Al eerder schreef ik over het drugsgerelateerde geweld in Mexico. Ik kan beter zeggen het drugsverbodgerelateerde geweld. Het drugsgerelateerde geweld komt niet zonder meer voort uit de enorme winsten die drugshandelaren maken. Er gaan ook vele miljaren om in mobiele telefoons en tablets, auto’s en juwelen. Desondanks is handel in die goederen vooral heel erg vreedzaam. Het is onvoorstelbaar dat Nokia een knokploeg naar het kantoor van LG of HTC gaat sturen om zo te trachten langs gewelddadige weg een concurrentievoordeel te verkrijgen. Producenten die de gunst van de bellers niet kunnen verkrijgen kunnen niet anders dan zich terugtrekken uit de markt.

Het illegaliseren van goederen heeft niet tot resultaat dat deze goederen van de markt verdwijnen maar uitsluitend dat ze nog slechts op de zwarte markt kunnen worden aangeboden. Als een verbod werkt zou de VS ondertussen wel drugsvrij zijn maar niets is minder waar; het drugsgebruik tiert er welig. Hoewel overheidsminners aangeven dat zonder de overheid de ‘wet van de jungle’ zou gelden geldt dit hoofdzakelijk voor zaken waar uitgerekend vadertje staat zich mee bezig houdt. De wet van de jungle gaat eerder op voor coca├»nehandel dan voor de nauwelijks gereguleerde handel in smartphones. Denk je in dat de overheid beperkingen ging opleggen aan de handel in smartphones, binnen de kortste keren zou er een uitgebreid zwart circuit komen met de bijbehorende ripdeals en andere vormen van geweld. In het bestrijden van geweld heeft de overheid maar een matige reputatie, de kans dat een geweldenaar daadwerkelijk een straf moet uitzitten is erg gering.

Zoals David Friedman al zei, geweld is zo’n slechte manier om een conflict te beslechten dat alleen kleine kinderen en grote naties het doen. Een vrije markt is vreedzaam en geweld is kostbaar dus mensen zullen niet snel hun eigen geld uitgeven aan geweld. Met belastinggeld is dat anders…

Legaliseer drugs en stop het geweld!

3 REACTIES

 1. @pcrs [1]:
  “Bedrijven gebruiken de overheid wel vaak om de concurrentie uit te schakelen.”

  Natuurlijk, omdat ze weten dat de overheid daarvoor te gebruiken is. Vandaar het corporatisme overheid en big business!!
  Importregels, maar bvb ook voorschriften laten maken waaraan de concurrent moeilijk kan voldoen.

 2. Wet van de jungle ?
  Van alle volkeren die in de tropische oerwouden aangetroffen worden is 1 ding errug duidelijk: het zijn vreedzame mensen.

  Misschien is dit wel omdat deze stammen geen regering en een 1ste en 2de kamer kennen(noch hebben), die voor hen besluiten nemen om andere landen te gaan bombarderen en te kolonialiseren.

  Democratie en kapitalisme is eigenlijk wel geinig: de psychopaten komen dan namelijk bovendrijven. Je vind ze terug in partij-besturen en op regeringsposten. (En dat is wetenschappelijk aangetoond !)

Comments are closed.