Ditmaal is een artikel in De Volkskrant aanleiding voor een blogpost. Ik wil graag Diederik Samsom citeren, de leider van de zieltogende Partij van de Arbeid.

Samsom wijst op onderzoek waaruit blijkt dat 1 procent van de Nederlanders 23 procent van het vermogen bezit. ‘De vermogensverdeling in dit land is uitermate oneerlijk. Met kapitaal kun je heel snel veel rijker worden en met arbeid kennelijk niet.’


Wonderbaarlijk om deze linkse leider dit te zien verkondigen. Wij libertariers roepen namelijk an eeuwen dat het belasten van arbeid immoreel, zinloos en contraproductief is. Immers, er is geen enkel fundamenteel verschil tussen belasting en boete. De twee belangrijkste verschillen zijn dat je belasting betaalt als je iets goeds doet, zoals geld verdienen of uitgeven en dat belasting veel hoger is dan boete. Dat kan ook niet anders, de belasting is meer dan de helft dus boetes kunnen onmogelijk hoger zijn. Je krijgt dus het opmerkelijke effect dat je meer moet betalen als je een maand werkt dan wanneer je iemand z’n voortanden uit z’n kakement slaat. En dat is natuurlijk absurd.

Als boetes worden gebruikt om slecht gedrag tegen te gaan – zoals het uitslaan van voortanden -, wat doet belasting dan wel niet? Da’s toch nog veel erger dan? Dit nog even los van het morele probleem: waar haalt een ambtenaar het recht vandaan een deel van het geld dat iemand eerlijk verdiend heeft in beslag te nemen? Als iemand anders het zou doen wordt het wel genoemd wat het gewoon is: diefstal.

Ik wil Samsom dan ook graag vertellen dat hij de belastingen op arbeid beter maar zo laag mogelijk kan maken of liever nog kan afschaffen. Dat is zelfs bijzonder reëel, zoals in dit artikel wordt voorgerekend. De overheid krijgt dan wel minder geld binnen zodat ze ook minder kunnen uitgeven. Tenminste, als we lenen van onze kleinkinderen en geld drukken even buiten beschouwing laten. En dat zint Samsom natuurlijk minder, want hoe kan hij anders stemmen kopen van de arbeiders die hij zegt te vertegenwoordigen?

En nog even een leuk weetje: de 10% Nederlanders met het meeste vermogen betalen ook 70% van de inkomstenbelasting, dus zo oneerlijk is het allemaal ook weer niet. Bovendien zijn de meest vermogenden doorgaans de grondleggers van grote bedrijven die consumenten uitstekend bedienen en aan talloze mensen werk bieden. Daarom werden ze ook zo rijk. Henry Ford heeft meer voor de armen gedaan dan welke socialist dan ook en dat deed hij alleen maar om er zelf beter van te worden.

Schaf de inkomstenbelasting af en je zal zien hoeveel beter het gaat in korte tijd!

3 REACTIES

  1. Hopelijk weet de schrijver van dit artikel het verschil tussen ‘geld, vermogen en kapitaal’. Dit omdat in de quote van Samson gesproken wordt van ‘kapitaal’ terwijl de schrijver verder in het artikel over ‘geld’ schrijft. Een fundamenteel verschil.

  2. Boete op arbeid afschaffen heeft als gevolg dat het vermogen/kapitaal van mensen toeneemt. Raad ’s wat er dan gebeurt met dat kapitaal… Ik geef iets weg…. Cyprus…. Blauwdruk… need I say more?

  3. “En nog even een leuk weetje: de 10% Nederlanders met het meeste vermogen betalen ook 70% van de inkomstenbelasting, dus zo oneerlijk is het allemaal ook weer niet.”

    Nou, m.i. wel degelijk zeer oneerlijk dat ze 21 keer zoveel betalen als de overige 90% die de overige 30% belasting betaalt, terwijl m.i. een lump sum het eerlijkste zou zijn (voor zover er in mijn minarchie ueberhaupt nog ergens een belasting van ca. 2% van het BBP zou zijn).

Comments are closed.