downloadEen leuk bericht is te vinden op FOK!. Velen zullen wel enigszins bekend zijn met het fenomeen Alan Turing, het genie dat de geallieerden hielp de geheime codes van de Duitse militairen te kraken. Hierdoor werd een typisch verschijnsel van staten, een allesverwoestende oorlog, aanzienlijk verkort. Turing wordt wel gezien als de grondlegger van de moderne computerwetenschap, waarvan we vandaag de dag zoveel vruchten plukken.

Turing’s sexuele geaardheid – homosexualiteit – werd echter in zijn tijd gezien als een gevaarlijke perversiteit. Turing werd chemisch gecastreerd en pleegde op 41-jarige leeftijd zelfmoord. Het Britse parlement wil Turing nu echter laten rehabiliteren.

Wat Turing – en 49.000 andere mannen – werd aangedaan is schandalig. Rehabilitatie ligt dan ook voor de hand en ik kan dit initiatief alleen maar prijzen. Ik ben dan ook nadrukkelijk geen democraat! Elke rechtgeaarde democraat, zo’n 99,9% van de brave burgers dus, zou hiertegen moeten protesteren. Blijkbaar hadden ‘ze met z’n allen afgesproken’ dat homosexualiteit volstrekt onacceptabel was, en ‘de samenleving’ had daar blijkbaar passende maatregelen tegen genomen. Dat we nu een stuk minder bekrompen zijn dan toen doet daar niets aan af. Groot-Brittanië was in de tijd van Turing’s veroordeling een democratie, en moeten alle burgers zich niet bij de besluiten van de meerderheid neerleggen? Turing was gewoon fout, zo zal elke democraat moeten toegeven!

Veel democraten zijn helemaal niet zo democratisch als ze zich doen voorkomen. Homosexuele uitingen zijn in Rusland inmiddels illegaal verklaard en Rusland is een democratie. De homo’s moeten zich er dan maar bij neerleggen toch? Of zijn we met z’n allen niet zo democratisch als we steeds roepen? Is er iets ‘heel bijzonders’ dat boven de democratie staat, zodat we zelfs als we bij meerderheid beslissen dat homo’s chemisch gecastreerd moeten worden, dat toch niet mogen doen?

Jazeker, zoiets bestaat! Het simpele non-agressieprincipe dat eenvoudig inhoudt dat ik geen ander persoon of zijn eigendommen mag schenden zonder zijn toestemming. Bijna iedereen zal aangeven achter dit principe te staan, al lijken ze dan niet te beseffen dat het NAP volstrekt onverenigbaar is met democratie. Een individu hoeft zich namelijk niet meer bij de wensen van de meerderheid neer te leggen en hij mag er ook niet toe worden gedwongen.

We zijn niet allemaal democraten, maar allemaal libertariers! Jammer dat zo weinig mensen zich hiervan bewust zijn…

11 REACTIES

 1. “Jammer dat zo weinig mensen zich hiervan bewust zijn…”
  Dat komt omdat ze worden domgehouden in staatsscholen.
  Zelfstandig logisch denken wordt daar afgeleerd en propaganda wordt er met de paplepel ingegoten. Net zolang tot de toekomstige belastingkoeien het systeem niet meer in vraag stellen en onder de dogmata genaamd “democratie”, “solidariteit” en “algemeen belang” zich zowel vrijwillig laten uitmelken als zich vrijwillig aan allerhande geboden en verboden onderwerpen.

 2. Paar correcties: geheime codes van de Duitsers waren respectievelijk Enigma en Fish. Het voert te ver om dat allemaal hier uit te leggen, veel te ingewikkeld voor de gemiddelde libertarier. Verder kreeg Turing de keus: castratie of gevangenisstraf. Hij pleegde zelfmoord.
  Zie verder de tv-serie The Secret War.
  The Codebreakers door David Kahn is ook zeer informatief.
  Waarschijnlijk op YT, maar dat weet ik niet zeker.

  Hub Jongen [4] reageerde op deze reactie.

 3. @Meneer Storm [2]:
  “Verder kreeg Turing de keus: castratie of gevangenisstraf.

  Klopt het dat veel mensen (inclusief libertariërs) de keus tussen castratie of gevangenisstraf een onmenselijke keus vinden?

  Klopt het dat veel mensen de keus tussen de helft van je inkomen afgeven of gevangenisstraf, heel normaal vinden?
  Zelfs goed dat je in de gevangenis gegooid wordt als je niet of te weinig betaalt ??.

  Vilseledd [11] reageerde op deze reactie.

 4. Veel mensen verwarren democratisch totstandgekomen rechten (‘ positief’ recht) met natuurlijke individuele rechten (negatief recht) of erger nog, vinden de laatste ondergeschikt (collectivisme)

  ” Here’s the thing about rights. They’re not supposed to be voted on. That’s why we call them rights.”

  Prof Frank van Dun over de uitholling van ‘ echte’ rechten door het populairder worden van ‘ positieve’ rechten:

  ” Weinigen betwisten dat “het doel heiligt de middelen” een ge- vaarlijke stelregel is – maar is een recht niet iets wat desnoods met geweld mag verdedigd en afgedwongen worden? Lag dan het risico van een perversie van het juridisch denken niet precies
  in de inflatie van doelen die, vermomd als mensenrechten, de legalisering van geweld, dreigen met geweld, en dwang heiligen? In de klassieke juridische opvatting was recht het alternatief bij uitstek voor machtsvertoon en geweldpleging. Als die middelen dan toch bij gelegenheid nodig waren voor de verdediging en het behoud van het recht, dan moest men het recht wel heel zuinig definiëren opdat de handhaving ervan zelf geen bron van onrecht zou worden. Het is echter nog maar de vraag of het mogelijk is een zuinige, coherente definitie van de in de universele verklaring rechten van de mens gepropageerde mensenrechten (UVRM) te geven die de mogelijkheid van een coherente handhaving ervan impliceert. Het antwoord op die vraag is ontkennend. Het rechtsbegrip dat in de moderne mensenrechtendoctrine voorondersteld wordt, is contradictoir. Het is geen begrip maar een wanbegrip. Kort gezegd, de mensenrechten van de UVRM zijn geen rechten.

  http://www.rothbard.be/bestanden/boeken/UVDM-web.pdf

  Hub Jongen [7] reageerde op deze reactie.

 5. Democratie is één ding, het goed verankeren en zelfs absoluut maken (!!!) van vrijheden en rechten, is een ander ding.
  Het zijn democratieën die dat niet goed voor elkaar hebben, waar dit soort excessen kunnen en konden gebeuren. Die dingen waar dat geweld mee kan worden voorkomen, is een stelsel van vrijheden en rechten waar het libertarisme juist voor staat.

 6. @Hub Jongen [4]:

  “Klopt het dat veel mensen (inclusief libertariërs) de keus tussen castratie of gevangenisstraf een onmenselijke keus vinden?”

  Als je gewoon “vinden veel mensen … een onmenselijke keus?” zegt, dan stel je dezelfde vraag. Even als men in de computertechnologie ook niet ‘if a = true’, maar simpelweg ‘if a’ schrijft.

Comments are closed.