40 jaar geleden kwam de Club van Rome met het rapport Grenzen aan de groei. Dit was een onderzoek naar 5 ‘zorgwekkende’ globale trends. Men concludeerde toen: ‘…als de huidige groei in bevolking, industralisatie, vervuiling, voedselproductie en vraag naar natuurlijke hulpbronnen onveranderd zou blijven, zullen de grenzen aan de groei snel bereikt zijn. Het meest waarschijnlijke resultaat zal een onverwachte en oncontroleerbare daling in bevolkingsaantal en industriële capaciteit zijn.’  Kommer en kwel, rampspoed, ellende en armoede dus.

De Club van Rome voorspelde massale misère onder de bevolking in een stervende, vervuilde en uitgeputte wereld. Het probleem – volgens de onderzoekers – was de exponentiële groei in alle vijf onderzochte gebieden. Lineaire groei telt op (1,2,3,4,5) en exponentiële groei vermenigvuldigd (1,2,4,8,16).

Laten we 40 jaar verder deze vijf items eens bij de kop nemen en kijken hoe het ondertussen met hun doemscenario staat.

Industriële ontwikkeling: Het wereld GDP (of Bruto Binnenlands Product) was in 1972 omgerekend naar dollars 2010 circa 19 biljoen dollar en is nu verdrievoudigd naar 57 biljoen dollar. Het gemiddelde inkomen steeg van 5.000 dollar naar 8.100 dollar nu. De voorspelde gemiddelde inkomens in China en Rusland waren destijds 500 en 2.200 dollar. Dat is geworden 14.000 en 21.000 dollar.

Bevolking: De Club van Rome voorspelde dat de wereldbevolking binnen 60 jaar verviervoudigd zou zijn. Ofwel van 3,8 miljard in 1972 naar 15,2 miljard in 2030. Volgens de laatste schattingen zitten we nu op 7 miljard. Voor 2030 komen we via de VN high fertility population projection op ca. 9 miljard. Volgens hun low fertility variant wordt het maximaal 8 miljard in 2050 om daarna terug te vallen naar 6 miljard aan het eind van de 21e eeuw. De gemiddelde levensverwachting steeg in de afgelopen 40 jaar van 60 tot bijna 70 jaar. Aan de andere kant daalde het vruchtbaarheidscijfer (gemiddeld aantal kinderen van een vrouw) van 6 per vrouw in 1970 tot 2,8 – en dalend – per vrouw nu. Economische vrijheid en welvaart leiden namelijk altijd tot bevolkingsdaling.

Voedselvoorziening: de Food and Agriculture Organization laat weten dat de wereldvoedselproductie meer dan verdrievoudigd is sinds 1961 terwijl de wereldbevolking groeide van 3 naar 7 miljard. Dit betekent dat er per persoon ruim dan één derde meer voedsel beschikbaar is. De laatste VN cijfers tonen aan dat terwijl de wereldbevolking groeide met 10% tussen 2000 en 2009, de voedselproductie in die periode steeg met 21 %.  De onderzoekers namen destijds aan dat er steeds meer land beschikbaar moest komen voor voedselproductie. Maar de opbrengst per hectare is sinds die tijd spectaculair gegroeid. Zo verzevenvoudigden 1.900 Amerikaanse boeren hun korenopbrengst op hetzelfde landoppervlak. In 2010 was de conclusie in een wetenschappelijk agrarisch magazine: ‘De vooruitzichten zijn zo danig dat oogstopbrengsten met circa 50 % of meer zullen stijgen in 2050 zonder extra landbouwgrond.’

Natuurlijke hulpbronnen: over het opraken van grondstoffen was het rapport uitermate somber. 40 jaar geleden becijferde men dat – zelfs zonder een stijgende wereldconsumptie – de volgende grondstoffen uitgeput zouden zijn: koper binnen 36 jaar, lood in 26 jaar, kwikzilver in 13 jaar, natuurlijk gas in 38 jaar, petroleum in 31 jaar, zilver in 16 jaar, tin in 17 jaar, wolfram in 40 jaar en zink in 23 jaar. Met andere woorden; voor het eind van de 20e eeuw zouden de meeste grondstoffen uitgeput zijn.

Gebaseerd op de huidige consumptie schat de U.S. Geological Survey in haar 2012 mineral summaries report dat de wereld voor 130 jaar aan bauxiet (voor aluminium) heeft. Koper zou nog 43 jaar meegaan. De loodvoorraad gaat nog 300.000 jaar mee en kwikzilver 48 jaar maar mogelijk langer omdat het verbruik sterk daalt. Zilver, tin, wolfram en zink nog eens 22, 19, 43 en 20 jaar.  In 1972 kwam de Club met een geschatte oliereserve van 455 miljard barrels. Sindsdien heeft de wereld bijna 1 biljoen barrels olie opgepompt en de nu bekende reserves schommelen rond de 1,2 biljoen barrels,  een voorraad voor 40 jaar huidige consumptie. Natuurlijk gas conventioneel gewonnen is er voor meer dan 120 jaar en de totale gasreserves gaan meer dan 250 jaar mee volgens het International Energy Agency in 2011.

De horizon voor minerale voorraden lijken nooit verder te gaan dan tientallen jaren, waarom is dat ? Omdat mijnbouworganisaties en technici het niet nodig vinden om nieuwe bronnen te vinden en nieuwe delfmethoden te ontwikkelen totdat ze marktsignalen krijgen. De vraag stuurt dus het aanbod. Een voorbeeld is te vinden in het USGS rapport waar in 1970 de wereldkoper voorraad op 280 miljoen m3 werd geschat. Sindsdien is er 400 miljoen m3 koper geproduceert en de kopervoorraad werd in 2011 geschat op 690 miljoen m3.

Milieu: de vervuiling van het milieu zou volgens het rapport bijbelse proporties aannemen en uiteindelijk het leven vernietigen. Maar terwijl de wereldeconomie groeide, werd de levensverwachting ook langer.  Sinds 1970 is de Amerikaanse economie met 200 % gegroeid maar de luchtvervuiling is met 60 % afgenomen. Sulfur dioxide uitstoot in de VS en Europa is gezakt met bijna 70 % sinds 1990. En zelfs in China daalt sinds 2006 de emissie.

De Club maakte zich veel zorgen over kunstmest dat in 1970 vervijfvoudigd was sinds WO II tot 50 miljoen ton. Het punt was dat kunstmest rivieren, meren en oceanen zou vervuilen. Het idee was dat rond 2012 er een verbruik zou zijn van 400 miljoen ton kunstmest. Maar wereldwijd wordt er nu 150 miljoen ton kunstmest gebruikt. Rond 1980 stabiliseerde in de VS de kunstmestafname rond de 20 miljoen ton terwijl de oogstopbrengst meer dan verdubbelde.

De beste remedie voor milieuproblemen is nog altijd groeiende welvaart. Er is dan kapitaal en innovatief vermogen om deze zaken aan te pakken.

De computermodellen die gebruikt werden voor het rapport negeren één van de meest belangrijkste mechanismes in de wereld: markten en prijssystemen. In combinatie met (economische) vrijheid, technologische vooruitgang en innovatief denken zijn er dan geen grenzen aan de groei.

 

14 REACTIES

 1. Het onderwijs is dramatisch waardoor de debilisering met 500% is gestegen wereldwijd.

  Jhon

 2. @Ron [3]: Over schuld rept het rapport van de Club van Rome niet. In ieder geval niet over ongedekt fiatgeld en de kaartenhuizen die centrale banken en politici bouwen. Schuld meer in de zin van de zondeval en de eeuwig schuldige mens die zijn leefomgeving zwaar belast. Dat is beter toepasbaar op de massa namelijk.

 3. Het hele verhaal van de club van Rome was net zo’n grote onzin als de scenario’s van het IPPC.
  Voorlopig is er nog plenty fossiele energie, genoeg voor 2 à 300 jaar. Bekende, maar weggedrukte technieken, zoals van Tesla, laten zien dat er überhaupt geen energieprobleem hoeft tel komen. Ook is er vooralsnog genoeg voedsel, zeker als we overgaan naar algen, insecten ed De universiteit van Wageningen heeft berekend dat de aarde zeker 70 mrd mensen aan kan. Daar zitten we nog lang niet op. Punt is dat al die doemscenario’s als doel hebben om de mensen bang te maken, om vervolgens bepaalde veranderingen er door te drukken. Een oude methode, die zeer goed werkt, als we kijken wat er na 9/11 allemaal gebeurd is.

 4. Dag Seneca, het rapport rept er niet over maar u wel: “De beste remedie voor milieuproblemen is nog altijd groeiende welvaart. Er is dan kapitaal en innovatief vermogen om deze zaken aan te pakken”. Dat kapitaal blijkt nu schuld te zijn die niet betaald kan worden enz., dan heeft diegene die vordert niets (van Hoeder).
  Verzin een list Tom Poes.

  Seneca [9] reageerde op deze reactie.

 5. Historici vallen keer op keer door de mand door het niet ontzenuwen van de doemdenk scenarios die keer op keer opgang doen. Ze zwijgen over de club van Rome, terwijl dat juist hele relevante lessen zijn in het kader van de huidige doemdenkers (klimaatleugenaars). Ze brengen niet duidelijk genoeg over de kracht die schuilt in technologische vooruitgang, en laten deze bezoedelen door vage figuren.

 6. @Ron [7]: Het is niet aan mij om een list te verzinnen. Dat is het verschil tussen de huidige werkelijkheid met schijnwelvaart en een schuldenberg en sound money zoals de Oostenrijkse school en Ron Paul die voorstaan. Zolang die eerste carroussel draait en er nog genoeg mensen in geloven, zul je het daar mee moeten doen. Dus als ik morgen bijvoorbeeld een Bugatti Veyron wil kopen, accepteert de dealer mijn euro’s graag.

 7. Waren de jongens en meisjes van de Club van Rome niet de voorloper van het Verdrag van Rome en de Europese Economische Gemeenschap 1958.

  Of waren het dezelfden die nu in de Bilderberg Club zitten ?

  Alle drie de Clubs schijnen aan een soort van elite-syndroom te lijden, waardoor ze alles beter denken te weten en miljoenen levens verwoesten met hun gepruts.

  jeweetwel [12] reageerde op deze reactie.

 8. @Aequitas [11]: Nee, het rapport was van 1972, dus van na de oprichting van de EEG.

  Bilderberg is een hotel in Gelderland. Ze hebben er lekkere koffie en je kunt er ook aluhoedjes kopen. Voor de grap.

  Even serieus… het lijkt erop dat de meesten hier geen auto hebben, want dan zou het ze zijn opgevallen dat aan de snelweg de benzine inmiddels 1,85 euro kost. De mondiale productie van conventionele ruwe olie zit al sinds 2005 op een plateau en zal er over niet al te lange tijd vanaf donderen. Uiteraard stijgt de benzineprijs gestaag door aangezien de mondiale oliekraan maximaal open staat terwijl er steeds meer vraag naar is. Olie is toch echt eindig al wil een echte libertarier daar natuurlijk niet aan en geeft liever de schuld voor de steeds hogere prijzen aan de overheid, de nieuwe seculiere duivel.
  Ratio [13] reageerde op deze reactie.

 9. @jeweetwel [12]:
  Het lijkt wel of jeweetwel zich niet op de hoogte stelt van de accijnsdruk op een litertje brandstof, als hij dat wel deed dan wist hij dat de nieuwe seculiere duivel verantwoordelijk is voor 2 zaken. Ten eerste bestaat de meerderheid van de prijs aan de pomp uit belastingen en heeft zijn 1,85 niets met schaarste te maken. Ten tweede is het zo dat de duivelse overheden de fiat valuta hebben uitgehold, in grammen goud gerekend is de prijs van een barrel olie min of meer gelijk gebleven.

  Van Deursen [13] reageerde op deze reactie.
  jeweetwel [14] reageerde op deze reactie.

 10. @Ratio [13]: Ratio, in het eerste decennium van deze eeuw tot aan de grote crash van 2008 namen de prijzen van ruwe olie in zes jaar toe met een factor zes (25$ –> 147$/vat). Daar is maar een verklaring voor: teveel dorstige mondjes (Azie!) aan een mondiale oliekraan die niet meer dan 75 miljoen vaten per dag kan produceren. En dat heeft dus helemaal niets met fiscus te maken. De olie is niet op maar begint op te raken. Dat hele fracking verhaal is peanuts. Weliswaar is er nog wel substantieel shale gas, die de uiteindelijke crash van de industrieele maatschappij nog 2-3 decennia kan uitstellen, maar daar hebben de auto’s niets aan.

Comments are closed.