Ik heb lang gedacht dat er geen (principieel) verschil is tussen socialisme en communisme.

Person_Rand_Ayn_SocComm

 

 

Vandaar dat ik wel blij ben met deze bevestiging en verklaring van Ayn Rand.

Duidelijk is dat het resultaat van beide systemen hetzelfde is. Het communisme dwingt je tot dit resultaat terwijl je in het socialisme er voor moet “kiezen” .

26 REACTIES

 1. @Ness [1]:

  ” en wat is het verschil tussen communisme en fascisme?”
  Beide systemen willen volledige staatscontrole.
  Het communisme doet dit door alle eigendom af te nemen;
  terwijl het fascisme je je eigendom laat houden maar schrijft precies voor wat je er mee mag of moet doen.

  De Nederlandse “democratie” is een mengsel van socialisme/communisme en fascisme.

 2. In deze democratie het de illusie is dat je vrij bent en daarom ook harder werkt,dan in een ander systeem zoals het communisme/facisme.
  In vrijwel elk land neemt de politiek de beslissing en heeft de bevolking niks meer te zeggen nadat er verkiezingen zijn geweest.
  Wat dat betreft het socialisme niks scheelt met welk ander systeem ook,wat we kennen in het westen.

  Er is wel dergelijk een verschil tussen het socialisme en het communisme.Inderdaad het communisme pakt je eigendom af,en het socialisme wil dat de rijkdommen eerlijker verdeelt dient te worden.Je behoud je bedrijf,maar je betaalt wat meer belastingen.

  Matthijs [4] reageerde op deze reactie.

 3. @Tamso [3]: Betalen. Je gebruikt dat woord, maar ik denk niet dat je weet wat het betekend

  Belasting wordt namelijk geroofd. Probeer het maar eens niet te ‘betalen’.

 4. “Communisme is een sociale, politieke en economische ideologie die is gericht op de oprichting van een klasseloze, staatloze en socialistische samenleving opgebouwd op gemeenschappelijk eigendom van de productiemiddelen, waarbij iedereen produceert naar vermogen en neemt naar behoefte”

  Nou een hele moeilijke vraag aan alle hersenloze Libertariers: hoe kun je iets beoordelen wat NOOIT bestaan heeft?

  Een systeem als het communisme is de allerbeste oplossing voor de hele wereldpopulatie! Alle productiemiddelen worden weer teruggegeven aan het volk en niet meer aan een klein elitair groepje(die hiermee de 99% wil knechten) zoals in het kapitalisme.

  Richard [6] reageerde op deze reactie.
  Pteranodon [7] reageerde op deze reactie.
  Matthijs [8] reageerde op deze reactie.

 5. @Rita [5]: Binnen het communisme ontstaat het zogenaamde communistische calculatieprobleem: wie bepaalt hoe en waarvoor de beschikbare productiemiddelen (waaronder ook mensen) zullen worden ingezet en hoe wordt bepaald of dit juist is? Hoe wordt binnen het communisme bepaald of er voldoende van alles wordt geproduceerd (voedsel, kleding, energie, verzekeringen, onderwijs etc.) en hoe bepaalt men de kwaliteit? Hoe voorkomt men onder- of overproductie?

  Binnen het kapitalisme wordt niemand geknecht, want knechten (het tot slaaf maken van iemand) is niet toegestaan. Dat is immers een schending van het zelfbeschikkingsrecht. Verwar kapitalisme niet met corporatisme, ook wel economisch fascisme of “gemengde economie” genaamd. Dat is het systeem wat we nu min of meer hebben. Overheid, banken en grote multinationals die met elkaar in bed liggen. Binnen het kapitalisme is er geen staat of is er i.i.g. een 100% scheiding tussen staat en economie.

  Rita [10] reageerde op deze reactie.

 6. @Rita [5]:
  Het knechten van mensen is in het verleden gebeurd omdat juist overheden allerlei dingen verboden zoals vakbonden. Hetzelfde probleem was er ook bij het imperialisme, het door de overheid bevoordelen van de groep die in een kolonie de boel bezet hield waardoor allerlei uitbuiting kon ontstaan.

  Overheid is dus het probleem. En wel in het bijzonder het wegkijken van, of nooit geven, of reduceren van, allerlei respect voor de medemens in de vorm van rechten die een burger geniet. Wie rechteloos is, eindigt als slachtoffer op de Killing Fields van Cambodja, zonder enig vorm van proces. Communisme weet als geen ander een land in die richting te sturen en heeft dus meer een spoor van ellende achter zich gelaten dan dat het iets oplost. Het gaat namelijk om de manier waarop je die idealen probeert te bewerkstelligen. Die verdienen niet een schoonheidsprijs.

  Ik hoop dat je snapt dat bij zowel een onvolledig kapitalisme waarbij overheden nog mensen laten uitbuiten, als bij communisme waar dat het hoofddoel lijkt, in allebei de gevallen overheid het werkelijke probleem is. Een teveel daarvan, en een gebrek aan respect voor de medemens in de vorm van rechten. Als je dit snapt, dan is het tijd om die totalitaire denkbeelden eens uit te dagen bij jezelf.

  Rita [9] reageerde op deze reactie.

 7. @Rita [5]: Jawel, we leven er nu ook in.
  Er is zeker nog 10-25% van onze economie vrij. Daar wordt ook het geld voor de overige 75-90% verdient.
  Dus ik als Libertarier streef er naar om dat eerste getal naar de 80% te trekken.

 8. @Pteranodon [7]:

  Volgens mij kan jij niet lezen!

  Nogmaals:

  COMMUNISME:

  “Communisme is een sociale, politieke en economische ideologie die is gericht op de oprichting van een klasseloze, staatloze en socialistische samenleving opgebouwd op gemeenschappelijk eigendom van de productiemiddelen, waarbij iedereen produceert naar vermogen en neemt naar behoefte”

  ER STAAT TOCH KLASSELOZE, STAATLOZE en SOCIALISTISCHE SAMENLEVING!

  Noem mij nu 1 land waar dit bestaan heeft????

 9. @Richard [6]:

  In het communisme had juist iedereen te vreten en men hoefde er niet voor zijn baan te vrezen. Sterker nog, ga eens in ex-communistische landen vragen of ze graag terug zouden willen naar dat systeem! Ruim 60% wilt dat….

  “Dat is het systeem wat we nu min of meer hebben. Overheid, banken en grote multinationals die met elkaar in bed liggen. Binnen het kapitalisme is er geen staat of is er i.i.g. een 100% scheiding tussen staat en economie”

  Juist ja, kapitalisme in zijn puurste vorm. Jullie libertarisch systeem zal op precies dezelfde manier evolueren als dit. Alle macht willen, alle monopolies willen, alle productiemiddelen willen etc
  Jullie ethische waarden zijn namelijk 100% gelijk aan die van banken, multinationals en regeringen: IKKE IKKE IKKE

  Richard [11] reageerde op deze reactie.

 10. @Rita [10]: In communistische landen had lang niet iedereen te eten. Velen zijn een hongerdood gestorven. Voorts waren maaltijden vaak karig of te eenzijdig wat ook veel slachtoffers heeft veroorzaakt. Daarnaast hebben de communistische leiders miljoenen mensen onder hun eigen bevolking in werkkampen gestopt en de dood ingejaagd. Onder het bewind van Mao (China) en Stalin (Rusland) zijn 110 miljoen mensen om het leven gekomen.

  Daarnaast zijn communistische landen de grootste vervuilers gebleken. Lucht-, bodem- en waterverontreiniging waren schering en inslag en zelfs zo ernstig dat velen er ziek van zijn geworden of zelfs gestorven zijn. De verontreiniging was vaak zo ernstig dat complete gebieden voor lange tijd onbewoonbaar waren en de stank rondom veel rivieren en meren niet te harden was.

  De productiemiddelen komen niet in handen van “het volk”. Aangezien er beslissingen genomen moeten worden over hoe deze middelen (waaronder ook mensen) moeten worden ingezet, zal er in de praktijk altijd een elite (overheid) zijn die daarover beslist. Die krijgt dan te maken met de “communistische calculatieproblematiek” Een economie valt niet te plannen van bovenaf. Dat leidt uiteindelijk tot bovengenoemde ellende.

  Rita [12] reageerde op deze reactie.

 11. @Richard [11]:

  “In veel voormalige communistische landen heerst onder de lokale bevolking een sterke heimwee naar het communisme. Het terugverlangen naar de voormalige DDR wordt ostalgie genoemd en het terugverlangen naar het voormalige Joegoslavië wordt joegonostalgie genoemd.

  66 procent van de bevolking in Armenië betreurde de val van Sovjet-Unie en maar 12% vond het een goede zaak[7], 72 procent van de Hongaren vond het leven beter onder het communisme[8], 63 procent van de Roemenen vond het leven beter onder het communisme[9], 81 procent van de Serviërs vond het leven het best in het voormalige socialistische Joegoslavië.[10] 66 procent van de bevolking in Slowakije vond het leven beter onder het communisme”

  Toch vreemd dat ze het allemaal zo missen. Ik heb eerlijk gezegd best wel moeite om te geloven dat een mens terug zou willen naar een tijd waarin hij stierf van de honger. Maar ja…..jij mag dat natuurlijk geloven van mij.

  Ik heb overigens het geluk gehad om veel mensen uit oude communistische landen te spreken. De cijfers die hierboven staan kan ik keihard bevestigen.

  Wat heeft overigens 110 miljoen doden,werkkampen en vervuiling met communisme te maken????
  Dan zou je op zijn minst ook ook moeten zeggen dat het kapitalisme ruim 50 miljoen mensen heeft afgeslacht onder Hitler, nog tientallen miljoenen in Vietnam, honderd duizenden in Irak,Libie etc
  Dat het kapitalisme alle oceanen zwaar vervuild heeft,complete steden onbewoonbaar gemaakt heeft(fukushima) een zware kanker/alzheimer/allergien/overgewicht-epidemie heeft veroorzaakt.

  Over je vervuiling:

  http://www.esa.int/Our_Activities/Observing_the_Earth/Envisat/Global_air_pollution_map_produced_by_Envisat_s_SCIAMACHY

  Gelukkig weet je wel hoe vervuild het in China is hé?

  Richard [13] reageerde op deze reactie.
  Seneca [20] reageerde op deze reactie.

 12. @Rita [12]: De Sovjet-Unie en China waren communistische landen ten tijde van Stalin en Mao.

  De vervuiling treedt op omdat communistische landen hun economie moeten plannen. Er moet van bovenaf worden bepaald wat er geproduceerd moet worden, hoeveel en voor/door wie. Dit is zo inefficiënt dat er geen middelen zijn om productiemiddelen (machines e.d.) te moderniseren. Omdat het land, de meren en de rivieren collectief bezit zijn -en dus van niemand in het bijzonder- is er nauwelijks een prikkel om daar goed voor te zorgen. Omdat men geen eigendomsrechten kent, kun je die vervuiling ook niet aanpakken. Het is een gebrek aan kapitalisme (eigendomsrechten en de naleving ervan) dat vaak voor hedendaagse vervuiling zorgt. De eigenaar kan vervuilers in de kraag vatten of via de rechter dwingen de schade ongedaan te maken en te vergoeden. Net zoals jij in een kapitalistische samenleving de eigenaar van een fabriek of een weg zou mogen dwingen de vervuilende activiteiten te staken als jouw eigendom (jouw huis, jouw land, jouw meer etc.) daardoor bevuild raakt. De overheid heeft echter normen opgesteld voor vervuiling. Zolang de vervuiling binnen deze grenzen blijft heb je pech gehad. Dat heeft niets met kapitalisme, maar alles met economisch fascisme te maken.

  Uiteraard hebben Hitler & Co. niets te maken met kapitalisme. Zelfs nog niet een klein beetje. Kapitalisme gaat uit van 100% zelfbeschikkingsrecht en 100% eigendomsrechten en 100% scheiding tussen economie en staat. In zijn meest zuivere vorm is een kapitalistische samenleving anarchistisch.

  Ten tijde van Hitler was van dit alles in de verste verte geen sprake. Er was een enorm staatsapparaat, er waren allerhande staatsvoorzieningen zoals uitkeringen en de grote bedrijven en de staat waren vaak twee handen op een buik. Kortom fascisme overgoten met een socialistisch sausje. Of omgekeerd.

  Binnen een kapitalistische samenleving is het mogelijk om als communist te leven, bijvoorbeeld door samen met gelijkgestemden een communistische commune op te richten op basis van vrijwillige deelname. Je kan er ook voor kiezen om geheel zelfvoorzienend te leven. Zolang je het zelfbeschikkingsrecht en de eigendomsrechten van anderen respecteert, kun je je leven leiden zoals je wilt. Omgekeerd kun je binnen het communisme niet volgens het kapitalisme leven. Er is immers geen privaat eigendom en je werkt “in dienst van de staat voor de gemeenschap”. Kortom, je wordt geknecht door anderen. Dan lijkt mij kapitalisme eerlijker.

  Ik ken persoonlijk ook mensen die onder het communisme en socialisme hebben moeten leven. Die zouden geen van allen terug willen naar die tijd. Voor geen goud.

  Vergeet niet dat het enkele generaties kan duren voordat mensen gewend zijn aan de nieuwe leefomstandigheden en dat je nog altijd overal op deze wereld te maken hebt met een heersende klasse (=de overheid) die mensen onderdrukt, hun geld deels afneemt (belastingen), hen beperkt in hun economische activiteiten (wetten, regels, vergunningen, monopolie op ruimtelijke ordening etc.) en die samen met banken en grote multinationals de dienst uitmaken. Dat is niet kapitalistisch, maar fascistisch.

  Rita [14] reageerde op deze reactie.
  Rita [15] reageerde op deze reactie.

 13. @Rita [15]: Typisch geval van corporatisme. In een kapitalistische samenleving staat het iedereen vrij medicijnen te produceren en zijn er geen wetten die bepaalde medicijnen verbieden. “Big Pharma” is alleen mogelijk dankzij de overheid die samenspant met de farmaceutische industrie. Doktoren en artsen zijn in een kapitalistische samenleving niet gebonden aan overheidswetgeving die voorschrijft welke medicijnen of behandelmethoden zij *moeten* aanbieden/voorschrijven, zoals in het begin van het filmpje wordt verteld. Alternatieve geneeswijzen zijn er niet verboden en van patenten is geen sprake, waardoor medicijnen niet langdurig kunstmatig duur gehouden kunnen worden en iedereen ze mag produceren of gebruiken om zelf betere alternatieven te ontwikkelen.

  De gezondheidszorg is in de VS zeer streng gereguleerd, hetgeen niets van doen heeft met een vrije markt/kapitalisme.

 14. @Ben [23]: Ah. Daar is Ben’s standaard antwoord weer dat hij maanden geleden ook gaf in een ander draadje.

  Eens even kijken of Ben het zelf allemaal goed begrepen heeft. Wat schreef Marx over de zogenaamde uitbuiting van de arbeider en de winst van de ondernemer in een kapitalistische samenleving en welk aspect zag hij daarbij over het hoofd?

Comments are closed.