Sanction of the victimVeel mensen willen rustig leven, niet gehinderd door anderen en zijn ook niet geneigd om anderen te hinderen. Daarom willen velen zich ook niet  bemoeien of zelfs denken over wat er in de politiek gebeurt. Liefst distantiëren ze zich ervan of krijgen de neiging om wat er daar gebeurt maar goed te praten. De “Sanction of the victim”.

 

Vandaar dat er dan bij problemen alleen over de verschijnselen en de directe gevolgen gepraat wordt en niet over de oorzaken..
Heel logisch en begrijpelijk.

Een voorbeeld hiervan heeft Reiny geschreven:

Brainstormen
 De EU is te groot om goed bestuurbaar te zijn, ((1)) wat weer veroorzaakt wordt door de grote financiële verschillen en de karakter eigenschappen van de verschillende inwoners. Het systeem van VS is ook niet alles, want daar zijn geen goede voorzieningen voor de inwoners (( 2 ))  en moeten ze vaak hun levenslang werken om rond te komen. Ook zijn er veel zwervers doordat men overal ter wereld maar soldaten heen stuurt en deze mensen komen vaak gestrest terug.
(( 3 ))

In Rusland is het verschil tussen arm en rijk enorm groot en je mag niet zomaar alles zeggen want dan word je opgesloten. (( 4 ))  De vrijheid die de inwoners van Nederland hebben staat daar lijnrecht tegen over, (( 5 )) en één man heeft daar zoveel macht dat het griezelig kan worden en is er maar weinig vrijheid.(( 6 ))

Op kleiner schaal staat Nederland tussen de grote machtige landen, maar waar men alle vrijheid heeft (( 7 ))en mensen egoïstisch en vrijpostig zijn geworden, en zolang er geen echte problemen zijn gaat het allemaal wel goed. De politiek heeft een monopolie positie en kan doen en laten wat ze willen,  (( 8 )) de inwoners worden opgezadeld met hoge lasten, maar verder is alles redelijk goed geregeld en komen er maar weinig mensen echt te kort door de schuld van de regering, maar vaak door zichzelf, (( 9 ))  om wat voor redenen dan ook.

Wat opvalt in Nederland is dat er veel mensen wonen uit andere landen met andere culturen, en op enkele uitzonderingen (( 10 ))  na geeft dat weinig problemen.
Wat uiteraard wel vreemd is dat als je 50 verschillende gezinnen, rijk en arm, in een woonomgeving plaats dan komt er weinig trammelant van, maar de rijke mensen verhuizen wel naar een ander gebied, zo ontstaan er in feite kleine dorpen met een eigen bevolking binnen een grotere stad. Het zijn problemen die zich vanzelf oplossen, maar het is niet het beeld van een multiculturele maatschappij. Maar zolang als iedereen tevreden en gelukkig is zijn wij allemaal, uitzonderingen daargelaten, er in geslaagd om in een mooi en goed land te kunnen leven. (( 11 ))

We zullen er voor moeten waken dat EU ons niet meesleurt in alle ellende vanuit veel andere arme EU landen, maar we kunnen ons ook niet afkerig houden van EU, maar wel samenwerken op alle fronten en het beleid van ons land niet onder invloed laten komen van EU. Ons land is te mooi om ondergeschikt te worden aan een beleid van EU wat weinig kansen bied en allen maar onderlinge onvrede zal opleveren. Laat Nederland haar eigen beleid voeren, want waar je goed in bent moet je vasthouden!!!

Tot zover Reiny

———————————————
Beschouwing door Hub:

((1)) Bestuurbaarheid. Hoe groter een Land hoe meer kans je hebt een “tegengesteld” iemand tegen te komen, de grootte op zich doet niet zoveel Die biedt ook meer kansen om goede mensen tegen te komen. Belangrijk is het gehalte NAP dat heerst!

((2))Voorzieningen in Amerika. Familie en relaties die ik ken hebben daar helemaal geen klachten over. In tegendeel, zelfs al is (was?)  er minder geregeld door de overheid. Er zijn nogal wat ziektes/gebreken waarvoor daar betere behandelingen mogelijk zijn dan in Nederland.

((3)) Gestrest. Die zijn hier ook. Ook militairen terug uit oorlogen. Beide kanten door overheidsprojecten.

((4)) Arm/rijk Rusland.  Zeer veel veroorzaakt door politici en corrupte oligarchen. Maar ook hoor ik van mensen die daar zaken doen dat ze zich daar vrijer voelen als in Nederland!. Overdreven ???

((5)),((6)) Ik vraag me echt af waar meer of minder vrijheid is, in USA of in EU/NL
Ik vind in EU/NL helemaal niets waar de overheid niet direct of indirect bij betrokken is.
Vanaf conceptie (waar je geboren mag worden) tot  na Crematie (Wat je erfgenamen dan nog moeten betalen)

((8)),((9)) “Politiek doet wat ze willen. . . . . . hoge lasten. . . . . .niet schuld van de regering . . . . maar van zichzelf.  Lees Ayn Rand “The sanction of the victim” !

((10)) weinig problemen zolang de overheid niet meespeelt, ja.

((11))Mooi en goed land is ondanks de overheid. Laten we dat ook waarderen en proberen vast te houden.

Maar ik vrees dat dit in EU verband niet kan lukken. De politici hebben dat stevig in handen.  Je kunt bij de EP verkiezingen niet eens sec tegen de EU stemmen zonder meteen allerlei socialistische dwangmiddelen te accepteren.

 DUS: om te beginnen: UIT de EU

2 REACTIES

  1. “Voorzieningen in Amerika”
    Nergens ter wereld is de zorg zo duur als in de VS, jouw familie en vrienden in de VS hebben ofwel vrijwel geen zorg nodig gehad of zijn dusdanig rijk dat ze de kosten niet voelen. En als ik zeg duur dat bedoel ik niet een paar procentjes maar vaak gewoon een veelvoud van de prijs elders ter wereld.

    “Gestrest.” Valt niet te vergelijken en het is in de US ook nog eens heel ongelijk verdeeld, actief rekruteren op jonge leeftijd met de nadruk op arme gebieden. Daarnaast wordt op school al begonnen met militaire indoctrinatie, dat noemen ze ROTC, ongeveer een derde van alle officieren komt vanuit een ROTC programma, minimum leeftijd is 14 jaar…. daarnaast is “i support our troops” ongeveer net zo onderdeel van de cultuur als “sieg heil en rechter arm omhoog” was voor de Nazi’s.

    Arm/rijk Rusland. Ja in Rusland is vrijheid (tot op zekere hoogte) te koop, zeggen dat mensen die er zaken doen zich vrij voelen is ongeveer net zo relevant als het gevoel van vrijheid van een plantage houder van een paar eeuwen geleden.

Comments are closed.