binnenmuren van het huis worden besproeid. Voor haar bloedconsumptie rust de mug even uit op een muur, en sterft.

Waar het mij in dit artikel vooral om gaat is de immoraliteit aantonen van zich op morele superioriteit beroepende activisten en politici. De onbedoelde gevolgen van het DDT beleid zijn niet anders dan catastrofaal te noemen. Keer op keer staan dit soort moraal ridders op. Die parasiteren op onze angsten. Of het nu angsten voor terrorisme, Islam, DDT, CO2 of werkloosheid betreft. Deze angstzaaiers gecombineerd met de waangedachte dat een overheid ons wel kan beschermen middels afgedwongen maatregelen verzieken de maatschappij. En kosten ons miljoenen doden en heel veel welvaart. Ook de iets mildere vorm van collectivisme die we hier hebben kost veel mensenlevens. Mao en Stalin zijn bekend als massamoordenaars. Mildere vormen van collectivisme eisen echter ook hun jaarlijkse dosis slachtoffers. Zoals ik in dit artikel probeer aan te tonen.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

linkjes

link 1
link 2
link 3
link 4

28 REACTIES

 1. Ratio,

  Een paar opmerkingen.

  In het artikel behandel je de gevolgen van het verbieden van DDT.

  Over de giftigheid.
  Deze is wel wetenschappelijk duidelijk aangetoond hoe giftig DDT kan zijn voor zoogdieren VOORDAT(1) de politici zich ermee ging bemoeien. Pas toen Rachel Carson een column in de krant schreef en een boek hierover gingen politici stuiteren.

  De conclusie van dit artikel echter is een algemene samenvoeging hoe politici inspelen op situaties dat “potentieel gevaarlijk kon zijn”.
  Deze is wel te vinden in het CO2/klimaatverandering farce maar zeker niet in DDT.

  Verder onderschrijft het artikel naar mijn mening alsof het de enige methode is om malaria te bestrijden.

  Terwijl Nederland het ook heeft bevochten in de vroege jaren, namelijk het droogleggen van polders.
  En clamboe’s.

  (1)http://www.epa.gov/history/topics/ddt/02.htm

  mijn 5 cent bijdrage.
  Nico de Geit [3] reageerde op deze reactie.
  Ratio [11] reageerde op deze reactie.

 2. “Samen met andere bestrijdingsmiddelen die zich ophoopten in lichaamsvet van prooidieren werd dit een bedreiging voor met name roofvogels.”

  En wat houdt die ‘bedreiging’ dan precies in?

  @Rupsie [1]:

  “Over de giftigheid.
  Deze is wel wetenschappelijk duidelijk aangetoond hoe giftig DDT kan zijn voor zoogdieren”

  Bij mijn weten is DDT een organische chloorverbinding die weliswaar moeilijk afbreekt maar geen aantoonbare schade veroorzaakt bij mensen of zoogdieren bij een gemiddelde blootstelling.

  DDT heeft miljoenen mensenlevens gered, en niet gekost. De ophoping in de vetlaag bij mensen en zoogdieren is een ongewenst, maar naar mijn weten een tamelijk onschuldig bijverschijnsel.

  Nieuwe bestrijdingsmiddelen zoals synthetische pyrethroïden breken af onder invloed van UV-licht of grondbacteriën. Zij hebben het probleem van ophoping op termijn dus niet. Daar staat tegenover dat laatstgenoemde duurder zijn dan een organische chloorverbinding.

  Mogelijk is DDT schadelijk voor mensen en zoogdieren bij een abnormaal hoge blootstelling. Maar dat niets bijzonders: dat zijn water, zout, suiker, koffie en spinazie ook.

 3. @ik [4]:

  “Ik was jong toen die troep gebruikt werd,je zag veel uilen die op sterven na dood waren,en later ook doodgingen,geen kikker te bekennen,geen stekelbaarsje in de sloot,nee DDT was wel degelijk troep.”

  Ik mis het verband. Je zou ook kunnen beweren dat de uilen doodgingen door de toename van CO2 in de atmosfeer.

 4. @ik [4]:

  Als we wat chemie veiligheidskaarten gebruiken kom je erachter dat de DDT een LD50 waarde heeft van 113 mg/kg (ratten, orale gebruik)
  Gezien dit in je vetten worden opgeslagen (en bij dieren). Is het zo dat er 113 mg/kg in je hele leven in mag nemen. Deze producten kunnen niet door de lever onschadelijk afbreken. Deze stoffen zijn zeker giftig als de lichaamsvet worden aangesproken. De afbraak producten, met name chloor verbindingen kunnen een genotoxisch effect veroorzaken.

  Insecten nemen het gif op > vogels/andere insecten eters > ander gedierte nemen deze gif op.
  Omdat de insecten laag op de piramide schaal staan en deze gif ontvangen word de bovenste schaal chronisch vergitigd, dat ook uiteindelijk bij de mens komt.

  Een resultaat van genotoxisch gif kan kanker zijn.

  Daarnaast bestaat DDT niet alleen uit DDT, maar ook uit DDE en DDD. Deze hebben ook zo de uitwerkingen en invloeden.

  http://en.wikipedia.org/wiki/DDT (interessante link voor je)

 5. Wereldwijd schat men dat er een half miljard mensen malaria heeft. Ieder jaar sterven daarvan 1-2.7 miljoen, het merendeel daarvan kinderen van het Afrika onder de Sahara.

  Omdat het boek Dode Lente ook aanleiding was voor veel wetenschappelijk onderzoek werd reeds in de zestiger jaren bekend dat mevrouw Carson nogal had overdreven: DDT bleek bij lange na niet zo gevaarlijk als zij had geclaimd.

  * De acute giftigheid voor mensen is minimaal. Jarenlang illustreerde de Amerikaanse prof J. Gordon Edwards dat door tijdens college regelmatig een lepeltje DDT te nemen. Blijkbare schade aan zijn gezondheid had dat niet, hij bezweek op 84-jarige leeftijd aan zijn hart tijdens het bergbeklimmen.

  * Volgens het International Agency for Research on Cancer is DDT niet kankerverwekkend en zijn de ‘metabolieten’ (afbraakproducten) dat evenmin.

  * En de vogels? Het bewijs dat DDT eierschalen dunner maakte is altijd betwist. Het lijkt nu dat een aantal roofvogels inderdaad schade heeft geleden door DDT. Maar die schade is nogal beperkt gebleven (ook al geven tot op de dag van vandaag vogelaars bij nagenoeg iedere dode vogel pesticiden als verklaring). Zie ook de Cornell universiteit hierover: http://extoxnet.orst.edu/pips/ddt.htm

  Natuurlijk: DDT is een chemische stof en als je er daarvan aan proefdieren maar voldoende geeft dan zie je schadelijke effecten. Sommige van die effecten zouden zelfs bij mensen gevonden zijn, maar zelfs als deze beperkte studies waar zouden zijn, dan zou het drama daarvan nog steeds niet vergelijkbaar zijn met het drama van de miljoenen doden die malaria nu eist.

  http://www.groenerekenkamer.com/ddt/index.htm

 6. Mijn grootvader heeft er kanker van gekregen. In die tijd (jaren vijftig) stonden de tuinders gewoon onbeschermd hun land te bespuiten met een sproeimachine op hun rug gebonden, aangedreven door een hel tweetaktmotortje waardoor ze in een gigantische wolk DDT wandelden. Een paar jaar later was ie dood.

  Nico de Geit [9] reageerde op deze reactie.

 7. @Rupsie [1]:
  Verder onderschrijft het artikel naar mijn mening alsof het de enige methode is om malaria te bestrijden
  Dit doe ik volgens mij niet, ik stel:
  Wil men malaria overwinnen dan kan men dat niet met alleen maar DDT, daar is meer voor nodig. Aan de andere kant wordt het wel een stuk lastiger om malaria te overwinnen zonder DDT.

  Mbt de giftigheid, DDT schijnt behoorlijk selectief te zijn. Echter was het dermate goedkoop dat het in hogere doseringen is gebruikt dan nodig.

  De crux zit hem in het verbieden, dan wel de productie en verkoop tegen te werken. Dit is fout en immoreel. De derde wereldbewoner is lange tijd de keuze ontnomen zich middels een goedkoop en effectief middel te beschermen tegen een dodelijke en veel voorkomende ziekte. Waardoor er velen zijn gestorven. Het is aan de bewoner om de afweging te maken tussen het besproeien van de binnenmuren van zijn huis met DDT of risico lopen op malaria. Deze keuze is hem door wereldverbeteraars ontnomen.

 8. @Nico de Geit [9]: Van CO2 krijg je geen kanker. Van DDT wel, zeker als je dagen achter elkaar iemand niet ziet lopen, maar diens locatie met zekerheid kan bepalen in de wandelende DDT-wolk die zich over het veld beweegt. Mensen hadden toen nog geen besef van bescherming. Dit DDT verhaal is een stokpaardje van de antigroene beweging (waar ik mijzelf ook bijreken) en het is achterhaald door betere bestrijdingsmogelijkheden van de mug nu. Dit verhaaltje heeft zijn houdbaarheidsdatum overschreden. Kom ook morgen niet af met het HIV-hoax verhaal, als je wil dat anderen het libertarisme nog serieus nemen.

  Nico de Geit [13] reageerde op deze reactie.
  Ron Arends [14] reageerde op deze reactie.

 9. @BUD [12]:

  “Van CO2 krijg je geen kanker. Van DDT wel”

  Wederom ontdek ik weinig logica. Iemand zou ook kunnen schrijven:

  “Van DDT krijg je geen kanker. Van CO2 wel”

 10. @BUD [12]:
  Feit 1:
  Je opa stond met een hels tweetaktmotortje op de rug DDT te spuiten.

  Feit 2
  Een hoogleraar at gedurende vele jaren in goede gezondheid maandelijks 100 gram DDT op, om pas op hoge leeftijd te overlijden.

  Feit 3
  Benzine bevat nog maar sinds een jaar of 15 geen lood meer. Lood is zwaar giftig. Daarnaast levert benzine (zeker lood-, en oliehoudende tweetakt benzine) duizenden zwaar kankerverwekkende uitlaatgassen op.

  Vraag
  Hoe kom je er bij, bovengenoemde feiten in ogenschouw nemend, dat het zonneklaar is dat je opa is overleden aan DDT?

  Voetnoot
  DDT, HIV en AIDS hebben net zo veel met libertarisme, als met socialisme te maken. Niets dus. In het geval van DDT is er wel een verschil. Bij socialisme bepaalt een kleine elite wat wel en niet goed is voor een overweldigende meerderheid, om vervolgens de naleving met geweld te controleren. Bij libertarisme zijn mensen vrij zelf te bepalen wat zij gebruiken, zolang ze anderen geen schade toebrengen.
  BUD [17] reageerde op deze reactie.

 11. Kan het niet laten om te reageren op uw comment. Mijn grootvader is ook overleden aan kanker (Hodgkin). Zie hem ook nog over het land lopen met de door u genoemde tank op zijn rug. In de schuur werd het gif gewogen – een fijn geel poeder – op een weegschaal (de gewichtjes die hij gebruikte heb ik nu nog in mijn bezit) en verdund met water. Ik weet nog dat het gebruikte gif parathion was. Als kind liep ik door de wolk van fijn poeder heen. Ik vond het lekker ruiken. Onvoorstelbaar nu. Gelukkig leef ik nog
  🙂

  Ratio [16] reageerde op deze reactie.
  BUD [18] reageerde op deze reactie.

 12. @Willemijn [15]:
  Nergens in mijn artikel betoog ik dat insecticides onschadelijk zijn. Insecticides hebben veel menselijke slachtoffers gemaakt voordat we daar een beetje behoorlijk mee omgingen. DDT is echter redelijk onschadelijk voor de mens. Parathion is vele malen (ongeveer 50 maal) giftiger, het heeft een LD 50 waarde van 2 mg per kg lichaamsgewicht (oraal bij ratten). Dat betekent dat 50 procent van de ratten sterft aan een dosering van slechts 2 mg parathion per kilogram rat. Volgens Rupsie in comment 6 is de LD 50 waarde van DDT 113 mg. Ik heb het in mijn artikel over DDT en niet over parathion. http://nl.wikipedia.org/wiki/Parathion
  De docent die DDT at kan geluk hebben gehad, het kan ook zijn dat DDT oraal voor mensen veel minder dodelijk is. Een LD 50 waarde in een diersoort kan niet 1 op 1 vertaald worden naar een mens.

  Het gaat hier volgens mij niet over de vraag of DDT giftig is of niet, DDT is giftig. Het is echter een zeer effectief gif dat goedkoop is en voor mensen redelijk onschadelijk. En daardoor voor velen een van de weinige betaalbare middelen is om zich tegen malaria te verdedigen. Deze keuze is de arme bevolking van Azie en Afrika onthouden. Het is zeer zeker te verdedigen dat het gebruik van DDT een geringer risico is voor de bevolking van veel streken dan zonder DDT door het leven te gaan. Er zijn mensen die de extra menselijke tol van het niet gebruiken van DDT op 20 mln doden schatten.

  Volgens mij is het zeer lastig de menselijke tol te berekenen, tal van andere alternatieve mogelijkheden van malaria bestrijding zijn mogelijk. Deze alternatieven zijn echter vaak te duur. Echter kan men indien men de moeite neemt middels drainage van moerassen al heel veel winnen, en dat is iets dat weinig anders dan arbeid kost. Die moeite hebben veel volkeren zich getroost met als gevolg dat malaria (en een stuk natuur……) in hun gebieden verdwenen is.

  Kortom, het is niet zo zwart wit als sommigen stellen, ik heb het ook niet zo zwart wit proberen te stellen. Ik stel niet dat DDT een zegen is, ik stel dat het een deel van de oplossing moet kunnen zijn. En dat het in hoge mate immoreel is voor anderen te bepalen dat ze deze afweging, wel of geen DDT, niet langer kunnen maken. Door DDT te verbieden en te verketteren. Ik sta dan ook achter mijn uitspraak dat dit besluit heel veel doden heeft gekost. Veel meer dan er bespaard zijn door dit verbod.

  Peter de Jong [19] reageerde op deze reactie.

 13. @Willemijn [15]: Ja exact mijn ervaring. Er moeten zo tientallen, zoniet honderden slachtoffers geweest zijn in Nederland. Het afwegen van het gif met gewichtjes zie ik nóg voor me, zoals U zegt, al was ik maar negen toen. Ik ben het er wel mee eens dat de overheid overgereageerd heeft en wellicht is het waar dat het besluit om DDT te verbieden slecht was. Juiste voorlichting had onze grootvaders al voldoende kunnen beschermen. Maar DDT is inderdaad levensgevaarlijk spul, zal je ook de muggen niet horen ontkennen.

 14. @Ratio [16]: “[DDT] voor velen een van de weinige betaalbare middelen is om zich tegen malaria te verdedigen. Deze keuze is de arme bevolking van Azie en Afrika onthouden”

  Welnee. Bti is al beschikbaar sinds 1976. Kan goedkoop op kokos worden geteeld, is onschadelijk voor mensen en wordt op dezelfde manier als DDT verspreid. Als het de afgelopen 35 jaar wereldwijd was gebruikt was malaria allang uitgeroeid.

 15. @BUD [17]:
  Ik wil niets bewijzen, want er valt niets te bewijzen. Het enige dat tot nog toe bewezen is, is dat DDT mogelijk tot kanker kan leiden. Dat is hetzelfde als beweren dat paddenstoelen mogelijk als kabouterhuisvesting kunnen dienen.

  Van lood staat echter onomstotelijk de giftigheid vast. Net zoals van benzeen (een ander niet onbekend ingrediënt van benzine), om nog maar te zwijgen over de koolmonoxide die bij onvolledige verbranding vrijkomt. En het verbranden van motorolie is ook niet al te fris.

  Daarnaast: ook volkomen gezond levende mensen kunnen kanker krijgen. Je opa kan dus best een algemeen pech-geval zijn, net als mijn ex overigens die drie jaar geleden op 35-jarige leeftijd aan eierstokkanker overleed.

  Peter de Jong [21] reageerde op deze reactie.
  BUD [22] reageerde op deze reactie.

 16. @Ron A te A [20]: “En het verbranden van motorolie is ook niet al te fris”

  Als je olie of vet verhit ontstaan PAK’s. Die zijn bij inademing, bij contact met de huid of bij opname via je eten kankerverwekkend. Daarom is vet eten uit de BBQ niet zo gezond.

  Eten dat met een wok is klaargemaakt (roerbakken in olie) werd altijd als zeer gezond beschouwd (groenten worden in de wok maar kort verhit zodat vitaminen behouden blijven). Door de hoge temperatuur van de wok (285 graden) ontstaan in de olie echter PAK’s. Die zitten vooral in de walm die van de olie afkomt. De kok ademt die in.

  Chinese vrouwen die thuis veel wokken maar geen sigaretten roken blijken bijna allemaal longkanker te krijgen (kan natuurlijk ook van het meeroken met hun man zijn. Chinese mannen roken als schoorstenen 😉

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Polycyclische_aromatische_koolwaterstoffen

 17. @Ron A te A [20]: Ik denk dat je een van die pseudo”libertariërs” bent die naïef geloof hechten aan allerlei soorten samenzweringen, dikwijls gewoon voor de leut van het tegendraads zijn op zich. Het DDT-verhaal, het het HIV-verhaal, de chemtrails-onzin, Bilderbergnonsens, Rothschildonzin, illuminativerzinsels, ik zie de rommelige inhoud van je schedel al voor me.

  Ron Arends [23] reageerde op deze reactie.

 18. @BUD [22]:
  Geweldig hoe jij in staat bent om een grondige analyse te maken van iemand die je niet kent en nimmer gezien, gehoord, of geroken hebt. Eén keer De Grote BUD met logische argumenten tegenspreken is blijkbaar voldoende om als gesprekspartner tot pseudo”libertariër”, casu quo aluhoedje gedegradeerd te worden.

  Word lid van het PvdA of de SP, daar staan ze te springen om debaters op jouw niveau.

 19. @Ron Ik lees gaarne artikelen op vrijspreker en ben het er dikwijls mee eens, maar ik heb toch de indruk dat je met het DDT verhaal een beetje fout zit.

 20. Dat DDT door ‘wereldverbeteraars’ gevaarlijker is voorgesteld dan het in werkelijkheid was is evident. Maar wist u dat steenwol en beton mogelijk (of zelfs zeker) kankerverwekkend zijn?

  Wat me altijd verbaast is de onnozelheid van ‘wereldverbeteraars’. Er wordt net gedaan of er zomaar met vergif wordt gespoten. En als ze zien dat het spuiten met vergif een oorzaak heeft menen ze dat er tal van alternatieven zijn. Kijk je serieus naar die alternatieven dan kom je tot de ontdekking dat ze niet bestaan of veel te duur zijn.

  Hebben die ‘wereldverbeteraars’ zelf een serieus probleem dan zien ze af van hun overtuiging en moet er maar gespoten worden.

  ‘Hey farmer farmer but away the DDT now’
  big yellow taxi – joni mitchell in concert 1970
  http://www.youtube.com/watch?v=ZgMEPk6fvpg

  Ik wil best een heel eind met haar meegaan, laten we bij de overbevolking beginnen.
  Peter de Jong [26] reageerde op deze reactie.

 21. @Nico de Geit [25]:

  Van steenwol (en glasvezel) staat niet vast dat het kankerverwekkend is.
  http://www.bestvision.nl/index.php/nl/Asbest/Ziekten

  Van asbest uiteraard wel. Dat is een groot probleem, want in de meeste gebouwen in NL is asbest verwerkt. Vroeger waren asbestslachtoffers alleen mensen die in de industrie hadden gewerkt en daar een besmetting hadden opgelopen, maar tegenwoordig zijn het vooral mensen die in gebouwen wonen of werken waar de vezels door werkzaamheden aan het gebouw dan wel door verwering van de bouwmaterialen zijn vrijgekomen.

  Ook in heel veel scholen bestaat dit probleem. Het is hier des te ernstiger, omdat de incubatietijd wel 20 tot 30 jaar is. Daarna gaat het heel snel. De helft van de mensen bij wie de diagnose wordt gesteld is binnen een jaar dood. En 98% binnen 6 jaar. Als je als jong kind asbest in je longen krijgt heb je een grote kans dat je de 30 niet haalt.

  Zembla had er onlangs een interessante reportage over:
  http://zembla.vara.nl/Nieuws-detail.2624.0.html?&tx_ttnews%5Btt_news%5D=37330&cHash=56917705a32cde758e0793a3518bec72

  Beton is een bron van het kankerverwekkende radongas, maar bij goede ventilatie is dat niet echt een probleem.
  http://www.trouw.nl/krantenarchief/2004/02/03/2198041/Kankerverwekkend_radongas_in_beton_vraagt_om_andere_manieren_van_bouwen.html

 22. ER zullen nog wel meer lijken uit de kast komen qua giftigheid,als je alles wist wat er fout was werden we waarschijnlijk een stuk ouder.
  Ik weet nog dat in Nederland heel veel,voornamelijk mannen van rond de 50,de geest gaven,allemaal aan een hartinfarct.
  Het schijnt dat verkeerde vetten de oorzaak waren.
  Reclame omstreeks 1938 BLEU BAND,VERS GEKARND.
  van Unilever dus

Comments are closed.