Het is zo ver: kerst. Op mijn protestantse basisschool werd mij altijd verteld dat dit de periode is dat iedereen de wapens neerlegt, al is het maar voor een dag of twee. Daarom is bij mij kerst tot op de dag van vandaag onlosmakelijk verbonden met vrede.

Met mij hopen in elk geval alle kinderen ooit in een vreedzame wereld te leven. Een wereld vrij van ellende, vrij van honger en zeker vrij van oorlog. Dat is wel heel vaak het woordje vrij in één zin met vrede, maar toch zullen de meeste aardbewoners nooit beseffen wat het verband is tussen deze twee woorden. Eenvoudigweg omdat de mensen die vrede prediken vaak ook de mensen zijn die vrijheid ontnemen. En vice versa.

Vrijheid en vrede onderhouden echter een intense relatie. De één kan niet zonder de ander. De bijbel leert dat vrede begint met het vergeven van je vijanden. Dat je desnoods je andere wang moet toekeren als je klappen krijgt. Hoewel ik nog steeds behoorlijk vergevingsgezind ben, ben ik ook een beetje wijzer geworden. Al was het maar omdat je door het simpelweg incasseren van een pak slaag nog geen vrede hebt gerealiseerd.

En dus ga je nadenken over het ontstaan van je pijnlijke wang. Want hoewel de bijbel spreekt van naastenliefde en vrede, blijken kerken toch niet zo heel veel van andersdenkenden te houden. “Twee geloven op één kussen, daar slaapt de duivel tussen” is een wijsheid die nog maar één generatie terug bij menig verliefd stel heel wat ellende veroorzaakte op het thuisfront. Sterker: verder terug in de tijd zijn er miljoenen doden gevallen door de vermeende “verschillen” die protestantse en katholieke kerken maar al te graag benoemden. De kerk bepaalde de vrijheden. En de kerk bepaalde of er vrede was of niet.

De tijd dat kerken de macht hadden om oorlogen te starten ligt (gelukkig) alweer een paar eeuwen achter ons, op wat ellende in Ierland na. Vrede prediken en toch in (godsdienst)oorlogen verzeild raken is dus goddank door de geschiedenis achterhaald.

Kijken we naar het heden, dan zien we dat overheden dood en verderf zaaien en daarmee het stokje van de priesters hebben overgenomen. Maar tegelijkertijd staan onze politieke heersers met droge ogen mooie speeches te geven op Bevrijdingsdag. Dat is toch op zijn minst een beetje compromitterend. Hoe kun je immers prediken over vrede en vrijheid als je tegelijkertijd betrokken bent in een oorlog? En als je tezelfdertijd bepaalt welke vrijheden de “onderdanen” wel of niet mogen genieten, ben je dan niet net zo fout bezig als de kerken een paar honderd jaar geleden?

Een burger zal nimmer zelf op het idee komen zijn vriendelijke buurman dood te schieten. Daar is een charismatische politicus voor nodig die hem vertelt dat de buurman fout is. Omdat hij een ander geloof aanhangt, of misschien omdat hij een ander kleurtje heeft. Of omdat de mensen in zijn geboorteland dingen uitspoken die het daglicht niet kunnen verdragen (ook al is het vrijwel zeker dat een lokale politicus aldaar dit toejuicht).

Mensen die in vrijheid met elkaar leven gunnen elkaar naastenliefde, compassie en geluk. Vrede is dan slechts een vanzelfsprekendheid.

Het is daarom dat ik deze kerst eens niet “bid”, “stem” of zelfs maar “hoop” op vrede. Ik ga dit jaar voor vrijheid: opdat het komende jaar meer mensen dan ooit zich mogen beseffen wat dit begrip daadwerkelijk inhoudt. Daar toast ik op: proost!

2 REACTIES

  1. Vrijheid…. Volgens de overlevering de laatste kreet die Sir William Wallace slaakte toen zijn hart er werd uitgesneden. Stel je zelf de vraag…. Zou jij dat ook kunnen?

    Ik twijfel eraan of ik dat zou kunnen, maar… Ron, ik doe met je mee. IK zal ook dit jaar vechten voor mijn vrijheid en die van anderen….

    Een fantastisch 2012 gewenst.

    Onbezoldigd ruifvuller [2] reageerde op deze reactie.

  2. @Pendragon [1]:
    Ik doe ook mee, mooie dagen om er eens over na te denken met deze dagen hoe we iets bij kunnen dragen.

Comments are closed.