(English: Questions of MP about Dutch gold stock, see below)

Wellicht geïnspireerd door de goudpetitie van de Vrijspreker, heeft Ewout Irrgang van de SP vrijdag tien relevante vragen gesteld over de Nederlandse goudvoorraad. Vragen variëren van: is er goud uitgeleend, waar ligt het goud en waarom zijn goud en goudvorderingen bij elkaar opgeteld op de balans. Alle vragen zijn hier te vinden  en vanwege het grote belang hieronder nog eens gekopieerd.

Dit kan een belangrijke stap zijn bij het ter discussie stellen van de werkwijze, macht en het bestaansrecht van een centrale bank en van DNB in het bijzonder. Een maatschappij is gebaat bij vrijheid. De vrijheid om je eigen ruilmiddel te kiezen is daarbij van essentieel belang.

UPDATE 1 en 2, zie Reactie 6

 


2011Z17888

Vragen van het lid Irrgang (SP) aan de minister van Financiën over de goudvoorraad 2) (ingezonden 16 september 2011)

1
Heeft De Nederlandsche Bank (DNB) een deel van haar goudvoorraad uitgeleend?
Zo ja, hoeveel en aan wie?
2
Waarom zijn in het jaarverslag van DNB het goud en de goudvorderingen bij elkaar opgeteld in plaats van deze beide posten afzonderlijk te vermelden?
3
Kunt u een overzicht geven van het jaarlijkse rendement dat het uitlenen van goud de afgelopen jaren heeft opgeleverd?
4
Waar ligt het fysieke goud van DNB? Om welke locaties gaat het en hoeveel is er op die locaties opgeslagen? Om welke reden is het goud nog steeds op deze plaatsen opgeslagen?
5
Wat was de belangrijkste reden voor DNB om het goud te verkopen? Zijn de kosten van het opslaan van goud een reden geweest om goud te verkopen? Hoe hoog zijn de kosten om het goud op te slaan?
6
Kunt u bevestigen dat er sinds 1991 van de 1700 ton goud ongeveer 1100 ton verkocht is?
Klopt de waarneming van Peter de Waard 1) dat er door vroegtijdige verkopen van het goud ongeveer 30 miljard euro is gederfd? Zo nee, wat is volgens u dan wel het juiste bedrag?
7
Hoeveel is er in de afgelopen twintig jaar van de staatsschuld afgelost met de opbrengst uit
goudverkopen? Wordt volgens u de houdbaarheid van de overheidsfinanciën verbeterd door enerzijds de staatschuld af te lossen en anderzijds de goudvoorraad te verkopen?
8
Wat is volgens u de huidige functie van de goudvoorraad?
9
Hoe verhoudt de grootte van de goudmarkt zich tot de grootte van de markt in goudderivaten?
Wat zijn daarvan de mogelijke consequenties?
10
Kunt u bevestigen dat recentelijk een aantal landen juist haar goudvoorraad heeft vergroot?
Hoe verklaart u deze ontwikkeling?

1)    Volkskrant, “Moet Nederland zijn laatste goud verkopen?”, 7 september 2011

2)    https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-129472.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dUitgebreid%26pst%3dStaatsblad%257CStaatscourant%257CTractatenblad%257CParlementaireDocumenten%26vrt%3dgoudvoorraad%26zkd%3dInDeGeheleText%26dpr%3dAlle%26spd%3d20110918%26epd%3d20110918%26sdt%3dDatumPublicatie%26ap%3d%26pnr%3d1%26rpp%3d10&resultIndex=0&sorttype=1&sortorder=4

————————————————————————

English:
Dutch Socialist Party has asked the Secretary of the Treasury for the whereabouts of the Dutch Central Bank’s gold

On Friday 16 September, the Dutch Socialists Party (SP)’s spokesman for financial affairs, Mr. Ewout Irrgang, has asked the Dutch Secretary of the Treasury 10 detailed questions about the gold supposedly held by the Dutch Central Bank. Questions vary from: where is the gold? why are gold and gold receivables one line item? how much gold is loaned out? All questions (in Dutch) can be found here and cpied below.

This is potentially a big breakthrough for global awareness on how central banks hide crucial info from the public and the disastrous effects central banks have on society. The society benefits from competitive currencies, chosen voluntarily by the people.

 

The Questions:

1
Did the Dutch Central Bank (DNB) loan part of their gold?
If yes, how much and to whom?
2
Why are gold and gold loans stated as one line item in the annual report 2010 instead of mentioned as 2 separate items?
3
Can you give an overview of the yearly yields of the gold loans during the past years?

4
Where IS the physical gold of DNB? At which locations and how much is where?
What is the reason that the gold is still at these locations?
5
What was the most important reason for DNB to sell the gold in the past? Are the storage costs a reason?
What are the actual costs to store the gold?
6
Can you confirm that since 1991 of the 1700 tons of gold about 1100 tons have been sold?
Is the remark of journalist Peter de Waard correct that because of these historic sales there is a loss of about 30 billion euro?
If not correct, what is the right amount?
7
How much of the National Debt has during the past 20 years been paid off with the proceeds of the gold sales? Are you of opinion that the sustainability of the national debt will be improved by paying off the debt and at the same time selling the gold?
8
What is in your opinion the present function of the gold stock?
9
What is the relation between the size of the market of the gold stock and the size of the market of gold derivates?
What are the possible consequences of this?
10
Can you confirm that recently a number of countries have even enlarged their physical gold stock?

Do you have an explanation for this development?

43 REACTIES

 1. @Beste Ron Paul Fan:

  Uw raad is mij uit het hart gegrepen. Ikzelf ben zo’n traditionele vrouw haha.

  Mijn dochter gaat een studie doen die aan de basis van eenvoudig, goed leven ligt. Voeding!!

  Gelukkig is mijn dochter ook een traditioneel meisje. Haar grote droom is een man die voldoende wil verdienen om haar en hun kinderen te voeden. Vier kinderen wil ze: drie jongens en een meisje, en ze is niet van plan haar kinderen in de opvang te doen zodat zij kan gaan werken.

  En nee, die centen die ik door zuinig te leven voor haar heb kunnen wegzetten, zouden haar door de studentenjaren heen moeten helpen zodat ze niet tot over haar oren in de schulden steekt als ze aan haar werkzame leven begint.

  En advocatuur en snelle auto’s is gelukkig niet aan de orde in haar geval. Daar heeft ze niets mee. Ze heeft alles met een betrouwbare vent, alleen waar vind je die nog tegenwoordig?

 2. @Vilseledd [5]: Dat was ook mijn eerste reactie. Maar ik heb die mening moeten herzien. Het maximum aan bitcoins is IIRC 21 miljoen. Meer bitcoins is alleen mogelijk als de de bitcoin gebruikers dit accepteren. Maw: er is geen centrale instantie die bitcoins uitgeeft!

 3. @Eddy Willers [17]: Jammer? Wat zou een overheid anders met goud willen doen dan een machtspositie handhaven?
  Wat mij betreft verdelen ze alles vandaag nog onder de belastingbetalers….

 4. @thuismoeder [24]: Het beste advies is geen advies te geloven. Indien mogelijk, probeer te berekenen wat het beste is. Cijfers liegen niet.
  Veel advies wordt gegeven door mensen die zelf al een beslissing hebben genomen en deze graag bevestigd willen zien.
  Als ik 1 ding in mijn leven geleerd heb, dan is het wel dat leren over geld de moeite waard is. Helaas duurt dat wel een paar jaar. Maar je moet toch ooit eens beginnen.

 5. Overigens verwacht ik een antwoord van de regering a la:
  1. alles onder controle
  2. DNB heeft al ons goud
  3. Geen zorgen
  4. U kunt ons vertrouwen
  Het is wel duidelijk dat men regeringen en CB niet kan vertrouwen vwb goud. Het is een wereld van leasen en swaps. Je mag dan wel fysiek goud hebben, je weet nooit wat voor rechten daarop zijn weggegeven. Dat weet DNB alleen. de enige manier om daar achter te komen is om de sloten van de kluizen te veranderen. En dan te wachten op een reactie….

 6. @Vilseledd [37]: nee, er is niemand de baas. Een verandering in het algoritme moet geaccepteerd worden door de gebruikers. Iedereen kan een meer inflaterende bitcoin voorstellen, of een minder inflaterende bitcoin. Niemand is verplicht die verandering te accepteren. Als blijkt dat de huidige bitcoin te inflaterend of te deflaterend is, moeten de gebruikers het zo onhandig vinden dat het merendeel voor een alternatief gaat. De afwezigheid van een centrale baas maakt het geheel minder kwetsbaar voor een aanval van een maffia achtige organisatie die krap bij kas zit.

 7. Als je het mij vraagt moeten ze met beide handen het goud en zilver dat ze nog hebben vast houden en bijkopen. Als het zover is denk ik dat deze edelmetalen mischien wel onze redding kunnen zijn. Kijk bijv naar China en Rusland en andere die juist hun goud reserves aanvullen( vluchten uit de dollar)

  [WORDPRESS HASHCASH] The poster sent us ‘0 which is not a hashcash value.

 8. Mooi hoor, die bitcoins. Maar hebben die intrinsieke waarde?
  Als je geen internet, electriciteit of computer meer hebt ben je dus blut.
  Iedereen heeft het toch over waarde die je moet kunnen voelen, ruiken en proeven?
  Die BC zijn wederom alleen maar cijfers op je monitor.
  Is leuk voor betalingen op Ebay of zo.
  Maar niet meer dan 100 €.

  [WORDPRESS HASHCASH] The poster sent us ‘0 which is not a hashcash value.

 9. @Vilseledd [5]:

  En hoe meer je ervan creërt des te minder het waard wordt.
  Kortom,hoe minder er van iets is,des te hoger de waarde.

  Als men echt de euro zou willen redden,zouden er miljarden fysieke euro’s moeten verdwijnen wil men de munt flink in waarde doen stijgen.

 10. Kan me herinneren, het moet rond 2002 of 2003 geweest zijn, dat overheden grote hoeveelheden goud hebben gedumpt. Er werd nooit een reden voor opgegeven en niemand vroeg waarom. Wat waren we toen nog gedwee. Het moet in die tijd geweest zijn dat het concept intrinsieke waarde op de schroophoop is gegaan. Virtueel geld heeft geen waardereferent IRL.

Comments are closed.