In 1896 bepaalde de Britse overheid dat er belasting ingevoerd moest worden1906_hut_tax in hun kolonie Sierra Leone. De belasting zou geheven worden op woningen of beter gezegd hutten en werd bekend als de Hut Tax. De plaatselijke bevolking zag dit als het toeëigenen van de Britse overheid van hun bezit en het heffen van huur. Zij waren woedend, weigerden te betalen en gingen de gewapende strijd aan.

De belastingaanslagen overstegen in bepaalde gevallen de waarde van de hut zelf. Kolonel Frederic Cardew bepaalde dat Sierra Leone moest betalen voor het privilege van de Britse overheid middels de omvang van hun hutten. De eigenaar van een vier kamer hut betaalde tien shilling per jaar. Minder kamers kwamen op vijf shilling.

Direct na de instelling van de belasting braken er twee opstanden uit in Sierra Leone. Een door de Temne(-stam), geleid door Bai Bureh en de ander door de Mende(-stam) waar Momoh Jah het voortouw nam. De gevechten tegen Bai Bureh (60 jaar oud) duurden van februari tot november. ‘Het was het meest hardnekkige verzet ooit in West Afrika’, schreef kolonel Marshal, de Britse commandant. ‘Nooit eerder hebben we zo’n heftige en langdurige tegenstand gehad op dit deel van de kust.’

Nadat de Britten een arrestatiebevel voor Bai Bureh – vanwege belastingweigering – hadden uitgevaardigd, verklaarde Bai Bureh hen de oorlog. Hij kreeg de volle steun van verschillende prominente lokale stamhoofden als de machtige Kissi leider Kai Londo en het Limba hoofd Almamy Suluku. Beiden stuurden krijgers en wapens om Bureh te steunen.

Bureh’s strijders hadden de overhand over de beter uitgeruste Britten voor verschillende maanden van de oorlog. Honderden Britse soldaten werden gedood en er vielen onschuldige Europese en Afrikaanse slachtoffers, met name in het Zuiden.

Op het zuidelijke front begon de oorlog later. Eind april en begin mei werden de Mende en Sherbro stammen actief. Zij voerden een serie aanvallen op overheidsgebouwen, missieposten en Europese handelshuizen uit. Missionarissen hadden de bevolking ‘geadviseerd de belasting te betalen om problemen te voorkomen’. Militaire tegencampagnes volgden waarbij er grote aantallen Temne en Mende werden gedood in gevechten of gevangen genomen en opgehangen.

De Britse militairen en politie gebruikten de verschroeide aarde tactiek om de opstanden de kop in te drukken. Eind mei 1898 hadden de Britse troepen 97 steden en dorpen verwoest en daarmee de voedselvoorziening voor Bai Bureh’s strijdkrachten.

Bai Bureh werd uiteindelijk op 11 november 1898 gevangen genomen en verbannen naar Goudkust (nu Ghana) terwijl 96 medestrijders opgehangen werden. Dit beëindigde de grootscheepse gewapende opstand maar het verzet ging door in de koloniale periode in de vorm van rellen en chaotische werkverstoringen.

 

9 REACTIES

  1. @Hub Jongen [7]: Het was eigenlijk een poging tot humor. Een belastingrevolte zal de kop ingedrukt worden omdat de staat overige machtsmiddelen overhoud. U zult de revolutie eerst in de hearts & minds van de mensen moeten planten. En dan massaal het idee uit dragen zodat het een beetje massa krijgt en zich niet meer neer laat slaan. Dan is zo’n belastingrevolte een leuke aanvulling op overige ideeën.
    Een effectieve belastingdruk van 80-85% is niet genoeg om de mensen in beweging te krijgen.

  2. @printer [1]: De overheid heeft met haar ‘leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker’ communicatief niet zo slim gehandeld.

Comments are closed.