De E.U. en dus ook U, zit in een crisis.
Zijn de banken nu de schuld, of de graaiers van grote bedrijven of lig het net even anders en is de overheid de grote gorilla in de economie, die met stront aan het smijten is?

Tijdens Liberate Amsterdam was Albert Spits aan het woord.
Hoe kon het gebeuren dat de huizenmarkt instortte en dat de dreun er na nog steeds door echoot in de Europese economie. Meer werkeloosheid, meer macht naar de EU en meer noodfondsen lijken geen enkel effect te hebben op de afgrond waar we steeds dieper in lijken te zakken. 

Albert  sneed diverse onderwerpen aan en deed ook suggesties. Moeten we denken aan een andere munt of moeten we de EU gewoon opdoeken en naar goud overstappen. 
Een hele goede toespraak van Albert spits
 

(wederom excuses voor de wat mindere kwaliteit van het eerste deel en trillerige camera)

Deel 1

[HTML1]

Deel 2

[HTML2]

Deel 3

[HTML3]

Deel 4

[HTML4]

 

17 REACTIES

 1. Ik kan tegenwoordig nog moeilijk luisteren naar minarchisten. Lage corruptie van de overheid? Dus in Zweden waar ze al je inkomen stelen en beide partners in een relatie keihard moeten werken en hun kind naar de overheidscresh sturen, is de corruptie laag?

  Omdat ze hun diefstal netjes gedocumenteerd hebben?
  Forever in lalaland

  Hub Jongen [8] reageerde op deze reactie.

 2. @Ton [2]:

  “Kijk om je heen en zie wat er gaande is.”

  Inderdaad. Maar het lijkt wel of er bijna alleen mensen rondlopen die ziende blind zijn.
  Heb je een verklaring daarvoor? Als dat bekend zou zijn, dan zou de genezing misschien gemakkelijker zijn en openen we de weg naar vrijheid.

 3. Mensen zijn, mede door het gecontroleerde onderwijssysteem, wat o zo belangrijk is, want als je maar goed je best doet op school, wordt al generaties geleerd…volledig in slaap gesust.
  They keep you doped with religion and sex and tv, dat is wat John Lennon zong in working class hero, en het is maar wat al te waar….

  Als de mensen hun voetbalwedstrijd zien en een biertje en chipsje erbij….dan is alles goed….

 4. Politici weten wat ze doen,

  Maar Bosjesmannen interesseren financiën of economie in het geheel niet, ze leven in de dag en van de natuur. Een vakman draagt zijn vak uit en dat is hem alles waard waarbij de financiële kant vaak niet voldoende aandacht krijgt. Een gokker leeft in een fantasie wereld waarbij hij denkt te kunnen winnen. Als je geen vak hebt geleerd, geen hobby hebt, maar als architect van je eigen bestaan mogelijkheden creëert en manipuleert is dat voor anderen vaak ondoorzichtig en niet te begrijpen, gelijk politici dat graag doen, en dan kun jij de beste mogelijkheden gaan zoeken en de geboden kansen gaan benutten. Daarbij is verwarring en soms onrust zaaien een machtig wapen, als je dat beheerst, dan kun je veel bereiken.

  Kansen moet je gewoon creëren met manipuleren, niet gericht op één duidelijk overzichtelijk doel, maar op meerder fronten en dusdanig dat anderen het niet begrijpen en het onoverzichtelijk voor anderen wordt, waardoor ze in verwarring raken Dan liggen er de meeste kansen en pak je de meest effectieve en haalbare resultaten. Als het voor iedereen duidelijk is wat jij wilt, dan vermindert dat je mogelijkheden en heb je minder of weinig kans van slagen.

  De besluiten genomen tijdens de klimaattop in Afrika over het milieu zijn een mooi voorbeeld, besluiten om later te kunnen vergaderen over wat je later zou kunnen besluiten. Leuker kunnen ze het niet maken, en de vele vliegtuigen hebben aan de vervuiling van het milieu meegewerkt. In Europa is overleg geweest om de euro en Europa te redden, maar de echte besluiten moeten nog genomen worden en daarvoor gaan ze nieuwe vergaderingen beleggen. Ondertussen beloven ze veel geld van de inwoners aan Europese Bank, terwijl de inwoners niets gevraagd wordt, om het financieel leuk te houden en vergadercultuur in stand te kunnen houden. Zo houden ze in stand wat Bosjesmannen niet interesseert, maar waar de inwoners nu voor moeten bezuinigen.

 5. @ M. vd Heuvel : de grootste duitse bank is ook met de overheid van duitsland aan het praten om steun te krijgen.
  Dit zijn tekenen van het einde… wat wel is dat er een mogelijkheid is om oneindig geld bij te creeeren uit niets zodat ze ten koste van de burger (inflatie) eindeloos kunnen doorgaan….

  Het echte einde zal denk ik van de burger moeten komen die het niet meer pikt…. maw revolutie (opstand) dus…..

 6. @pcrs [1]:
  “Ik kan tegenwoordig nog moeilijk luisteren naar minarchisten.”

  Minarchisten zijn libertariérs die het NAP aanhangen en aan de staat maar één taak willen toebedelen: nl zorgen voor de veiligheid en rechten van ieder persoon.
  Dus géén andere taken.

  Over de uitvoering bestaan graduele verschillen.
  Personen die meer taken (bvb milieu, wegen e.d) bij de overheid willen laten, zijn voor mij geen minarchisten.

  Minarchisten zijn bondgenoten op de weg naar vrijheid.
  En ook voor de anarchistische libertariers ligt de minimum staat op de weg naar hun einddoel.
  Samenwerking is dus alleen maar voordelig.

  The Red Pill [12] reageerde op deze reactie.

 7. Banken hebben massas geld uitgeleend aan massas mensen waarvan zij wisten dat deze nooit ingelost konden worden.
  Hiervan hebben ze pakketten met schuldbekentenissen gemaakt en deze verkocht aan anderen met grote schulden, waarbij degenen die de pakketten overnamen het vooruitzicht kregen dat ze met deze pakketten veel geld zouden verdienen uit aflossing en uit de schulden zouden komen….

  Hierbij wisten de verkopers al dat dit nooit zou gebeuren , maar ondertussen hadden ze zelf al veel geld gekregen…..en het ergste is…dit gaat nog steeds door.. dit zijn de Credit Default Swaps…

 8. het is een soort valse veehandel, waarbij je weet dat de kudde beesten ziek of zwak zijn en ze verkoopt aan iemand in de problemen voor veel geld zogenaamd om m te helpen maar de enige die er beter van wordt ben je zelf…..

  Dit terzijde, maar zo ziet de elite de gewone man ook….als vee… melk geven en vlees opleveren….

  Wat zijn we toch vrij met zijn allen , niet?

 9. @Hub Jongen [8]:

  hoe kun je nu het NAP aanhangen en de staat een taak toebedelen? de staat is per definitie een geweldsmonopolie en zal ter financiering van die ene taak (die uiteindelijk zal uitgroeien tot alle taken waar ze haar macht mee kan vergroten – zie US vanaf 1776) belasting moeten heffen (met (de dreiging van) geweld) , hetgeen gelijkstaat aan diefstal, wat meteen in strijd is met de eigendomsrechten van diegenen die zij wordt geacht te beschermen.

  lekker consistent dat libertarisme.

  Hoc Voluerunt [14] reageerde op deze reactie.

 10. @The Red Pill [12]: Ligt aan d libertarier.
  Tuurlijk is belastingheffen en het NAP niet verenigbaar. Echter is er een transitie nodig, dat is mijn idee waarin die dwang nog wel aanwezig is maar afgebouwd wordt.

  Men kan imers niet uit het niets geen staat meer hebben. Daar is te veel schade voor aangericht.

  Eerst vrije markt, daarna een minarchie..
  Als die vrije markt er is kan die de bestaande politie wegconcurreren.

  Je kan namelijk niet zonder een vorm van veiligheid komen te staan van de een op andere dag.
  Lijf en goed moet altijd veiliggesteld kunnen worden. Ja belasting voor de politie moet minimaal zijn, miniscule. Maar dan is het aan de markt om dit op te lossen zoals de anarchisten zeggen dat gebeurd, met het veiligheidsvangnet tot het moment dat dit gebeurd.

  Albert S. [15] reageerde op deze reactie.
  The Red Pill [16] reageerde op deze reactie.

 11. @Hoc Voluerunt [14]: Inderdaad Hoc, jij hebt het helemaal begrepen. Het probleem is dat de meeste libertariërs geloven dat je meteen van het collectivisme een absolute vrijheid kan hebben, dat is zeer naief op zijn zachtst gezegd.
  Dat is maar een paar keer gebeurd en wel na de instorting van het Romeinse Rijk in 478, waarna de donkere middeleeuwen zich aandienden, waarbij iedereen naarstig op zoek ging naar bescherming en veiligheid. De eerste rangorde op de Piramide van Maslow is daar heel duidelijk over. Dus zocht men naar krijgsheren en hun soldaten (kasteelheren en ridders) om hen daarbij te assisteren in ruil voor horigheid, die dus ca. 900 jaar duurden.

  De tweede keer dat dat gebeurde was na de instorting van de Sovjet Unie toen het communisme wegviel en er opeens geen machtsstructuur meer aanwezig was. Dat was ook de tijd van de mafia, de krijgsheren, de opstanden en allerlei andere geweldsvormen. Hierdoor werd de roep om een sterke leider door het volk oorverdovend en kwam er weer een vorm van dictatuur aan de macht, nadat de rijkdommen werden geplunderd door de oligarchen en criminelen gefinancierd door Soros, Rothschildt c.s.

  Derhalve was ik onder de indruk van de presentatie over de Grondwet van de Republiek der Verenigde Nederlanden, waaruit blijkt dat men immer een tijdspad moet opstellen ter bewerkstelliging van een vrijere samenleving en daar ook realistisch over zijn. Vooral uit historisch oogpunt.

 12. @Hoc Voluerunt [14]:

  ik heb het helemaal niet over een transitie. Ik denk bijv dat je ouderen niet in 1 klap hun AOWtje kunt ontnemen omdat ze hun hele leven voorgelogen zijn door de overheid en zich moeilijk meer kunnen aanpassen. maar dat is not thé point. Lees nog eens wat er gezegd wordt:

  ” Minarchisten zijn libertariérs die het NAP aanhangen en aan de staat maar één taak willen toebedelen: nl zorgen voor de veiligheid en rechten van ieder persoon.
  Dus géén andere taken.”

  Niets over transitie oid , maar gewoon een enorme contradictie.

  Hoc Voluerunt [17] reageerde op deze reactie.

 13. @The Red Pill [16]:
  Denk dat de minarchist het ook eens is met de anarcho-kapitalist.. alleen dat ze niet direct zien dat er zonder veiligheid kan omdat het nu zo is.
  en ja het is tegenstrijdig met het NAP, maar soms is er even geen andere mogelijkheid. ik ben ook een minarchist, maar dan tot de mogelijkheid bestaat dat anarchisme mogelijk blijkt te zijn.

  Het is een levensstandaard en daar past politie niet in geeft ik toe als je het consistent en strict toepast.Echter is het strict ineens toepassen, niet praktisch en richt je veel meer schade aan..

  Daarom denk ik eerder dat de minarchisten meer voor een transitie zijn zoals veel anarchisten binnen de libertarische paraplu het allemala direct willen afschaffen van de een op de andere dag.

Comments are closed.