Dat de Staatsschuld 370.000.000.000 bedraagt, is niet de schuld van de inwoners maar van het gevoerde beleid van de overheid. Het is te simplistisch om nu te verkondigen dat iedere Nederlander een schuld heeft van € 22.000, -, dat is enkel bedoeld om de inwoners een schuldgevoel aan te praten en meer te belasten.
Het inwoner aantal is 16.692.000. Er zijn plm. 7 Miljoen mensen die werken waarvan 1.2 miljoen Ambtenaar zijn ( incl. wachtgelders) Plm. 850.000 mensen werken door omstandigheden niet en ontvangen een uitkering. Plm. 400.000 mensen zijn werkeloos.

Wat zou beteken dat plm 5.500.000 mensen deze staatsschuld zouden moeten betalen, en dat is onzin.

Eerder zou men moeten bezuinigen op het overheidsapparaat waar één ambtenaar op de zeven werknemers is. Minder bureaucratie en prestige objecten zou al een hele besparing kunnen zijn. Een beter beheersbaar financieel beleid zou tot een andere gezondere financiële situatie leiden. Andere landen steunen en de inwoners met schuldgevoel en steeds meer financiële lasten opzadelen is te absurd voor woorden.

Daarnaast is het zo dat het bedrijfsleven vaak het meeste geld inbrengt, en de financiële wereld zoals banken het meest incasseren. Stop de financiële steun aan de banken en financiële instellingen, want deze instellingen moeten juist de staatsschuld ( terug) betalen, en niet zoals gesuggereerd wordt dat alle inwoners een schuld zouden hebben.

Ingezonden door Reiny

7 REACTIES

 1. Reiny vergeet niet de 2 Miljoen andere werkende.
  Die niet direct voor een overheid werken maar indirect zoals belasting advies bureau’s, cultuur huisjes.
  Etc Etc. het stikt de moord van de kleine organisaties die volledig leven van de overheid en niets produceren of bieden aan mensen.

  Tel de rimpels op de vijver mee, niet alleen de plons. En dan zie je dat de schade vele malen groter is dan enkel deze cijfers.

 2. @Vilseledd [2]:
  Het is nog maar zeer de vraag of die agent er is om eerste hulp te verlenen, of dat die agent bij een flitspaal staat. Of nog erger: dat het de agent zelf is die je dochter naar binnen lokt, vermoord en begraaft in zijn achtertuin.

  Daarnaast is het natuurlijk zo dat het nog maar zéér de vraag is of het de overheid is die politionele dienstverlening moet leveren. 70% van de tijd wordt inmiddels gevuld met bureaucratische taken. Reden voor het bedrijfsleven om particuliere beveiligers in te huren: “When seconds count, the police is only minutes away”.

  Nog eentje dan om het af te leren: Hier in Alkmaar was een ondernemer die wekelijks last had van inbraken in zijn loods. De politie wilde niet extra surveilleren en inmiddels weigerde de verzekeraar zaken te doen vanwege het hoge risico. Ten einde raad besloot de man dan maar ’s nachts in zijn loods te slapen, hopende dat de inbrekers dan het hazenpad zouden kiezen. Na een uur was het al raak. Al was het geen inbreker: de politie kwam de man arresteren omdat hij in zijn pand sliep. En dat was tegen de regels van het bestemmingsplan.

 3. Het scenario is NOG zwarter:

  Anno 2008: “Is bekend hoeveel van de 269 indirecte overheidsbedrijven die Vpb-plichtig zijn nog nooit winst hebben gemaakt sinds ze Vpb-plichtig zijn en dus nog nooit Vpb hebben hoeven te betalen?”
  geplakt van deze pagina

  “De overheid is de laatste jaren niet gekrompen, zoals officiële cijfers suggereren, maar is juist gegroeid met 2,7 procent. Sterker nog, de overheid weet zelf niet meer hoe groot zij is.

  De REA spreekt in het rapport van een ‘wildgroei aan overheidsdiensten’. Er zijn de laatste jaren steeds meer ‘zelfstandige bestuursorganen’ (zbo’s) bijgekomen. Het is zelfs zo erg, dat de overheid zelf niet precies weet hoe groot ze is, aldus het alarmerende rapport.”

  Geplakt vanaf deze pagina

  Vrijspreker artikel over dit rapport: hier te vinden

  En wat is het meest opvallende hieraan zou u denken?

  “De REA gaf de Kamer gevraagd en ongevraagd advies over financieel-economische aangelegenheden die het maatschappelijk belang raken. Met ingang van 1 januari 2008 is de REA opgehouden te bestaan”

  Geplakt vanaf deze site

 4. Ik voel mezelf helaas voor de overheid niet aangesproken voor die 22000 euro.
  Erg?

 5. Het is de overheid die deze schuld heeft, geen enkele individuele Nederlander kan benaderd worden voor “zijn” aandeel in die schuld.

Comments are closed.