De overheid bestaat uit een elitair groepje mensen dat alles bepaalt voor alle andere mensen en groepen mensen in een samenleving. Door simpelweg immorele zaken te legaliseren, beschikken zij daarbij over unieke pressiemiddelen waarmee zij zelfs de grootste dwarsligger onder de duim kunnen houden.

De overheid bestaat echter uit MENSEN. En wel uit mensen met een beperkte politieke carrière. De broodpoliticus is immers een uitgestorven ras. Daardoor hebben zij een extreem korte “langetermijnvisie”, namelijk de resterende tijd in het pluche. Louter voor persoonlijk gewin zullen zij optimaal van deze tijd gebruik maken en zullen zij hun stempel drukken door allerlei onzinnige plannetjes te bedenken. Reden waarom er ieder jaar honderden wetten bijkomen.

Deze wetten worden vervolgens NIMMER geschrapt, zelfs niet als ze door de feiten achterhaald zijn (zo is niet-handsfree bellen in de auto net zo gevaarlijk als handsfree bellen: het is het gesprek dat afleidt). Al deze duizenden wetten hebben echter honderdduizenden ambtenaren nodig om ze te handhaven.

Die ambtenaren zijn geen vrijwilligers, maar kosten geld. Omdat ze anderzijds niets PRODUCEREN (en dus NIETS bijdragen aan de welvaart), moet dat geld er op een andere manier komen voor deze (inmiddels) miljoen mensen. En daar begint de afbraak van onze samenleving:

De overheid heeft namelijk geen geld. Zij hebben daar echter iets slims op bedacht: door afpersing te legaliseren en het met een chique woord “belasting” te noemen, halveren ze domweg de toegevoegde waarde van mensen die WEL wat produceren, omdat dit vervolgens te verdelen onder hen die NIETS produceren.

Het is evident dat als die afpersing niet plaats zou vinden, de niet-producerende helft gedwongen is wel te produceren, waardoor de welvaart met een factor 4 stijgt.

Terug naar die politici: door hun extreme macht, maar tezelfdertijd: die beperkte houdbaarheid en het simpele feit dat het ook slechts mensen zijn, staan ze open voor “aanbiedingen”. Grote corporaties fêteren deze politici dan ook van top tot teen. Daarmee krijgen ze het voor elkaar dat de politici wetten invoeren ten gunste van hen. Door vestigingseisen te stellen bijvoorbeeld, weet het gevestigde bedrijfsleven de concurrentie buiten de deur te houden. Philips maakte geen cent winst meer op gloeilampen, omdat de Aziaten deze wisten te produceren onder hun kostprijs. De Philipslobby zorgde er voor dat gloeilampen domweg verboden werden. En tegelijkertijd kwam er ineens 40% importbelasting op spaar-, en ledlampen. Hoe bedoel je: corporatisme?

Nadat de politici voldoende hebben gedanst naar de pijpen van de corporaties, krijgen ze een mooi baantje bij diezelfde bedrijven. Dat gebeurt van links tot rechts. Wim Kok bij Shell en ING, Camiel Eurlings bij KLM, Zalm bij de ABN-Amro… Daarmee haalt het bedrijfsleven mensen in huis met een netwerk in de politiek, waardoor het spelletje zich eindeloos kan en zal herhalen. Ten koste van de burger!

PS dit was een reactie van mij op NuJij.

37 REACTIES

 1. Volgens mij is het al weggemodereerd.

  Hier mijn bijdrage, die zal er ook niet lang staan ben ik bang voor, hoezo censuur.

  Hahahahahaha, stelletje lutsers LOL, na zoveel jaar van list en bedrog komt nu ook het CDA zelf achter de waarheid, ze stellen eigenlijk niks voor.
  In vroegere jaren bestond ook het CDA slechts uit een bijeengeraapt zooitje van “christelijke” groepjes die zegden het goed voor te hebben met onze samenleving, maar intussen zijn de burgers in dit land er niets beter van geworden, ja wel die enkele, die grootgrondbezitter met zijn paardjes die hij nou zonodig voor de kar wil spannen. En dan dat stemmen van ze hahahahaha, een lachertje, als ze het verschil al niet weten tussen groen en geel of blauw wat zou zo een club dan voor de politiek kunnen betekenen.
  Dan zeg ik nog maar niks over de op macht beluste leden van deze club, ik noem maar een Balkenende, een Donner, een Bleker en niet te vergeten de grootste machtsgek Maximus Verhagen. Er is maar één goede uitkomst voor Nederland en dat is: Opheffen die partij en geen enkel lid ooit nog toestemming geven nog immer weer politiek te bedrijven.

 2. ***Bericht van de Moderator***
  En wéér wordt het topic in de richting van nazisme en joden geduwd, alleen nu niet via de tekst in de reactie, maar sluw via de linkjes. Van Boinnk nota bene, waar een ieder zijn mening maar over moet geven (tip, surf die site maar eens rond). Achter de schermen van Vrijspreker is hier kritiek op. Vandaar een tweede waarschuwing.
  Ter info: Vrijspreker hanteert vooralsnog het “3 stikes is out” principe. Een derde waarschuwing betekent dus een ban van dit forum.
  ***Einde bericht van de Moderator***

  Mochten er hier mensen zijn die willen weten wat de ‘rode lijn’ in de recente geschiedenis is met betrekking tot de ‘Elite-structuren’ die ons landje besturen, veelal buiten het zicht van de grote media (die hun privé-eigendom zijn), klik dan gerust op de onderstaande links :
  http://boinnk.nl/blog/tag/erfgenamen-van-de-khazaren/
  &
  http://boinnk.nl/blog/24027/de-wereld-in-gijzeling-deel-5-van-5-delen/
  Beter en bondiger heb ik dit onderwerp nog nooit zien worden uitgewerkt, en al helemaal niet in het Nederlands !

  pietertoupa [25] reageerde op deze reactie.

 3. ***Bericht van de Moderator***
  U begint uw reactie met een ad hominem. Dit wordt niet getolereerd. U ontvangt hiervoor bij deze een eerste waarschuwing.
  ***Einde bericht van de Moderator***

  Knowtoomuch is een idioot. De harde kern van de politieke correctheid draait niet om Joden, maar om Palestijnen. De overheid treedt totaal niet op als Marokkanen Joden in elkaar slaan.

 4. De lange termijn visie van onze politici rijken niet verder dan de 4 jaar en alles na die tijd is niet hun verantwoordelijkheid vinden ze, ook al zitten dan nog in de politiek. Wat mij wel opvalt is dat met elke staatslening een stukje Nederland verkocht wordt aan de hoogste bieder en de bewoners moeten deze lening terug betalen met rente om dat stukje Nederland weer in eigen beheer te krijgen. Hiermee wil ik aangeven dat elke dat er staatsobligaties verkocht worden, het zelfde is als door je eigen zogenaamde volksvertegenwoordigers verraden worden en dat alleen puur uit eigen belang van deze politici. Zo is het in principe mogelijk dat wanneer de burgers niet meer de staatsleningen terug kunnen betalen, dat deze opkopers van deze staatsleningen een stukje Nederland hebben gekocht en opeisbaar is. Daar zijn de Chinese groot inkopers van staatsleningen, dus kunnen ze steeds meer buitenland zich toe eisen. Doordat onze overheid op een te grote voet blijft leven.

 5. @ moderator op post4:
  Ik vindt uw oordeel na het lezen van beide links wel erg kort door de bocht,jazeker er valt enige koppeling te bespeuren naar “joodse” bankiers en in zekere zin (als je dat er in WILT lezen) nazisme,maar dan in de ruimste zin van het woord.

  Beide links verhandelen over hoe het “bankaire systeem” in zekere mate in elkaar steekt, en daar lijkt me niks mis mee. En ja laten we eerlijk zijn, de meeste banken, diamanthandels, goudhandels en pandjeshuizen zijn toch in handen van de joodse gemeenschap (althans van een paar slimmerds) zelfs complete handelscentra zoals de binnenstad van Antwerpen, Amsterdam,compleet in Joodse handen. En nee de joden zijn niet van alles de schuld maar mogen in mijn nederige opinie na al die jaren nu ook wel eens ophouden met klagen en zeiken over het leed wat hun is aangedaan en eens wat meer kijken naar het leed dat zij anderen aandoen.

  En als ook dit een waarschuwing oplevert, het zij zo, dat getuigt dan in ieder geval van de kleinburgerlijkheid van de hier aanwezige moderatoren, waarschijnlijk uit angst voor eventuele “raciale” aantijgingen van buiten.

  Erik Vermeulen [10] reageerde op deze reactie.
  Reteip [11] reageerde op deze reactie.
  Michiel [12] reageerde op deze reactie.
  .M [24] reageerde op deze reactie.

 6. @J.Snijder [9]: En als ook dit een waarschuwing oplevert, het zij zo, dat getuigt dan in ieder geval van de kleinburgerlijkheid van de hier aanwezige moderatoren, waarschijnlijk uit angst voor eventuele “raciale” aantijgingen van buiten.
  Als iemand ineens bij elke post volledig off-topic naar nazi’s en joden gaat dan ben je gewoon kansloos bezig. Iedereen mag een mening hebben maar als het tot vervuiling van elke topic leidt staat de moderator volledig in zijn/haar recht de boel aan te passen. Je hoeft hier niks niet te registreren dus de drempel is erg laag, houd het dan ook een beeeetje netjes.
  Ik heb zijn links ook heus wel 1 of 2x aangeklikt maar het hoeft echt niet elke keer zo herhaald te worden. Het pleit notabene voor vrijspreker en de waarde die ze hechten aan de vrijheid van meningsuiting dat ze de inhoud WEL laten staan. Iemand die in jouw huis te gast is trap je toch ook niet direct de deur uit als die 1x iets kleins doet wat je niet aanstaat?

 7. @Michiel [12]:
  Dat is niet waar. Er is een behoorlijke interne discussie geweest over de vraag welk recht belangrijker moet wegen:

  1. Het recht op vrije meningsuiting
  2. Het recht gasten aan de (toch: summiere) huisregels te houden

  Na lang beraad is besloten het 2e punt te prefereren: iedereen is van harte uitgenodigd te participeren in de discussies rondom het thema Vrijheid, mits ze zich houden aan onze regels.

  Lieden die keer op keer tegen de huisregels in gaan, plegen contractbreuk. Volgens de libertarische regels is dat een agressieve daad, waarbij het slachtoffer het recht heeft zichzelf te verdedigen.

  Wij doen dat door te modereren, te waarschuwen en uiteindelijk door de overtreder de toegang tot onze site te ontzeggen middels een ban.

  Als persoonlijke noot wil ik daar het volgende aan toevoegen:
  Het libertarisme wordt door de meeste Nederlanders toch al niet begrepen en gezien als extreem rechts (wat volgens het Nolan-diagram aantoonbaar onjuist is, maar dat terzijde). Als “wij” dan toestaan dat bepaalde entiteiten keer op keer nazisme gaan vergoelijken, helpt dat niet bepaald mee imago van het libertarisme te verbeteren.

  Overigens is nazisme, net als alle andere vormen van socialisme, exact het tegenovergestelde van libertarisme. Ik ben dan ook van mening dat lieden als Knowtomuch op meer bijval kunnen rekenen op sites als http://www.sp.nl en http://www.pvda.nl

 8. @Eob (13)
  Hmmm, Libertarisme het tegenovergestelde van Socialisme ?

  Ik geloof dat u appels met peren aan het vergelijken bent, Libertárisme is niets meer of minder dan het vrij kunnen en mogen uiten van een menig, aktie of wat dienaangaande van toepassing is.
  LIBERÁLISME daarentegen is dan weer wél het tegenovergestelde van socialisme.

  Even uw woordenschat verrijken zou geen kwaad kunnen in deze.

  Een oude bekende [15] reageerde op deze reactie.

 9. @J.Snijder [16]: Aha, interessant.

  Enkele vragen, indien u zo vriendelijk wilt zijn die te beantwoorden:
  1. Wat is een echte Libertariër?
  2. Bent ú een echte Libertariër? En zo ja, op basis van welke argumenten pretendeert u dat dan te zijn?
  3. Welk woordje gebruikt een echte Libertariër dan wanneer hij het begrip “afgang” bedoelt?

  Ik wacht in spanning op uw antwoorden, want ik verwacht hier heel veel van te leren.

  J.Snijder [19] reageerde op deze reactie.

 10. Sorry voor de ophef, maar ik weet ‘ietsje’ meer af van het onderwerp dat in de 2 ‘boinkk’-artikels staat, en vond het gewoon zéér de moeite er de aandacht voor te vragen ; Nederland is toch al zo’n intellectuele woestijn wat dit onderwerp betreft. Volmaakt dichtgetimmerd zeg maar. De boinkk-site zelf kende ik niet en ongetwijfeld staat er ’troep’ op, maar ik beoordeel artikels altijd op hun eigen inhoud, en die was deze keer gewoonweg excellent, gezien alle buitenlandse boeken (vooral Franse; wàànzinnig onderbouwd) die ik de afgelopen 10 jaar over dit onderwerp heb mogen lezen.

  Jullie 2e waarschuwing was in mijn ogen onterecht, omdat mijn links wel dégelijk het besproken onderwerp raakten, er zelfs aan ten grondslag liggen durf ik te beweren, maar dat moet ieder voor zichzelf bepalen. Ik schrijf nog wel eens wat op economische sites en daar werd op die 2 artikels gewoon helder en geïnteresseerd gereageerd. Gewoon volwassen ontspannen en niet zo kinderlijk krampachtig bevooroordeeld zoals hier. Die 2 links waren trouwens daar niet door mij gepost ; ik heb ze daar (www.biflatie.nl) ook maar ‘gevonden’ de afgelopen week.

  Nee, zo ‘vrijsprekerig’ vind ik het hier dus eerlijk gezegd niet, integendeel. Helaas …

  En nog even voor de duidelijkheid : ik KOTS op het nazisme, laat daar geen twijfel over bestaan.
  Ik ben gewoon objectief op zoek naar verklaringen, en daarbij laat ik me niet afschrikken door allerlei axioma’s en pseudo-dogma’s ; die zijn vaak expres in het leven geroepen om ‘deurtjes’ gesloten te houden, waarna ik me altijd afvraag wàt er in het ‘kamertje’ erachter te doen is.

  Nee, nemen jullie nou maar een voorbeeld aan ‘biflatie.nl’ …

 11. En van mij mag ‘Columnist’ mij gerust voor idioot uitmaken, daar heb ik geen enkel probleem mee, sterker nog, zo had ik waarschijnlijk een jaar of tien geleden ook gereageerd.

  Dus die waarschuwing voor hem mag ook ingetrokken worden wat mij betreft.

  Zielig gedoe om niks…

  ***Bericht van de Moderator***
  Voor iedereen die commentaar heeft op de moderatie van Vrijspreker één en ander uit een moderatie-post uit een ander topic:

  Eerst en vooral heeft de Moderator zich de rol van dictator toegeeigend. Normaliter wijdt de Moderator niet uit over zijn strategie. De Moderator bepaalt wat er als ad hominem beschouwd wordt en toegelaten wordt op dit forum. Om consistentie te bewaren.

  En in het algemeen:

  U bent allen hier te gast op een forum dat voor u de mogelijkheid faciliteert om te discussiëren over zaken die met vrijheid te maken hebben. Dat discussiëren wordt geacht on-topic te gaan, zonder ad hominems naar elkaar en zonder dat iemand hier de internettrol uithangt of bewust met tegenboodschappen artikelen tracht te kapen.

  Als Moderator ben ik ervan overtuigd, dat Vrijspreker één van de meest liberale fora is, zo niet hét meest liberale, waar moderatie vergezeld gaat van motivatie en waar de gemodereerde reacties ook nog eens blijven staan (behoudens zeer controversieel materiaal). Geen onderwerp is hier te gek, getuige het grote archief met artikelen: van zionisme, anti-semitisme, fascisme, religie tot aan andere verschrikkingen als socialisme, overheid en gedwongen solidariteit. En u mág uw mening hier spuien, maar wél in de daarvoor bestemde artikelen. Niet in artikelen die een geheel andere strekking hebben, want daarmee kaapt u heel onbeleefd de intenties van de schrijver. On-topic blijven dus. Wij zijn allemaal vrijwilligers, hier bij Vrijspreker. Wij werken allemaal zonder vergoeding. En nee, dat is niet zielig bedoeld; dat is bedoeld om u duidelijk te maken dat er mensen zijn die met hun overtuiging, met hun hart en ziel, ergens voor staan en daarbij ook nog eens het lef hebben om dergelijke (soms delicate) onderwerpen aan te bieden ter discussie.

  Wilt u een ander geluid laten horen? Dan staat het u vrij om een artikel te schrijven en dit te sturen aan info@vrijspreker.nl en bij geschiktheid zal het worden geplaatst, anoniem of met een (andere) nickname als u dat wenst.

  Zó simpel, duidelijk en consistent is de moderatie-strategie op Vrijspreker en zó veel mogelijkheden en vrijheden heeft u om als gast, in andermans huis, uw meningen kenbaar te maken. Kom daar maar eens om bij andere fora en blogs. Hier wordt je pas bij de derde waarschuwing weggejorist en volgens een consistent beleid, daar kunnen andere fora en blogs (waar je op basis van emotionele reacties van andere reageerders wordt gebanned) nog iets van leren.

  En bent u het met dit alles niet eens? Wilt u per sé uw stokpaardjes over zionisme, joden, religie, enz kwijt? Zoek dan de daarvoor bestemde fora en blogs. U bezoekt hier een rationeel ingesteld blog over vrijheid, streven naar vrijheid, zelfbeschikking, en dergelijk gedachtengoed. Uw vragen en tegengeluiden worden geapprecieerd, maar wel volgens een setje gewenste gedragingen met beleefdheid naar elkaar (geen ad hominems), beleefdheid naar de schrijver van een artikel (on-topic) en beleefdheid naar uw gastheer (geen getrol). Als u zich niet prettig voelt met een dergelijk beleid en deze huisregels, bent u vrij om dit huis niet te betreden en een huis te bezoeken waar u het meer naar uw zin heeft. U bent niet verplicht hier te komen reageren, dit is slechts het beste Nederlandstalige libertarische forum met de duidelijkste, simpelste en meest liberale moderatiestrategie. U bepaalt waar u zich prettiger voelt als gast: hier of elders.
  ***Einde bericht van de Moderator***

 12. Ik heb de 2 links waar al het gedoe om is ‘begonnen’ (?) nog eens vlug-vlug doorgelezen, en zéker de 2e link heeft een direkt raakvlak met het hoofdartikel ; het biedt een duidelijke blik op wat achter de ‘horizon’ verscholen ligt.

  En ik zeg u nogmaals dat de info van ongekende kwaliteit is, en zéker voor een Nederlandstalig produkt ; het zal dan ook wel een vertaling of zo zijn vermoed ik.

  En of ‘mijn’ twee links het nazisme promoten of zo ?

  Dacht het niet…

  Gevoelige jongens, die Libertariërs …

  Je moet de spijker niet op de kop slaan op deze site, dat is duidelijk … liever eindeloos debatteren over allerlei symptoompjes … het ging mij om het ‘Grote Plaatje’ … sorry hoor !

 13. ” Eerst en vooral heeft de Moderator zich de rol van dictator” bla-bla …

  Bespeur ik hier een ‘contradictio in terminis’ vielleicht ?

  Afijn …

  Ik kan beter het zwijgen er toe doen …

  blijkbaar …

  heb ’t namelijk niet zo op met ‘dictators’ enz …

  maar dat zal mijn ‘afwijking’ wel zijn …

  … ik ben nodig aan een hersgoling toe, dat moge duidelijk zijn …

  🙂

 14. … en jullie (*1) aan een nieuw kaartenbakje (*2), voor al jullie gele en rooode kaartjes enz …

  (*1) = vrijsprekert.nl
  (*2) = ‘een goede administratie’ is het halve werk hè ?

 15. @J.Snijder [9]: U was me voor. Geheel mee eens. Als de moderator op dit tempo doorgaat met wat eerder op een soort inquisitie lijkt, dan ligt binnen de kortste keren de hele site stil qua reageren. Het zal dan niet lang duren voor de schrijvers het nut niet meer zien van nog artikels te maken. Alzo zou de moderator verantwoordelijk zijn voor het einde van wat ik de belangrijkste informatiebron beschouw in ons taalgebied – dankzij de artikels maar tevens ook dankzij de reageersels met vaak waardevolle links (niet allemaal even goed, maar ik kan heus wel zelf het kaf van het koren scheiden).

  Henk [28] reageerde op deze reactie.
  LvM [29] reageerde op deze reactie.

 16. @Knowtoomuch [4]:

  vrijspreker laat haar ware gezicht zien nl. een door een paar belangengroepen georganiseerde zgn opinieblog, enkel dat je natuurlijk je mening niet mag geven want ja het was altijd al zo: de waarheid doet pijn. Het zou de moderator sieren als hij eens het artikel zou lezen. Het is net als de russische revolutie het is net alsof ie nooit bestaan heeft als je de nederlandse geschiedenis boeken leest. Vrijspreker heeft zich zelf al opgedoekt met haar ussr censuur. O ja groeten nog aan je superieuren

  LvM [29] reageerde op deze reactie.

 17. @.M [24]:
  Ik lees al een tijd lang met veel interesse vrijspreker en voel me verwant met ideeen van een kleinere overheid (zo lang dat maar niet leid tot totale anarchie: ik las een tijd geleden hier iemand die nota bene Somalie als de ideale libertarische maatschappij aanprees…).
  Het is echter niet zo’n prettig om te zien dat de laatste weken ineens met de botte bijl gemodereerd wordt en dat mensen als trol worden gezien die al jaren op deze site schrijven en reageren. Ik vraag me af wat er achter deze aktie zit?

  Hopelijk wordt vrijspreker geen uithoek voor alleen trouwe volgelingen van het geloof van Ayn Rand.

  O ja, ik reageeer pas de laatste drie dagen en ben geen van de personen die hier zijn geband.

  LvM [29] reageerde op deze reactie.

 18. @pietertoupa [25]:

  Geef mij eens een voorbeeld van een inhoudelijke mening (dus geen scheldwoorden) die hier niet gegeven mag worden. Ik ben benieuwd.

  @.M [24]:

  Als er iets is dat ervoor zal zorgen dat schrijvers het nut niet meer inzien artikels te schrijven, is het wel dat de meeste topics gekaapt worden met dezelfde discussie (als je het eindeloos herhalen van een standpunt al “discussie” kan noemen).

  @Henk [28]:

  Somalië is een prima voorbeeld; de overheid daar heeft gigantische chaos en armoede achtergelaten, maar toch zijn de omstandigheden na de val van de overheid significant verbeterd. Een prima bewijs dat anarchie niet persé leidt tot chaos en armoede, maar het juist tot verbetering.

  Het moderatiebeleid is op vrijspreker.nl bij verre het meest terughoudend dat ik ooit gezien heb. Maar voor mensen voor idioot uitmaken, obscene filmpjes plaatsen die niet eens relevant zijn, en de helft van de topics kapen met irrelevant geneuzel over joden en zionisme waren betreffende personen op ieder ander forum al tien keer opnieuw gebanned.

  En tja, zelfs mensen die hier al jaren reageren kunnen trolgedrag vertonen. Of de moderator begint nu pas zijn/haar geduld te verliezen, maar dat dat geduld zo lang behouden is, is iets om de moderator op te applaudisseren, niet aan te vallen.

  Als “trouwe volgelingen van het geloof van Ayn Rand” betekent “mensen die niet nodeloos schelden en het merendeel van topics kapen met irrelevant geneuzel”, dan zal vrijspreker inderdaad zo’n “uithoek” worden. Maar dat betekent dat niet, dus hoe je daarbij komt mag Joost weten.

  @J.Snijder [26]:

  Maar jij bent toch helemaal geen moderator?

  @J.Snijder [27]:

  Een prima eerste stap; ieder gemeend excuus begint met het inzien van de fouten.

  J.Snijder [30] reageerde op deze reactie.
  Henk [32] reageerde op deze reactie.

 19. @LvM [29]:

  Fijn uw reactie le mogen lezen, maar laat mij even buiten beschouwing svp, als u niet weet waar het over gaat.

  Nee ik ben geen moderator, en dus is uw mening irrelevant

  Op uw tweede aanhaling van mijn “oops” Dit was slechts een aanvulling op mijn vorige post en diende slechts ter ondersteuning, alweer weet u niet waar u het over heeft en haalt onterecht UW denkwijze aan om MIJ ten onrechte iets in de mond te leggen.

  Wilt u zich verder beperken tot de discussie en niet onnodig anderen woorden in de mond te leggen svp ?

  LvM [31] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.