Belasting harmonisatie is een dieven kartel om zeker te stellen dat er geen land is dat te weinig van zijn onderdanen steelt.
http://www.youtube.com/watch?v=WTonQhspM8s