belofteDe SP komt weer eens met een leuk artikel. Ze maken zich zorgen om de enorme private schuldenlast van burgers. Deze zorgen kan ik zowaar delen, een groeiende groep burgers is nauwelijks nog in staat om rond te komen. En dit zijn niet alleen degenen die werkloos thuis zitten, maar ook werkende mensen. Dat is opmerkelijk. Met een wat mindere baan hoef je het niet altijd breed te hebben, maar niet rond kunnen komen gaat natuurlijk wel erg ver voor iemand met een baan en een inkomen. Welvaart neemt met de tijd toe, maar het lijkt erop of we harder moeten gaan werken om hetzelfde niveau te handhaven. Hamerde de regering er zelf niet op dat vrouwen moesten gaan werken? Vroeger was dat niet noodzakelijk en kon een kostwinnersgezin in principe rondkomen.

De SP wijt deze situatie o.a. aan bezuinigingen die dit kabinet – waar ze zelf niet in zitten – heeft doorgevoerd. Opmerkelijk, want door deze bezuinigingen zou je toch ook verwachten dat ze minder belasting moeten heffen. Dan kunnen mensen meer geld in hun eigen zak houden en maken ze minder snel schulden. De belastingdruk gaat in een democratische staat echter niet snel omlaag, er zijn altijd wel ergens stemmen te kopen. De belastingdruk ligt ruim boven de 50%, zou dat niet een reden zijn dat mensen zich steeds dieper in de schulden moeten steken? Eerst ben je de helft van je inkomsten kwijt, daarna moet je met het restant je vaste lasten nog betalen en van je zakgeld moet je leven…

De SP wil natuurlijk ofwel geld drukken – da’s gratis en voor niets – of de belastingen voor de rijken verhogen. Ze klagen in het artikel zelf dat de rijkste tien procent van de Nederlanders een vermogen heeft van meer dan 700 miljard euro terwijl de armste tien procent 40 miljard schuld heeft. Het overgrote deel van de belastingen wordt echter opgebracht door Jan Modaal, daarvan zijn er verreweg het meest en ze zijn gemakkelijk te plukken omdat belastingontwijking voor hen vaak niet erg rendabel is. De rijken hebben echt niet zoveel geld dat ze een significante invloed hebben op het belastingniveau van modale burgers. Je kan ze hun geld afnemen, na een korte tijd is het op en zijn de rijken arm en ben je nog even ver van huis. Feitelijk is het enige resultaat dat de staatsschuld iets langzamer toeneemt. Geen big deal…

Het zou een heel stuk schelen als, zeker aan de onderkant van de arbeidsmarkt, de belastingen eens flink verlaagd zouden worden. Dat mensen dan meer geld overhouden is een waarheid als een koe. Soms krijgen ze cadeautjes met ‘regelingen’, maar velen weten in dit woud van bureaucratie de weg maar slecht te vinden. Degenen die dat wel kunnen beschikken doorgaans over de vaardigheden om een goede baan te vinden en dan zijn deze regelingen juist weer niet van toepassing.

De overheid zou dan wel moeten gaan bezuinigen, lees: ‘ophouden ons eigen geld voor ons uit te geven’. Dat is niet populair, ook de SP ageert ertegen. De overheid moet immers, met verkiezingen minstens elke vier jaar, stemmen kopen. Bezuinigingen doen het vaak slecht, ze gaan niet vaak met lagere lasten gepaard. Bovendien willen mensen graag de illusie hebben dat ze via de stembus invloed uitoefenen op de samenleving en dan zijn ‘maatregelen’ populairder dan bezuinigingen.

De oplossing ligt niet in de stembus. Het zou logischer zijn als het non-agressieprincipe algemeen aanvaard werd. Dat is echter geheel in tegenspraak met een democratische overheid die in principe zonder enige grens kan doen wat het wil.

5 REACTIES

 1. Helemaal juist, en ik hoop dat dit artikel ook weer meewerkt om mensen weer een beetje beter inzicht te geven waardoor ze ook weer beter reageren tegen de politiek.

  ” Dat (NAP) is echter geheel in tegenspraak met een democratische overheid. . . . . . . . ”
  Bijna niemand realiseert zich dat een “democratie” een “gewelddadig” systeem is van samenwerken. Kennelijk is door opvoeding/brainwashing bij de meeste mensen “democratie” het meest ideale dat je kunt bedenken. Het westen gaat in het het Midden Oosten zelfs oorlog voeren om de mensen daar democratie te brengen!!
  Het is goed zoveel mogelijk mensen uit te leggen dat:
  ” Democratie is een gewelddadig systeem waarin de “meerderheid” de “minderheid” dwingt om haar orders op te volgen.

 2. Ik zeg wel eens in mijn omgeving dat als je inkomstenbelasting afschaft en de dan overige belastingen verhoogd dat dit beter voor de economie is dan de huidige situatie. Immers bestaat de inkomstenbelasting maar voor 20% uit de totale inkomsten van de roverheid. Als ik dan ook nog aangeef dat dit weer als extra voordeel geeft dat niemand meer een IB hoeft in te vullen , en dus deze ambtenaren niet meer nodig zijn, vliegen ze tegen het plafond omdat ze dan denken dat ze die mensen dan menen te moeten onderhouden via de WW en zo. Ze zijn al direct weer vergeten dat ze geen inkomstenbelasting betalen. Alleen als je iets aanschaft betaal je belasting. Nog een bijkomend voor deel is dat de geen HR aftrek meer is, dus dat houdt de roverheid ook in zijn zak. Dan is er ook nog de huursubsidie die afgeschaft kan worden. Immers iedereen die in de bijstand zit , krijgt ook meer geld.
  Mijn omgeving vind dit eng en gevaarlijk, maar net zoals alle politici geven ze nooit een argument waarom het eng en gevaarlijk is… Het lijkt wel onbekend maak onbemint..

 3. De inkomstenbelasting verlagen voor lage lonen heeft (helaas) geen nut ! Er zullen dan ongetwijfeld meer buitenlandse toetreders tot de arbeidsmarkt komen met als gevolg meer werkeloosheid voor autochtonen op de korte termijn. En voor de middellange termijn zal het bruto loon omlaag gaan. Dat laatste is nu al sterk het geval. Wil men iets doen aan de verbetering van lonen voor de ‘onderklasse’, dan zal dit een mix moeten zijn van lagere loonbel. en restricties m.b.t. buitenlandse arbeiders. Men moet dan wel oppassen, dat men zich niet buiten de markt prijst ! Dus: Lonen omlaag, loonbel. sterker omlaag en beperkte inzet van buitenlandse arbeiders. Een hele opgave, maar we zijn er toch niet in dit land om b.v. alle Roemenen aan werk te helpen ! Eigen Volk Eerst !

 4. Democratie zou eigenlijk in 1 adem horen te worden genoemd met mensenrechten, of ook die connotatie horen te hebben. Een regering die zich dus per definitie met weinig zaken kan en mag bemoeien, en dat die rechten ook los van een overheid bestaan. Met die uitgeholde rechten en toenemende belasting-vernedering voor de burgers lijkt het in de praktijk steeds minder op een democratie.

 5. Het enige waar de overheid momenteel op bezuinigt zijn uitgaven die ten dienste van de burger staan. Logischerwijze zou je dan lagere belastingen verwachten.
  Echter, de belastingen stijgen maar door, en de burger krijgt er minder voor terug. Dan moet de burger dus bezuinigen op zijn consumptieve uitgaven om diensten die eerder van overheidswege verstrekt werden in te kunnen kopen.

  Ik kan me toch herinneren dat nog niet zo heel lang geleden ‘bezuinigen’ voor de overheid precies hetzelfde betekende als voor de burger. Nu is de burger de enige die bezuinigen moet ten gevolge van de lastenverzwaringen en de overheid spendeert jaar na jaar meer en meer.

Comments are closed.