capitalistHet is wederom de SP die met een inspirerend artikel komt. De SP maakt zich druk om het feit dat de verdeling van vermogen binnen Nederland zo scheef is. De rijkste 1% bezit bijna een kwart van het vermogen van Nederland, de rijkste 5% bezit zelfs 42% daarvan. De SP heeft daar een prima oplossing voor: verhoog de vermogensbelasting.

De SP laat hier zijn nationalistische kant zien.

Als je wereldwijd gaat kijken bezit een klein deel van de wereldbevolking het overgrote deel van het vermogen. Veel mensen – buiten Nederland – leven zelfs in bittere armoede en ontberen toegang tot adequate gezondheidszorg, schoon drinkwater en fatsoenlijke huisvesting. Opmerkelijk genoeg maakt de SP zich om deze mensen zelden druk en als ze dat al doen dan blijft het vaak bij een discussie over het percentage van het BNP dat naar ontwikkelingshulp moet. Dat is dus nog niet eens één procent van wat we verdienen hier! 99% Of liefst nog ietsje meer moet binnen Nederland worden verdeeld, ook als mensen in het buitenland van de honger omkomen. Kan iemand mij uitleggen in hoeverre dat socialistisch is? Ik vind het in elk geval eerder nationalistisch. Socialisme zonder nationalisme is in elk geval bijzonder impopulair in welvarende landen, het is nogal kostbaar om het edele ‘put your money where your mouth is’ daadwerkelijk in de praktijk te brengen. Het idee dat socialisme aan landsgrenzen gebonden moet zijn is zo algemeen aanvaard dat je het er bij geen enkele rooie leus meer aan toe hoeft te voegen.

Verder vraag ik me toch enigszins af waarom de SP zich druk maakt om mensen die te veel geld hebben. Bij het ontvangen van dat geld zijn de belastingen erop al aanzienlijk. Blijkbaar mag je van de SP het geld dat je eerlijk verkregen hebt niet houden, maar moet dit langzaam maar zeker terug naar de baas worden gebracht. Ik vraag me af hoe Emile Roemer zou reageren als een straatarme Afrikaan eist dat hij een deel van zijn overvloed aan hem moet overdragen, maar dat even terzijde. Eerlijk verdiend is eerlijk verdiend, toch? Tussen haakjes, de bazen van de Aldi zijn ook exhibitionistisch rijk, maar ze hebben meer voor de armen gedaan dan alle socialisten bij elkaar!

Ik heb even de moeite genomen om de lijst van de rijkste vijf Nederlanders op te zoeken, dit zijn hoofdzakelijk mensen die op de vrije markt rijk zijn geworden. Elke cent die ze bezitten is door brave burgers vrijwillig aan hen afgedragen. Nog even los van het feit dat ze natuurlijk aan talloze Nederlanders werk verschaft hebben, om nog maar te zwijgen van buitenlandse vestigingen. Laat ze dat geld lekker zelf houden, als ze er niets mee doen kan het worden uitgeleend om ermee te investeren en ze hebben laten zien zelf oog voor goede investeringen te hebben. Anders waren ze in de eerste plaats niet zo rijk.

34 REACTIES

 1. @Harrie Custers [32]:

  Door een maximaal bedrag aan geld, dat een persoon mag en
  kan bezitten, te koppelen aan een geboorterecht, is de maximale hoeveelheid in omloop zijnd geld, naar boven toe beperkt en afhankelijk van de hoeveelheid aan personen
  die recht hebben.

  Deze beperking maakt het geld weer waardevast.
  Net als vroeger de hoeveelheid geld werd beperkt, door de goud voorraad.
  De beperking komt voort uit de koppeling, mens en max. bezit
  van geld.

  Mensen mogen met hun verdiende geld doen wat zij willen.

  Zij kunnen het weggeven, als dan de verkrijger aan het maximale
  bedrag is gekomen, kunnen zij niet meer aan geld bezitten dan
  het maximale toegestane bedrag.

  Wel kunnen zij met het geld goederen kopen, hierdoor vermindert het saldo in geld dat dan weer kan worden bij verdient.

  Ook kunnen zij samen werken maar het max. aan geld is nooit
  meer dan het toegestane kapitaal, maal het aantal deelnemers.

  • Helder. Overigens, bij sterfte zou dan een overeenstemmende hoeveelheid geld uit de omloop genomen moeten worden?

   Feitelijk doet de overheid dit nu ook al (alleen zonder ons medeweten). Op ieders geboortecertficaat/BSN-nummer gaat de overheid leningen aan en creëert geld door schuld. Ongetwijfeld geen vaste hoeveelheid, maar variabel en verergert door allerlei financiële transacties en instrumenten.

Comments are closed.