Als je inderdaad sinds je 17e bijdraagt aan het kassen van de
pensioenfondsen en je gaat al uit van de fictie van een kapitaaldekking dan
zou je er toch van uit mogen gaan dat je redelijk wat hebt gespaard, zeker
met de rente op rente die op mijn spaarcenten is verkregen in de goede jaren
80 en 90 (goede jaren in de zin van een mooie rentevoet)
Het stoort mij dan enorm als een jonge huppelkut drs. in communicatief kleien en
creatief werken met kurk van net 24 lentes bij Pauw en Witteman komt
uitleggen dat ik met mijn geld solidair moet zijn met de jongeren. Waarom?

Hebben zij niet genoeg tijd om zelf te sparen voor hun oude dag? Of moeten
van mijn spaarcenten ook nog dikke bonussen van de bestuurders van mijn
pensioenfonds worden betaald? Mag d e minister van Financiën zo maar, voor de tweede keer, een miljardengreep doen in mijn spaarpot om het begrotingstekort te verlagen;  gelijk vriend Onno Ruding van het Christen Democratisch Appel deed?

Wat is er gebeurd met mijn jarenlange fl. 540 per maand bijdrage ten behoeve van MIJN VUT? Desgevraagd aan de Buitenland commissie van het Nederlandse parlement wist de heer Timmermans in het bijzijn van een Rijks-scharrelvarken mij te vertellen, dat de kamer met de vakbonden beslissen. Alsof ik met mijn
schoenmaker ga beslissen wat we gaan doen met zijn spaargeld en huisje in
het Limburgse.
In gewoon Nederlands zou ik dat STRUIKROVERIJ willen noemen.

Gelet op het beleid van de dame die ik als vleesgeworden domheid betitel, de
minister van VWS, zou ik graag een pil van Drion willen hebben.

Dan kan ik zelf op het moment dat ik vind dat ik genoeg ben uitgeperst er gewoon
uitstappen. Mij zal jammer genoeg niets anders overblijven als dat wat de
laatste zin is uit Titaantjes: Hij stapte van de brug en uit het leven.

BOOSEn ik ben het hartstikke moe om telkens dat geouwehoer over die
vergrijzing aan te moeten horen waarmee men ons regelmatig een schuldgevoel
aan probeert te praten omdat we überhaupt nog het lef hebben om zo lang te
leven; vooral de overheid maakt hier graag gebruik van.  Maar die vergeten dat
deze grijze horde destijds, na de tweede wereldoorlog, de kar uit de blubber
heeft getrokken om voor hen weer vrij baan te maken. Ik heb geen dank nodig
maar ik zou een beetje meer respect voor mijn grijze kop wel op prijs
stellen

Groetjes en nog menig jaartje in een goede gezondheid toegewenst,
De Grijze duiven.

ZO VEEL MOGELIJK DOORSTUREN A.U.B.!!!!!!

6 REACTIES

  1. Beetje naief van de schrijver om in onze ‘goedeheilige’ overheid te geloven met hun Ponzi pensioenfonds. Beter had de schrijver al zijn energie 40-50 jaar geleden gebruikt om tegen het pensioenfondsen idee te strijden en voor zelfbeschikking van je verdiende centen. Kan altijd nog natuurlijk

  2. Ik kan niet meepraten over de tijd dat men nog massaal in zaken als pensioen geloofde. Knap gedaan van de overheid/media etc. van die tijd. Ik kan me niet voorstellen dat ik ooit in iets als pensioen of oude dag-voorzieningen zou geloven. Maar goed, de tijd was toen waarschijnlijk anders. Het lag er toen waarschijnlijk nog niet zo dik bovenop dat dit hele systeem op instorten staat. En er zijn er nu ook nog genoeg die het nog steeds geloven. Ik zou zeggen, koop wat zilver voor de zekerheid.

  3. De schrijver preekt duidelijk voor eigen parochie. In de afgelopen jaren is het pensioenstelsel veranderd ten gunste van grijze duiven ipv de jongeren zoals de schrijver suggereert. De rekenrente is aangepast naar 4%, ver boven de reëele rente waardoor de dekkingsgraad toenam en er dus niet gekort hoefde te worden op de pensioenen. Dit is heel nadelig voor jongeren en heel voordelig voor ouderen.

    Burnitall [6] reageerde op deze reactie.

  4. Kortom, de schrijver meent dat zijn eigen slachtofferstatus de rol van rover rechtvaardigt. Zo van “ik ben berooft door de staat, DUS eis ik dat de staat nu nieuwe slachtoffers maakt ten bate van mezelf”. ’t Is alsof een slachtoffer van inbraak het recht claimt om bij zijn buurman in te breken teneinde zelf gecompenseerd te worden. En die buurman dan? “Ach zal mij een worst wezen, zolang ik maar niet het (definitieve) slachtoffer ben”.

  5. Rekenrente van 4%. Dat is al sinds zeer lang. Dus ook in de periode dat de spaarrente 12%was. Er zijn dus ruim voldoende reserves opgebouwd, later wel geconfisceerd en dus nu een te lage dekking. Trouwens ik konden mijn vrouw en ik buiten het beroepspensioends blijven doordat we een hele reeks processen tegen de overheid hebben gevoerd. Toen op haar 65ste verjaa rdag de, de ten onrechte ingehouden premie beschikbaar kwam moest die wel in een lijfrente worden omgezet. Het beroepspensioenfonds dat de gelden moest uitkeren vroeg toen of we toch niet liever hun pensioen wilden aanvaarden en wel fl 3000 per jaa r gedurende het leven van mijn vrouw. bij een verzekeringsmaatschappij, DBV, konden we echter een uitkering van fl 9000 krijgen en wel op onze beide levens, zodat ik nu na het overlijden van mijn vrouw nog altijd dat bedrag krijg. Had ik echter zelf het beheer over het geld gehad, dan zou ik, zelfs na de beursdaling, een veel beter resultaat hebben bereikt.

  6. @Eric Bleeker [3]: Leg eens uit waarom het voor de jongere onvoordelig is en voor de oudere voordelig. Met het alleen benoemen kom je niet weg bij mij. Als je er , zoals je laat over komen , veel verstand van hebt, wil ik het naadje van de kous weten…

Comments are closed.