EUneeComiteIn deel 1 van het antwoord op deze vraag werd de conclusie gesteld dat de EU zowat NIETS voor ons gedaan heeft, of zelfs heeft kunnen doen om de inwoners een oorlog te besparen. Dat er geen Duits-Franse, of EU-Rusland oorlog is gekomen, is meer te danken aan de angst voor de atoombom, de NATO en het ” oorlogzatzijn ” van de inwoners.

Wat hebt u dan op economisch gebied aan de EU te danken? Ook daar is mijn antwoord NIETS. In tegendeel. Onze economische toestand is slechter dan in de pre -EU periode. Wat de politici dan ook staan te beweren. Werkloosheid en faillissementen zeggen genoeg. En twee rapporten van gerenommeerde Engelse Economische bureaux zeggen los van elkaar hetzelfde. Is daar meer bewijs voor nodig?

Alles is duurder geworden en we kunnen minder kopen voor ons geld.
Onze spaarcenten vliegen naar landen en banken die failliet dreigen te gaan en die door de politici gered moeten worden. Omdat zij een faillissement niet kunnen hebben voor hun imago.
Samen met andere bedragen die aan de EU betaald moeten worden, zijn dat heel veel miljarden.

Als we kijken naar de nieuwe hoeveelheid wetten en voorschriften en verboden zijn we ook met onze persoonlijke Vrijheid zwaar achteruit gegaan.

Het enige dat positief te noemen is, zijn de meer ” open grenzen”. Al moet daar bok opgemerkt worden dat dat niet een EU maar een eerder EEG resultaat is.

En die trend wordt nog erger met de nieuwe BankenUnie, Economische Unie, BudgetUnie, Fiscale Unie, Juridische Unie. Socialistiche Unie.

Ik wil graag een oproep doen voor hulp om deze feiten aan iedereen duidelijk te maken en elke keer als er verteld wordt dat we zoveel voordeel van de EU hebben (gehad of krijgen)  om dan uitleg en concrete cijfers te vragen.
Meld ze ons, en wij blijven rapporteren,

Ze kunnen echt niet ALLE mensen voor ALTIJD blijven belazeren!

Daarom zal er zeker aan deze EU een einde komen. Wees er gereed voor!

4 REACTIES

 1. Aan de EU hebben wij de epische dicht-woorden DING FLOF BIPS te danken. Of wij daar blij mee moeten zijn is dan weer een andere kwestie.
  Verder blinkt de EU uit in afgekeurde jaarrekeningen, zonder dat iemand “Fraude” roept.

  Voor de rest biedt de EU veel arrogantie, incompetentie en eigen waan van de ongekozen bestuurders. Kortom, de inwoners van Europa hebben even veel gehad aan de EU als aan de builenpest.

  En dan hebben wij natuurlijk die Natte Dweil ehhh ongekozen president met dat rare hoofd. Waarom zou hij zo veel op Smeagol/Gollem uit Lord of the Rings lijken? Obsessie met macht?

 2. .
  De kaarten zijn geschud en min-of-meer verdeeld,
  terwijl je argwaan zegt: die uitslag kan niet deugen
  dit is 1 poppenkast…1 manipulatie-leugen,
  maar ja, zo werd en wordt het spel eenmaal gespeeld !
  .
  We zullen ’t er als nuchteren mee moeten doen
  maar steeds roep-toeterend de wonden blijven likken
  de tijd zal namens ons de leugens snel doorprikken,
  want ’t zwaarste weegt uiteindelijk fatsoen !
  .
  Wij zullen eensgezind de wachters blijven zijn
  gedreven door de zojuist genoemde doelen,
  die kennis helpt ook dit verlies wat minder voelen
  en beschermt mooi tegen water bij bedorven wijn…
  .

  Jasterke
  .

 3. De kliek, die ‘Europa’ zo propageert, vaart er nu en wellicht later wel bij. Riante salarissen en onkostenvergoedingen, luxe taxi-regelingen, vet pensioen op termijn………die houden dat graag in stand; wellicht krijgen ze daar later zelf een baan……Ze zouden er een paar alles af moeten nemen, bezittingen, onroerend goed, salaris tot ze van de bijstand moeten gaan leven. Eens zien of ze dan nog zo verdraagzaam en Europa-minded zijn……….

 4. Op deze site begrijpen we toch wel dat de EU er niet voor ons is? Brussel wordt gestuurd door de lobbyisten van de multinationals.

  Als de betreffende “volksvertegenwoordiger(??)” de wensen van deze multinationals, middels regelgeving, doorgevoerd hebben dan “verdwijnen” deze incompetente “volksvertegenwoordigers” binnen de organisatie van de betreffende multinationals; “geef ze een paar ton (ze hebben dan inmiddels voor miljoenen aan extra winst gezorgd!) en laat ze niet teveel werken maar vooral niet aan de knoppen zitten want daar zijn ze absoluut niet capabel voor.

  Als je zo naar de EU kijkt begrijp je ook welke richting het uitgaat en waarom ze dit doen (NWO). De open grenzen, de vrije handelsverdragen, de goedkope krachten uit Oost-Europa
  zijn allemaal goed voor de Heinekens’, H&Ms’, Ikeas’, Mc Donalds’ van deze wereld maar niet voor u en mij!

  Door hun omvang zorgen zij er voor dat de keuzen in de (hun) winkels, door hunzelf bepaald wordt! Zij “sturen” middels hun eigen assortiment (de kleine ondernemer is kapot!) onze smaak. Er is voor ons steeds minder keus, “zij” bepalen wat wij eten, drinken, dragen, etc.

  Door het “| creëren van angst” middels de zgn. extremisten, islamieten, terreur groeperingen, oorlogen, etc. hebben de multinationals/regeringen volledig beslag gelegd op onze privacy middels allerlei afluistermogelijkheden, cameratoezicht, paspoort met vingerafdruk onder het mom van “voor uw veiligheid”!? De overige tijden van de dag worden we “in de gaten gehouden” door de (A) sociale media w.o. Whatsapp, FB, etc. (multinationals!)

  Multinationals gaan dan ook zorgen voor werkgelegenheid (zijn geen “extra” banen maar dit zijn de banen van de voormalige Europeanen die inmiddels ontslagen zijn!) door het in dienst nemen van honderdduizenden goedkope arbeidskrachten uit oost Europa (dit was mede het doel!). Deze Europeanen komen dus voor minder geld uw werk doen! Anderzijds zullen wij dán horen dat de EU voor werkgelegenheid zorgt….”zie je wel”?!

  Verder zorgen deze (gigantische) bedrijven ook voor de cijfers waarop “onze leiders” kunnen pochen dat de crisis voorbij is (is natuurlijk maar net wat en hoe je de crisis omschrijft dan wel berekend). Zo houden ze elkaar (en ons!!) voor dat het allemaal prachtig is/wordt en dat dit allemaal voor ons belang, onze veiligheid, etc. gedaan wordt?! Vergeet het maar, alles draait om de macht en dagelijks vraag ik mijzelf af waarom het merendeel van “de kudde” dit niet ziet (of wil zien)?

  Nee, de EU is er vooral/juist NIET voor ons mensen…. wij zijn de slaven van de elite! We volgen gedwee “onze leiders” en roepen maar dat we “strijden voor onze vrijheid en democratie” terwijl er in het geheel geen sprake meer is van deze zaken!

  Wordt wakker mensen! Denk eens 5 of 10 jaar terug en wat we inmiddels aan vrijheid/blijheid hebben ingeleverd door toedoen van deze elite! Wijsheid.

Comments are closed.