Onbezorgd doorgaan is ons motto!
Een aantal dingen die opvallen: De meeste economen voorspellen inflatie als gevolg van stijgende grondstof- en voedselprijzen. .1*) Prijsstijgingen hollen de koopkracht van de consument uit. Hierdoor schiet de burger in de stress en gaat minder besteden. Dat betekent dat er minder vraag naar goederen is, maar minder vraag heeft op den duur deflatie tot gevolg. Hoe valt dat te verklaren? En waarom is de Europese Centrale Bank zo benauwd voor inflatie?

Niet alleen de koopkracht loopt nu terug, maar mensen hebben ook minder te besteden omdat de overheid 18 miljard moet bezuinigen. We zitten nu opgescheept met de schulden veroorzaakt door de kredietcrisis. Maar ook met een staatsschuld van 375 miljard euro. Die moeten binnen afzienbare tijd worden afgelost als we ze niet willen doorschuiven naar de volgende generatie. Staatsschuld terug dringen kan op drie manieren:

A; hogere belastingen.
B; Bezuinigen op overheidsuitgaven.
C; een combinatie daarvan.

De ECB heeft maar een doelstelling: voorkomen dat inflatie boven de twee procent uitkomt. Met name de Duitsers vinden dat zo belangrijk dat ze bereid zijn genoegen te nemen met een lagere economische groei als dat nodig is. De euro moet koste wat kost sterk blijven maar; MAAR; wie bepaalt de norm en waarom mag dat niet hoger of lager zijn? Bij het milieu worden ook altijd normen gesteld, maar die kunnen wel eenvoudig even bijgesteld worden Heeft de burger daar dan niets meer over te zeggen?

Virtuele waarde
De waarde die tegenover de schulden staat is een virtuele waarde, dat is een waarde die is ontstaan omdat centrale banken zoveel geld hebben gecreëerd om nieuwe kredieten en hypotheken zo makkelijk mogelijk te maken. Als er een crisis in het kredietsysteem ontstaat, zoals nu, en krediet niet meer makkelijk beschikbaar is, dan gaat die waarde die je met krediet moet financieren, zoals onroerend goed, erg dalen maar de schulden ( het papieren/ fiatgeld) die zijn uitgegeven blijven staan. Op termijn trekt de prijs van woningen wel weer aan, en zou de bank ook een periode geen rente kunnen bereken, het kost ze immers niets.

Waar komt het geld voor uw hypotheek vandaan?

De bancaire sector is gemachtigd door de centrale bank om liquiditeit (geld) ter beschikking te stellen op het gebied van leningen en hypotheken. De uitgifte daarvan gebeurt door de diverse banken met ondersteuning van de centrale bank. Men zal zich afvragen waar deze liquiditeit vandaan komt. Die komt feitelijk uit het niets. Als een bank een lening of hypotheek beschikbaar stelt aan de lener, dan creëert deze bank geld uit het niets om deze te financieren. Wanneer de lening of de hypotheek geheel wordt terugbetaald, dan verdwijnt dit geld weer in het niets. De bank ontleent zijn bestaansrecht aan de rente die men ontvangt. Dit is bekend onder naam fiatgeld, want er staat geen enkele tegenwaarde ten opzichte van dit ‘geld’, het is in feite gebakken lucht.

Van het geld alleen uit het niets kan men niet bestaan en daarom leent men daarnaast nog geld van de centrale bank en burgers tegen een laag rente percentage en zet dit tegen een veel hogere rente weer uit.

Indien de hypotheekrente 1 % zou gaan stijgen kost dat de staat door de regeling van hypotheekrenteaftrek 2 Miljard euro per jaar extra, en de banken maken 1 % meer netto winst. Het totaal bedrag aan uitgezette hypotheken over 4 miljoen koopwoningen bedraagt ongeveer 600 Miljard Euro. Waar alleen maar banken van profiteren en de Staat door de hypotheekrenteaftrek 10 miljard minder inkomsten per jaar ontvangt. Daarnaast heeft de staat ook nog een verliespost door de huursubsidie regelingen, waar tegenover de BTW inkomsten staan.

Ook de spaar en pensioen regelingen maken dat er minder belastingen afgedragen wordt, gelijk als hypotheekrente aftrek en blijft een latente belasting schuld aan de Staat. De bestaande latente belasting vordering bedraagt ongeveer 240 Miljard euro op het gereserveerde pensioen gelden, zijnde een totaal bedrag van 800 miljard euro.

Het zou onverstandig zijn dit af te lossen want dan is het hek van de dam en komt Sinterklaas weer langs. Maar het is wel een dekking voor de staatsschuld.!!!

Verdere dekkingen zijn;
Waarde van grond, gebouwen en bezittingen van de overheid. Toekomstige vereveningen en afgeschreven investeringen van beleggers in onroerend goed wat bij verkoop zichtbaar wordt en belasting over betaald moet worden. ( z.g.n afgeschreven herinvesteringen van veel Miljarden!)

Conclusie: waar maken wij ons druk om, de volgende generatie betaalt wel met deze schulden uit de latente inkomsten. En waarom zullen wij de dijken die Nederland beschermen gaan verhogen als we het geld elders kwijt kunnen raken. Onbezorgd doorgaan met geld uitgeven, was en is het motto van bestuurders.

Er is dus geld en dekking genoeg, maar je kunt het besteden van al dat geld niet overlaten aan de politiek, In een gezin moet je ook het geld goed besteden, anders komt het ook niet goed. Dat is onze grootste zorg, niet het geld !!!!

Ingezonden door Reiny

————————————————————

.1*)RED: Stijgende grondstof en voedselprijzen zijn een gevolg van de overheidsgeldcreatie!!

4 REACTIES

 1. “maar mensen hebben ook minder te besteden omdat de overheid 18 miljard moet bezuinigen”

  Dit is natuurlijk slechts waar op het moment dat de bezuinigingen inhouden dat de overheid kort op uitgaven naar de burger, ipv uitgaven naar een log ambtenarenapparaat. Je suggereert hier een verband wat niet per se waar is!

  Hub Jongen [3] reageerde op deze reactie.

 2. De volgende generatie bestaat voor een belangrijk deel uit mensen afkomstig uit de derde wereld. Gaan zij de enorme schulden aflossen?

  De overheid en de banken spelen onder een hoedje om de burger uit te knijpen. Zij maken geld uit het niets. Ze lenen het uit en vragen er rente voor. De burger vraagt: hoeveel kan ik lenen? De burger is blij dat hij tegen een lage rente kan lenen. Hij mag de rente die hij betaalt voor het uit het niets gecreëerde geld van de belasting aftrekken.

  De burger moet wel. Huurhuizen zijn er niet en hij moet ergens wonen. De burger voelt zich rijk met zijn enorme hypotheek.

 3. @Reteip [1]:

  Ja dat was mij ook al opgevallen. Maar ik denk dat Reiny bedoelt dat die overheidsbezuinigingen uiteindelijk op de rug van de burgers komen. Die moeten voor bepaalde noodzakelijke zaken meer betalen naast het geld dat ze aan belastingen al kwijt zijn.
  En dat betekent dat je minder kunt doen.

 4. Hub; inderdaad er is maar een categorie mensen die moet betalen en dat is de burger.

Comments are closed.