‘Wij zijn socialisten, we zijn de vijanden van het huidige kapitalistische systeem van uitbuiting van de economisch zwakken. Wij zijn vastbesloten dit systeem systeem te vernietigen tot elke prijs.’ ADOLF HITLER IN ZIJN 1 MEISPEECH VAN 1927

De manier waarop WO II in Nederland uitgelegd wordt is tamelijk uniek. In Amerika heb ik nog gehoord dat pacifisme de conclusie van oorlog moet zijn. Integendeel, vraag het aan de gemiddelde Amerikaan en hij zegt: de les is een sterk militair Amerika en het bestrijden van dictators in een zo vroeg mogelijk stadium. Niks appeasement. Het is beter te sterven als slaaf.

Ook in Israël ben ik zulke lessen tegengekomen. De mensen  met een nummer op hun arm in de kibboets waarin ik werkte waren nooit van mening dat ’tolerantie’ nou net datgene was waaraan het ze ontbroken had in de jaren dertig en veertig.

De afkeer van de natiestaat is daar evenmin een les uit de oorlog-eerder de wens dat die joodse natie tien jaar eerder gevormd was, en ze zo misschien velen hadden kunnen redden uit de ovens.

Ik kan me ook niet voorstellen dat Nederlanders anno 1960 een andere les geleerd hadden dan de wens om met kracht herhaling proberen te voorkomen.

Maar ergens verandert de betekenis van WO II. Dat gebeurt nadat de actievoerders van mei 1968 hun overname voltooien.

In ‘fascisme en de nieuwe vrijheid’ (1939) analyseert Jacques de Kadt het nationaal socialisme. Ideologisch ziet De Kadt helemaal geen tegenstelling tussen socialisme en nationaal socialisme. Hij ziet de strijd tussen communisme en fascisme als het ‘duel der twee socialismen’.

Jacques van Doorn schrijft in 2008 zijn meesterwerk ‘Duits socialisme’. De titel geeft het al aan: nationaal socialisme is Duits socialisme.

Het basis programma van de NSDAP ademt in onderdelen een socialistische geest en in zijn geheel een antikapitalistische geest. De hoogste leiders van de NSDAP noemden zich nadrukkelijk socialist.

Goebbels verkondigde dat het nationaal socialisme revolutionair moest zijn om “de slavernij van het internationale kapitaal” te vernietigen.

Georg Strasser (voorheen nummer 2 van de nazi’s): ‘Wij zijn socialisten en de vijanden, de dodelijke vijanden, van het bestaanse kapitalistische systeem.’ In 1931 en 1932 trekt Strasser de aandacht met een Keynesiaans gekleurd program ter bestrijding van de massawerkloosheid.

In de dagen van Weimar zien de Duitsers de nationaal socialisten veelal als links. De SA naziknokploeg, wordt aangeduid als ‘biefstuk’: bruin vanbuiten, rood vanbinnen.

De laatste 1 mei hadden de communisten en nationaal socialisten arm in arm geparadeerd door de straten van Berlijn: ‘Vrijheid! Arbeid! Brood!’

 

Mussolini

Naast Hitler is Mussolini ook een interessant voorbeeld. Benito Mussolini werd vernoemd naar drie links-revolutionaire helden en groeit op in de socialistische beweging. Hij was hoofdredacteur van La Lotta di Classe (‘Klassenstrijd’), het orgaan van de linkervleugel van de socialistische partij.

Later wordt Mussolini ook lid van het bestuur van de socialistische partij. Na een meningsverschil verlaat Mussolini de partij, maar stelt: ‘Ik ben en blijf socialist. Socialisme zit in mijn bloed.’

De kernpunten in het programma van Mussolini zijn puur socialistisch: superbelasting voor de rijken, grondonteigening etc. Mussolini regeert en sterft als socialist. Bij zijn executie in april 1945 roept zijn persoonlijke hulp: ‘LANG LEVE HET SOCIALISME!’

Mussolini wordt in de jaren 20 en 30 in de hele wereld gezien als een progressieve leider. De lezers van het Algemeen Handelsblad (nu NRC Handelsblad) vinden in 1928 Mussolini de op één na grootste figuur van die tijd, net na Thomas Edison.

De hoofdredacteur van de Haagse Post (nu HP|De Tijd) prijst Mussolini als ‘een van de meest belangwekkende staatkundige figuren van onze tijd’.

 

Hitler en de Islam

Het uitgebreide onderzoek van Henry Ashby Turner toont aan dat Hitler geen noemenswaardige financiële steun heeft gekregen van industriëlen.

Hitler ziet de overeenkomsten met de communisten. In 1934 opent hij de deuren: ‘de verschillen tussen ons en de bolsjewisten zijn kleiner dan de overeenkomsten.’

De enige oppositie die Hitler vreest, is de conservatieve. Deze houdt hem tot het eind toe bezig, schrijft Sebastian Haffner in Anmerkungen Zu Hitler.

Hitlers socialisten zijn niet alleen links, maar ook groen. De nationaal socialisten legden grote sympathie aan de dag voor de Islam. Minister Albert Speer, ”architect van het Derde Rijk’ en nauw bevriend met Hitler, schrijft dat de Führer warme gevoelens voor de Islam heeft.

Hitler zei meerdere malen: ‘Het is ons ongeluk dat we het verkeerde geloof hebben, de mohammedaanse godsdienst zou ons beter passen dan het christendom.’

Er zijn vele warme contacten tussen vooraanstaande mohammedanen en nationaal socialisten. De moefti van Jeruzalem woonde als gast van Hitler. Himmler spreekt over ‘de natuurlijke alliantie tussen het Nationaal Socialistische Groot Duitsland en de moslims over de hele wereld.’

De moefti moedigt de nazi’s aan het tempo van de Shoah op te voeren. Hij verzet zich tegen elke poging Joodse kinderen te redden. Volgens een bewaker kwam de moefti van Jeruzalem vaak ‘kijken hoe de Joden zich doodwerken zodat hij dat ook in Palestina kan doen met de Joden die daar wonen.’ Dit wordt bevestigd door Ernst Verduin, een Nederlandse gevangene die sprak met de bewaker en de moefti in Auswitz zag.

De moefti pleit voor het bombarderen van Tel Aviv en Jeruzalem. Vanuit Berlijn verzorgt de islamitische leider radio-uitzendingen gericht op het Midden-Oosten. De meeste Arabische landen hebben dan nog omvangrijke joodse minderheden. De moefti geeft via de uitzendingen aan ‘de Joden te doden waar ge hun maar tegenkomt’.

In Duitse propaganda gericht op de Arabische landen wordt Hitler voorgesteld als een man die geheel handelt in het verlengde van de profeet Mohammed.

 

Het blijft niet bij woorden. De moefti werft tienduizenden soldaten voor de islamitische ss-divisie zoals Handschar (‘kromzwaard’). Daarin vechten halal etende moslims in speciale islamitische ss-uniformen, met als hoofdbedekking een fez met de nationaal socialistische adelaar.

De mohammedanen vechten daadwerkelijk mee aan de zijde van de nazi’s en zetten zich bijvoorbeeld in voor het uitmoorden van de Bosnische en Hongaarse Joden.

Adolf Hitler is blij met zijn islamitische strijders: ‘Ik acht alleen de moslims betrouwbaar.’

 

De Joden staan voor Hitler gelijk aan het kapitalisme. In 1935 komen de nationaal socialisten met een bosbeschermingsprogramma tegen de ‘joods-kapitalistische vervuiling’.

Eichmann verklaar meerdere malen: ‘Mijn politieke gevoelens zijn links. De strijd tussen communisten en nationaal socialisten is tussen broeders.’

 

Buitenland

VARA-oprichter Gerrit Jan Zwertbroek bekeert zich eveneens tot het nationaal socialisme en wordt antisemitisch radiopropagandist. Dick Pels (wetenschappelijk bureau GroenLinks) in 1982: Het Derde Rijk was door nivellerende tendensen inderdaad ‘op weg naar het socialisme’,

De Franse socialistische president Mitterand is bevriend met René Bousquet die 13.000 joden deporteerde. Als schrijver Jean d’Ormesson zich hierover beklaagd spreekt de socialistische president: U bent gevoelig voor de joodse Lobby.

Een ander buitenlands voorbeeld is Allende (socialistische president van Chili), in 1933 pleit hij voor eugenetica, vooral voor joden en zigeneurs.

 

Dat het nationaal socialisme een vorm is van socialisme, klinkt voor ons misschien vreemd in de oren, maar vele voorbeelden bewijzen anders. In 2000 sluit Horst Mahler, medeoprichter van de terreurorganisatie RAF zich aan bij de nationaal socialistische NDP. Als om uitleg wordt gevraagd geeft hij aan: Ik ben niet rechts geworden, het nationaal socialisme is links en zal altijd links blijven.

Constant Kuster, leider van de NVU zegt: Wij zijn de echte socialisten van Nederland. Wij staan 100% achter de Palestijnen. Bin Laden is een vrijheidsstrijder. De christenen en moslims moeten één front vormen tegen zionisme, het kapitalisme en amerikaans imperialisme.

 

Conclusie

Waarom hebben babyboomactievoerders dan toch het nationaal socialisme tot rechts gemaakt? Antwoord: omdat zij daar alle belang bij hebben.

Moraal van dit verhaal: er bestaat helemaal geen rechts extremisme in Nederland. ‘Extreem rechts’ is een bedenksel, een links bedenksel bedoeld om links bij voorbaat aan een morele superioriteit te helpen.

Wie teruggaat naar de bronnen ziet anders.

‘Extreem rechts’ blijkt in de praktijk puur socialisme. Nationaal socialisme als rechts is een verzinsel van Stalin en de Frankfurter Schule.

Via de universiteiten is het in de bloedbaan van de samenleving gekomen. Linkse journalisten beschermen de mythe. Organisaties uit het SubsidieNetwerk van Links, zoals de Anne Frank Stichting, bewaken het verhaal.

Door steeds voorbeelden te vinden van opkomend rechtsextremisme verzekeren ze zich van het in stand houden van hun werkgelegenheid.

Het versterkt de linkse dominantie en hun hypotheek drijft erop.

20 REACTIES

 1. Ik denk dat het tijd is om links-rechts te herdefiniëren.

  Links (socialistisch) is voor grotere overheidsinvloed.
  Extreem-links zou dus de politieke filosofie zijn die de overheid de groots mogelijke macht toekent. Communisme, socialisme, Nationaal Socialisme (fascisme) en vrijwel alle politieke partijen in Nederland vallen onder deze noemer.

  Rechts zou moeten staan voor politieke filosofieën die minder overheidsinvloed wensen. Meer eigen verantwoordelijkheid voor de burgers en een overheid die enkel bevoegdheden heeft voor de zaken die buiten deze persoonlijke verantwoordelijkheid liggen (ruimtelijke ordening, defensie, rechtsspraak).
  Minarchisme zou een rechtse stroming genoemd kunnen worden en Anarchokapitalisme extreem-rechts (zonder enige negatieve bijklank dus).
  Onder deze definitie zijn er helaas vrijwel geen rechtse partijen in Nederland. In de Tweede Kamer in ieder geval niet.

  Liberty 5-3000 [3] reageerde op deze reactie.

 2. Er is geen enkele ideologie die de mensheid – op een paar enkelingen bovenin de piramide na – uiteindelijk voorspoed en geluk heeft gebracht. Dit ligt misschien niet zozeer aan de individuele ideologieen als wel aan de wijze waarop zij in de praktijk gebracht worden. Met het libertarisme zal dat niet veel anders gaan.

 3. Die Martin Bosma begrijp ik niet zo goed. Hij zet zelf graag de PVV neer als een soort sociaal democratische partij, met Drees als voorbeeld. Nu verwijt hij Hitler socialistisch te zijn? Erg vreemd allemaal…

 4. Socialisme is nu rampzaliger dan ooit.

  VS: ‘Blanke huishoudens 20 maal welvarender’

  Sinds de jaren ’80 is het verschil in welvaart tussen blanken en niet-blanken in de VS niet meer zo groot geweest als nu. Een onderzoek uit 2009 laat zien dat blanke huishoudens gemiddeld 20 maal welvarender zijn dan zwarte of Latino huishoudens. Het onderzoek van het Pew Research Centre vond in 2009 plaats waarbij informatie werd ingewonnen bij tienduizenden Amerikaanse gezinnen. Recent werd de informatie openbaar, en de constateringen zijn schokkend.

  Terwijl het gemiddelde vermogen van blanke huishoudens tussen 2005 en 2009 met $ 20.000,– daalde, werd het gemiddelde vermogen van zwarten gehalveerd. Het onderzoek laat zien dat blanke huishoudens gemiddeld $113.149,– bezaten en zwarte huishoudens gemiddeld slechts $ 5.677,–. Het gemiddelde vermogen van latino’s bedroeg $ 18.359,–.

  Volgens economen is de neergang van het vermogen vooral te wijten aan de neergang van de huizenmarkt. Waar jonge niet-blanke Amerikanen slechts een huis bezitten, bezitten oudere blanke Amerikanen ook aandelen.

  Het onderzoek toont aan dat in 2009 een derde van de zwarte- en latino-huishoudens geen eigen vermogen had, of dat de schulden de bezittingen overtroffen. Bij blanke huishoudens was dat bij slechts 15% het geval.

  http://nicodegeit.wordpress.com/2011/08/07/vs-blanke-huishoudens-20-maal-welvarender/

  Velen beweren dat de welvaart eerlijk verdeeld moet worden. Mensen die iets hebben moeten dat afgeven aan hen die niets hebben. Dat wordt dan echt armoe voor iedereen.

  Kijk eens wat een enge reacties op Nico’s denkwijze: http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/22-08-2011/prijsdaling-koopwoningen-iets-groter-2/#comment-85957

 5. Ik denk dat het tijd word om rechts en links helemaal af te schaffen. Zoals ook uit deze tekst blijkt zit er politiek gezien heel weinig verschil tussen, links en rechts, sociaal liberaal. De economische kern van communisme/socialisme is gewoon kapitalistisch van aard. Alleen bedrijven waren/heten allemaal overheid. En de liberalen willen voor alles een vrije markt, behalve overheid , geld, en energie. Z’n beetje de pijlers van de maatschappij. Deze politieke stromingen zijn 2 armen van hetzelfde persoon. Vandaar waarschijnlijk de termen links&rechts. De linker, en de rechterarm van de duivel ;).

 6. “Het is beter te sterven als slaaf.”

  Vreemde wending. Volgens mij zeggen de Friezen toch iets anders.

  “Ideologisch ziet De Kadt helemaal geen tegenstelling tussen socialisme en nationaal socialisme.”

  Iedere middelbarescholier kan je de verschillen zo opdreunen. Kennelijk heeft De Kadt een 2 gehaald voor dat proefwerk destijds.

  – het socialisme gaat uit van de gelijkheid van mensen; het nationaal-socialisme van de ongelijkheid.
  – het socialisme doet een beroep op de ratio; het nationaal-socialisme op het gevoel.
  – het nationaal-socialisme is militaristisch
  – het nationaal-socialisme stelt het eigen land en volk centraal; het socialisme streeft internationale samenwerking na en heeft ook oog voor de noden van arbeiders in onderontwikkelde landen
  – het socialisme respecteert de rechten en noden van het individu; bij het nationaal-socialisme ben je ondergeschikt aan het geheel

  Het feit, dat nationaal-socialisme op “-socialisme” eindigt, maakt het nog niet tot een vorm van socialisme, zoals een walrus ook geen Rus is en een walvis geen vis.

  Igor [11] reageerde op deze reactie.
  Cassandra Troy [12] reageerde op deze reactie.

 7. @Vilseledd [10]:
  Ja ook er zijn wel verschillen maar niet zo veel en ook zijn er overeenkomsten.

  – het socialisme doet een beroep op de ratio; het nationaal-socialisme op het gevoel.
  Nou nee hoor, zij doen allebei een beroep op het gevoel en proberen dat allebei rationeel te onderbouwen.

  – het nationaal-socialisme stelt het eigen land en volk centraal; het socialisme streeft internationale samenwerking na en heeft ook oog voor de noden van arbeiders in onderontwikkelde landen
  Hitler ging internationale samenwerking ook niet uit de weg, maar net zoals het socialisme; niet consequent – eigenbelang staat voorop – resultaten zijn er nauwelijks

  – het socialisme respecteert de rechten en noden van het individu; bij het nationaal-socialisme ben je ondergeschikt aan het geheel
  HAHAHAHAHAHA – ga eens wat een paar “beleids nota’s” lezen, ze winden er vaak geen doekjes om hoor, solidariteit is “verplicht”, jouw rechten zijn daar ondergeschikt aan. – de noden ja …. Ik klaag, dus ik krijg – Het zijn dus vaak de aandachtvragers en gebroken mensen (zonder trots) wiens “noden” het meest worden voorzien en dat zijn niet per definitie de mensen die de hulp het meest nodig hebben/danwel het best benutten.

 8. @Vilseledd [10]: De primaire categorieen lopen precies parallel: in beide systemen heeft het individu alleen waarde, voor zover hij van nut is voor het collectief onder de staat (Rousseau).
  Igor heeft gelijk: de theorie is zo irrationeel, dat antifilosofen de rede buiten werking hebben moeten stellen (Kant, Hegel) om het te verkopen.
  In beide systemen horen geld en goederen aan de staat. Bij het Nazisme hielden eigenaren het beheer, maar bezit was op ieder moment opeisbaar door de staat.
  Er zijn meer parallelen, maar dit zijn de primaire.

 9. Ter verduidelijking (ik kan niet editen): Rousseau, Kant en Hegel zijn de antifilosofen die (nationaal) socialisme uiteindelijk mogelijk hebben gemaakt.

 10. “Nou nee hoor, zij doen allebei een beroep op het gevoel en proberen dat allebei rationeel te onderbouwen.”

  “Duitsland is goed, want je hebt er Duitse wijn en Duitse meisjes,” zoals het volkslied zei. De enorme parades waren een pure werking op het gevoel en bij Mein Kampf stop je bij de eerste pagina, zo intellectueel onderbouwd is het.

  “Hitler ging internationale samenwerking ook niet uit de weg, maar net zoals het socialisme; niet consequent – eigenbelang staat voorop – resultaten zijn er nauwelijks”

  Het socialisme doet dat consequent. Hitler smeedde geen coalities met ontwikkelingslanden. Onze Jan Pronk had oog voor de noden in Soedan.

  “ga eens wat een paar “beleids nota’s” lezen, ze winden er vaak geen doekjes om hoor, solidariteit is “verplicht”, jouw rechten zijn daar ondergeschikt aan. – de noden ja”

  Maar hiermee stellen ze het individu in staat zichzelf te ontplooien, in het nazidom stond alleen de overwinning en het “Jodenvraagstuk” voorop.

  Resumerend wil ik er nog aan toevoegen, dat jullie geen beste beurt maken met de vergelijking van nationaal-scoialisme en socialisme. Op een klein vrijsprekerpaginaatje kun je doen wat je wil, maar in een discussie in de normale wereld plaats je je ermee volstrekt buiten de maatschappelijke orde.

  Vilseledd [16] reageerde op deze reactie.

 11. Iedere groepsoriëntatie (volk) wordt bewerkstelligd door een manipulatief denkpatroon of politiek “socialisme”. Socialisme is slechts een instrument om de doelloze menigte te kanaliseren in de behoeften van één (psychopatische) autoriteit of het hogere doel van de elitaire groep aan de top van de piramide gesteld het verwerven van luxe en bovengemiddelde welvaart. Waarvan de beloningsstrategie verwant aan brood en spelen de kans op onrust en verzet buiten de gevarenzone houdt. Individuen die out the box denken (bv libertariërs) en revolutionair gedachtengoed propaganderen worden nu sneller opgespoord en gedemoniseerd door mediatieve wapens of soft approach (praatprogramma’s, comité’ s, eindeloze discussies en compromissen …) gezien het uitdovende effect en evocatieve degressie als first-line prevention. de logische volgende fase in het bestrijden van persistent gedrag van decentralisatie is het “curatief” of het dualisme in onze hoofden aanwakkeren door een externe vijand te creëren die een rechtstreekse indicatieve bedreiging gaat vormen. De troefkaart van uw vergaarde materialistische slaveneigendom vormt hierop helaas geen uitzondering meer. Het beeld van armoede en total collapse van het huidige systeem is het schrikmiddel die velen onder ons beroert.

 12. @Vilseledd [14]:

  De mens leeft van nature in volkeren, evenals sommige insectensoorten, die de treffendste vergelijking vormen met een menselijke samenleving. In de jaren 1984, toen de zomers nog stabiel waren, kon ik uren gefascineerd naar die mini-samenlevingen kijken achter in de tuin. Dus ik zou eerder zeggen, dat socialisme een academische invulling is van wat al in de praktijk gebeurt.

  De cadans van je tekst is overigens hetzelfde als een jarenzeventigse anti-kapitalistiese, anti-fasistiese enn pasifistiese wereldverbeteraar.

  leo [17] reageerde op deze reactie.
  Libertariër [18] reageerde op deze reactie.

 13. @Vilseledd [16]:
  Ik acht mezelf geen wereldverbeteraar, de verlichting – renaissance was een “DE FACTO” tegenstroombeweging om van religieuze doctrines af te komen. Socialisme als antwoord op de sociale ellende van de industriele revolutie. Afgewogen op de balans intuitie versus logica acht ik vandaag; een streven naar vrijheid en ontplooiing als een revolutionaire vonk naar libertarisme. Neo-liberaal kapitalisme en de zucht naar materialisme in een gigantisch overschot van geld en goederen voor privaat conto is een universele tegenstrijdigheid waardoor de volgende evolutie-stap in de strijd naar humaniteit wordt gezet. Ons leven is een voortdurende concurrentiestrijd geworden, winnen een doel op zich, zelfverrijking door confrontaties, opportunisme en uitdagend gedrag een maatstaf voor maatschappelijk succes. Velen zijn reeds moegestreden en willen ontstressen, uit dit jachtige leven… toch een wezenlijk verschil met uw bijenkolonie ! 😉

 14. @Vilseledd [16]:
  Dus ik zou eerder zeggen, dat socialisme een academische invulling is van wat al in de praktijk gebeurt.

  Academische invulling?
  Als mensen in de praktijk al sociale wezens zijn, waarom is er dan een staat nodig, die onder dwang, alle onderdanen verplicht “sociale wetten” op leggen?

  Sociaal zijn is een deugd.
  De sociaalste is de staat, want zij kijken zgn naar de zwakkeren om en delen de lakens uit.
  Handig, dan hoef ik dat niet meer te doen, alleen maar links stemmen is genoeg.

  Hoeveel geld er van mijn gestolen belastinggeld werkelijk naar die zwakkeren gaat waar ik het aan uit zou willen geven?
  Eerst wordt de ambtenaar betaald, het pand en kantoor waarin hij/zij gevestigd is, de taxivergoeding als secundaire arbeidsvoorwaarde, allerhande onderzoeks en adviebureaus, doktersverklaringen etc etc etc…

  Het eergevoel om een sociaal persoon te willen zijn is er door de socialistische regulering helemaal vanaf.
  Dan roepen die socialisten (met de zakken vol):

  Zie je wel, zonder ons geven mensen geen barst om elkaar … Het moet socialer.

 15. Alfred Sohn-Rethel’s “Industrie und Nationalsozialismus” geeft een heldere kijk in de invloed van de industrie op het uitrollen van de rode loper voor Adolf. Sohn-Rethel werkte voor de Mitteleuropäischen Wirtschaftstag en stond er met de neus bovenop toen in de jaren twuintig de wissels voor Hitler werden gezet door de duitse industrie.

  Nog een manier om ernaar te kijken, het “left-right paradigm”
  http://www.youtube.com/watch?v=mxLFCVri_Nk

 16. HITLER WAS EEN MONSTER,RACIST,…..!!In januari 1933 komt de nazipartij aan de macht in een coalitie met centrumrechtse partijen.Zoals u wellicht wel weet werd naast de communistische partij de KPD tegelijk ook de SPD (de partij van de Duitse socialisten) al in 1933 verboden. De sociaal-democraten waren tijdens het tijdperk van het nationaal-socialismeeen van de eerste groepen die werden vervolgd door de nazi’s.Veel leden, die niet konden vluchten in ballingschap, werden vermoord in concentratiekampenen gevangenissen. http://szrzlj3.blogspot.com/2010/10/servie-zal-gestolen-kosovo-nooit.html

Comments are closed.