LEUGENS VAN INCOMPETENTE POLITICI.

Wat op dit moment het meest opvalt, is de oorverdovende stilte van onze regeringsleiders die al twee jaar lang onvermoeibaar worstelen om de euromunt en de eurozone te redden.
Die stilte staat in schril contrast met alle leugens die de burgers in de EU op talloze persconferenties voorgeschoteld hebben gekregen.

Een kleine bloemlezing: “Griekenland heeft geen steun nodig…Griekenland is een op zichzelf staand geval, er is geen gevaar voor het overslaan van de crisis naar andere EU-landen…..Griekenland is gered met de eerste bailout…De Grieken redden het wel na de tweede bailout…..Nederland krijgt iedere uitgeleende euro met rente terug…..we krijgen ons geld terug, ik stel harde eisen (aldus zwetser De Jager)……We krijgen bijna alles terug……..We krijgen het grootste deel terug……”

Dezelfde onzin werd opgedreund over Portugal, Ierland, Italië en Spanje.

De waarheid is dat we gewoon keer op keer voorgelogen worden door zich belangrijk voelende politieke leiders die de naam ‘leider’ niet waard zijn.
We zijn ons geld kwijt omdat de politici niet willen of kunnen begrijpen dat we geen eurocrisis hebben, maar een schuldencrisis.

Achtereenvolgende regeringen hebben met geld gesmeten zonder echt te investeren en nu zijn de schulden zo groot dat terugbetaling onmogelijk is geworden.
En dat geldt niet alleen voor Griekenland, Portugal, Italië en Spanje, maar ook voor Nederland.

In 2006 heb ik al in mijn boek geschreven dat ons land 13 miljard per jaar aan rente moest betalen, maar 30 miljard per jaar moest bijlenen om de begroting sluitend te maken. De conclusie was toen al dat wij in feite de rente op onze schulden niet meer konden betalen en dat is in 2012 nog steeds zo.

De ‘top’ van EU-leiders afgelopen 9 december was de 15e in twee jaar tijd en leverde exact het voorspelde resultaat op. Veel mooie woorden, de geldkraan van de Europese Centrale Bank openzetten en de belofte dat er strengere regels zouden komen die in feite niets meer inhielden dan er al in het Verdrag van Maastricht stond. Feitelijk niets nieuws dus, terwijl de belofte om via het IMF 200 miljard in Zuid-Europa te steken niet eens waargemaakt kon worden!

De waarheid die de laffe politici u niet willen of durven te vertellen is de volgende:

-Door de gemeenschappelijke euromunt kunnen zwakke landen hun munt niet meer devalueren en om die reden moeten wij vele miljarden in die landen pompen.

-Omdat de economie niet meer groeit komt er minder geld binnen en loopt de staatsschuld steeds verder op.

-De politiek is radeloos en weet niets beters te bedenken dan rücksichtslos te bezuinigen waardoor de burgers steeds minder te besteden hebben en de consumentenuitgaven nog verder teruglopen.

-Ons land is zo ver verstrikt in de Brusselse dictatuur dat het geld wat hier door bezuinigingen binnenkomt naar het buitenland gepompt wordt in plaats van het in de eigen economie te steken.

-De schulden van de Overheid zo verstikkend op de echte economie werken dat bedrijven geen of onvoldoende krediet van de banken krijgen omdat Overheden de markt voortdurend leegtrekken.

-Dat banken zoveel waardeloze spookbezittingen op hun balansen hebben dat ze elkaar geen geld meer uitlenen en een zwaardere herhaling van het Lehman Brothers drama uit 2008 dreigt.

Het aanzetten van de geldpersen en het maken van nog meer schulden om de schuldencrisis te bestrijden levert alleen wat meer tijd op, maar is slechts uitstel van executie.

Er moeten harde oplossingen gezocht worden zoals zwakke landen uit de eurozone gooien, schulden herstructureren samen met het opsplitsen van banken in zaken- en spaarbanken, herinvoering van nationale munten of het aangaan van een kleinere muntunie met Duitsland, Oostenrijk en Luxemburg, de geldcreatie bij de banken weghalen en naar de Staat terugbrengen maar dan zodanig dat de politiek er niet met zijn vingers aan kan komen.

Schuld is momenteel het enige wapen dat de Zuid-Europese landen tegen ons in stelling kunnen brengen en hoe meer geld wij in de Zuid-Europese landen pompen, hoe erger het wordt.
Die landen hoeven alleen maar te dreigen met een faillissement om meer geld te krijgen en onze politici betalen met andermans belastinggeld om te voorkomen dat onze banken onderuit gaan en daarmee het euro-kaartenhuis in elkaar stort.

Dat debacle en dat gezichtsverlies wil de op macht beluste politiek koste wat het kost voorkomen en daarom wordt de bevolking bedrogen en voorgelogen.

Om die reden wordt ons geld in miljardenbedragen in bodemloze buitenlandse putten gegooid, zonder dat het ook maar iets oplost of oplevert. En de Tweede Kamer keurt dat wanbeleid als een stel marionetten iedere keer weer goed. Democratie is niet bestand tegen zoveel domheid!

De in juni voorspelde problemen in Spanje groeien met de dag en zullen zoals voorspeld de val van de eurozone inluiden.

Maar de politiek zal zelfs zover gaan om mee te doen in de grote oorlog die dreigt in het Midden-Oosten als dat nodig is om de aandacht van de eigen problemen af te leiden. En die oorlog komt er!
Het is niet voor niets dat de NATO in alle stilte werd omgevormd van een verdedigingsorganisatie tot een interventie strijdmacht die overal ter wereld mag ingrijpen.

Dezelfde NATO die in Libië een ‘humanitaire oorlog’ voerde ten koste van vele 10.000den doden omdat de leiders daar 1.600 mensen hadden gedood die tegen het regime in opstand waren gekomen. Het begrip ‘humanitaire oorlog’ kan alleen door een volslagen idioot bedacht zijn.

Het waren de EU-landen die deze oorlog hoofdzakelijk gevoerd hebben, terwijl diezelfde EU-landen in de toelichting op het Verdrag van Lissabon hebben vastgelegd dat het doden van EU-burgers geen overtreding van artikel 2 paragraaf 2 van het Handvest is als dit gebeurt om een opstand of oproer rechtmatig neer te slaan, mits het in de wetgeving is opgenomen.

Zo wordt Europa een richting uitgeduwd die de politiek te veel macht toekent en waar de burgers nooit mee akkoord mogen gaan.Het verschil tussen Barroso en Khadaffi is misschien minder groot dan u denkt en daarmee wordt niet bedoeld dat beiden niet democratisch gekozen zijn.
Maar democratisch gekozen zijn is in de EU toch al niet meer in de mode. De regeringen van Griekenland en Italië zijn daar de eerste voorbeelden van, maar vermoedelijk niet de laatste.

Berlusconi was als politieke blindganger onbetrouwbaar en Papandreou deed iets wat de andere EU-leiders onvergeeflijk vonden……hij stelde een democratisch referendum voor. Daarom moest hij verdwijnen.

 Ingezonden door S.R.L. Lancee
(schrijver/politiek analist, die in 2006 in zijn boek het einde van de EU al voorspelde).
3 januari 2012.

34 REACTIES

 1. Het meeste klopt wel van dit verhaal. Jammer alleen vd misleidende titel want ergens midden in het verhaal geeft de schrijver toe dat er geen euro-probleem is, maar een schuldenprobleem.

  Heeft de schrijver ook oplossingen?

  Aequitas [7] reageerde op deze reactie.

 2. @cee [2]: En al zou dat zo zijn, wat dan nog?
  Politici creëren slechts problemen, of kan iemand hier dan ook maar één goede oplossing bedenken die de afgelopen tijd door een politicus is bedacht?
  In elke oude samenleving, b.v. aboriginals, indianen, eskimo’s was er een raad van wijzen.
  Oudere stamleden die vanuit hun eigen levenservaring de rest met hun problemen hielpen op basis van gelijkwaardigheid.
  Waar zijn onze wijze medemensen gebleven?
  Ze zitten in ieder geval niet in de politiek, dat moge duidelijk zijn.
  Waar is de basis van gelijkwaardigheid en respect gebleven?
  Met al onze materïele rijkdom en luxe, zijn we als mens afgezakt naar het trieste niveau van een holbewoner, die plunderend en verkrachtend over de Aarde stapt, geen oog heeft voor zijn medemens en alleen aan zichzelf denkt.
  De tijd voor een ommezwaai in ons bewust-zijn is dichtbij, maar het zal niet vanzelf gaan.
  Dus, wat ga jij vandaag doen om van deze wereld een betere plek te maken?
  Op politici en overheid hoeven we niet langer meer te wachten, dat moge onderhand overduidelijk zijn.
  Het is nu aan jou en mij om te beginnen aan een stille revolutie, gebasseerd op liefde en gelijkwaardigheid.
  Wij zijn zelf de mensen waar we jaren op hebben gewacht, de tijd is rijp.
  Stap uit de matrix.

  Vrede,

  Zé.

  Hub Jongen [5] reageerde op deze reactie.

 3. @Hub Jongen [5]: Ja Hub, en dat beschrijf ik toch?
  Ik ben van mening dat een betere wereld bij onszelf begint, en daarmee onze medemensen inspireren ook de weg van hun hart te volgen, ipv de weg van de ander.
  Dus, leef volgens je eigen wijsheid, doe dat wat voor jeZelf goed is, zonder enig ander daarmee schade te berokkenen, dan is het vanzelf goed voor de ander.
  Ik ben van mening dat een dergelijke levenshouding deze wereld maakt tot wat wij allen voor ogen hebben.
  Alles begint bij onsZelf.

  Zé.

 4. @Ron Paul Fan [3]:
  Perfect artikel. Helemaal correct.
  Het schuldenprobleem – zoals wordt uitgelegd in het artikel – wordt veroorzaakt door de euro.
  ….. ‘ Door de gemeenschappelijke euromunt kunnen zwakke landen hun munt niet meer devalueren en om die reden moeten wij vele miljarden in die landen pompen.’ …..
  De zuid -europese lid staten worden gedwongen te lenen, leningen die meer kosten dan ze kunnen (af)betalen, waarna er wordt bezuindigd op de pensioenen, op de bijstand en op de ziektekosten, zodat de ziekenhuizen sluiten. (in ieder geval wordt er niet bezuinigd door de politici en de ONG’s).
  Door de bezuinigingen kan er minder worden besteed door de burgers, waardoor de economie nog zwakker wordt en er steeds meer moet worden geleend.
  Wat moeten we doen om onder het juk van het Verdrag van Lissabon uit te komen ?
  Wat kunnen we doen om aan de Fiscal Union (F.U.) te ontkomen ?
  Wanneer spreken we de Nederlandse Bank, de Europese Centrale Bank
  en de Brusselse zowel als de nederlandse politici aan op hun wanbeleid ?

  Ron Paul Fan [10] reageerde op deze reactie.

 5. Ik weet niet of “politici” of “bankiers” of “Wall street” als enige schuldigen aangewezen kunnen worden.

  Als je alles determineert denk ik dat “wij” de schuldigen zijn. Met zijn allen. De maatschappij. U en ik. Politici en bankiers zijn “wij”. Het interesseert ons op een of andere manier niet meer. Verharding, “rot op”, over naastenliefde wordt gelachen. Watje. Ik doe dingen voor U maar wil er wel beter van worden.
  Lachen over een invalide die met zij rollator de gracht in duikelt.

  Daarom is in de financiele industrie het politiek castreren van SEC, FDIC als waakhond een drama. Men dacht dat men aan zelf-regulering zou gaan doen. Doen ze ook maar met nadruk op “zelf”. Klaarblijkelijk zijn “wij” schoften, delusional en uiteindelijk psychopaten en moordenaars als we niet “ge-ringfenced door (financiele) waakhonden”. Herkent U dit?

  Wat is dit? “Generational-conflict? Wegvallen van religie? Onzin?

  Iemand een mening?

  Zé [9] reageerde op deze reactie.

 6. @Troy Ounce [8]: “Iemand een mening?”

  Jazeker, het heeft zo’n klerezooi kunnen worden omdat weinig mensen nog op zichZelf durven te vertrouwen en in de matrix van de angst leven.
  Omdat men zich niet bewust meer durft te zijn van het nemen van de eigen verantwoordelijkheid in het leven en het stuur uit handen heeft gegeven aan incompetente machtswellustelingen en daar nu over zitten te klagen.
  Het wordt hoogst tijd dat men als mens weer het zelfbeschikkingsrecht in handen neemt en de verantwoordelijkheid weer gaat dragen voor het Zelf.
  Niemand maar dan ook niemand is verantwoordelijk voor de ander zonder de verantwoordelijkheid voor zichZelf eerst te nemen.
  Tenslotte, als je met één vinger naar de ander wijst, wijs je tegelijkertijd met drie vingers naar jeZelf.
  Verbeter de wereld, begin met je Zelf.
  Het is hoog tijd.

  Vrede,

  Zé.

  Ron Paul Fan [12] reageerde op deze reactie.

 7. @Aequitas [7]: Dat van die devaluatie klopt. Kan niet meer met de euro. De zuidelijke landen hebben de keuze: of eindelijk hun corruptie overboord gooien en belasting gaan betalen, of als ze daarvoor te zwak zijn, dan moet de staat zeggen: jullie verdommen het om belasting te betalen, dan betalen wij geen pensioenen meer en repareren wij geen wegen meer. Neem oma maar in huis. Het zal wel op het laatste neer komen.

  Het afschaffen van de euro maakt alles alleen maar erger; het netekent dat we weer de dollar van dat satanische Amerika moeten gaan gebruiken voor het europese betalingsverkeer. Het betekent protectionisme en nog sterkere spiraal naar beneden.
  No way.

  Er is geen keuze: de hoogtijdagen vh Westen zijn over en komen nooit meer terug. We zijn oud, afgeleefd, zwakke humanisten geworden, vrouwen zijn ontmoedigd moeder te worden dus planten we ons niet meer voort. De hordes staan voor de deur om ons over te nemen. Er komt een gigantisch energieproblem op ons af, de olieproduktie, waar de hele economie op is gebaseerd draait op volle toeren, zonder uitwijkmogelijkheid. Een blokkade in de straat van Hormuz en het mondiale autoverkeer komt tot stilstand.

  Er zit niets op dan de burgers te vertellen dat de consumptie omaag moet. Het wordt nu een lange spiraal naar beneden. Met of zonder euro.

 8. @Johannes C. [11]: Als ooit de geschiedenis gaat worden geschreven van waarom de euro ten einde kwam, dan zal een belangrijk element van die geschiedschrijving zijn dat hele kuddes met een internetaansluiting elkaar het graf in hadden gepraat.

  Klopt als een bus helaas. Liegen, bedriegen, een schijn democratie, ziende blind en horende doof. Mensen wakker worden!!

  Gelukkig hebben we jou nog, toch?
  Johannes C. gaat de wereld redden.

  Johannes C. [14] reageerde op deze reactie.
  Zé [21] reageerde op deze reactie.

 9. @Ron Paul Fan [13]:
  Ach Ron Paul fan, de struisvogels kwekken het hardst en aan het vallen van de bladeren herkend men de herfst, kwestie van effe de realiteit onder ogen zien toch?

 10. Allemaal hardstikke leuk natuurlijk, dat maandenlange geneuzel hier of op het muntje nu de konterfij van Beatrix dan wel een of ander Europa symbool moet staan… dit is het echte nieuws, de echte jobstijding:

  http://peakoil.com/production/oil-will-decline-shortly-after-2015-says-former-oil-expert-of-international-energy-agency-2/

  Peak-Oil-lers roepen het als sinds 2000, nu gaan er ook stemmen op binnen de mainstream energie-watchers, zoals de International Energy Agency, die zeggen dat over een paar jaar het aanbod van olie structureel gaat afnemen. Shell heeft het zelfs al over 5% per jaar. Dat betekent dat binnen afzienbare tijd, zelfs als de oorlog tegen Iran niet zou uitbreken, de olieprijzen verder omhoog gaan schieten. Derhalve het verstandige investeringsadvies aan allen, die ook al slim genoeg waren om jaren geleden goud en zilver te kopen toen het nog goedkoop was: koop geen nieuwe auto meer. Weggegooid geld. Rijd de oude helemaal op en geen de technologie de kans om met veel zuiniger auto’s te komen. Ze kunnen technisch allang een 1:100 autootje maken. Als straks de benzine 10 euro kost kan de bezitter van een 1L auto nog steeds op en neer van Maastricht naar Amsterdam, terwijl die suckers met een nieuwe BMW langs de kant staan.

  http://www.youtube.com/watch?v=CzUVjiKhzeM

 11. Vredesjaar 2012.

  Het is zonder meer waar dat het aanzetten van de geldpersen en het maken van nog meer schulden om de schuldencrisis te bestrijden alleen wat meer tijd oplevert, maar geen oplossing brengt. De beoogde betere wereld brengt dat beleid in ieder geval niet dichterbij.
  Daarvoor zullen we oog moeten krijgen voor de tijd waarin wij leven en de mogelijkheden die deze voor ons – ‘als mensheid’ – in petto heeft. Aangezien wij met z’n allen vorm geven aan de tijd zal het ons allereerst duidelijk moeten worden waar het in onze tijd om draait, alvorens daar grip op te kunnen krijgen.
  Wat dat eerste betreft kan er zo langzamerhand geen misverstand meer over bestaan dat onze tijd draait om de mensenrechten. Dat blijkt onder andere uit het feit, dat het schenden van die universele rechten wereldwijd heftige reacties oproept. Sprekende voorbeelden daarvan waren in 2011 de Arabische Lente, de Spaanse 15-meibeweging of Movimiento 15-M van de Indignados en niet te vergeten de wereldomvattende Occupy-beweging.
  Het afgelopen jaar kan dan ook gekarakteriseerd worden als een jaar van bewustwording van de tijdgeest en het daarbij horende mensenrechten- of vredesideaal. In 2012 zou die bewustwording in klinkende munt omgezet kunnen worden, omdat ongemerkt steeds meer mensen aangestoken worden door de tijdgeest, waardoor de druk tot politieke vertaling van het mensenrechten- of vredesideaal met de dag toeneemt. Mede dankzij de wereldomvattende communicatiemedia zal die druk op zeker moment een kritische grens bereiken, waardoor het beleid er wel gehoor aan zal moeten geven. In een democratie bepaalt de meerderheid immers het beleid!
  Een radicale koerswijziging staat ons dan ook te wachten, waardoor niet langer het dictatoriale primaat van de economie (wie betaalt bepaalt) bepalend is voor de koers van het beleid, maar het democratische primaat van de rechten van de mens. De rechten die niet te koop of beursgenoteerd zijn, maar ‘om niet’ bestaan en begrijpelijkerwijs op dito wijze maatschappelijk vertaald dienen te worden. De vertaling die automatisch het ‘gemeenschappelijk door alle volkeren en alle naties te bereiken (vredes-)ideaal’, zoals vermeld in de preambule van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, in het vizier brengt. Het wenkend perspectief dat op een gegeven moment niet langer verduisterd zal worden door kortzichtige nationale en partijpolitieke belangen en die van de (wapen-)industrie.
  Het zit er dan ook dik in dat in 2012 de wereld van gedaante zal veranderen, dus omgevormd zal worden van een internationale statenanarchie waarin het recht van de sterkste koning kraait in een mondiale rechtsstaat onder VN-vlag. Daarvoor zal onze volkerenorganisatie wel eerst omgebouwd moeten worden van een organisatie van regeringen die primair het nationaal belang vooropstellen, tot een mondiaal beleidsorgaan met bovennationale bevoegdheden die primair staat voor het algemeen of mondaal belang. Geen onmogelijke opgave, omdat artikel 109 van het VN-Handvest daar uitdrukkelijk de mogelijkheid toe biedt. Door het benutten daarvan zal de wereld langzaam maar zeker veranderen in een wereldomvattende democratie onder auspiciën van de VN. Een wereldgemeenschap in de ware zin van het woord, die op basis van de alom onderschreven mensenrechten en onze fenomenale know how op elk gebied een gezamenlijk gedragen wereldbeleid van de grond weet te tillen waarmee de wereldproblemen en het daarmee gepaard gaande onrecht adequaat aangepakt kunnen worden.
  Een duurzaam mondiaal beleid, waar niet alleen onze generatie maar met name ons nageslacht, toch onze eerste zorg!, de vruchten van plukken zal. Dankzij die onstuitbare maatschappelijke ontwikkeling zullen wij ons in 2012 gelukkig geen zorgen meer hoeven maken over gebrek aan werkgelegenheid en de daaruit voortvloeiende maatschappelijke onrust. Tot in lengte van dagen zal er immers werk genoeg zijn om in VN-verband de wereld(-winkel) met elkaar draaiende te houden! Elke dag weer.

 12. Ach Karel de Grote heeft al eens een poging gedaan om een verenigd Europa te stichten onder de naam : Heilig Roomse Rijk.

  Maar wie zij dat later ook al weer :

  Het is niet heilig
  Het is niet rooms
  En het is zeer zeker geen rijk.

  Daarna poogde Hitler ook al zoiets , en ik vermoed dat dit wel eens poging nr. 3 zou kunnen zijn.

  En poging nr. 4 zal er ook nog wel eens komen.

  vrijeradikaal [19] reageerde op deze reactie.

 13. @Zé [20]: Nogmaals, Ron Paul Meeloper, verbeter de wereld, begin bij jeZelf.
  Lijkt me hard nodig als ik jouw reacties hier lees.Wel eens aan het RIAAG gedacht?
  Sukkel

  Vrede.

  RPF

 14. Na verloop van tijd vervallen wij allemaal in herhaling en word het een herhaling van zetten zonder een echte nieuwe opmerking te plaatsen.
  Vanaf 2008 tot heden weten wij allang al wat de geschiedenis ons heeft gebracht w.b. de banken en de crisis , dagelijks een leugentje om bestwil en om de rust te bewaren een portie valse beloftes doen .
  De echte dadendrang stel ik mij voor zou zomaar kunnen liggen bij de plaatselijke politiek om die te bestoken met het afbraak beleid van de sociale voorzieningen en het korten op gemeenschapsgeld door de hoofdmacht van Den Haag.
  Ik heb het idee dat de bewustwording van het totaal verkeerde beleid van u en mijn belastinggeld plus de AOW en de pensioenen begint van binnen uit , de plaatselijke politieke macht moet het idee krijgen dat als zij in opstand komt zij als gekozen vertegenwoordigers de steun kan krijgen van het electoraat om zodoende een wig in het politieke denken te kunnen forceren in Den Haag.
  En als wij weer helder besluiten kunnen nemen dit ook op buitenlandse politiek van belang kan zijn in EU verband .
  Wat ook een middel kan zijn voor oplossingen is een referendum houden of afdwingen hoe de crisis opgelost kan worden door bepaalde systemen uit te werken met en zonder euro of met en zonder sterke euro landen .
  Uiteindelijk zal een Europa zonder schuld op schuld beter af zijn met een sterke munt dan een failliete EU met fiatgeld , dan denk ik zomaar in de richting van een EEG die wel goed werkte voor het onderlinge handelsverkeer, maar wel met een eigen gezicht in de vorm van een harde valuta waar de eigendommen ook gewaarborgd waren van het individu .
  Nu zijn eigendommen een speelbal geworden om als inzet te dienen om de schuldenberg op te lossen van een graaiende en zwalkende overheid , werk , huis , haard en zorg zijn inzet voor de loonslaven die gegijzeld worden door een corrupte overheid die met leugens en bedrog en met droge ogen lopen te verkondigen dat wij het tot de laatste cent met rente terug betaald krijgen , vandaar dat ik denk dat de opstand van binnen uit moet beginnen .

  Philosoof G&R Eigenwijs [27] reageerde op deze reactie.

 15. Ik kan me nog goed de argumenten tegen de euro herinneren van de Fortuynisten: alles is twee keer zo duur geworden! Daarbij refereerden ze dan aan de prijs van hun pilsje. De Telegraaf bevestigd dat inderdaad de horeca tientallen procenten duurder is geworden. De rest niet. De euro is nog harder dan de gulden of de mark.

  Ik was toen zelf Fortuynist maar liep toen al altijd de euro te verdedigen, tegen een hoop weerstand in. Achteraf toch gelijk gekregen. Itt amerikaantjes hebben gedisciplineerde Noordeuropeanen geen goud nodig om hun munt stabiel te houden.

 16. @Rinus [23]:
  Om te weten hoe het allemaal zo komt als het gaat.
  Zou men,kunnen kijken,in deze nieuws brief.
  Onder Amerika politie staat,[vlag met hakenkruis].

  In reactie no 1, de splinter,enz.
  Klik op de link, en lees en lees door tot het end, daarna begin je het vermoedelijk te begrijpen.

Comments are closed.