logo lpAMSTERDAM, 29-05-2014 – Het lijkt er nu toch te komen, het sociale leenstelsel. De basisbeurs voor studenten wordt omgezet in een lening voor alle studenten. Studenten worden dus opgezadeld met een flinke schuld als ze van hun opleiding afkomen. Het is niet vreemd dat een opleiding geld kost, maar de Libertarische Partij Amsterdam vindt dat ouders en aankomende studenten de mogelijkheid moet worden geboden om belastingvrij te kunnen sparen voor de studie.

Momenteel wordt het gespaarde bedrag van ouder en kind op één hoop geveegd in Box 3 en als het totale vermogen boven de heffingsvrije voet komt belast tegen 1,2% van het gespaarde bedrag. De inflatie bedroeg in april 2014 1,2%. De beide percentages gecombineerd zorgen er voor dat er een spaarrente moet worden gekregen van meer dan 2,4% om er niet voor te zorgen dat je koopkracht in de toekomst minder is dan er wordt ingelegd. Met de spaarrentes die momenteel geboden worden betekent dit dat over het algemeen dat sparen voor je studie geen zin heeft.

In Nederland hebben studenten de studieschuldmeter gelanceerd en in de Verenigde Staten is een vergelijkbare meter waar de totale studieschuld op 1200 miljard staat. Om het één en ander in perspectief te plaatsen, dat is iets meer dan 2,6 keer de staatsschuld van Nederland. Aangezien het er op lijkt dat Nederland de Verenigde Staten achterna gaat, zal ook hier de studieschuld steeds meer stijgen. De Libertarische Partij Amsterdam gelooft niet dat dit een goede ontwikkeling is. Wij vinden dat sparen voor een toekomstige studie verstandig is en dat daar beleid bij hoort dat dat op een goede manier mogelijk maakt. Ook kan de angst voor een grote studieschuld bij mogelijk niet afstuderen een reden voor een jongere zijn om niet te gaan studeren, terwijl die makkelijk zijn studie met goed gevolg zou kunnen afronden waardoor er talent onbenut wordt.

Ouders moeten al bij geboorte maandelijks een bedrag voor toekomstige studie belastingvrij opzij kunnen zetten en jongeren kunnen dan gespaarde bedrag vervolgens met vakantiewerk en weekendwerk vergroten. Zo kunnen aankomend studenten hun studie beginnen met een mooi bedrag en als als zij daarnaast tijdens hun studie parttime werken kunnen zij er voor zorgen dat ze met geen of een kleine studieschuld afstuderen. Het Centraal Plan Bureau heeft becijferd dat ze verwachten dat de gemiddelde studieschuld met het leenstelsel zal oplopen tot zo’n €21.000. Daarom wil de Libertarische Partij Amsterdam dat kinderen niet pas bij hun 18e een heffingsvrij vermogen van €21.139 krijgen, maar bij geboorte, zodat ze belastingvrij genoeg vermogen voor een studie kunnen opbouwen. Ook zal er zo meer talent worden benut, omdat de aankomend student niet bang hoeft te zijn voor een enorme studieschuld bij niet afronden van de studie.

Daarom hebben Kader el Oufir en Leendert Ambtman namens de Libertarische Partij Amsterdam een brief gestuurd aan alle Tweede Kamer fracties om belastingvrij sparen voor een studie mogelijk te maken. Zo kunnen we onze kinderen de best mogelijke kans op een mooie toekomst geven, zonder bang te hoeven ze op te zadelen met een enorme studieschuld of talent verloren te laten gaan.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

BIJLAGE

De volgende brief schreef de Libertarische Partij Amsterdam aan alle fracties in de Tweede Kamer:

Geachte fractievoorzitter,

Uit de berichtgeving in de pers leerden wij dat VVD en PvdA een overeenstemming hebben bereikt met D66 en GroenLinks over de invoering van een leenstelsel voor studenten, waarbij per 1 september 2015 de basisbeurs voor studenten zal worden afgeschaft en nieuwe studenten voor hun studiefinanciering zullen moeten gaan lenen.

Wij maken ons zorgen dat het nieuwe stelsel studeren ontmoedigt en dat studenten aan hun carriere beginnen met een hoge studieschuld. Temeer het op dit moment voor ouders niet goed mogelijk is om te sparen voor de studie van hun kinderen (of wel doel dan ook), zonder dat de koopkracht van het spaargeld wordt uitgehold door inflatie en belastingen.

Momenteel wordt het gespaarde bedrag van ouder en kind op één hoop geveegd in Box 3 en als het totale vermogen boven de heffingsvrije voet komt belast tegen 1,2% van het gespaarde bedrag. De inflatie bedroeg in april 2014 1,2%. Dit houdt in dat er een spaarrente moet worden gekregen van meer dan 2,4% om koopkracht te behouden. Met de spaarrentes die momenteel geboden worden betekent dit dat sparen met behoud van koopkracht simpelweg niet mogelijk is. Het Centraal Plan Bureau heeft becijferd dat ze verwachten dat de gemiddelde studieschuld met het leenstelsel zal oplopen tot zo’n €21.000. Daarom willen wij dat kinderen niet pas bij hun 18e een heffingsvrij vermogen van €21.139 krijgen, maar bij geboorte, zodat ze belastingvrij genoeg vermogen voor een studie kunnen opbouwen.

Wij verzoeken u hierbij belastingvrij te sparen voor een studie mogelijk te maken. Ouders moeten al bij geboorte maandelijks een bedrag voor toekomstige studie belastingvrij opzij kunnen zetten en jongeren kunnen dan gespaarde bedrag vervolgens met vakantiewerk en weekendwerk vergroten. Zo kunnen aankomend studenten hun studie beginnen met een mooi bedrag en als als zij daarnaast tijdens hun studie parttime werken kunnen zij er voor zorgen dat ze met geen of een kleine studieschuld afstuderen. Ook zal er zo meer talent worden benut, omdat de aankomend student niet bang hoeft te zijn voor een enorme studieschuld bij niet afronden van de studie.

Hoogachtend,

namens de Libertarische Partij Amsterdam,

Kader el Oufir
Leendert Ambtman

4 REACTIES

 1. even kijken of ik het goed begrijp. Ik betaal dus al jarenlang belasting om politici en ambtenaren te betalen opdat die mijn kinderen kunnen vertellen dat zij zelf geld moeten lenen voor hun studie????

  Hoe kan dit?
  – meer mensen dan ooit betalen nu belasting;
  – de belastingen zijn in de loop der jaren alleen maar verhoogd;
  – minder kinderen dan vroeger studeren (want minder kinderen);
  – het recht op een studiebeurs is de facto vervallen;
  Rarara.
  Wie wordt hier beter van???

  Overigens, dat belastingvrij sparen is een goed idee. Alleen, we vragen dat weer aan mensen die:
  – niet het belang van de mensen dienen;
  – weer op elk moment anders kunnen beslissen zonder ons daar ook maar iets van een stem in te geven.
  M.a.w. we zijn overgeleverd aan de “Goden”. Plat gezegd heet dat: wij zijn slaven! Maar we durven dat nog niet uit te spreken laat staan de ketenen af te werpen.

 2. Ik zou niet pleiten voor marktverstoring door sparen voor een bepaald doel belastingvrij te maken, zoals lenen voor een bepaald doel fiscaal gestimulkeerd wordt (en de huizenprijzen nodeloos opblies).
  Sparen zou ALTIJD belastingvrij moeten zijn en dan bedoel ik het niet eens in de zin dat alle belasting sowieso afgeschaft dient te worden, maar zelfs als je andere belastingen nog wel laat bestaan, is het een schande dat vermogen belast wordt gezien dit komt uit eerder verdiend geld (bv. salaris) wat reeds belast werd. Bovendien wordt opgespaard geld ooit wel eens uitgegeven en wordt er dan btw-geheven. Alleen als er een tijdsverschil is (d.w.z. als er tijdelijk gespaard en later ontspaard wordt) dan is de burger EXTRA de pineut omdat ie terwijl ie wacht op het moment van consumeren, jaarlijks nog eens EXTRA belasting kwijt is.
  Kortom, zelfs wie loonbelasting en btw niet in vraag stelt, behoort verbolgen te zijn door de tussentijdse extra belasting die een spaarder moet ophoesten.
  Het is bepaald geen stimulans op sparen. En juist spaargeld is de bron van welvaart, niet schulden. Dus de huidige fiscaliteit geeft gewoon verkeerde prikkels.

 3. Alhoewel het een leuk bericht is om aandacht te trekken, hoop ik niet dat de Libertarische Partij of haar afdelingen zich te inlaten met gemakkelijke proefballonetjes.

  Buiten wat Scrutinizer zegt, gaat door het verlagen van de belasting op een specifieke doel, de belasting op andere zaken omhoog. De staat wil natuurlijk niet minder belasting binnenhalen (ik noem een drinkwaterbelasting)

  Hierdoor zijn we verstrikt geraakt in een web van hoge belastingen en daar tegenover een systeem van toeslagen, ontheffingen en uitkeringen. Hierdoor kan voor individuele gevallen de eerlijkheid ver te zoeken zijn. In het nieuwe leenstelselplan, krijgen studenten van wie de ouders 1 euro meer verdient dan X (ongeveer 45k), geen beurs meer. Het kan voor deze ouders zomaar voordelig zijn om een halve dag per week minder te gaan werken.

  Wat ik zelf al een hele verbetering zou vinden is een laag basisinkomen + afschaffing van het minimumloon. Hierna kan het herverdelingscircus opgedoekt worden.

  Maar de libertarische boodschap is dat mensen zelf en niet de staat hun geld uitgeeft en dan maakt het niet uit of hiervan een studie of een sportwagen wordt bekostigd.

  Dus een beter proefballonetje is is om de vermogensrendementheffing af te schaffen. Dit lijkt me niet meer dan redelijk nu de rente zelfs negatief dreigt te worden:
  http://www.telegraaf.nl/dft/goeroes/alexandersassenvanelsloo/22684621/__Cash_wordt_verboden__.html

  Stop de Spaartaks!

 4. Er valt inderdaad vanuit ‘libertarisch’ oogpunt genoeg op dit plan aan te merken, maar ik vind het mooi dat de LP op deze wijze toch de publiciteit opzoekt. Misschien dat mensen door dit soort berichten getriggerd worden naar de LP te kijken.

  Goed werk!

Comments are closed.