In Griekenland bedraagt de zwarte economie naar schatting 25,2 % van het black-economy-of-india-211BNP. Italië komt op 21 % en Spanje zet 20 % neer. Let wel, dit zijn schattingen want de echte cijfers zijn zeker hoger. Bulgarije spant de kroon met 30 % en in Nederland zou het zwarte circuit 10 % bedragen. De zwarte economie groeit op de puinhopen van de witte economie.

Het midden- en kleinbedrijf gaat gebukt onder belastingheffing, regelgeving en bureaucratie in een continue krimpende markt waarin consumenten steeds minder uitgeven. Het aantal faillisementen stijgt en veel ondernemingen zitten in zwaar weer.

Banken zijn eerder huisknechten van de belastingdienst in plaats van geldschieters. Werknemers zijn door de hoge kosten niet meer rendabel. Het wordt steeds moeilijker om voldoende winstgevend te opereren terwijl de kostenposten bureaucratie en belastingen blijven groeien. De legale – witte – economie is duidelijk in verval.

De zwarte economie – die in de hele wereld voorkomt – is in feite de echte economie. Want handel is ouder dan de overheid en zal iedere verstikkende staat overleven. Waar de greep van de overheid steeds strakker wordt, zoeken mensen een uitweg. Dat was al zo onder het zeer repressieve communistische regime.

Bedrijven gaan failliet maar vraag en aanbod blijft. Wanneer de eisen van de staat zo belastend worden dat de overleving van een bedrijfstak onmogelijk wordt, gaat die activiteit in een andere vorm – ondergronds – door. Net als stromend water ontwijkt het barrières door een andere koers te nemen.

Terry Miller en Anthony Kim schreven in hun boek Defining Economic Freedom het volgende:

“Economic freedom is the condition in which individuals can act with maximum autonomy and minimum obstruction in the pursuit of their economic livelihood and greater prosperity. Any discussion of economic freedom has at its heart reflection on the critical relationship between individuals and the government.”

En Friedrich Hayek in The Road To Serfdom:

“To be controlled in our economic pursuits means to be controlled in everything.”

De redelijke standaard is dat de economie gebaseerd is op vrijwillige transacties. Overheidsingrijpen gaat hier volledig tegenin. Met verplichte opgelegde belastingen, heffingen en regelgeving die tot nepotisme en bureaucratie leiden. Hierdoor vertraagt en stopt uiteindelijk de motor van – legale – handel.

Multinationals gebruiken iedere maas in de wet om belasting te ontwijken. Daarvoor hebben zij hun politieke vrienden. lobbygroepen en een regiment belastingwizzards. Kleinere bedrijven en consumenten zijn veroordeeld tot de groeiende hebzucht van de staat. Die elk initiatief tot navolging van die multinationals in de kiem wil smoren. Zie wat er met Toine Manders gebeurd.

Maar uiteindelijk is dit overhevelings- en controlegedrag van de overheid zinloos en draagt het bij tot de onvermijdelijke transitie van de economie.

16 REACTIES

 1. Definieer “zwarte economie”. Ik vermoed dat de getallen zwaar overdreven zijn.Om in 0031 een “zwarte economie” van 10% te hebben moet iedereen 10% van zijn geld besteden aan klusjesmannen etc. Ik zie dat niet gebeuren.

  Seneca [2] reageerde op deze reactie.

 2. Spanje en Italie zitten gevangen in een munteenheid die veel te duur is. Om over Griekenland nog maar te zwijgen. Dit is een van de redenen, naast een cultureel bepaalde belastingmoraal, dat de zwartgeld economie zo floreert. Gegeven de systematiek van de Brusselse afdrachten is het hebben van een grote nationale zwarte economie overigens oneerlijk. De omvang van de economie wordt dan onderschat en de werkloosheid wordt overschat. Dit heeft invloed op de te betalen afdrachten en te ontvangen subsidies.
  http://www.economie-macht-maatschappij.com/italiaanse-economie.html
  http://www.economie-macht-maatschappij.com/eurozone-spanje.html

 3. Streef naar een leven met zo weinig mogelijk geld en de poorten naar vrijheid gaan vanzelf open.

  Vrede, Zé.

 4. @Long Danger [4]:

  Banken hebben al jaren geleden hun kluisjes weggedaan.
  Snap niet dat iedereen dit verhaal van mekaar blijft herhalen.
  In plaats van de kluisjes te gaan inspecteren (en dit vooraf aan te kondigen), doen ze ze gewoon weg, en dan moet je zelf maar een veilig plekje zoeken.
  De verkoop van kluizen voor thuis liep toen wel goed.

  Long Danger [8] reageerde op deze reactie.

 5. @John [7]:

  Klopt gedeeltelijk, want er zijn nog wel kluisjes bij banken die worden verhuurd en de EU is meer dan alleen NL. Banken in andere landen zullen waarschijnlijk nog wel de mogelijkheid bieden om je bloedeigen geldjes ergens in de kelders van een ‘veilige bank’ te verstoppen. Het verhaal over dergelijke ‘ruimende’ maatregelen laat toch duidelijk zien (het is ook een symbolische actie van etaleren van macht over de kudde) dat niemand kan vluchten uit de klauwen van de Nazi’s.

  Natuurlijk komt er een dag op deze planeet dan zullen de Nazi’s ééns en voor altijd de rij naar het hiernamaals mogen sluiten, maar vooralsnog is de machtsgeile Zion-Nazi elite nog niet zover.

 6. Een goede manier om de overheid op de knieën te dwingen: staken in de zwarte economie.

 7. @Seneca [2]:

  En dat zou dan 10% van de economie uit moeten maken ? Of van het BNP ? Waar hebben we het over ? Waar zijn de onderbouwingen ? Waarop baseer jij je uitspraak dat het in 0031 “zeker hoger” is ?

  Heb je er rekening mee gehouden dat als het MKB iets verkoopt op marktplaats.nl en op andere plaatsen het alleen zwart is als het a) contant wordt betaald én b) er geen factuur wordt gemaakt of kasregistratie plaats vindt ?

  Hoeveel mensen hebben schoonmakers die ze zwart betalen ? Wie kunnen zich dat veroorloven ?

  Ik daag je uit die 10% (“en zeker meer”) met cijfermateriaal te onderbouwen.

  Seneca [11] reageerde op deze reactie.

 8. @Jan Patat [10]: Die uitdaging laat ik graag aan de dames en heren van de Belastingdienst over. Zoals je misschien zou kunnen vermoeden, zijn er geen harde cijfers van de zwarte economie omdat het een ondergronds gebeuren is. Het gaat om schattingen die steevast te laag ingeschat worden om het volk niet wijzer te maken en het illegale circuit in een crimineel daglicht te stellen. Hetzelfde wordt toegepast met de zgn. zwartspaarders die ‘massaal’ tot inkeer komen. Men denkt/hoopt zo de collectieve geest aan te spreken. Maar mocht jij ooit concrete, harde en verifieerbare cijfers over de zwarte economie tegenkomen dan houd ik mij aanbevolen.

  Jan Patat [12] reageerde op deze reactie.
  Zé [13] reageerde op deze reactie.

 9. @Seneca [11]:

  Kortom: je weet het niet en gaat niet uit van feiten maar van je gevoel.

  Wat mij opvalt, is dat “onderzoeken” steevast uit de hoek van de OESO en obscure “economen” van deze of gene universiteit lijken te komen. Dat riekt naar manipulatie en bangmakerij: maatregelen om de zwarte economie tegen te gaan zijn noodzakelijk. Vandaar dat het m.i. wel zo handig is om logisch na te denken.

  Seneca [15] reageerde op deze reactie.

 10. @Jan Patat [12]: Ik ga uit van onderzoek naar de zwarte markt. De cijfers kan je googlen. Wat je hiermee wil zeggen, blijft trouwens een mysterie. A good day to you.

Comments are closed.