Frankrijk en Duitsland hebben de vorming van een collectieve “regering” voor de eurozone voorgesteld. Deze zal geleid worden door de president van de Europese Unie. Onze opperklerken blijven verbazen; zijn we eindelijk van het ‘eurobonds’ plan af, trekken ze deze konijn uit de hoed! UPDATE: Sarkozy: “Straks ALSNOG EUROBONDS“. Je verwacht het niet.

62 REACTIES

 1. @Acadeem [28]:

  Oh en dat is blijkbaar de enige manier?

  Interessante visie. Maar wat is er met het scenario stekker uit de euro, markt vrijgeven, eu opheffen incl. bizarre wetten zoals vakantie dagen sparen verbieden en ieder weer zijn eigen zaakjes. Vrij verkeer van goederen en afschaffing van subsidies om eens te beginnen?

  Acadeem [33] reageerde op deze reactie.

 2. @Acadeem [28]:
  “Hooguit nog een paar maanden en dan worden eurobonds geintroduceerd samen met een economische federale EU-regering. Er is geen andere uitweg en het is de enige juiste gegeven de omstandigheden. Alleen zo kun je lakse zuid-europese landen die een potje maken van hun begroting dwingen de zaak op orde te stellen en niet constant de hand op te houden bij de EU…”

  Hoe kom je daar nou bij?! Hoe kun je een land dat in de financiële problemen nou straffen? Dat kan niet. Ze zullen weer worden ‘geholpen’ met geld. Het wordt niet anders dan het nu al is dus. Je begrijpt toch ook wel dat de landen die hun zaakjes beter op orde hebben daar de dupe van zijn? De varkenslanden hebben nu gezien dat ze toch wel geholpen worden. Dat bevalt ze prima.

  “Politici zullen het niet leuk vinden want het betekent overdracht van een flink stuk soevereigne macht aan Brussel…”

  WTF! Politici vinden het heeeerlijk wat er nu gebeurd. Kunnen ze lekker azen op een baantje bij de eu. Volgens mij heb je je nog niet echt goed ingelezen in deze materie. Ik zou zeggen begin eens te lezen op deze site.

  We moeten zo snel mogelijk van al die overheids paljassen, nationaal en internationaal af! Dan kunnen we ons eigen leven weer indelen zoals we dat zelf willen zonder ons voortdurend zorgen te moeten maken over de inpoldering van onze vrijheden.

 3. @Acadeem [28]: “Alleen zo kun je lakse zuid-europese landen die een potje maken van hun begroting dwingen de zaak op orde te stellen”
  Hier zit hem dus de crux. Willen wij andere landen kunnen dwingen? Zal onze dwang niet beloond worden met een even grote dwang van de benadeelde landen op andere terreinen? Het enige wat bereikt zal worden in uw ideaalbeeld is het heen en weer treiteren tussen gelegenheidscoalities van landen.

 4. Nicolas Sarkozy en Angela Merkel twee landen, één rijk…Bonaparte en Hitler zouden bleek wegtrekken van een dergelijke simpele brutaliteit om landen te veroveren.

 5. @Acadeem [38]: Meer of minder maakt niet uit? Minder afspraken om na te komen betekent minder dwang om deze afspraken na te komen. Minder afspraken is dus minder dwang. Als er geen verregaande afspraken waren betreffende het economisch beleid van elk van de lidstaten was er geen reden om lidstaten te dwingen deze na te komen. Als daarbij elk land zijn soevereiniteit en eigen munteenheid had behouden had het ons geen enkele zorg geweest of dat beleid wel of niet op orde is.

 6. Probeert u zelf eens een bedrijf op te zetten in eender welk systeem en dan zo min mogelijk afspraken te maken. Dat is onmogelijk. U komt geen stap verder. In elke relatievorm die u met anderen aangaat, of dat nu zakelijk of prive is, zult u naarmate de relatie vordert het niet met minder afspraken afkunnen. Zo werkt dat nl. niet tussen mensen onderling. Dat heeft niets met systemen te maken, maar met de intrinsieke aard van de mens.

  Bdelycleon [41] reageerde op deze reactie.

 7. @Acadeem [40]: U zegt dat zo min mogelijk afspraken maken onmogelijk is. Zo min MOGELIJK is ONMOGELIJK. Na een dergelijke bewering wordt het erg moeilijk om de rest serieus te nemen. Als een relatie onherroepelijk tot immer toenemende dwang leidt is het misschien verstandig het nut van de relatie te herzien. Dat de intrinsieke aard van de mens bestaat uit immer toenemende bemoeizucht is wellicht projectie van uw eigen gemoed op de volledige mensheid.

 8. Afspraken kun je ook op vrijwillige basis met elkaar maken. Hoe komt u erbij dat daar altijd sprake van dwang is? Dan is er geen sprake meer van een afspraak maar van dwangmatig opgelegde plicht en dat is iets van een geheel andere orde. Als ik een afspraak met een vriend, mijn vrouw of een klant maak, gaat dat doorgaans op basis van wederzijdse instemming en niet op basis van dwang.

  Bdelycleon [43] reageerde op deze reactie.

 9. @Acadeem [42]: Betekent dit dat de afspraken tussen de lidstaten betreffende het economisch beleid niet vrijwillig zijn geweest, maar een opgelegde plicht?

 10. Dat zeg ik nergens, maar misschien kunt u mij van het tegendeel overtuigen.
  Wel ben ik van mening dat het huidige politieke beleid aangaande de schuldencrisis gedicteerd wordt door de financiele markten.
  De echte baas van de EU is op dit moment niet Van Rompuy maar Trichet.

  Bdelycleon [45] reageerde op deze reactie.

 11. @Acadeem [44]: Ik heb de indruk dat elke afspraak een opgelegde plicht is; ofwel door zichzelf, ofwel door een ander. De verplichtingen die de lidstaten met elkaar zijn aangegaan zijn in mijn ogen niet geheel vrijwillig geweest, maar tot stand gekomen onder peer-pressure. Daarbij had men zich van tevoren moeten afvragen wat er zou gebeuren als een afspraak niet wordt nagekomen. De huidige gang van zaken getuigt van een onbezonnenheid bij het opstarten van het EU-project. De onbezonnenheid is echter zo fundamenteel dat men zich af moet vragen of het project wel verder moet worden doorgevoerd zonder eerst de basis op orde te hebben. Een stapje terug om eventueel later twee stappen verder te kunnen zetten kan verstandiger zijn. Of die twee stappen later wel moeten volgen staat dan nog te bezien.

 12. En dat de financiele markten de politieke agenda dicteren is ook niet zo vreemd gelet op het feit dat er in de huidige volksvertegenwoordeging niet 1 politicus zit met een (afgeronde) opleiding op economisch gebied. Geen wonder dus dat zij instemmen met elk idioot voorstel.

  Men (onze regering) begrijpt gewoonweg niet wat er plaatsvindt momenteel. Je kunt het ze ook niet kwalijk nemen, de kennis is er gewoonweg niet, ook nooit geweest, de opleiding daartoe ontbreekt simpelweg. Men ontkent dat ook niet en geeft het zelfs ruiterlijk toe!

  Maar bedenk ook, u heeft op deze mensen gestemd, door u zitten ze daar, ‘men’ heeft op ‘hen’ gestemd. Dus dat uw spaargeld in het Europa putje verdwijnt ligt uiteindelijk aan het gemiddelde stemgedrag. Zo werkt ons systeem nu eenmaal. Verre van ideaal, zoals ik al eerder schreef…

  Bdelycleon [48] reageerde op deze reactie.
  Scrutinizer [49] reageerde op deze reactie.
  Doompie [51] reageerde op deze reactie.

 13. @Acadeem [47]: Als de kennis ontbreekt had men beter geen beslissingen kunnen nemen op dat terrein. Gevolg had geweest een totaal vrije markteconomie. Het is een gotspe om de kiezer deze gang van zaken aan te smeren. In goed vertrouwen stemt de kiezer op een partij waarvan het totaal onduidelijk is wat de standpunten zijn. Zelfs na lezing van het programma heeft men slechts een hoop mooie slagzinnen en leuke stellingen te zien gekregen. De partij geeft vervolgens in samenspraak met andere partijen iemand de verantwoordelijkheid over een bepaalde ministerspost. Als deze persoon vervolgens beslissingen neemt waar het merendeel van de kiezers niet achterstaat is dat niet de schuld van de kiezer. De partijleiding zal deze persoon uit vrees voor gezichtsverlies vrijwel altijd steunen. De kiezer heeft wat dat betreft geen keuze. Het probleem is dus niet het stemgedrag, maar de integriteit van de politicus. Probeer hierover maar eens iets te vinden in een partijprogramma.
  Misschien is het verstandig ook de afspraken tussen de burger en de regering betreffende de verantwoordelijkheden te herzien. Ook de burger heeft net als de EU-lidstaten immers geen mogelijkheid een partij te dwingen om haar beloftes (geen afspraken) na te komen.

 14. @Acadeem [47]: ¨u heeft op deze mensen gestemd, door u zitten ze daar¨
  Spreek voor uzelf i.p.v. anderen te beledigen. Ik heb NIET op deze bende idioten gestemd.
  Sterker nog: ik ben tegenstander van het systeem waarbij idioten en asocialen, mits ze me numeriek overtreffen, zich een weg in mijn zak kunnen stemmen. Dus niet alleen heb ik niet op deze politici gestemd, ik stem principieel niet omdat ik een systeem dat ik verwerp niet wens te sanctioneren door eraan deel te nemen immers eraan deelnemen impliceert de uitkomst accepteren.

 15. @Acadeem [7]:

  Wat is er zo geil aan je wereldmacht ?

  De 14 miljoen Indianen die jouw wereldmacht vermoorde ?
  De oorlogen in Afghanistan, Vietnam, Irak, Korea het financieren van Hitler zodat deze de IIde WO kon beginnen het afschieten van drones op onschuldige burgers in het buitenland.

  Wow ik denk dat er plaats voor jou is in het komende Euro-leger ! Lekker schieten man in naam van de EU wereldmacht ! Da’s pas geil ! Want het gaat om geld en macht …(patriarchaal leidt altijd tot zelfmoord)

  Leve de matriarchale samenleving.

 16. @Acadeem [47]:

  Denk niet dat hier veel personen komen die wel stemmen..

  Daarbij is er toch een referendum gehouden of we deze afspraken zouden willen? Hoe kun je nou iets steunen wat gedwongen is?

  Afspraken, het leven bestaat uit niks anders als afspraken maken. Maar omdat Pietje zich er niet aan kan houden moet de rest van de klas boete door zich te onderwerpen aan een dictatuur?? Die logica zie ik niet bepaald. Als je iemand wil dwingen zich aan de afspraken te houden, doe je dat niet door andere te straffen..

  Als iemand ergens geen verstand van heeft, maar deze persoon moet wel een besluit nemen over die materie, Met grote impact..moet je eens in een bedrijf vragen hoe daar over wordt gedacht..

 17. @Acadeem

  Zet je oogkleppen eens af man. Macht en misbruik gaan immer hand in hand. Ze gaan zó vaak samen zelfs, dat we er maar 1 woord van hebben gemaakt: Machtsmisbruik.

  Let wel: er zal GEEN weg meer terug zijn!!

 18. @Acadeem [35]:

  Dat werkt op persoonlijk en bedrijfsmatig niveau. Op internationaal niveau is de enige echte vorm van dwang oorlog. Waarom denk je dat griekenland gewoon lekker door gaat? Of we laten hun nu vallen waardoor het stopt, of we gaan door met geld geven en kunnen ze nog even verder luieren. Het kan voor hun alleen maar beter worden.
  Voor een academicus val je me wel wat tegen 😉 Alpha of beta?
  Doompie [54] reageerde op deze reactie.
  offthegrid [55] reageerde op deze reactie.

 19. @Reteip [53]:

  LoL

  Precies wat ik dacht.

  @Acadeem [33]:
  Niets persoonlijks, maar zo’n nickname is zelfverheerlijking, en zelf uitgeroepen intelligentie. Wat ik jammer vindt, want er posten hier boven gemiddeld veel academen.

  Mijn beschreven scenario kan realistisch zijn, echter niet in de huidige politieke setting.

  “Ik ben meer een realistisch pragmaticus.”

  Dat is een pleonasme.

  Ik zelf ben meer een relativerende idealistist.

  @Acadeem [35]
  “eventueel onder dwang of door er consequenties aan te verbinden ”

  Dat is nogal een wezenlijk verschil.
  Een afspraak is ALTIJD onderheven aan consequenties. Daarom is het ook een afspraak. Maar deze zijn wel vooraf bepaald bij het aangaan van de afspraak, en worden niet achteraf aangepast en doorgevoerd.. een afspraak maak je ook niet onder dwang. Een consequentie uitvoeren kan wel een element dwang bezitten.

  @Acadeem [47]

  “de financiele markten de politieke agenda dicteren..”

  Dit is niet helemaal correct. Het zijn niet de markten, maar de beheerders van het monetaire systeem die dat doen.. Dat is wezenlijk iets anders.

  “…een (afgeronde) opleiding op economisch gebied…”

  Gelukkig niet zeg, dan zouden ze weten wat ze kunnen bereiken met een keynesiaanse (corrupte) economie…Dat is namelijk het enige wat daar onderwezen wordt. Ik zou zeggen we sturen ze massaal op een cursus aan de Oostenrijkse school..Daar kunnen ze tenminste wat leren over economie.

  offthegrid [55] reageerde op deze reactie.

 20. Hoe hoger de opleiding des te zwaarder de hersenspoeling beste Acadeem(icus). Je denkt precies zoals de luceferiaanse meester het heeft bedacht. Je bent naief en durft te spreken dat er sprake is van ANGST. Je hoeft niet bang te zijn voor een hongerige leeuw, feit blijft dat deze je op zal vreten vanaf het moment dat ie je ruikt. Wij zagen dat een EU referendum in de prullemand werd geflikkerd, wij zagen dat Pim werd vermoord door de luceferiaan, wij zagen dat 9/11 een inside job is, wij zagen dat de gehele Poolse regering recent werd gedood/geexecuteerd na te zijn neergehaald met hun vliegtuig, wij zagen heel veel geld verdwijnen in de zakken van de luceferiaan, wij zagen dat de grootste pedofielen ongestraft blijven, HOEVEEL MOET JE NOG ZIEN voordat je wakker wordt???

  Dit inteeltclubje wat wij onze leiders noemen is zorgvuldig gekozen (van jesuiet tot luceferiaan tot geldgier). We moeten als mensheid hun belangen/achtergronden/etc blootleggen. Dan zal de massa snappen dat het geen geblunder was, dat het geen fouten waren, maar dat er DOELBEWUST is aangestuurd op de negativiteiten die zich nu meester van ons proberen te maken. We kunnen pas naar eenheid als deze stap genomen is. Tot die tijd is het ORDO AB CHAO doordat randdebielen (veelal uit incest ontstaan, waardoor ze steeds meer op de aap gaan lijken uit het darwin Devolutiemodel, incest = Devolutie) een god aanbidden die verre van vredelievend is. Wake the f*ck up!

  Reteip [57] reageerde op deze reactie.
  Charles [60] reageerde op deze reactie.

 21. @Infowarrior [56]: Hoe hoger de opleiding des te zwaarder de hersenspoeling beste Acadeem(icus).

  Idd! Hoewel ik een beta ben twijfel ik ondertussen wel aan mijn promotiewerk, wat heb ik eraan?

  Overigens nog een ander voorbeeld van landen die elkaar willen dwingen en waarom het niet kan: het is net als kinderen die spelen. Als iemand niet met je wil spelen dan doe je daar niks aan. Je kan lief vragen, maar dat is het. Wil diegene niet dan kun je niks. En uiteraard geldt dat als je gaat slaan je het helemaal kan vergeten.

 22. Precies Pieter, zij die het slimst zijn en dus het gevaarlijkst zijn voor de elite/machthebbers, dienen de zwaarste hersenspoeling te krijgen. Daarom wordt je ego al vanaf de basisschool opgepompt als je gezegend bent met een goed stel hersens. Daar MOET je iets mee doen. Nou daar moeten we zeker wat mee doen, te weten het wakker maken van de in slaap gesukkelde, platgevaccineerde, stomgehouden medemens. Anders hebben we niets aan die medemens, sterker nog, dan zijn het tikkende tijdbommen die ontploffen als straks echt de pl**ris uitbreekt. Niets zo erg als een slaapwandelende zombie in crisistijden.

  Wat landen en dwingen betreft, heb je gelijk, mits aan de volgende voorwaarde wordt voldaan: dat er nog een grote groep mensen is die bereid is zich op te offeren om tegen deze dwang in te gaan. Vroeger beukte je er een paar neer en was het duidelijk voor de machthebbers dat er niet te sollen viel, maar tegenwoordig heeft de elite wat leuke technische speeltjes. Echte weapons of mass destruction. Geweld heeft nu dus weinig nut om je te verdedigen tegen de dwang waarmee de machthebbers de wereld proberen te veroveren. In de kinderwereld is het wat gillen en het is voor het andere kind duidelijk, bij oudere kinderen gaat het er harder aan toe en bij volwassen kinderen op het negatieve pad gaat het er gruwelijk aan toe. Fukushima is slechts een klein voorbeeld waar deze engerds toe in staat zijn. Dit was een nucleaire 9/11 (Fuckyou / shima of Fuck us / hima verdiep je er eens in zou ik zeggen).

  We dienen de oorlog dit keer geheel anders te voeren, want deze kinderen werken volgens het motto: wij niets, dan jullie ook niets. Het zal een zware strijd worden, maar met vrijheid als beloning in het vooruitzicht, is het me alles waard. Ik had het liever anders gezien, maar ik verdiep me al zodanig lang in de materie dat ik weet dat deze varkens alles op alles zullen zetten om de wereld te veroveren, het doden van zeer grote aantallen mensen is voor hun dagelijkse business, de manier waarop zij mensen doden ook, het liefst doen zij dit met een lange lijdensweg, dat zijn de mooiste offers voor hun opperpop lucifer.

  We naderen het kruispunt waar het van ONS afhangt wat de uitkomst zal zijn. We kunnen helemaal vrij zijn, maar het zal niet komen aanwaaien helaas.

  Alex [59] reageerde op deze reactie.

 23. @Infowarrior [56]:

  Gisteravond was er een interessante rapportage op 1 van de Belgische zenders. Het ging over de incest-problematiek op de Engelse kostscholen. Het ging van kostschool directeur tot leerkracht.

  Als je je verdiept in de gevolgen van incest is dat het ego het kind afsnijd van zijn/haar gevoelens.

  Als je dit wegzet tegen de bestuursleden en managers die hun succes mede danken aan hun hoge elitaire kostschool opleiding begint er een lampje te branden.

  Want je dient afgesneden te zijn van je gevoel om gevoelloos zaken te kunnen doen en politieke besluiten te nemen die het belang van bankiers dienen ipv de mensen.

Comments are closed.