Een arm Roemeens echtpaar loopt eind december langs de Europese hoofdsteden. Ze waren gevlucht voor de stijgende temperaturen die er volgens hun regering toe zouden leiden dat hun stad onder water kwam te staan. Dat de Roemeense schulden ondraaglijk waren was natuurlijk maar een detail hierbij vergeleken.
Hoewel ‘de mens’ niet eens OV kaarten goed kan laten functioneren, hebben diezelfde overheden wel   de euvele moed om bezig te zijn met een maakbare samenleving en te verordonneren dat de temperatuur op aarde niet meer dan 2 % zal stijgen. Ze bedoelen zeker hun tekorten? De afspraken daarover op de VN klimaatconferentie in Zuid Afrika zijn, in het kader van transparantie, maar niet aan de burgers meegedeeld. Gelukkig helpt de winter een handje mee om de klimaatdoelstellingen te halen!

Omdat ze op het stabiliteitpact van Europa hadden gerekend, zijn hun schamele Euro spaarcentjes sterk in waarde aan het dalen, is hun pensioen genationaliseerd en kunnen zij zich geen hotel veroorloven.Wat jammer toch dat ze er vanuit waren gegaan dat contracten en overheidsafspraken door politici nageleefd zouden worden: Hun reserves en pensioen waren in aandelen Fortis en obligaties Griekenland belegd, want ze dachten dat de overheid daar wel goed op controleerde. In de genationaliseerde vorm, zal dat vast beter gaan.

Het vakantiehuisje dat ze vooruit gehuurd hadden was inmiddels afgebroken: er bleek iemand permanent in gewoond te hebben! De Roemeense verre achterneef die er in woonde en hen had uitgenodigd om ook van de wondere sociale voorzieningen te komen genieten, stond nu zelf op straat. Hij was weliswaar na precies een jaar werken in de WW gerold, maar zelfs hij moest op een wachtlijst voor een huis met huursubsidie. En de reservering voor de Bread en Breakfast was verlopen vanwege de dagenlange vertraging aan de grens. Want terwijl de EU open grenzen heeft, moet er natuurlijk wel vanwege de Privacy Kamer, het nieuwe biometrische paspoort, de anti-terrorisme autoriteit die vanachter een bureau de meest bedreigende situaties weet te verzinnen, ook al is daar nog nooit sprake van geweest, de pedo-check waarbij al je internationale dossiers gecontroleerd moeten worden en zeg nou zelf: met een zwangere vrouw (niet zwanger van jou) ben je natuurlijk een potentiële misdadiger, de quarantaine vanwege een geval van varkensgriep in een heel ander land, heel lang gebivakkeerd worden voor de grens.

Geld voor benzine voor hun achtste hands Lada was er niet, want die is vanwege Europese accijnzen, milieuheffingen plus het tijdelijke kwartjevan Kok, zes keer zo duur als in Roemenië en moest weg vanwege de slooppremie. Lastig uit te leggen was dat de benzine prijs hier nu even hoog is als toen de wereld olieprijs 30% hoger was. Of dat de benzine in een ander EU land, inclusief wegenbelasting, daar even hoog is als hier. Ze wilden eerst verder met de trein, maar het sneeuwde en net als elk overheidsbedrijf is dan het streven om maar geen klanten te hebben, die zijn alleen maar belemmerend om de doelstellingen te bereiken en zonder klanten kan er het minste fout gaan. Dus sjokten ze toch maar door op de ezel.

Letterlijk vol verwachting klopten zij aan bij een ziekenhuis om de zwangerschap te laten controleren. Echter vanwege budgetbeperkingen, quotumoverschrijdingen van de verzekeraars, vakgroepoverleg, ontplooingstijdvergoeding, resocialiserings cursussen, overdracht vergadering, fusie besprekingen en bestuurslaagtoevoeging,  bleef de deur voor hen gesloten die dag en de rest van het jaar vanwege budget overschrijding.
Trouwens, de verzekeraar had voor hen een heel ander ziekenhuis aan de andere kant van Nederland op het oog. Daar staan ze nu op een wachtlijst. De particuliere klinieken boden ook geen uitkomst: daarvan ging de helft failliet omdat de nieuwe overheidsvergoedingen, voor 2012, zonder hun medeweten, aangepast werden zodanig dat de slechtste ziekenhuizen, het meest kregen. En de huisarts, die net geïnvesteerd had om ziekenhuistaken over te nemen, mocht die niet meer uitvoeren want daarmee ging zijn begrote omzet teveel omhoog.

Ze zochten een agent die hen misschien verder de weg kon wijzen. Helaas, was er geen te vinden, gezien VUT, pre-pensioen en nog wat cursussen ‘hoe blijf ik uit de buurt van een winkeldief’ was de enige wijkagent niet beschikbaar en de andere 80% van de politiemensen zat al standaard op het bureau, het werk te verdelen, te coördineren en in te plannen. De Regionale Politie reorganisatie hielp daarbij ook niet echt, want om efficiënter en goedkoper te werken, behielden de overbodige hoofdcommissarissen gewoon hun inkomen en daar wilden de agenten ook nog wel even over vergaderen. Gelukkig kon een werkloze projectontwikkelaar (de markt was in elkaar gezakt door de Bibob wet en plotsklaps met terugwerkende kracht een heel ander belastingregiem op hypotheken en rente, ongeacht 30 jarige contracten) en de nieuwe regels van de AFM, waardoor nieuwe hypotheken praktisch onmogelijk zijn, het stel door verwijzen naar een Zeeuwse fruitteler: in de Hedwige polder met een lege schuur, waar ze de nacht konden doorbrengen. En ook al had Casprutte van alles beloofd, het land moest toch onder water gezet worden vanwege een roomser dan de gevallen Paus toegepast EU-regeltje en de biologische hoofdstructuur.

Zijn schuur was leeg vanwege verhoogde milieu -eisen waardoor hij zijn gewas niet had kunnen beschermen en daardoor was zijn oogst mislukt. Want nieuwe bestrijdingsmiddelen worden al jaren niet meer goedgekeurd door Brussel. Overigens werden die middelen drie kilometer verderop nog wel gebruikt, maar dat is in een heel ander EU-land. Als alternatief had hij gelukkig nog wat bij kunnen verdienen met de kweek van nertsen, maar die waren door het gesubsidieerde dierenbevrijdingsfront vrijgelaten. Net terwijl de nieuwe kooien volgens weer nieuwe eisen, besteld en betaald waren en ze ook nog hadden gehoord dat de Tweede Kamer alsnog een fokverbod wilde. Trouwens zijn schuur en boerderij waren toch al onverkoopbaar, want hij had geen energielabel. Er was dus genoeg plek, ook voor de ezel, maar niet voor de geit, die was al plat gespoten.

Uit dankbaarheid voor de overnachtingplaats bood de aanstaande Roemeense vader een sigaretje aan. Daar schrok de teler enorm van: hij kon toch zeker niet op een (lege) werkplek roken? Door af te spreken dat de Roemeen onbetaald zou klussen en de teler voor wat voedsel zou zorgen, werd het zelfrespect van beiden, nog enigszins behouden, zij het dat de vrouw van de teler wel vroeg of de schuur verduisterd kon blijven, want er werd steeds meer gebruik gemaakt van de sociale fraude klik-lijn, want op het werken door asielzoekers en niet-geregistreerden stonden torenhoge boetes: zij zouden eens werk van al die 500.000 hard zoekende werklozen kunnen stelen.

Op vrijdagavond, aan het eind van de week, kwamen er nog wat ondernemers bij, in de schuur. De meesten waren failliet en hoefden na 17 punt 00 uur niet meer bij het UWV in de lege kaartenbakken te neuzen. Trouwens door de vele fusies, extra regels, aanpassingen op aanpassingen in de uitkeringsregels, werkten de computerprogramma’s voor die kaartenbakken nog steeds niet.

Gelukkig brachten ze allemaal wat mee voor het Roemeense stel:

–         een voormalig apotheker bracht wat zalf, die vanwege het nieuwe geneesmiddelenbesluit, chemische middelen registratie en etiketteringregels van de markt gehaald moest worden,  ook al was  het een volkomen natuurlijk goedje. Dit zorgde voor verlichting. Hij was juist de homeopathie ingegaan omdat hij wel harder moest werken, maar minder vergoed kreeg en omdat de bouw van zijn nieuwe magazijn 4 jaar langer had geduurd om er een bouw- en milieuvergunning voor te krijgen en toen hoefde het niet meer.

–         De voormalig middenstander had nog wat diepgevroren soesjes. Omdat zijn vloer geribbeld moest zijn en omdat zijn vloer gedeeltelijk niet-geribbeld was, moest hij zijn bedrijf sluiten van de arbeidsinspectie vanwege uitglijdingsgevaar en van de milieu inspectie vanwege de niet-hygiëne van een geribbelde vloer. Of was het andersom?

–         Een voormalig financieel planner bracht wat kilo’s suiker mee. Die kwamen uit verre landen waar met Europese ontwikkelingshulp, goede suiker plantages waren ontwikkeld. Maar door een Europees importtarief van vele honderden procenten, konden de boeren de suiker niet uit de douane-loods verkopen en was de suiker blijven liggen.

–         Warme kleding kwam er van de gesloten kledingzaak, het verhoogde minimumloon maakte het onmogelijk om nog personeel aan te nemen en tegelijk inkoop, verkoop, voorkoming van diefstal en de administratie te doen.

–         Een ex-bankier had nog wat over van zijn Kerst-Bolus, die had hij van de voedsel Bank gekregen. Hij was ontslagen omdat hij op last van de regelgeving geen risico’s met beleggingen mocht nemen en prompt werd aangeklaagd omdat het pensioenfonds nu te weinig rendement maakte.

–         Een fysiotherapeut die geen verzekeringscontract had gekregen, maar desondanks niet zelf zijn tarieven mocht bepalen, had nu dus alle tijd om bij de bevalling samen met de huisarts te assisteren.

En ondanks dat vanwege de goed geregelde overheids-gezondheidszorg de Nederlandse zuigelingen sterfte 2 keer zo hoog was als in de omliggende landen, ging het goed met moeder en kind. Al deze bezoekers krijgen tegenwoordig (steeds minder) overheid bijstand. Ze vroegen zich wel af waarom zij steeds minder kregen, terwijl ze in het verleden steeds meer  premies en pensioen hadden betaald. En deze gereserveerde? bedragen, plus de toekomstige verdiensten van hun kinderen, werden net zo makkelijk in duizendvoudige hoeveelheden van hun bijstand, aan failliete banken en EU landen uitgedeeld. Of dat nu zo productief was vroegen ze zich wel af, want ooit zou er toch uit productie wat verdiend moeten worden om al die schulden weer teug te verdienen? Daar helpt toch geen WW uitkering of nog meer mensen in de bijstand tegen?

Er kwamen al snel 3 heersers uit het westen: Zij deden hun best om het kind zoveel mogelijk gelijk of identiek te maken aan ieder ander kind:

–         Casprutte, maakte het kind tot een echt persoon en bracht een BSN nummer, zodat zijn toekomst ( die van Casprutte) zeker was (wel zou komende week nog even de BSN chip definitief blijvend onderhuids bij de hiel worden geplaatst ( dit vanwege het gevaar dat het kind misschien anders kwijt kon raken, wat voor een overheid vervelend is). Een eigen kind dossier was al geopend voor dat Casprutte op weg ging.

–         Verhelchior regelde dat het kind zeer binnenkort in de overheids educatie terecht kwam, het moest toch maar zo snel mogelijk leren dat het niet uniek was en dat de overheid veel beter weet wat goed voor je is. Ongeacht dat zijn Mysterie van Onderwijs zijn eigen zaakjes al lang niet op orde had. Om te zorgen dat ouders maar veel belasting zouden opbrengen waren er honderden kindercrèches met miljarden gesubsidieerd. Door die groei kon iedereen er aan de slag, ook pedofielen. Maar als er dan een gevonden werd (dankzij het buitenland) dan is dat weer een uitgelezen kans om de registratiekamer extra (Europese) macht te geven.

–         BalthaJager, gaf hem het recht op erfzonde, wat inhield  dat het wurm zijn persoonlijke verplichting van de huidige staatsschuld, nu dus € 38.000, als schuld kreeg. Voor BalthaJager was dat nog lang niet genoeg, alleen al voor een Griekenland trok hij de schuld met € 2000 pp op. Voor onze Roemenen was dat geen probleem, die waren al failliet. Verder kwam deze opjager uitleggen dat toen in een democratisch referendum de EU grondwet was afgestemd, daar snel precies hetzelfde Verdrag van Lissabon voor in de plaats kwam. Dat daar in verankerd was dat er geen EU-noodfonds voor vals spelende landen mocht komen, was nog een detail dat gewoon wel even aangepast ging worden. Dat de Polen deze uitleg over principes en harde afspraken niet begrepen, zal wel aan de taalachterstand gelegen hebben. Met wat extra subsidie zou dat ook weer snel opgelost zijn, zeker nu de ECB € 490 miljard aan de banken uitdeelde.

De naburige boer, die zijn melk vanwege de gesubsidieerde melkplas en weer een wijziging in de regels voor melkquota, mest en mineralenboekhouding toch niet meer kon verkopen, zorgde voor gezonde melk voor moeder en kind. En iedereen was in die tochtige schuur gelukkig en dacht na over het leven en de bureaucratie die hen na 17 punt 00 uur vrijdags, even een lang weekend niet, direct, lastig viel met formulieren, verplichte enquêtes, reglementen  leidraden of wijzigingen op Nadere Regelgevingen. Zij het dat er wel enige twijfel was over de goede bedoelingen van de wijzen uit het westen.

En PLOTS scheen er een heldere ster door een gat in het dak en de gereguleerde CO2 laag en alle aanwezigen kregen dezelfde heldere ingeving:

We gaan met z’n allen naar Roemenië !

5 REACTIES

 1. Kerstverhaal

  Het is een mooie dag in Bethlehem. De straten zijn leeg; het zijn slechte tijden, want een ieder heeft schulden, en allen leven op de pof.Dan rijdt Jozef met de zwangere Maria het dorp in en stopt bij een klein hotelletje.Hij vertelt de eigenaar dat hij graag de kamers wil bekijken om er misschien voor een nacht een kamer te huren, en legt als onderpand 100 zilverlingen op de balie. De eigenaar geeft hem een paar sleutels. Als de bezoeker de trap op is, pakt de hoteleigenaar het geld, rent naar de slager en betaalt zijn schulden.De slager neemt de 100 zilverlingen, loopt de straat uit en betaalt de boer.De boer neemt het geld en betaalt zijn rekening bij de koelopslag.De man daar neemt het geld en rent naar de kroeg om zijn drankrekening te betalen.De kroegbaas schuift het bedrag door naar een aan de bar zittende prostituee, waarbij hij nog schulden had.De prostituee rent naar het hotel om daar haar uitstaande rekening van 100 zilverlingen te betalen.De hotelbaas legt het geld weer op de balie.
  Op dat moment komt de toerist de trap weer af, pakt het geld van de balie en geeft aan dat de kamers hem niet aan staan en hij verlaat het dorp. Niemand heeft iets geproduceerd. Niemand heeft iets verdiend. Iedereen is zijn schulden kwijt en ziet de toekomst met optimisme tegemoet.

 2. De balans van de hoteleigenaar was al nul voordat Jozef kwam: min 100 voor de slager, plus 100 van de prostituee. Maar als er geen omloopsnelheid van het geld is, staat ook alles stil. Vandaar dat ze die banken nu volstouwen met virtueel geld, opdat de omloop weer aan de gang komt.

 3. Onderstaande bericht op Nu.nl van 27 december 2011 is een variant daarop:
  SP wil begrotingstekort nog meer laten oplopen
  Laatste update: 27 december 2011 08:58 info .AMSTERDAM – Om Nederland niet verder in een recessie te laten glijden, moet er niet meer worden bezuinigd. Er moet juist meer geld in de economie gestoken worden, ook als dat betekent dat het begrotingstekort oploopt.

  Foto: NU.nl/Gera Nieland Dat stel SP-leider Emile Roemer dinsdag in het AD.

  “Ik geloof dat het drastisch zal uitpakken als we nu nog verder de hand op de knip houden. Verder bezuinigen zal leiden tot een nieuwe ontslaggolf in Nederland, waardoor we nog meer in de recessie glijden.”

  Volgens de SP moet er daarom juist meer geld in de economie. Volgens Roemer kan het begrotingstekort daartoe best iets oplopen. “Een aantal landen binnen de EU is daar niet toe in staat, maar wij wel.”

  Het begrotingstekort zal volgens het Centraal Plan Bureau volgend jaar uitkomen op 4,1 procent van het bruto binnenlands product, waardoor bezuinigingen juist onvermijdelijk lijken te worden. Ook houdt Nederland zich al niet aan de regels uit het Europese stabiliteits- en groeipact, waarin gerekend wordt met een maximaal tekort van 3 procent.

  Extra geld in de economie steken lijkt daardoor juist onverstandig, maar Roemer zegt dat hij niet alleen staat. “De SP staat niet alleen in deze mening, een steeds grotere stroming binnen de economie pleit hiervoor.”

 4. Wie bepaald hoeveel % schuld je mag hebben, dat getal maakt totaal niets uit, want als je van de aarde vertrekt vergaan ook de schulden.
  Voor een ingreep van bovenaf hoef je niet bang te zijn want die hebben geen paspoort. Geniet van het leven en maak schulden zolang anderen jou graag lenen.

 5. Mijn excuses dat ik het verhaal hier neerplant, maar er is geen open Ron Paul draad meer, en aangezien het verhaal is gepubliceerd op 26 december is het eigenlijk eveneens een kerstverhaal. Gisteren dus kwam the Weekly Standard, het voornaamste weekblad van de joodse gemeenschap in America met dit artikel over Ron Paul:

  http://www.weeklystandard.com/keyword/Ron-Paul

  Het georganiseerde jodendom in de VS houdt niet zo erg van Ron Paul, om begrijpelijke redenen. Omdat hij tegen oorlog is, omdat hij de FED wil afpakken van joodse families a la Rothschildt, omdat hij tegen een imperium is, omdat hij tegen steun aan Israel is en nu blijkt hij dus ook een closet 9/11-truther te zijn en eveneens tegen de Amerikaanse oorlogsdeelname was gedurende 1941-1945.

  Het verhaal is naar buiten gekomen door Eric Dondero, een voormalige joodse stafmedewerker van Ron Paul. Dat Dondero joods was, kwam Ron Paul pas later achter. Ron Paul heeft Dondero later ‘wegens incompetentie’ ontslagen.

  Over 9/11:
  Hier een joodse BBC journalist Michael Rudin, die met alle macht de doodgemoedereerde deense wetenschapper Niels Harrit aanvalt, omdat die duidelijk maakt dat 9/11 een inside job was:

  http://911blogger.com/news/2011-12-23/may-2011-bbc-interview-dr-niels-harrit

  De reden waarom die BBC journalist zo gebeten is op Harrit, is omdat hij natuurlijk heel goed begrijpt dat zijn eigen ethnische groep de aanval heeft uitgevoerd, ten einde de VS in een nieuwe Sovjet-Unie te kunnen omvormen, compleet met Gulags (Fema) en martelpraktijken.

  http://www.opinion-maker.org/2011/01/british-intelligence-reports/

Comments are closed.