capitalistHet is wederom de SP die met een inspirerend artikel komt. De SP maakt zich druk om het feit dat de verdeling van vermogen binnen Nederland zo scheef is. De rijkste 1% bezit bijna een kwart van het vermogen van Nederland, de rijkste 5% bezit zelfs 42% daarvan. De SP heeft daar een prima oplossing voor: verhoog de vermogensbelasting.

De SP laat hier zijn nationalistische kant zien.

Als je wereldwijd gaat kijken bezit een klein deel van de wereldbevolking het overgrote deel van het vermogen. Veel mensen – buiten Nederland – leven zelfs in bittere armoede en ontberen toegang tot adequate gezondheidszorg, schoon drinkwater en fatsoenlijke huisvesting. Opmerkelijk genoeg maakt de SP zich om deze mensen zelden druk en als ze dat al doen dan blijft het vaak bij een discussie over het percentage van het BNP dat naar ontwikkelingshulp moet. Dat is dus nog niet eens één procent van wat we verdienen hier! 99% Of liefst nog ietsje meer moet binnen Nederland worden verdeeld, ook als mensen in het buitenland van de honger omkomen. Kan iemand mij uitleggen in hoeverre dat socialistisch is? Ik vind het in elk geval eerder nationalistisch. Socialisme zonder nationalisme is in elk geval bijzonder impopulair in welvarende landen, het is nogal kostbaar om het edele ‘put your money where your mouth is’ daadwerkelijk in de praktijk te brengen. Het idee dat socialisme aan landsgrenzen gebonden moet zijn is zo algemeen aanvaard dat je het er bij geen enkele rooie leus meer aan toe hoeft te voegen.

Verder vraag ik me toch enigszins af waarom de SP zich druk maakt om mensen die te veel geld hebben. Bij het ontvangen van dat geld zijn de belastingen erop al aanzienlijk. Blijkbaar mag je van de SP het geld dat je eerlijk verkregen hebt niet houden, maar moet dit langzaam maar zeker terug naar de baas worden gebracht. Ik vraag me af hoe Emile Roemer zou reageren als een straatarme Afrikaan eist dat hij een deel van zijn overvloed aan hem moet overdragen, maar dat even terzijde. Eerlijk verdiend is eerlijk verdiend, toch? Tussen haakjes, de bazen van de Aldi zijn ook exhibitionistisch rijk, maar ze hebben meer voor de armen gedaan dan alle socialisten bij elkaar!

Ik heb even de moeite genomen om de lijst van de rijkste vijf Nederlanders op te zoeken, dit zijn hoofdzakelijk mensen die op de vrije markt rijk zijn geworden. Elke cent die ze bezitten is door brave burgers vrijwillig aan hen afgedragen. Nog even los van het feit dat ze natuurlijk aan talloze Nederlanders werk verschaft hebben, om nog maar te zwijgen van buitenlandse vestigingen. Laat ze dat geld lekker zelf houden, als ze er niets mee doen kan het worden uitgeleend om ermee te investeren en ze hebben laten zien zelf oog voor goede investeringen te hebben. Anders waren ze in de eerste plaats niet zo rijk.

34 REACTIES

 1. En zelfs al hebben die rijken (te ???) veel geld, dan nog gebeuren er, naast beleggen, dingen mee die nuttig zijn voor inkomsten van anderen: ze kopen een boot die gemaakt en onderhouden moet worden, gaan naar reasaurants, kopen meer kleren, gaan op vakanties, hebben een werkster, tuinman enz.

 2. Moeilijk onderwerp. Op zich logisch dat SP redeneert dat ons eigen land gezond moet zijn als we zelf de armsten op aarde willen helpen.
  Het kapitalistische model waar lui die het beste zijn in zoveel mogelijk voor zichzelf te nemen surreele rijkdom vergaren, niet zelden ten koste van anderen, niet zelden dmv omkoping, lobbying, vriendjespolitiek en oneerlijke voordelen tov anderen, niet zelden dmv het uitbuiten van werkkrachten, niet zelden door het binnenvallen van landen met 1000000 doden tot gevolg, niet zelden door het creeren van een probleem en daar vervolgens de oplossing voor verkopen, niet zelden door het onderdrukken van nieuwe (schonere, goedkopere) technologieen, niet zelden verdiend met de handel in wapentuig, en niet te vergeten het creeren van geld uit het niets… dit model moet naar mijn mening op de schop. Dit lijkt me geen kwestie van afgunst.

  Eric Bleeker [6] reageerde op deze reactie.
  Matthijs [7] reageerde op deze reactie.

 3. Wat ik nog veel belangrijker vind is dat steeds gekeken wordt naar het gevolg, en niet naar de oorzaak van de grote verschillen in inkomen en/of vermogen.

  Door iets aan de oorzaak te doen, kun je ook blijvend iets aan de gevolgen doen. Anders blijft het dweilen met de kraan open.

  In mijn ogen is geld met geld verdienen een van de belangrijke oorzaken. B.v. via rente of nog erger via allerlei ingewikkelde financiële producten. Daar waar geen arbeid bij komt kijken, daar waar mensen opgelicht worden om maar vooral maandelijks een afdracht te doen voor lucht, daar is blijvend winst te behalen.

  De allerbelangrijkste oorzaak is natuurlijk ons criminele monetaire systeem. Commerciele bedrijven en hun aandeelhouders kunnen ged uit niets creeren en daar behalve aflossing ook nog rente over vragen. Dat heet zitten op je Alp stinkend rijk worden. En daar doet de politiek, ook dus de SP, niets aan! Crimineel!

  Zeker wanneer je beseft dat de overheid om investeringen te kunnen doen niet eens geld zou hoeven lenen (en daar rente over betalen). De overheid zou zelf geld rentevrij en schuldenvrij in omloop kunnen brengen. En als ze dan toch rente wil betalen, dan aan de mensen graag. Zij zijn de crediteur. Nu zijn we crediteur en moeten we er ook nog rente over betalen!!??

  Sterker nog. Belastingheffing is niet eens nodig! Denk daar maar eens over na. De reden van Belastingheffing is niet het financieren van gewenste collectieve goederen of diensten. De reden is de controle en de macht en de winstbron die dit oplevert.

  We worden genaaid waar we bijstaan en ondertussen verliezen we ons in de verdeel en heersspelletjes.

  Hijseenberg [5] reageerde op deze reactie.
  Eric Bleeker [8] reageerde op deze reactie.
  Philosoof G&R Eigenwijs [19] reageerde op deze reactie.
  plato [21] reageerde op deze reactie.

 4. @Harrie Custers [4]:

  je hebt grotendeels gelijk dat de huidige situatie crimineel is, maar de opmerking ‘ commerciële bedrijven en hun aandeelhouders kunnen geld scheppen’ zou iets preciezer moeten. Naast pleonasme ‘ commercieel bedrijf’ * kunnen gewone bedrijven dat niet, dat kunnen alleen (centrale) banken en het wordt hen mogelijk gemaakt door de overheid. Zonder de overheid zou dit gedrag als fraude worden geduid.

  de overheid moet zich helemaal niet met geld(schepping) bemoeien, we zien wat daar van komt. tevens is een verklaring voor grote verschillen in welvaart, de mate waarin sommige mensen de overheid in hun voordeel kunnen gebruiken. Gevestigde belangen zijn als de dood voor echte concurrentie dus gaan ze bij de overheid lobbyen voor privileges, patenten, licenties, vergunningen, handelsbarrieres, regelgeving die alleen zij met veel juristen kunnen betalen, etc etc. Derhalve dient de overheid zich ook niet met de economie bemoeien, niet alleen wordt dan iedereen welvarender, maar met name/relatief gezien degenen die nu geen lobby power hebben.

  * “the only business of business is business”

  Peter [18] reageerde op deze reactie.
  Harrie Custers [24] reageerde op deze reactie.

 5. @CaptainGinyu [3]:
  Dit zijn de valse beschuldigingen waar de linkse kerk zich altijd van bedient. Vooral suggereren dat je met vuil spel je geld verdiend hebt. In de top 5 staan mensen die met een gewoon bedrijf hun vermogen hebben verdiend.
  1. Heineken – de Cavalho
  2. Randstad – Goldschmeding
  3. Pon – Pon
  4. Volker-Wessels – Wessels
  5. Endemol – de Mol
  Als er al van vuil spel spake is dan is dat alleen maar mogelijk bij gratie van de overheid die sommige bedrijven voordelen geeft ten opzichte van andere. Ook oorlogen worden gevoerd door overheden niet door bedrijven.
  Probleem met socialisme is dat dat systeem ervanuit gaat dat alle middelen in de economie van de gemeenschap zijn. In de USSR hebben ze 70 jaar met dat idee een maatschappij in stand gehouden en nu kunnen we in Noord-Korea nog zien wat er gebeurt als je een staat naar socialistisch model inricht.

  Romee [10] reageerde op deze reactie.
  Elvin [13] reageerde op deze reactie.

 6. @Harrie Custers [4]:
  Hoe bedoel je belastingheffing is dan niet nodig? Op dit moment geeft de overheid de helft van het geld dat we in Nederland verdienen. Of beter we verdienen het eerste en dan neemt de overheid de helft af om het naar eigengoeddunken uit/weg te geven. Als de overheid deze uitgaven zou doen door geld te creeeren dan is de economie binnen de kortste keren kapot omdat geld nix meer waard is.

  Harrie Custers [25] reageerde op deze reactie.

 7. Een andere mogelijkheid: de rijksen stoppen met zelf koken, poetsen en boodschappen doen en nemen mensen in dienst. Er zijn zelfs rijken, die bij de Aldi komen. Als je zo op je geld blijft zitten als onze rijken doen, dan trek je de economie natuurlijk nooit vlot.

 8. @Eric Bleeker [6]:
  Dit zijn bijna altijd bedrijven die dankzij de overheid rijk zijn geworden.

  Randstad – Ontslagrecht
  Pon – monopoly op import VW Audi, alleenrecht.
  De mol – auteursrecht.
  Heineken – Octrooi/patent.

  De SP kan het beste deze wetten en regels maar afschaffen
  voor een betere verdeling.

  Hiermee zouden ze nog verder moeten gaan als de LP,
  welke verdeeld is over auteur, octrooi en patentrechten.

  Als de SP via meer wetten en regels de gelijke verdeling
  wil afdwingen dan zie ik geen verschil meer tussen de SP en
  de CP.

 9. Eigenlijk willen de SP en LP hetzelfde, nl een betere verdeling.
  De één via meer regels en de andere via minder.
  Willen jullie meer of minder regels?
  Dan ga we dat ,………
  .

 10. Als de SP werkelijk het goede voorheeft dan laat ze pleiten voor het afschaffen van geld en het volledige geldsysteem met zijn hele corrupte alles controlerende centrale banken/BIS bank. Verder vraag ik me af wie is de SP en wat is de SP werkelijk die nog nooit iets voor een fatsoenlijk mens heeft gedaan. Uit ervaring weet ik dat de SP omwille van het pluche graag partijen zoals de PvdA in de reet kruipt. Een getergde ondernemer werd door de lokale SP volledig genegeerd omdat de SP de kop moest houden van de PvdA. SP is een smerige kruiperige hondenpartij en doen niet onder aan alle andere soortgelijke partijen die stelmatig met elkaar in het nest duiken. Tuig zoekt tuig, soort zoekt soort.

  SP is goed voor degene die graag vooruit worden geholpen met geld wat van een ander is afgeperst en sluiten wat dat betreft aan in de rij van partijen die het opnemen voor schooiers en karakterloze leeglopers.

  SP; iedereen gelijke arm en lijk.

 11. @Eric Bleeker [6]:

  Ik zou dit geen valse beschuldigingen willen noemen. Directe voorbeelden hiervan zijn geen geheim. Ik wil niet zeggen dat rijken per definitie fout zijn. Ook zou ik mezelf niet links willen noemen. Méér overheid propageer ik allerminst.
  Als je zegt dat oorlogen worden gevoerd door overheden en niet door bedrijven, vraag ik: hoeveel verschil zit er tegenwoordig nog tussen overheden en bedrijven? Overheden zijn er niet voor het volk, maar voor de grote corporaties (in het Westen), of de bedrijven zijn voor de overheden (bv China). Het is in veel gevallen niet moeilijk om de link hiertussen te leggen. ‘Follow the money’ lijkt me vaak een erg realistisch statement. Het lijkt mij in ieder geval zeer goed voor te stellen dat de allerrijkste mensen of corporaties met hun triljoenen (de 0,1% of zelfs de 0,01%), deze triljoenen zullen gebruiken om de wereld (zoveel mogelijk) naar hun hand te zetten i.p.v. die zjin gang te laten gaan en maar te zien waar het schip strandt. Ik geloof gewoon niet dat die mensen zo in elkaar zitten. Die zullen de regels voor hen zo positief mogelijk willen beinvloeden en natuurlijk zullen ze daarin slagen.

 12. Hahaha wat een Tibetaanse prietpraat is dit. De rechtse kerk is erg goed om de feiten en de realiteit te verdraaien. De politieke partij die het meeste steelt van de middenklasse en lage inkomens is de VVD, nog even voor de duidelijkheid, de partij die steelt als de raven van de mensen met een inkomen tot 50.000 is de VVD. Waarom moet mijn belastingcenten weggeven worden aan frauderende hoerenlopers die wij Bankiers noemen, dat is stelen, welke partij regelde dit? Oh ja de VVD. Dus over afblijven gesproken.

  Harrie Custers [26] reageerde op deze reactie.

 13. 1. De scheve verhoudingen ondermijnen de democratie. (Slechts de elite heeft inspraak)
  2. Er is geld nodig om geld te maken en superrijk bevind zich boven de grens waarop het (bij niet geheel onverstandig investeren) geen geld kan maken.
  3. Nederland FTW. Niets mis met eigen land eerst.

 14. Hierboven worden veel opmerkingen gemaakt over incidentele verschijnselen die dan gegeneraliseerd worden.
  Als we geleidelijk, maar toch zo snel mogelijk, konden beginnen met alle regels en wetten af te schaffen die in strijd zijn met het NAP ?
  Alleen al overheidsontwikkelingshulp kost 5 miljard aan gestolen (belasting)geld. Morele verdienste is negatief.
  Als iedereen (inclusief de roverheid) echt van andermans geld zou afblijven, hebben we al zowat alles opgelost om een vreedzame maatschappij te krijgen. DUS invoeren NAP.

 15. Uw reactie is m.i. zin geheel compleet. Iedere burger met een bankpas, credit card of soortelijk betaalinstrument kan geld creëren. U betaalt in een restaurant uw lunch met een credit card, of u koopt een broek in een broekenwinkel d.m.v. uw mobiele telefoon (rabo-app) , wat gebeurt er dan telkens…de geldhoeveelheid groeit!

 16. @Hijseenberg [5]:Uw reactie is m.i. zin geheel compleet. Iedere burger met een bankpas, credit card of soortelijk betaalinstrument kan geld creëren. U betaalt in een restaurant uw lunch met een credit card, of u koopt een broek in een broekenwinkel d.m.v. uw mobiele telefoon (rabo-app) , wat gebeurt er dan telkens…de geldhoeveelheid groeit!

 17. En dan te bedenken, dat de ware socialisten, dus niet het slap aftreksel daarvan de sociaaldemocratie, zongen: “De staat verdrukt; de wet is logen.”

 18. @Burnitall [22]:
  Het schept vrije tijd.
  Deze tijd kan je kan je besteden zoals je leuk vind.
  De een wil door werken, de ander op het strand liggen?
  Er wordt geen over productie tbv. economie meer verricht.
  Dat spaart onze aarde.
  De hoogte van het plafond is ter discussie.
  De een verdient het in een dag, de ander in zijn hele leven niet.
  Al eerder heb ik het uiteen gezet, het is een idee.

  Doe er wel of niets mee.

 19. @Hijseenberg [5]: eens. Liefst ook de gelddreatie aan de mensen zelf overlaten (geen monopolies).
  Evenwel, hoe daar te komen? Het zou al een enorme verbetering zijn wanner de overheid stopt met meer uitgeven dan er binnenkomt en dat te veel ook nog tegen rente te lenen.

  Maar ja, de overheid was, is en blijft voorlopig het probleem.

 20. @Eric Bleeker [8]: ik moet duidelijker de context en uitgangspunten schetsen.
  De overheid brengt alleen geld in omloop voor investeringen (wegen, bruggen etc.) en alleen wanneer hiervoor fiat is van het volk. M.a.w. er ontstaat geen schuld zoals nu. Er hoeft dus ook geen rente te worden betaald.
  Google eens op Tally stick. Een systeem dat meer dan 700 jaar heeft gefunctioneert (totdat de Centrale bank zijn intrede deed). Nu was bij de Tally stick de Koning de uitgever, dat zou nu een (echte neutrale) vertegenwoordiger van het volk dienen te zijn. In ieder geval niet iemand met een commercieel belang.

  Het te veel aan geld zou weer uit roulatie genomen kunnen worden, b.v. in de vorm van sparen bij de volksbank.
  Zie o.a. Positive money, een Engels initiatief tot hervorming van het monetair systeem.

 21. @Bas van Stapelberg [14]: Bas, welke partij maakt niet uit. Zij stelen allemaal. Hun bestaansrecht is “herverdelen van middelen”. Ergo bij de een wegnemen en aan de ander kruimels beloven.

 22. @Philosoof G&R Eigenwijs [19]: Ja. Henri Willemse heeft hier uitwerking aan gegeven. Alle belastingen (in het bijzonder de inkomstenbelasting) afschaffen en vervangen door een verbruiksbelasting en een vermogensveranderingsbelasting. Via je besteding heb je dan enigszins zeggenschap over hoeveel belasting je betaalt.
  De vermogensveranderingsbelasting kent een drempel. Ga je daar boven dan heb je de keuze tussen afdragen of zelf investeren in de samenleving (het bedrijf van je kinderen, goede doelen etc.).

  Heel in het kort.

  roi [29] reageerde op deze reactie.
  Philosoof G&R Eigenwijs [30] reageerde op deze reactie.

 23. @plato [21]: even verder nadenken. Je hebt gelijk, nu wordt geld als schuld gecreëerd.

  Ik doel op geld uitgeven tegen een geleverde prestatie. Er is dus geen schuld en er hoeft dus ook geen rente te worden betaald.

  Of dat wel kan?
  Wel, nu wordt geld uitgegeven terwijl er door beide partijen nog geen prestatie is geleverd. Er is een partij die iets beloofd en zich verplicht tot het leveren van een prestatie. Bovendien moet die ene partij door het rekenen van rente een veel hogere prestatie leveren (dan sec de tegenwaarde van het geld.)
  Nou als dat al kan en al eeuwen, dan kan wat ik voorstel zeker.

 24. @Harrie Custers [27]:

  “Via je besteding heb je dan enigszins zeggenschap over hoeveel belasting je betaalt.”
  Dat is een mooie droom en zou inderdaad het meest eerlijk zijn.

  Probleem is dat geen enkele overheid hiermee zal instemmen want die houden ervan te weten wat er binnenkomt en dus wat ze kunnen verprutsen.

  Even voor de goede orde over deze evt extra vermogens belasting.Ze willen graag de inkomstenbelasting op arbeid verlagen, maar om toch voldoende in het laatje te krijgen wil de overheid en met name de PVDA en SP de vermogensbelasting gaan verhogen.

  Ze hebben het hier niet perse over de rijkste 5%, maar vooral over mensen die in huizen wonen waar bv overwaarde op zit, of die al een heleboel hebben afgelost.Daar zit het geld…
  Aangezien nu nog het 1e huis en/of het huis waar je in woont niet onder vermogen valt….Zal dit dus gaan veranderen naar bezit waar je belasting over gaat betalen!

  Harrie Custers [31] reageerde op deze reactie.

  • @roi [29]: ik vrees dat je hier een goede voorspelling doet. Het positieve blijft dat je iets meer zeggenschap hebt. Geef ik het zelf weg of laat ik het anderen weggeven.

Comments are closed.