Als je er  over nadenkt, is dat gek.

Vaak heb ik mij afgevraagd, waarom vóór ons levende families niet in de loop van  twee of drie generaties zoveel vermogen geaccumuleerd hebben, dat alle  daarna komende generaties van de opbrengst van dat vermogen kunnen leven.

De oorzaken  van dit bedroevende  fenomeen kunnen onder meer  zijn:

01.

Gebrek  aan  voor dit doel benodigde baatzucht, al dan  niet gecombineerd met het leven van de hand in de tand.

02.

Teveel  kinderen per familie  op grond van afwezige of slechte planning en afwezigheid van voldoende  inkomsten om deze kinderen fatsoenlijk op te voeden

03.

Een afwezigheid van gevoel voor financiën. 

Weinigen onder ons maken voor het doen van een impulsaankoop de afweging:  zal ik deze euro  uitgeven of sparen, opdat   hij over vijftien jaar hopelijk tot   twee euro gegroeid zal zijn in koopkracht van  2011? 

Persoonlijk begrijp ik dit niet. Vanaf mijn zesde jaar heb ik altijd deze afweging verricht, alvorens het zuur verdiende geld uit te geven.  Zo werden  stuivers ( soms) tot dubbeltjes en dubbeltjes tot kwartjes.

03.

Hoge belastingen en heffingen  en onvoldoende mogelijkheid  of  bekwaamheid om inkomsten aan het zicht van de overheid te onttrekken.

04.

Confiscatie  of onteigening onder de martwaarde  van voor de overheid  zichtbare vermogensbestanddelen.

05.

Oorlogen , rampen , diefstallen, verduisteringen  en onvoorziene situaties waardoor men alles kwijtraakt:

a.       De  pot gouden munten die na terugkeer uit Auschwitz niet meer terugkwam van de goede  vriend   bij wie hij in bewaring  gegeven was.

b.      De koffer met geld die onder de grond gestopt is en  tengevolge van de veranderde situatie ter plaatse niet meer te traceren viel.

c.       Banken die failliet gaan en sluiten.

d.      Rampen, oorlogen en  onverwachte situaties die maken dat het vermogen wegraakt.

e.       Erfgenamen die  geen sjoege hebben van geld  en alles er in de kortste keren doorjagen.

06.

Leningen aan famlieleden en vrienden die nooit terugbetaald worden.

 Families die het bovenstaande serieus in overweging nemen, zullen hun vermogen sneller   zien toenemen!

Hugo van Reijen

24 REACTIES

 1. Wat heb je daar aan als je vermogen, zolang dat in euro’s is uitgedrukt, van de ene op de andere dag waardeloos verklaard kan worden door de overheid.

  Of onbereikbaar kan worden verklaard door de bank.

  De tijd dat je echt wat te vertellen had over je eigendom zijn alweer een tijd voorbij.

  Eigendom is alleen wat waard zolang anderen dat als recht respecteren. Dat respect is behoorlijk aan het afkalven zoals de laatse rellen laten zien

  Klaas

 2. “Als je er over nadenkt, is dat gek.”

  Euh, nee?

  Leven => consumeren => productie => werken

  Dan kun je nog zo veel sparen, deze principiele waarheid kun je niet onderuit halen. Er kan altijd slechts een relatief klein aantal mensen leven van het werk van anderen.
  Daarbij, in zekere zin kun je wel degelijk stellen dat we in het westen allemaal rijk zijn. We profiteren hier en-masse van het goedkope werk in Chindia.

  Burnitall [3] reageerde op deze reactie.

 3. @Rien [2]: “Daarbij, in zekere zin kun je wel degelijk stellen dat we in het westen allemaal rijk zijn. We profiteren hier en-masse van het goedkope werk in Chindia. ”

  Nogal een bewering die je hier stelt. Ik ben het totaal niet met je eens dat wij als consument profiteren van het goedkope werk uit bv China en Taiwan. Neem nu de populaire Ipad. Kost Apple totaal aan produktiekosten = materialen niet meer dan €65 inclusief arbeidsloon en transportkosten naar Europa. Ga niet lopen zeuren over ontwikkelingskosten. Stel dat die €3 niljoen zijn. Er zijn inmiddels al enkel mijoen stuks verkocht, dus zal het per Ipad max €1 zijn….Hier gaan ze voor €550.- (goedkoopste) over de toonbank…Als de produktie in Nederland zou zijn dan zou er per Ipad er hooguit €65 per Ipad boven opkomen. Dan is de kostprijs €140.- . En dan heb je nog steeds een knappe netto winst als deze verkocht wordt voor €550.- . Voor mij bestaat dat fabeltje niet die economen voorschotelen…

 4. Ik heb me ook wel eens afgevraagd waarom de generaties voor mij niet zo veel vermogen opgebouwd hebben dat het voor het nageslacht niet noodzakelijk zou zijn om te werken. In Nederland is er collectief heel wat opgebouwd, en dat erfgoed wordt nu door de politiek verkwanseld.

  Ik ben met niets begonnen en heb nu aardig wat bij elkaar gewerkt: verhuurd onroerend goed, aandelen, valuta en edelmetaal. Ik ben min of meer gestopt met het verder opbouwen van vermogen – ik heb genoeg zo.

  Als iemand een taart wil eten dan zal er iemand moeten zijn die taarten bakt. Als iedereen van zijn vermogen wil leven zou er niemand taarten bakken. Maar dat zal nooit gebeuren, de meeste mensen zijn niet in staat vermogen op te bouwen.

  Vaak gaat het zo: papa bouwt het familievermogen op, de 2e generatie bewaart het omdat ze weten hoe hard er voor gewerkt is, de 3e generatie jaagt het erdoor. Met het geld van één sportauto van een paar ton kun je ook een onbezorgd bestaan leiden.

  In het verre verleden zijn er al eens voorouders geweest die een aanzienlijk vermogen hadden opgebouwd, maar dat is door omstandigheden verloren gegaan. Andere voorouders waren betrokken in oorlogen en vanuit dat perspectief ga je heel anders tegen vermogen aankijken.

  Lees het verhaal van Rudolf Hess eens:

  Rudolf Hess werd geboren in Alexandrië, Egypte, op 26 april 1894 als eerste zoon van Fritz Hess, een gerespecteerd en welgesteld zakenman. Frits Hess bezat aan de Middellandsezeekust een comfortabel huis met een prachtige tuin. De familie Hess bezat een huis in Beieren, Duitsland, waar ze regelmatig de zomervakantie doorbrachten. De welstand van de familie Hess was afkomstig van hun familiebedrijf, Hess & Co., dat Fritz Hess van zijn vader geërfd had, en dat hij met succes runde.

  Fritz Hess had de toekomst voor zijn zoon Rudolf al gepland: Rudolf zou het bedrijf voortzetten en de bezittingen van de familie erven, zoals hij dat van zijn vader deed. Rudolf zag een leven als zakenman niet erg zitten en werd meer aangetrokken door de wetenschap.

  1914
  De Eerste Wereldoorlog begon toen de familie Hess een vakantie doorbracht in Beieren. Rudolf – 20 jaar oud – meldde zich als vrijwilliger en belandde zonder training aan het front. Net als veel andere Duitsers was Rudolf overtuigd van het belang van de strijd tegen de Franse en Engelse aartsvijanden. Rudolf onderscheidde zich door zijn opgewektheid, zijn kameraadschap en moed in de bloedige strijd tussen prikkeldraad en bomkraters. In 1916 raakte Rudolf ernstig gewond en in 1917 doorboorde een kogel zijn linker long, waardoor hij voor lange tijd was uitgeschakeld.

  Tijdens de oorlog was zijn familie een belangrijk deel van de bezittingen in Egypte kwijtgeraakt door Brits toedoen. De nederlaag voor Duitsland maakte het allemaal nog erger. Voor Rudolf was de nederlaag van Duitsland erger dan het verlies van de bezittingen. De overwinnaars dwongen Duitsland tot het ondertekenen van het Verdrag van Versailles onder dreiging van nog meer geweld.

  De sociaal democraat en Rijkskanselier Philipp Scheidemann noemde het verdrag ‘een slavencontract dat Duitsers ertoe verplicht als slaven te werken voor het internationale kapitalisme. Het Verdrag van Versailles is het eind van het zelfbeschikkingsrecht van volkeren en de onafhankelijkheid van staten, en het eind van al die mooie idealen waarvoor de geallieerde staten zeggen te strijden’. Wat het Verdrag van Versailles dicteerde werd uitgevoerd door de overheid van de Weimar Republiek. Ieder onderdeel van die overheid was verplicht de onderdrukkende en destructieve voorschriften van het Verdrag van Versailles tot in de details na te leven. Duitse politici durfden het niet aan het verdrag te negeren en hun eigen koers te varen.

  Adolf Hitler
  Eén politiek leider durfde dit wel aan, en deze man was Adolf Hitler, de leider van de NSDAP. Rudolf was diep geraakt door de ontwikkelingen in zijn land en besloot zich te verzetten tegen het ‘dictaat van Versailles’. In München trof Rudolf een rampzalige situatie aan. In 1914 was hij net als veel anderen naar het front gegaan om te strijden voor een vrij, trots en sterk Duitsland. Nu was de 26-jarige Rudolf getuige van een ‘Sovjet-Republiek’ in Beieren geleid door communisten en Joden. In de ogen van Rudolf was de militaire nederlaag een catastrofe voor zijn land geworden.

  Rudolf had enorm geleden tijdens de oorlog en had veel ontberingen doorstaan. Was dit allemaal tevergeefs geweest? Hij vroeg zich af of hij niet beter een kogel door zijn kop had kunnen schieten. Maar dat deed hij niet omdat hij toch nog hoop had dat op de een of andere manier het tij zou kunnen keren. Als een van de eersten vond Rudolf de NSDAP en miljoenen zouden zich na hem aansluiten. Hij was niet alleen eerder dan veel anderen, hij was ook meer toegewijd. Net als veel andere leden was hij ervan overtuigd dat hij voor een goede zaak streed: herstel van de rechten van de Duitse natie door het opheffen van het Verdrag van Versailles.

  De NSDAP werd opgericht in München in januari 1919. Hitler trad enkele maanden later toe en werd al snel de meest vooraanstaande spreker. Op een mei-avond in 1920 hoorde Hess Hitler voor het eerst spreken. Toen hij ‘s avonds thuis kwam vertelde hij enthousiast aan Ilse Pröh, zijn latere vrouw, die een kamer huurde in hetzelfde huis als hij: ‘Overmorgen moet je met me mee naar een bijeenkomst van de NSDAP. Een onbekend persoon spreekt er; ik kan zijn naam niet onthouden. Maar als iemand ons kan bevrijden van Versailles dan is hij het. Deze onbekende zal onze eer herstellen’.

  Rudolf Hess werd lid nummer 16 van de NSDAP. Er waren een aantal factoren die Hess erg aanspraken in de persoon van Hitler. Hitler was ervan overtuigd dat hij alleen iets kon bereiken door zich op de massa te richten, vooral op de arbeiders. Hitler wilde een vorm van socialisme invoeren waarvan mensen echt profijt zouden hebben. En Hitler wist grote groepen mensen achter zich te krijgen uit alle lagen van de maatschappij. Hess was ervan overtuigd dat Hitler in staat zou zijn de kettingen van Versailles te breken en een politieke verandering op gang te brengen die een betere toekomst voor Duitsland zou inluiden.

  De NSDAP was in haar beginjaren een onbetekenend Beiers fenomeen. Tot 1929 was de NSDAP en Adolf Hitler onbekend bij het grote publiek. De staatsgreep in 1923 bij de ‘Mars naar de Feldhernhalle’ vormde daarop een uitzondering. Hess belandde samen met Hitler en enkele anderen in de gevangenis van Landsberg.

  Politieke overwinning
  In de gevangenis van Landsberg groeide het vertrouwen van Hess en Hitler in elkaar. Hitler schreef er zijn boek Mein Kampf, Hess paste het nodige aan en controleerde het op fouten. Hitler kwam in december 1924 vrij, Hess werd vier maanden later zijn secretaris tegen een vergoeding van 500 mark per maand.

  Begin jaren ’30 maakten de gevolgen van de Grote Depressie en de politieke desintegratie van de Weimar Republiek de weg vrij voor Hitler’s greep naar de macht in januari 1933. Vanwege de goed georganiseerde campagne kreeg de NSDAP steeds meer steun van een steeds breder publiek. En terwijl de werkloosheid toenam nam ook het aantal werkloze arbeiders toe dat de NSDAP ondersteunde, ten koste van Duitsland’s grote Communistische Partij. Gedurende de hectiek van januari 1933 verliet Hess nooit de zijde van Hitler.

  Hess vraagt zich af of dit werkelijkheid is of een droom. Hij was ervan overtuigd dat het op het laatste moment allemaal niet door zou gaan. Hess concludeerde: ‘De eerste fase op weg naar de overwinning ligt nu – hoop ik – eindelijk achter ons. Het tweede moeilijke gedeelte van de worsteling is begonnen!’

  Op 21 april 1933 benoemde Hitler Hess tot plaatsvervangend hoofd van de NSDAP. Op 1 december 1933 benoemde Rijks President Hindenburg Hess tot Rijksminister zonder portefeuille. Toen de oorlog uitbrak in september 1939 benoemde Hitler Rijksmaarschalk Hermann Göring tot plaatsvervangend staatshoofd. Maar dit veranderde niets aan het feit dat Hess Hitler’s nauwste vertrouweling was, en hem kon vertrouwen zonder terughoudendheid.

  Dromer
  Hess werd door veel anderen als idealist en dromer gezien. Hess was tegenstander van de oorlog met Frankrijk omdat hij vond dat Arische volkeren geen oorlog met elkaar moesten voeren. Ook de Kristalnacht wekte zijn afkeer. Hess was weliswaar overtuigd van de schadelijkheid van Joden in de maatschappij en tegenstander van de aanwezigheid van Joden op Duitse grond, maar hij was afkerig van barbaarse acties zoals de Kristalnacht.

  Zestien keer probeerde Hitler-Duitsland tot een vredesovereenkomst te komen met de Britten. De Britten bleven weigeren. Voor Hess was oorlog met de Britten – een arisch volk – onacceptabel. Het meningsverschil met Hitler liep hoog op. Hitler: ‘Wat wil je dat ik doe? Moet ik er soms heen vliegen en me op de knieën werpen of ze alsjeblieft vrede willen?’ Wat Hitler onmogelijk kon doen kon Hess wel. Voordat Hess naar Schotland vloog had hij een vier uur durende ontmoeting met Hitler. Over de inhoud van het gesprek is niets bekend.

  Schotland
  Hess vloog op 10 mei 1941 met een Messerschmidt 110 naar Schotland. Hij had het plan om de Hertog van Hamilton te ontmoeten die hij bij de Olympische Spelen in Berlijn in 1936 had leren kennen. Op dat moment was operatie Barbarossa nog niet begonnen. Het vredesaanbod van Hess kwam op de vooravond van tientallen miljoenen slachtoffers in Europa. Churchill wees het vredesvoorstel af en liet Hess opsluiten. Zowel Churchill als Hitler dachten dat Hess krankzinnig was geworden.

  Neurenberg
  Na de oorlog kwam Hess voor het Tribunaal van Neurenberg terecht op beschuldiging van ‘Misdaad tegen de vrede’. Hess liet weten zijn plicht gedaan te hebben en nergens spijt van te hebben. Hij werd tot levenslang veroordeeld.

  Spandau
  Hess werd opgesloten in de Spandau gevangenis in Berlijn. In de eerste jaren waren de omstandigheden er gruwelijk. Het was Hess niet toegestaan om kranten te lezen of om op andere manier informatie van buiten te krijgen. Hij mocht één maal per maand bezoek, maar daar was altijd bewaking bij en het was verboden om over bepaalde onderwerpen te spreken.

  Aanvankelijk wilden de Russen dat het levenslang van Hess ook daadwerkelijk levenslang werd. Daarin zal hebben meegespeeld dat de bewaking die zij verzorgden in de Spandau gevangenis hen vrije toegang tot West-Berlijn gaf. Zowel de VS als de Britten zeiden dat vrijlating van Hess werd tegengehouden door de Russen.

  Toen Hess 93 jaar oud was verscheen Gorbatsjov op het podium. Gorbatsjov had geen bezwaar tegen vrijlating van Hess. Enkele weken later werd Hess in de Spandau gevangenis dood gevonden. Hij had zichzelf opgehangen, was het officiële verhaal. Anderen menen dat Hess geliquideerd werd door twee Britse SAS-agenten in Amerikaanse uniformen.

  http://nicodegeit.wordpress.com/2011/04/29/rudolf-hess-vredesengel-of-oorlogsmisdadiger/

 5. Waarom is niet iedereen rijk?

  Laten we ‘rijk’ beschouwen als veel kunnen consumeren. Na de industriële revolutie is er een overvloed aan goederen. Mensen die nu leven zijn rijker dan ooit tevoren. De bevolking neemt enorm toe, en dat kan weer voor problemen gaan leiden in de voedselvoorziening.

  waarom is iemand rijk? Robinson Crusoë spoelt aan op een onbewoond eiland, gaat een hutje bouwen en voedsel verzamelen, is hij rijk? Een ander was misschien op zijn kont blijven zitten en van honger omgekomen.

  Crusoë is vrij om een grote hut te bouwen, een kleine hut, of geen hut, wat hij wil. Het zou van den zotte zijn als hij zijn verzamelde voedsel aan anderen af moet geven. Die anderen moeten zelf een hutje bouwen en zelf voedsel verzamelen.

  Als iemand niet de moeite wil nemen om een hut te bouwen maar onder een palmtak wil slapen dan moet hij daar vrij in zijn. De overheid dwingt mensen een deel van de vruchten van hun arbeid af te geven aan anderen. Als Crusoë anderen iets wil geven is hij daar natuurlijk vrij in. Iemand daartoe dwingen is een misdaad, hoe nobel het doel ook is.

  Zé [17] reageerde op deze reactie.

 6. ‘zal ik deze euro uitgeven of sparen, opdat hij over vijftien jaar hopelijk tot twee euro gegroeid’

  Zet het op een spaarrekening: 2,1% rente, 1,2% VRH, 3% inflatie. Dan duurt het 31 jaar voordat de koopkracht van je vermogen is gehalveerd.

  Onroerend goed: Nederland verandert langzaam in een derde wereldland, net als Schotland: http://nicodegeit.wordpress.com/2011/08/29/schotland-derdewereldland-in-2030/
  Wat denk je dat straks dat onroerend goed waard is?

  Aandelen: in het Japan-scenario zijn je aandelen over 20 jaar nog maar 30% waard van wat ze nu waard zijn.

  Goud: erg speculatief, maar het is draagbaar. Mocht er een werelddictatuur komen dan wordt de waarde waarschijnlijk vastgesteld op nul.

  Hoc Voluerunt [8] reageerde op deze reactie.

 7. Waarom is niet iedereen rijk? Omdat dat voor de meesten een onzinnig doel is. Rijk zijn betekent dat je een miljoen of meer op de bank hebt staan. Wat moet je daarmee? Voordat je zover bent moet je letterlijk alles opzij schuiven om dat doel te bereiken en dat doen de meesten niet. Die gaan op zaterdag naar voetbal en op zondag naar oma. En door de week gaan ze naar hun baas omdat ze toen ze jong waren een leuk meisje hebben zwanger gemaakt, meerdere malen zelfs en de resultaten daarvan moeten 20 jaar gevoed worden. Maw alle vrije tijd nodig om een onderneming op te starten ten einde dat ‘felbegeerde’ doel te bereiken, nmlk rijk worden, is bij voorbaat niet aanwezig.

 8. @Nico de Geit [6]:
  De bevolking neemt alleen toe in economisch slechte landen, in Europa en andere rijkere gebieden neemt het geboortecijfer af
  Europa heeft een voorplanting gehalte van 1,4 dat is dus een krimp.
  Afrika heeft echter een groei van 4,1 en die moeten zij binnen halen om de staat te spekken..
  Zonder die staat echter is er genoeg land voor iedereen en zou je verwachten dat er mionder onderhouden hoeft te worden om deze mensen van alles te voorzien.

  Hoe minder mensen hoe minder landbouw er nodig is en hoe meer land er vrij komt en hoe minder schaars dat land wordt en dus goedkoper enz enz enz….
  Waarom het dan blijft stijgen en de overheid meer blijft eisen is mij dan ook een raadsel.

 9. Grote Pier had een boerderij vlakbij Sneek. Hollanders kwamen voorbij, samen met Saksische huurlingen. Ze plunderden zijn boerderij, staken de boerderij in brand en vermoorden zijn vrouw en kinderen.

  Grote Pier nam wraak: Hij brandde diverse Hollandse steden plat, waaronder Alkmaar. Hollandse schepen werden overvallen en Hollanders werden massaal vermoord.

 10. Ik las eens in elsevier een artikel over een familie die hun leven lang ondernemer waren geweest. Ze verkochten de onderneming en brachten de opbrengst, 10 miljoen onder bij een beheerder. Er werden riskante beleggingen gedaan en binnen enige tijd was de 10 miljoen verdampt.

 11. Volgens Erwin Lensink, de waxinelichtwerper, raakte zijn familie hun boerderij kwijt door toedoen van het koningshuis. Zijn moeder zag het leven niet meer zitten na verlies van de boerderij en pleegde zelfmoord. Lensink deed zijn best aandacht te vragen voor de situatie en zit nog altijd opgesloten, vaak in de isoleercel.

 12. We zijn zo rijk dat we een miljoen zieken en ww’ers elke maand geld kunnen geven. Elke maand een miljoen ambtenaren kunnen betalen. Elke maand een miljoen kinderen naar school/uni kunnen. Elke dag de levens kunnen rekken van een miljoen mensen in verzorgings- en ziekenhuizen.

  Zo rijk dat zelfs de armste pauper een huis met binnenplee, te eten en transport heeft, zich kan ontwikkelen in musea, bibliotheken, concertzalen en op vakantie kan om van al die decadentie bij te komen.

  Da’s behoorlijk rijk.

  En het mooie is, op termijn worden we nog rijker.
  Reteip [13] reageerde op deze reactie.
  Ron Paul Fan [14] reageerde op deze reactie.

 13. @Hongerig Hangoor [12]: En het mooie is, op termijn worden we nog rijker.

  Ja, totdat de enige hardwerkende laag van een paar miljoen full timers er de brui aan geeft. WE zijn rijk, maar het individu valt best mee, die ziet zijn rijkdom verdwijnen door de parasitaire werking van de overheid en daaraan gelieerd tig slampampers die niet willen werken (of kunnen door toedoen vd overheidin de vorm van minimumlonen), of zijn komen profiteren door de gouden bergen die hun in niet nader te noemen noord-afrikaanse landen is beloofd.

 14. @Ron Paul Fan [14]:

  Natuurlijk gaan we wel rijker worden, onvermijdbaar.

  Nog veel meer mensen zullen ons Westers welvaartsniveau gaan halen, kunnen studeren/over internet beschikken/hun kennis vermeerderen en delen, en tussen die honderdenmiljoenen mensen zullen misschien wel honderd of tweehonderd nieuwe Einsteins zitten en een paar duizend mensen met slechts stratosferische IQ’s. Ongekend veel hersenkracht dus.

  Over olie:

  Frank Notestein, founder of the Office of Population Studies at Princeton, commented when he was in his 80’s during the 1970’s that “We’ve been running out of oil ever since I’ve been a boy”.

 15. @Hongerig Hangoor

  ‘We zijn zo rijk dat we een miljoen zieken en ww’ers elke maand geld kunnen geven. Elke maand een miljoen ambtenaren kunnen betalen’

  klopt inderdaad alleen moet iedereen wel doorhebben dat 1 miljoen verborgen werklozen aanzienlijk meer kost dan 1 miljoen werklozen.

  Laten we al die arbeidsadvisieurs er maar eens uitschoppen en kijken hoe snel die zelf een baan hebben.lol

  Zitten natuurlijk ook mensen in overheidsdienst als verpleegsters en vuilnismannen. Maar als we nu eens al die goed betaalde advseurs eruit schoppen dan kunnen we toch wel het ambtenarenkorps al met de helft verminderen en ze zinvol werk laten doen. Goed voor de economie ook nog. Is al een eerste stap.

  Maar ambtenaren kunnen niet ontlagen worden, laten we DIE vraag als volk eerst als eerste gaan vragen. Welke gek heeft dat bedacht en laten we daar eens wat aan gaan doen.

  Eerste verkiezingspunt voor de libertarische in oprichting : afschaffing van de bescherming van ambtenaren.

  en tweede punt : afschaffen van het wachtgeld, nu we toch bezig zijn. Toch bezopen dat mensen die falen gewoon niet eruit geschopt worden.

  Iemand nog punten ?

  Zé [18] reageerde op deze reactie.

 16. @ziggy [16]: “Maar ambtenaren kunnen niet ontlagen worden, laten we DIE vraag als volk eerst als eerste gaan vragen. Welke gek heeft dat bedacht en laten we daar eens wat aan gaan doen.”

  Maar da’s toch logisch? Hoe zou men anders de politiestaat in bedrijf kunnen houden?

  Zé.

 17. @Zé [17]:

  ‘Je bent pas echt rijk, als je niets meer nodig hebt.
  Zé.’

  Ik denk dat het iets complexer ligt: je bent rijk als je kunt doen wat je wilt, hebt wat je wilt. Maar om dat te krijgen zul je je eigen wil onder controle moeten krijgen.

  Velen zijn slaaf van hun eigen wil, slechts weinigen staan boven hun eigen wil.

  Kortom: iemand die zijn aandriften en gedachten onder controle heeft is rijk.

 18. Waarom is niet iedereen rijk?
  Omdat het gros geen ondernemer is met speciale ideeën .
  En politici die zeer veel rijkdom hebben verkloot .
  Zie Hitler die half Europa in puin veranderde .
  Zie Den Uil die de gasbel van Slochteren heeft verkloot .
  Je ziet soms personen die geweldige ideeën hebben ,
  een heel imperium opbouwen
  en de nakomelingen breken alles weer af ,
  wegens gebrek aan visie en pioniers geest .

 19. Iedereen rijk?
  Da’s per definietie onmogelijk, immers je kan pas rijk zijn als anderen arm zijn. Klinkt dat gek? Bedenk dan het volgende.
  Stel morgen wint heel Nederland een soort Europese postcodeloterij. En met een megapot van inleg van andere landen, wordt aan alle Nederlandse ingezetenen 1 mln uitgekeerd. Joepie, iedereen miljonair!
  Lijkt leuk, toch?
  Behlave dat 1 dag later je werkster laat weten dat ze niet meer komt. Tja, wat had je gedacht: dat een miljonair (m/v) voor E8.50 per uur (in het zwart) je huis zou komen poetsen? Tuurlijk niet. Nou, dan zoek je toch een ander? Alleen: gezien iedereen nou miljonair is, hebben alle werksters er de brui aan gegeven. Er is niemand nog te vinden die voor 8.50 per uur je huis kmot schoonmaken. Sneu he?
  Maar wacht even: alles heeft een prijs.
  Dus als je nou eens eur 85 per uur bood? Ja, dan vind je wel nog iemand… Nou, vooruit: zelfs voor de helft reeds.
  Maar wacht is effe: als alle armelui die thans miljonair zijn -naast poetsvrouwen ook bakkers, slagers, schoonverkoopsters, pedicuristes, kapsters, taxichauffeurs, buschauffeurs etc- voortaan het vijfvoudige loon eisen omdat ze voor midner niet wensen te werken, dan wordt alles navenant duurder en je geld dus minder waard.
  Stel zij bezaten voorheen 10.000 en nu 1.010.000 en alles is 5 keer zo duur, dan hebben ze in koopkracht nog 202.000. Leuk voor hen maar echt rijk zijn ze er niet door geworden.
  Maar erger: stel jij had 1.000.000 en na het winnen van de “postcodeloterij” 2.000.000 waarvan de koopkracht nog maar een vijfde is, dan is dit 400.000. Kortom je bent erop achteruit gegaan. Sneu he. Je bent pas rijk als de anderen het niet zijn. D.w.z. als voldoende anderen het niet zijn. Je kan best in Wassenaar wonen en rijk zijn want in het naburige Den Haag zijn er nog genoeg armoedzaaiers die bereid zijn je huis te komen poetsen aan 8.50 per uur. Maar als die allemaal rijk zouden zijn (bv. allen miljonair) dan zou hun arbeid zo duur worden dat jouw koopkracht erdoor wordt aangetast en je dus in wezen niet meer rijk bent.
  In zekere zin zien we dat ook op wereldschaal.
  “Het Westen” is rijk dankzij voldoende armoe elders. Stel dat op een bepaald moment rijkdom en lonen in derdewereldlanden stijgen, nou dan neemt onze koopkracht af en zijn we hoogstens nog nominaal rijk maar niet meer in koopkracht.
  Kortom: lang leven (andermans) armoe 😉

 20. Rijk zijn hoeft voor mij helemaal niet. Nu zijn ik en mijn gezinsleden leden gezond, ik heb een redelijk inkomen we hebben geen schulden. We hebben het best wel goed, ik en mijn gezin. Het is eigenlijk best wel aangenaam hier. Helaas vinden onze Haagse pluchebewoners dat ik het helemaal fout doe. Waarom zit ik in een huurhuis en heb ik geen woning gekocht, me een te dure hypotheek laten aansmeren, liefst eentje met veel extra kosten??? Wat ben ik voor een derderangsburger… Opeens voel me een stuk minder prettig….. Eventjes maar, … ik ben er alweer overheen. Ze doen maar daar in Den Haag. Het komt vanzelf weer goed. Helaas ten koste van een heleboel leed. Ik blijf doen zoals ik het altijd heb gedaan, voldoet voor mij prima.

 21. Rijkdom is 3 ledig …
  primair lichamelijk ,
  zonder dit ben je een brok ellende .
  2de = Geestelijk ,
  vergeet niet dat ca 10 % gestoord , gek , maf is .
  En op de 3de plaats financieel ,
  want zonder geld leeft het toch wel moeilijk .

 22. Ik denk dat het principieel onmogelijk is dat iedereen van zijn kapitaal leeft. Kapitaal levert niets op zonder arbeid. Wie gaat het brood bakken voor die mensen? Er zijn altijd mensen nodig om het werk te doen. Het kan logisch gezien niet dat iedereen renteniert.
  Maar die mensen die het zouden willen bereiken, wordt het ook wel moeilijk gemaakt.

Comments are closed.