Tweede deel in een serie over moraliteit. Kijk onder het filmpje voor bijbelreferenties die aangehaald worden in deze video.[HTML1]

Death for victimless ‘crime’
Yahweh requires death of sabbath workers
(Numbers 15 : 32-36)
Yahweh requires death of gay people:
(Leviticus 20 : 13)
Yahweh requires death of women who can’t show virginity on wedding night:
(Deuteronomy 22 : 20-21)

Unaccountable slaughter
Yahweh kills 70,000 for David’s census:
(2 Samuel 24 : 1-15)
Yahweh kills almost all land animals for human wickedness:
(Genesis 6 : 5-7)

Entrapment through mind-control
Yahweh hardens Pharaoh’s heart:
(Exodus 4 : 21; see also Exodus 7 : 3; 9 : 12; 10 : 1; 10 : 20; 10 : 27; 11 : 10; 14 : 4; 14 : 8)
Yahweh hardens Egyptians’ hearts:
(Exodus 14 : 17)
Yahweh hardens King of Heshbon’s heart:
(Deuteronomy 2 : 30)
Yahweh sends powerful delusion:
(2 Thessalonians 2 : 11)
Yahweh deceives prophets, then punishes them:
(Ezekiel 14 : 9)

Punishment for others’ sins
Yahweh says children won’t die for fathers:
(Deuteronomy 24 : 16)
Yahweh requires children’s death for their father’s sins:
(Isaiah 14 : 21-22)
Yahweh orders the killing of Amalekite children and babies:
(I Samuel 15 : 2-3)
Yahweh orders the killing children without pity:
(Ezekiel 9 : 5-6)

Familial cannibalism:
(Jeremiah 19 : 9)
(Deuteronomy 28 : 53)
(Ezekiel 5 : 10)

Yahweh permits rape:
(Zechariah 14 : 2)

Yahweh permits slavery (the owning of people as property):
(Leviticus 25 : 46)

Yahweh permits (commits) mass murder:
(Exodus 12 : 29)

Jesus reinforces OT law:
“But he answered and said unto them, Why do ye also transgress the commandment of God by your tradition? For God commanded, saying, Honour thy father and mother: and, He that curseth father or mother, let him die the death.
(Matthew 15 : 3-4)

Jesus punishes a fig tree:
(Mark 11 : 12-4, 20-4)
(Matthew 21 : 18-22)

Jesus asks us to dispose of family relationships
(Luke 9 : 61-62)

Making of images forbidden:
“Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness of any thing that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth.”
(Exodus 20 : 4)
Making of images commanded:
“And thou shalt make two cherubims of gold”
(Exodus 25 : 18)

Certain sinners to be stoned to death by all the men of the town:
(Deuteronomy 21 : 21)
Only the sinless are fit to cast the first stone:
(John 8 : 7)
We are all sinners:
(Romans 3 : 23)

Good deeds are to be shown:
(Matthew 5 : 16)
Good deeds are not to be shown:
(Matthew 6 : 1)

Gay sex deemed a sin:
(Leviticus 18 : 22)

Non-believers to be put to death:
(2 Chronicles 15 : 13)

We are to seek peace:
(Psalms 34 : 14)

We are to be good neighbours:
(Philippians 2 : 4)

Moraliteit 1: Kunnen we goed zijn zonder goden?

21 REACTIES

 1. voor wie nog niet genoeg heeft van die prachtige lijst met waanzin hierboven is er ook nog een prachtige site waar op dezelfde manier prachtig getoont wordt in wat voor onzin je nu eigenlijk in belooft, de lijst is haast eindeloos:

  http://www.skepticsannotatedbible.com/

  Een deel voor de bijbel en een deel voor de koran, niet zeggen dat we hier voorkeur hebben.

  En daarvoor sterven dan mensen in een heilige oorlog voor of blazen zichzelf op ..

 2. en God gaf opdracht om een ark te bouwen van 420 meter lang en deze te vullen met alle dieren, twee van elk.
  En daarna gaf ie opdracht om 1 ventilatiegat te maken van een vierkante meter. Vervolgens regende het 40 dagen lang.

  Geen wonder dat iedereen graag de ark af wou, wat een lucht. lol

  Offthegrid [3] reageerde op deze reactie.

 3. @ziggy [2]: Even rationeel berekend (bron: http://forum.fok.nl/topic/1679137/6/25 ):

  De bijbel zegt (genesis 6): ’19; Van alle levende wezens moet gij één paar in de ark brengen, om ze met u samen in leven te doen blijven; een mannelijk en een vrouwelijk dier moet het zijn…………21; Breng verder allerlei etenswaar bijeen en leg daar een voorraad van aan, zodat gijzelf en de dieren te eten hebt.’ Als we alle soorten landdieren bij elkaar optellen dan komen we op astronomische aantallen.

  * Zo zijn er wereldwijd meer dan één miljoen soorten insekten.
  * 60.000 soorten landslakken.
  * 35.000 soorten spinnen.
  * 8000 soorten vogels.
  * 6000 soorten reptielen.
  * 4000 soorten zoogdieren.
  * 3200 soorten amfibieën.
  En dat alles keer twee, want: ‘Van alle levende wezens moet gij één paar in de ark brengen, een mannelijk en een vrouwelijk dier moet het zijn.’ Dat betekent dus twee miljoen insekten, 120.000 landslakken, 70.000 spinnen, 16.000 vogels, 12.000 reptielen, 8000 zoogdieren en 6400 amfibieën. Al deze dieren had Noach aan boord, plus natuurlijk nog duizenden diersoorten die al dan niet door toedoen van de mens zijn uitgestorven.

  HOEVEEL RUIMTE WAS ER VOOR DEZE DIEREN?

  Volgens de bijbel was de ark van Noach 300 el lang, 50 el breed en 30 el hoog. De el was een lengtemaat van ongeveer 55 centimeter. Als we dit omrekenen naar meters, dan was de ark ongeveer 165 meter lang, 27,5 meter breed en 16,5 meter hoog. Het moet nogal dringen zijn geweest in de ark met 2.232.400 dieren. Te meer daar Noach alleen al heel wat ruimte kwijt was aan een gangenstelsel en een trappenhuis (of zou hij een lift gehad hebben?), en deze moesten groot genoeg zijn, want olifanten, giraffes en neushoorns moesten er natuurlijk ook door kunnen. Daarnaast had Noach een enorme opslagruimte nodig voor voedsel en water. Om even een indruk te geven, een olifant eet per dag ongeveer 200 kilo voedsel, en drinkt per dag gemiddeld 100 liter water. Dat betekent dat Noach alleen voor de twee olifanten al 60 ton voedsel en 30.000 liter water had opgeslagen. Want pas na 150 dagen begon het water te dalen en strandde de ark op de berg Ararat, wat betekent dat Noach voor bijna een half jaar voedsel opgeslagen had. Waarschijnlijk had Noach nog veel meer opgeslagen, want door de vloed was alle vegetatie vernietigd, en daarom moest Noach nog meer meenemen om de olifanten te voeden tot de vegetatie hersteld was. Naast de opslag van het voedsel kreeg Noach ook te maken met een afvalprobleem. Van de 200 kilo voedsel die de olifant tot zich neemt, komt de helft er weer onverteerd uit. Dat betekent dat Noach iedere dag een paar flinke kruiwagens vol mest moest verwerken, 30 ton in 150 dagen tijd. En let op! ik heb het nu nog steeds alleen over de olifanten. Naast de olifanten waren er uiteraard nog andere grootverbruikende herbivoren zoals giraffes, neushoorns, nijlpaarden, elanden, paarden, ezels, kamelen en bizons. Er zijn zelfs mensen die geloven dat Noach mammoeten en brontosauriers aan boord had. Waarschijnlijk had Noach dan ook een afzuigsysteem aan boord. 2.232.400 dieren produceren zoveel mest dat dit voor de 7 mensen die Noach aan boord had onmogelijk te verwerken was. En al die tonnen mest moeten nogal wat stankoverlast en gasvorming veroorzaakt hebben. Naast de herbivoren had Noach ook roofdieren aan boord. Wist u dat een tijger minimaal zo’n 6 kilo vlees per dag nodig heeft? Dat betekent dat Noach alleen voor de tijgers al bijna twee ton vlees had opgeslagen. En dan zijn er nog de hyena’s, wolven, leeuwen, jakhalzen, jaguars, cheetahs, luipaarden, veelvraten, tasmaanse tijgers en panters. Ik vraag mij af wat een grizzlybeer verorbert in 150 dagen tijd. Ik heb niet de moeite genomen om te berekenen hoeveel voedsel en water Noach had meegenomen voor álle dieren. Voor het aantal van 2.232.400 dieren heeft Noach er waarschijnlijk nog twee arken van het formaat van een flinke olietanker bij gebouwd; één voor opslag van water, en één voor voedsel. De bijbel geeft hierover echter geen verslag.

  HET ZOETWATER AQUARIUM.

  Eén van de grootste problemen van Noach moeten de zoetwaterdieren zijn geweest. Er zijn duizenden soorten zoetwatervissen. Zoetwatervissen kunnen niet leven in zout water, wat betekent dat zij ook een plekje moeten hebben gekregen in de boot van Noach. Omdat je niet alle zoetwatervissen bij elkaar in kunt doen (aquariumbezitters weten hier alles van), moet Noach vele honderden aquaria in de ark hebben gehad. Daar Noach, voor zover wij weten, niet beschikte over elektriciteit en derhalve niet beschikte over pompen en filtersystemen, moet hij het ontzettend druk hebben gehad met het dagelijks verschonen van honderden aquaria; een heel karwei voor Noach en zijn 7 personeelsleden. Naast de zoetwatervissen waren er ook nog zoetwaterslakken, zoetwatermosselen en amfibieën. Hoeveel soorten zoetwaterslakken er zijn heb ik niet kunnen vinden, maar het zullen er ongetwijfeld vele honderden zijn. Wat ik wel weet is dat er circa 4500 soorten zoetwatermosselen zijn (zijn zoetwatermosselen hermafrodiet? Zo niet, dan had Noach er 9000 in één of meerdere aquaria.) En dan nog duizenden terraria voor de 6400 amfibieën en vele reptielensoorten. Ik ben dan ook heel benieuwd naar het klimaatbeheersingssysteem van Noach’s ark. Iedereen die reptielen houdt (ik weet waar ik over spreek, want ik zorg zelf voor een leguaan en vier schildpadden), weet hoe precies het komt met deze dieren. Uv-lampen en speciale voeding zijn onontbeerlijk, vooral in zo’n donkere boot zonder ramen.

  DE GROTE REIS.

  Hoewel Noach respect verdient voor het monnikenwerk dat hij verrichtte in de ark, komt het grootste respect toe aan de dieren die hij in zijn ark vervoerde. Dit geldt in grote mate voor de ijsbeer. De ijsberen zijn helemaal vanuit de Noordpool naar het woestijnachtige berglandschap in het middenoosten gesjokt. Voor ieder willekeurig dier zou het al een gigantische prestatie zijn, maar de vacht van de ijsbeer zit zo in elkaar dat hij het bij 10 graden vorst al behoorlijk warm heeft. De ijsberen hebben een ongelofelijke prestatie geleverd door duizenden kilometers naar de woestenij in het middenoosten te sjouwen, waar het kwik dikwijls stijgt tot boven de 45 graden (hetgeen voor ijsberen dodelijk is). Hoe de zoetwatervissen uit bijvoorbeeld het Amazonegebied de ark hebben bereikt is een nog groter mysterie. In Zuid-Amerika zijn er meer dan 2500 soorten. Dat betekent dat 5000 zoetwatervissen vanuit Zuid-Amerika, de voor hen dodelijke, Atlantische oceaan hebben overbrugd. Er zijn geen aanwijzingen dat vissen in die tijd konden vliegen, dus hoe deze vissen dit klaar hebben gespeeld, is één van de grootste mysteriën uit de geschiedenis. Australische en Zuidamerikaanse landslakken hadden, om Noach’s schip te bereiken, niet alleen te maken met een dodelijke barrière van zout water. Zij hadden ook te maken met hun eigen fysieke beperkingen. De reis van de slak naar de ark moet duizenden jaren geduurd hebben. Slakken zijn immers niet zo snel. Of werden slakken in Noach’s tijd ouder dan tegenwoordig? De enige diersoorten die het gemakkelijk moeten hebben gehad zijn parasieten, zoals de 2200 verschillende soorten vlooien. Deze konden gewoon als passagier meereizen met de andere dieren.

  LOKALE VLOED?

  Er zijn gelovigen die de prestaties van de Noach, zijn personeel, de ijsbeer, de zoetwatervissen uit het amazone gebied en de Australische landslakken, (mijn excuses aan de dieren die ik niet heb genoemd) proberen te ridiculiseren. Deze lieden beweren dat er geen sprake was van een wereldwijde vloed, maar wel van een lokale overstroming. Maar waarom zou onze held een schip bouwen ter grootte van een kleine olietanker, als hij zich al die moeite had kunnen besparen door gewoon met zijn familie en de lokale fauna, een reisje te maken naar veilig gebied? Alleen een idioot bouwt dan een kolossaal schip. Ten tweede lijkt het erop dat deze mensen de woorden van hun eigen God in twijfel trekken. Genesis 6 en 7: ‘God zeide tot Noach…..: ‘Want Ik, zie, Ik breng een watervloed over de aarde, om alle vlees, waarin een geest des levens is, van onder den hemel te verderven; al wat op de aarde is , zal den geest geven……..En gij zult van al wat leeft , van alle vlees, twee van elk, doen in de ark komen, om met u in het leven te behouden:…….van al het kruipend gedierte des aardbodems naar zijn aard, twee van elk zullen tot u komen, om die in het leven te behouden………en Ik zal van den aardbodem verdelgen al wat bestaat, dat Ik gemaakt heb.’ Ook de tekstregels waarin God niet zelf aan het woord is, spreken duidelijk van een wereldomvattende vloed: ‘En van alle vlees, waarin een geest des levens was, kwamen er twee en twee tot Noach in de ark…………… En de wateren namen gans zeer de overhand op de aarde, zodat alle hoge bergen, die onder den gansen hemel zijn, bedekt werden. ’ Het moge ook duidelijk zijn dat wanneer er sprake is van een vloed die 150 dagen lang (bijna een half jaar) de toppen van de hoogste bergen bedekt, er nooit sprake kan zijn van een lokale overstroming. Het water zou immers niet 150 dagen lang het 5000 meter hoge gebergte Ararat bedekken, maar direct wegstromen richting de zee. De werkelijke reden dat sommige gelovigen zich hardnekkig in allerlei bochten wringen om de hypothese van de lokale zondvloed te bewijzen, moet wel liggen in de volstrekte ongeloofwaardigheid van het bijbelse verhaal. Als er sprake zou zijn van een lokale vloed vallen immers alle bezwaren tegen het zondvloedverhaal in één keer weg.

 4. @ offthegrit

  daarnaast staat er in de bijbel dat adam alle dieren een naam gaf, heeft ie ook al een dagtaak aan.

  maar gelovigen reageren dan vaak met god’s ways are mysterious. Is natuurlijk ook de reden waarom mensen (zeker vroeger) religie aanriepen. Omdat ze niet snapten hoe het leven om hun heen verder werkte en dan gooiden ze er maar een religieus dogma op, dan hoefden ze ook verder niet na te denken. Langzamerhand zijn we hier in de westerse wereld zover gekomen dat we snappen hoe de natuur functioneerd en dat daar verder geen God aan te pas kwam verder. De kerken zijn ook langzaam aan het leeg stromen en dat is een goede zaak. Nu de rest van de wereld nog.

  Religie is net als twee groepen voetbalsupporters die elkaar ontmoeten, dan is het ook hersenloos op elkaar inhakken. En als je dan een hotdogzaakje hebt, dan moet je vrezen voor je handeltje.

  Zeker in Nederland zouden ze daarom ook een beleid moeten voeren die religie zoveel mogelijk ontmoedigd. Maar ze doen natuurlijk weer het omgekeerde.

  Offthegrid [5] reageerde op deze reactie.

 5. @ziggy [4]: Er staat ook dat die god alles schiep, hemel en aarde en het ontzettend ingenieus schepsel Adam. Want laten we eerlijk wezen, een mens is een samenraapsel van chemische processen en biologisch vernuft, dat MOET wel op de tekentafel ontworpen zijn binnen 6 dagen, daar kan geen evolutie van miljarden jaren tegenop.

  Maar diezelfde prutser heeft dan opeens een rib van die Adam nodig om Eva op de wereld te boetseren? Wát een prutser, vast de voorloper van de kopieermachine of de eerste kloon (clown?).

  En wat in het rijtje nog ontbreekt: potvis, blauwe vinvis en consorten. Had Noach die aan een lijntje buiten de ark? Hahaaaaa.

  Hub Jongen [6] reageerde op deze reactie.
  Reteip [8] reageerde op deze reactie.

 6. @Hub Jongen [6]: 😀
  Een volmaakte god die zo perfect is, kan zijn 6 dagen niet eens efficiënt volplannen? Had hij beter Eva opnieuw kunnen ontwerpen en aan een paar honderdduizend lastige en irritante insecten minder tijd moeten besteden. Of er 7 dagen over moeten doen en de achtste dag rust moeten houden? Dus toch: prutser? 😉

 7. @Hub Jongen [10]:
  Het zou wel goed voor de discussie zijn als iemand hier de positieve kanten van religie belicht maar ik denk niet dat ik daar bijzonder geschikt voor ben, en oscar is gewoon onvervangbaar 🙂

  Wat ik vaak mis in de theologische discussies alhier is het boeddhisme, hoewel deze religie veel minder aanhangers heeft als het christendom en de islam zijn ze toch goed voor een 3e plaats. Boeddha was geen god, zijn naam was Siddhartha Gautama en hij leefde omstreeks de 5e eeuw BC. Boeddha is meer een soort van titel die hij later verdient heeft, tevens is bereiken van deze status het hoogste doel voor een boeddhist ik weet er te weinig van maar het weinige dat ik weet staat in schril contrast met zowel het christendom als de Islam.

  Er was een tijd dat ik erg anti-religie was, zero tolerance ten op zicht alle religieuze activiteiten omdat ik dacht dat religie de oorzaak van zowel een hoop ellende in de wereld als de domheid van de goed gelovige schapen, inmiddels weer een paar jaar ouder en hopelijk wijzer geworden en is mijn mening ten opzichte van religie enigszins genuanceerder.

  Religie gaat vaak over macht,macht die regelmatig wordt misbruikt, desondanks hebben vrijwel alle religies een positieve fundering, en vanuit die fundering is de gemiddelde gelovige in de “neutraal” stand geen beter of slechter mens dan een niet gelovige. Probleem met religie zit dan ook voornamelijk in de organisaties die de controle hebben over de religies, als je die aanpakt en de kerk/moskee strikt gescheiden houd van de (minimale) staat, ook vindt ik dat onderwijs niet verziekt moet worden door religie, van de islamitische scholen is het wellicht een mening die veel van jullie met mij delen maar ook op christelijke scholen bestaat de kans op het ontwrichten van de jonge hersenen.

  Verder religie lekker vrijlaten, veel mensen worden er gelukkiger van en zonder centrale macht structuur bied het geen gevaar, die oude boeken gaan echt geen nieuwe oorlog veroorzaken, net zomin als dat het lezen van “mein kampf” mensen zal aanzetten het houden van razzia’s en oprichten van kampen, wel kan er misbruik worden gemaakt van dergelijke boeken om daden en ideeën te valideren, persoonlijk doen mensen dat om bizare acties uit te voeren: “God told me they had to die”
  Maar de echte slechteriken hier misbruiken de religies om andere mensen aan te zetten tot slechte daden, dat varieert van indirect (paus>geen condooms) tot het meer directe van moskeeën waar ze zelfmoord aanslagen voorbereiden en verheerlijken. In beide gevallen gaat het om leiders die de aanstichters zijn van het kwaad, en gelovigen willen nou eenmaal graag iemand die hun leid, sommige hebben genoeg aan hun god andere mensen vinden de pastoor/imam/priester/paus/bisschop ook heel belangrijk, …is ook moeilijk altijd maar weer die nieuwe ontwikkelingen in de wereld en er staat niks over in “het boek”.

  Liberty 5-3000 [14] reageerde op deze reactie.

 8. @Igor [11]:

  Wat ik vaak mis in de theologische discussies alhier is het boeddhisme..

  Waarom denkt u dat hier theologische discussies worden gevoerd?
  Dat is al een aanname.
  Net zoals we hier niet discussiëren over elfenleer.
  Deze topics worden meestal gekaapt om er een theologische discussie van te maken. Dat is een heel ander verhaal.

  Wat bestaat in de hoofden van mensen, maar niet gerelateerd is aan de werkelijkheid zal altijd moeten buigen voor de werkelijkheid der dingen indien dit in conflict is.
  Dat is de discussie.

  Geen enkele fantasie heeft een positief effect op een mens als het ervoor zorgt dat hij zijn zintuigen niet meer kan vertrouwen op juiste input.
  Wij zijn namelijk realiteitsverwerkende machines. Dit basisgegeven saboteren heeft erg slechte consequenties.
  Deze slechte consequenties ziet u overal om u heen.

  Verder religie lekker vrijlaten, veel mensen worden er gelukkiger van en zonder centrale macht structuur bied het geen gevaar, die oude boeken gaan echt geen nieuwe oorlog veroorzaken

  Dat het tegenwoordig onschuldig lijkt omdat het geen machtsstructuur heeft is een farce vanjewelste.
  Dit impliceert al meteen dat u het gevaar inziet van een eventuele groei.
  Men laat dus dit kanker woekeren als het maar niet dodelijk wordt.
  Men moet dus constant de kanker in bedwang houden.
  Waarom roeit men de kanker (ideeën, niet de mensen) niet gewoon uit?

  Religie is een non-antwoord op alle vragen die mensen kunnen hebben.
  Religie zorgt ervoor dat mensen stoppen met zoeken naar antwoorden.

  No more dark ages..
  Igor [15] reageerde op deze reactie.

 9. @Liberty 5-3000 [14]:
  Je begrijpt mij op een paar punten verkeert, of misschien ben ik niet duidelijk. Maakt niet uit ik zal proberen te verduidelijken.

  ten eerste: wellicht maakt ik verkeert gebruik van de term theologie, mijn interpretatie is als wat met religie te maken heeft onder theologie valt, dus ook als atheïsten over religies discussiëren is dat wat mij betreft een theologische discussie.

  ten tweede;Ik zeg niet dat religie geen macht structuur meer heeft, ik zeg dat “ALS” we die macht structuur aanpakken geloof relatief ongevaarlijk is.

  En nogmaals: het boeddhisme is ook een religie maar het is niet te vergelijken met christendom of de islam, hieronder een paar uitspraken uit die religie.

  #Geloof alléén is blind, het gelooft alles wat gezegd wordt en maakt geen onderscheid tussen waarheid en onwaarheid.

  #Het vermijden van al het foute gedrag,
  Het ondernemen van het goede,
  En het ontwikkelen van je eigen geest;
  Dit is de leer van de Boeddha’s.

  #Gautama de Boeddha nodigde iedere leerling uit om zelf de acht paden vorm te geven en dit niet als acht regels te zien
  “neem niets aan voor het zelf onderzocht te hebben”

  #Boeddha verwijst zowel naar de historische Boeddha in de persoon van Boeddha Gautama, als naar het “boeddhaschap”. Het boeddhaschap is een titel die gegeven wordt aan personen die door hun eigen inspanning en zonder leraar de Dhamma hebben gezien.

  Uiteraard zijn er veel verschillende stromingen en zal er hier en daar dingen op aan te merken zijn maar het is toch duidelijk een ander soort religie – heeft zeker niks te maken met “Religie zorgt ervoor dat mensen stoppen met zoeken naar antwoorden.”

  Trouwens hoe zie je dat in de praktijk, het uitroeien van ideeën en niet de mensen?

  “Dit impliceert al meteen dat u het gevaar inziet van een eventuele groei.”

  Ja dat klopt maar die groei is er niet, volgens wikipedia gaat het in nederland wat betreft religie al best lang de goede kant op,alle mainstream religies krimpen.Wel is een vrij grote groep die toch een op zoek is naar iets om het geloof te vervangen.
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland#Religie

  Vaak erg scherp Liberty 5-3000 – maar deze keer raakt het kant nog wal, het uitroeien van ideeën …. of nou ja ideeën de door ???wie??? aangewezen worden als een religie?

  Liberty 5-3000 [16] reageerde op deze reactie.

 10. @Igor [15]:

  Vaak erg scherp Liberty 5-3000 – maar deze keer raakt het kant nog wal..

  Dat kan 2 oorzaken hebben.
  Of ik ben nog steeds scherp, maar raak iets wat bij u in een blinde hoek zit.
  Of ik heb het hier totaal mis en er zit een blinde vlek bij mij.

  Voor mij is er geen differentiatie in religies als goede en slechte religies.
  Bij religies is er altijd een uitbuiting te bekennen als je goed kijkt naar deze parasitaire hiërarchieën.

  Het boeddhisme staat bij mij dus op dezelfde hoogte als islam, christendom, elfenleer en andere “hoger plan” ideeën die een inwijding nodig achten om tot “hogere” inzichten te geraken.

  Persoonlijk geloof heb ik geen moeite mee. Zolang dit “geloof” zich niet in het publieke domein gaat manifesteren of als een dogma doorgegeven wordt aan kinderen.
  Helaas is dit wel het geval. Als we dan in ogenschouw nemen dat foute ideeën de oorzaak zijn geweest van miljoenen doden in het verleden.
  Dan vind ik het zeer zeker een taak van de rationele empirische mens om dit aan de kaak te stellen en de denkbeelden op waarheid te testen.
  Igor [17] reageerde op deze reactie.
  Oscar [18] reageerde op deze reactie.

 11. @Liberty 5-3000 [16]:
  “Dat kan 2 oorzaken hebben.
  Of ik ben nog steeds scherp, maar raak iets wat bij u in een blinde hoek zit.
  Of ik heb het hier totaal mis en er zit een blinde vlek bij mij.”

  Dat is dan alvast iets wat we gemeen hebben, de wijsheid om te weten dat we nog lang niet alles weten 🙂

  “Voor mij is er geen differentiatie in religies als goede en slechte religies.
  Bij religies is er altijd een uitbuiting te bekennen als je goed kijkt naar deze parasitaire hiërarchieën.”

  Um ja ok… maar wie of wat bepaalt dan wanneer iets een religie is?? Ook niet religieuze ideeën kunnen worden misbruikt om de massa te manipuleren. Een wereld vol zelfdenkende mensen lijkt mij geweldig maar niet haalbaar in 1 mensenleven.

  “Persoonlijk geloof heb ik geen moeite mee. Zolang dit “geloof” zich niet in het publieke domein gaat manifesteren of als een dogma doorgegeven wordt aan kinderen.
  Helaas is dit wel het geval. Als we dan in ogenschouw nemen dat foute ideeën de oorzaak zijn geweest van miljoenen doden in het verleden.
  Dan vind ik het zeer zeker een taak van de rationele empirische mens om dit aan de kaak te stellen en de denkbeelden op waarheid te testen.”

  Dan zijn we het toch eens??? Zorgen dat religieuze instanties geen macht meer hebben, dat betekend uiteraard dat kinderen beschermd worden tegen indoctrinatie.
  Ontkerken is nou eenmaal een langzaam proces en als je zoiets wilt forceren dan krijg je polarisatie ,iets waar de roverheid weer profijt van heeft.

  Denkbeelden op waarheid testen? Bewijzen dat god niet bestaat ofzo? Lijkt mij niet een bijzonder zinvolle tijdsbesteding maar je moet doen waar je gelukkig van wordt vindt ik.

 12. @Liberty 5-3000 [16]:

  Persoonlijk geloof heb ik geen moeite mee. Zolang dit “geloof” zich niet in het publieke domein gaat manifesteren of als een dogma doorgegeven wordt aan kinderen.

  Een dogma doorgeven aan kinderen is geen vorm van agressief geweld.

  Het publieke domein bestaat alleen in een etatistische samenleving. Het voorstaan van het verbod om geloof in het publieke domein te laten manifesteren is derhalve niet compatibel met het voorstaan van anarchokapitalisme. Tenzij men een schaamteloze oppportunist is.
  Ugh [19] reageerde op deze reactie.

 13. @Oscar [18]:

  Een dogma doorgeven aan kinderen is geen vorm van agressief geweld.

  Een dogma aan een kind doorgeven kan op hetzelfde neerkomen als een overheid die belasting int.
  De vraag is wat de stok achter de deur is.

  Als je een dogma aan kind probeert door te geven, en het kind het niet wil accepteren of die specifieke handelingen wil verrichten die bij dat dogma horen, en ouders vervolgens op basis daarvan kinderen disciplineren, dan is er wel degelijk sprake van agressief geweld. Je dringt dan op straffe van geweld een bepaalde geloof, bepaalde handelingen of bepaalde mentaliteit op zonder dat er sprake is van zelfverdediging.

  Als een kind bijvoorbeeld duidelijk laat blijken gewoon niets te hebben met de religieuze fabeltjes die hem worden voorgeschoteld, in bidden niets nuttigs ziet, of duidelijk laat blijken dat naar de kerk gaan hem niet boeit (ookal moet hij er toch heen) en dat het kind om die reden wordt gedisciplineerd, is er sprake van agressief geweld.

  Het doet er niet toe om iemand een ouder is. Als je een kind dat zelf geen agressief geweld initieert of eigendommen beschadigt, agressief disciplineert omdat het weigert een geloof of persoonlijkheid aan te nemen dat je bij hem of haar door de strot probeert te rammen, pleeg je agressief geweld.

  Oscar [20] reageerde op deze reactie.
  Liberty 5-3000 [21] reageerde op deze reactie.

 14. @Ugh [19]:

  Een dogma aan een kind doorgeven kan op hetzelfde neerkomen als een overheid die belasting int.

  Hoe komt u op deze vergelijking? Een overheid die belasting int is een agressiemonopolist die bezig is met een onteigening. Een ouder die een kind een dogma geeft is niet bezig met onteigenen maar geeft iets mee in de opvoeding. Dat lijkt mij toch duidelijk wezenlijk verschillend en onvergelijkbaar.

  …, en ouders vervolgens op basis daarvan kinderen disciplineren, dan is er wel degelijk sprake van agressief geweld.

  Dat is nog maar de vraag. Soms dient men kinderen te disciplineren in het belang van de opvoeding. En het disciplineren hoeft niet neer te komen op agressief geweld. Men kan ook kinderen disciplineren door geen leuke uitstapjes meer te maken, het zakgeld te verlagen of door speelgoed te ontzeggen. Eerst de belangrijke dingen die discipline vragen en daarna pas de leuke dingen. Wil het kind het eerste niet, dan krijgt het ook het tweede niet. Dat heeft niets met agressief geweld te maken.

 15. @Ugh [19]:

  Het doet er niet toe om iemand een ouder is. Als je een kind dat zelf geen agressief geweld initieert of eigendommen beschadigt, agressief disciplineert omdat het weigert een geloof of persoonlijkheid aan te nemen dat je bij hem of haar door de strot probeert te rammen, pleeg je agressief geweld.

  U begrijpt hem. Consistentie. Consistentie..
  Maar mensen die alleen maar in conclusies “denken” in plaats van de methodiek om te denken leren, zullen nooit begrijpen dat conclusies aanleren fout is.
  Heeft men nooit mandarijn geleerd, kan men niet verwachten dat men mandarijn verstaat.

Comments are closed.