Bijdrage van de Anti EU(ro) Partij. *****
Stop het afzakken van Nederland naar de grauwe middelmaat*****

ANTI EU(ro) PARTIJIn het begin van onze tv spot, te zien op de website www.antieuropartij.nl, worden de woorden gesproken : “stop het afzakken van Nederland naar de grauwe middelmaat, Nederland is een topland geworden, onze welvaart loopt leeg, alles richting Europese Unie”.

In de naoorlogse opbouw heeft Nederland het veel beter dan gemiddeld gedaan. Het bruto nationaal produkt per hoofd van de bevolking behoorde bij de top in de wereld en ook bij de top binnen Europa.

Nederland is een sociaal land geworden met oog voor ouderen en gehandicapten. Goede ontwikkelingsmogelijkheden voor klein en midden bedrijf, deze categorie zo belangrijk voor innovatie.

Nederlandse opleidingen behoren volgens internationale onderzoeken bij de top van de wereld net als de medische voorzieningen.

Wegens deze goede basisvoorzieningen kiezen steeds meer buitenlandse internationale bedrijven Nederland als vestigingsplaats om daarvandaan de rest van de wereld te veroveren.

Dit alles maakt dat Nederland een topland is geworden.

Echter sinds de toenemende integratie binnen de EU zakt Nederland af. Het gemiddelde BNP per hoofd van de bevolking zakt ieder jaar. Ouderenvoorzieningen worden gesloten. Opleidingen komen minder en minder voor in internationale rankings. Ook internationale bedrijven trekken weg uit Nederland. Nederland zakt af naar de grauwe middelmaat !

Nederland moet werken volgens nieuwe Europese regels. Deze Europese regels zijn gebaseerd op gemiddelden binnen Europa, daar waar Nederland voorop liep. Internationale bank betalingen bijvoorbeelden werkten bij de voorheen werkende Nederlandse normen veel sneller dan de nieuwe door de EU opgelegde IBAN betalingen. Italiaanse betalingen gaan door IBAN sneller de grens over dan voorheen. Nederlandse betalingen echter minder snel dan wij gewend waren. Enzo zijn er nog vele voorbeelden te noemen.

Financieel werken dezelfde principes. Bij een verenigde staten van Europa kan het immers toch niet zo zijn dat een gepensioneerde in Nederland 1500 euro pensioen heeft en een gepensioneerde in Spanje 500 euro. Daarom zullen de verenigde staten van Europa alle pensioenen op een grote pot gooien en volgens principe alles zullen we eerlijk delen iedereen 800 euro pensioen uitkeren..Weg onze pensioenen. Weg onze welvaart.

Bovenstaande beschrijvingen zijn twee voorbeelden . deze vlieger gaat op voor alle gebieden.

Nederland kan dus geen topland meer zijn . Het is principieel niet meer mogelijk om beter te zijn dan een ander land in Europa. Wij zakken af. Onze welvaart loopt leeg richting de Europese Unie. En daar wordt niemand beter van !

Stem daarom Anti EU(ro)  Partij. Om een duidelijk signaal af te geven. Duidelijker kan niet. De Anti EU(ro) Partij is een zelf financierende organisatie. Het complete salaris van gekozen personen zal aan een Nederlands goed doel worden geschonken. Wij werken voor een ideaal. Namelijk tegen de uitverkoop van Nederland aan de Europese Unie.

Ingezonden door Arnold Reinten

 

5 REACTIES

 1. Ik kan mij nog goed herinneren dat betalingen tussen rekeningen rete-traag gingen vanwege de zwendel van banken met ‘rente dagen’. Alleen de Postgiro was sneller, maar dat is intussen lang geleden, want dat is nu ING-pauper-bank geworden.

  Dus Arnold Reinten pleit voor een andere smaak socialisme/etatisme* ? Neen, dank U.

  * Doorhalen (met zwarte Edding stift op uw beeldscherm) wat niet van toepassing is.

  Naam * [2] reageerde op deze reactie.
  Arnold [4] reageerde op deze reactie.

 2. @Naam * [1]:
  PS: Overigens vind ik IBAN-betalingen niet noemenswaardig trager dan het oude systeem. Ik ben persoonlijk meer geinteresseerd in de reden van die idioot lange rekeningnummers. Als creditcards wereldwijd aan 16 tekens genoeg hebben, waarom moet IBAN dan 16-32 tekens hebben?

  Mijn theorie is dat de EU-Gestapo elke bank transactie minstens 100 jaar in archief wil houden (want terrorisme/kinderporno/magnietvaneu*). Daarom mag een banknummer maar 1x gebruikt worden.

 3. Bij gebrek aan een LP voor het EP, moet ik of op de PVV of AP stemmen. Beide verdienen eigenlijk niet mijn voorkeur.

 4. @Naam * [1]: beste reageerder…de Anti EU(ro) Partij is gefinancieerd door internationaal werkende ondernemers waaronder ikzelf. Uit talloze intenationale betalingen die wij maken en uit gesprekken met onze bankiers kan ik met zekerheid beweren dat het internationale btalingssysteem trager is geworden zoals beschreven in het artikel

 5. De zwendel van banken bij overschrijven van geld. Heb getracht op een zaterdag geld over te maken. Het geld werd wel van mijn rekening afgeschreven maar belandde pas op maandag 11.30 uur op de rekening
  van de ontvanger. De nederlandsche Bank hierover aangeschreven, liet weten dat het volgens een verdrag uit 2009 verboden was voor banken om geld vast te houden (de zogenaamde valutering). Het antwoord van de ING-bank luidde dat er in het weekend geen geld overgeschreven kan worden.

Comments are closed.