Het zat er al een tijdje aan te komen, maar nu is het toch echt zover. De invoering van het landelijke Electronische Patiënten Dossier is door de eerste kamer verworpen. Met algemene stemmen.

Zelf weet ik niet wat de doorslag gegeven heeft, zorgen over de privacy van de burger of onvoldoende vertrouwen in de tijdige en succesvolle invoering van dit systeem. Feit is dat vandaag de streep lijkt gezet te zijn door een infaam plan. Dat zeer privacy gevoelige persoonlijke informatie zonder voldoende beveiliging toegankelijk zou maken voor eenieder met een inlogcode. Nu komt van uitstel vaak afstel. Laten we hopen dat dit voor dit dossier ook zo is. De vraag is overigens of de mogelijk in de plaats tredende regionale systemen niet duurder en onveiliger zijn. Maar dat is onderdeel van een andere discussie, we moeten dan straks proberen te voorkomen dat diverse samenwerkingsverbanden hun databases aan elkaar gaan knopen.

Zou Den Haag een lerende organisatie zijn die aan continue proces verbetering doet dan zouden de ambtenaren en politici die ondanks de vaak negatieve adviezen en tussenrapportages dit toch door hebben proberen te drukken hun conclusies moeten trekken. En zonder wachtgeld de arbeidsmarkt moeten betreden op zoek naar een andere uitdaging. Waar hopelijk een betere match is tussen hun capaciteiten en de kwalificaties benodigd voor de uitvoering van de functie. Er is 300 miljoen euro uitgegeven. En we hebben niets. Het kan toch niet zo zijn dat opeens niemand meer verantwoordelijk is? We maken ons allemaal heel druk om een bankiersbonus uit de algemene middelen van pakweg 2 miljoen, maar als ambtenaren 300 miljoen euro erdoor heen jagen in een van de grotere faal ICT projecten van de laatste jaren dan maakt dat opeens niet meer uit? Dan gaan we niet vol verontwaardiging de schuldigen opsporen? Dan mag ik als burger opeens niet verontwaardigd zijn?

Nawoord

Voor de ICT-ers, de toegangscontrole zou centraal gebeuren. De gegevens worden op de diverse decentrale computers vastgelegd. De gekoppelde decentrale systemen zijn dus vanuit de centrale computer benaderbaar. Maar de decentrale computers krijgen niet genoeg informatie mee bij de informatie vraag om te beoordelen of het verzoek valide is of niet. Daarnaast is de praktijk zo dat huisartsen en veel medici hun toegangsrechten zullen delegeren aan lager personeel. Dit is niet voldoende geregeld. Daarnaast is de auditing vooral een vorm van controle achteraf. Het op patiënt niveau opvragen van de toegangslogbestanden, wie wat heeft opgevraagd voor deze patiënt, is nog niet voldoende ontwikkeld. Een SELECT * FROM ACCESLOG_TABLE WHERE BSN = 123456789 of een soortgelijk statement is kennelijk te lastig….

7 REACTIES

 1. Laten we hopen dat het Electronisch Kinddossier in dezelfde prullenbak verdwijnt.
  Niemand wil dat zijn kindgegevens hem zijn hele leven kunnen achtervolgen.
  Democratie kan werken.
  Dat liet Fortuyn ook al zien; een ondemocratische actie maakte een einde aan zijn streven.

  Richard [7] reageerde op deze reactie.

 2. @Hoc Voluerunt [2]:

  De perfecte moord?….. http://www.security.nl/artikel/25220/Pati%C3%ABntendossier_maakt_perfecte_moord_mogelijk.html

  De kwaal waar je mee bij je arts komt kan later tegen je worden gebruikt. Alles wat je zegt kan en zal tegen je gebruikt worden, overal en op elk moment.

  Ik zou niet te veel lullen bij ome dokter…Je vertelt snel te veel, een borreltje per dag of af en toe een sigaartje roken kan later ergens tegen je worden gebruikt.
  Ratio [4] reageerde op deze reactie.

 3. @Ratio [4]:

  Vragen om een simpele tranquillizer kan al gevaarlijk zijn. “Meneer is overspannen? Meneer heeft zichzelf niet meer in de hand, meneer is gevaarlijk voor zijn omgeving? Meneer moet worden opgesloten?”

  Ik weet het klinkt absurd, maar als men ergens op gepakt moet worden dan kan een (ooit) verstrekt recept een aardig bewijs zijn dat je ‘niet helemaal goed functioneert’, een stigmaatje is snel gevonden.

  Vergeet niet dat je de gegevens in een medisch dossier niet zomaar kan laten verwijderen en dat alles wat je je arts hebt verteld daarin is opgenomen.

  Voor gegevens zijn gewist moet men heel wat werk verzetten.

  Een zorgverlener kan gegronde redenen hebben om niet te voldoen aan uw verzoek om gegevens uit uw medisch dossier te verwijderen. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat een bepaald onderzoek nog een keer moet worden uitgevoerd.
  Ook gegevens die voor anderen van belang kunnen zijn -bijvoorbeeld over een erfelijke ziekte- zullen om die reden worden bewaard. Wanneer uw zorgverlener de gegevens niet wil verwijderen, moet hij dat aan u meedelen en motiveren waarom hij niet aan uw verzoek wil voldoen.

  Er is nog veel werkt te doen: Vingerafdrukken in je paspoort, opslag van internet- en telefoongegevens, kentekenherkenning, camera op iedere straathoek, bankgegevens doorsturen naar de VS, EKD enz.

 4. Als je alleen al denkt aan de kosten van het versturen van die brieven naar iedere persoon in Nederland… En vervolgens weer de reactie als je weigerde eraan mee te doen. Dat werd door Ab Klink al gedaan voordat er überhaupt iets beslist was. Samen met de geweldige vaccins heeft die man Nederland toch ettelijke miljoenen (miljarden?) armer gemaakt. (Missie vervuld?)

  Inderdaad, zoals ISS zegt, is er nog genoeg werk te doen. Nu ook weer een vragenlijst van “Cool 5 tot 18” (leuker kunnen ze het niet maken..) voor middelbare scholieren. De antwoorden op ze lijst worden uiteraard ook weer bewaard “om kinderen ook na cito te kunnen volgen. En wederom impertinente vragen (hoe vaak denk je/denkt uw kind aan sex?). Uiteraard niet ingevuld, maar veel ouders wel. Geweldig toch, al die gegevens over onze jongeren?

 5. @beek [1]: “Democratie kan werken. Dat liet Fortuyn ook al zien”

  Maar Fortuyn heeft helemaal niets kunnen laten zien. Hoe kun je dan concluderen dat democratie werkt?

  Tot nu toe is aangetoond dat democratie (particratie) niet werkt. De roep om democratie was groot, omdat ‘men’ dacht dat democratie tot een lagere belastingdruk en meer vrijheid zou leiden. De gedachte achter dit alles was dat mensen nooit vrijwillig zomaar hun eigen vrijheid zouden opgeven noch hun eigen portemonnee zouden laten plunderen door de overheid. De adder onder het gras is echter dat men via democratie niet alleen invloed kan trachten uit te oefenen op de eigen vrijheid en portemonnee, maar ook op die van andere mensen. In plaats van een lagere belastingdruk -die op minder dan 10% van het BNP lag- en meer vrijheid en dus minder wetten en regels zien we juist het omgekeerde gebeuren. Zowel de belastingdruk als het aantal wetten, regels ge- en verboden zijn explosief gestegen sinds de introductie van democratie.

  Democratie op grote schaal is een zeer anoniem systeem is. Mensen kennen elkaar niet persoonlijk en dat maakt het veel makkelijker om te proberen via de overheid de natuurlijke vrijheid van anderen te beperken en een greep te doen in de portemonnee van een ander.

  “A democracy cannot exist as a permanent form of government. It can only exist until the voters discover that they can vote themselves largess from the public treasury. From that moment on, the majority always votes for the candidates promising the most benefits from the public treasury, with the result that a democracy always collapses over loose fiscal policy, always followed by a dictatorship.” – Alexander Taylor, 1779.

Comments are closed.