EscherRelativiteitVrijspreker: Onderdanen hebben de behoefte om bepaalde dingen onverklaarbaar te houden. Hoe komt dat?

Opperdienaar: Het is niet iets exclusief voor onderdanen, bovendanen willen sommige dingen ook liever onverklaarbaar houden.

Vrijspreker: Onverklaarbaar door onderdanen dan zeker?

Opperdienaar: We willen dingen graag verklaren voor onderdanen, maar wel op een manier die ons goed uitkomt. We willen echter ook dingen onverklaarbaar houden voor onszelf. Iedereen wil het idee hebben dat hij van groot nut is voor de mensen van wie hij afhankelijk is. Hij hoopt dat hij ook een unieke, onvervangbare en onontbeerlijk functie in hun leven vervult zoals zij dat doen in het zijne. Niemand wil graag denken dat hij een uitbuiter is of dat niemand het zou merken als hij verdween.

Vrijspreker: Wat houdt het eigenlijk precies in ‘onverklaarbaar’?

Opperdienaar: Onverklaarbaar, betekent dat er in de hele keten van oorzaken en gevolgen, 1 schakel ontbreekt, die onmogelijk te leggen is. Je ziet opeens een gevolg en het is onmogelijk af te leiden uit het voorafgaande en dus niet door de natuurwetten aan elkaar te verbinden. Het is hierbij niet alleen zo dat deze schakel nog niet uitgeplozen is en wetenschappers naarstig zoeken, maar het wordt bewezen geacht dat deze schakel nooit te leggen is. De natuurwetten die verleden, heden en toekomst aan elkaar koppelen, maken een einde en een nieuw begin dat niet aan eerdere gebeurtenissen te koppelen is. Een verklaarbaar iets is bijvoorbeeld als je op het ene moment een ei ziet vallen en op het volgende moment een gebroken ei op de grond ziet liggen. Allemaal natuurkundig aan elkaar te koppelen in een oorzaak gevolg keten. Merk op dat de epistomologie hier niet is: wat werkt het beste? Mensen vrije wil toekennen of niet? De epistomologie is: Hoe zit de natuur echt in elkaar als de principes voor het gedrag van koolstofatomen buiten het hoofd hetzelfde zijn als die van koolstofatomen in het hoofd?

De wonderen uit de bijbel zijn een geval waarbij dit niet zo is. Jezus veranderde water in wijn en dat was onverklaarbaar. Het ene moment was het water en het volgende moment was het wijn. Als je het zou kunnen verklaren, zou het geen wonder meer zijn, maar een uitgelegde goocheltruc. De wonderdoener verliest dan aan status. God zelf is ook een wonder, als je het zou verklaren, hield het op god te zijn. Het idee valt of staat met zijn eigen onverklaarbaarheid.

De elektrische impulsen die uit de menselijke breinmaterie komen, worden ook vaak als vrij gezien van het verleden (vrije wil). Het voelt immers aan of je zou kunnen kiezen je arm omhoog of omlaag te doen. Er zijn ook voorbeelden van mensen die hun arm omhoog doen en andere mensen die hun arm omlaag doen, dus het lijkt alsof hun keuzes ook andersom had kunnen gebeuren. Ook kun je op het ene moment je arm omhoog doen en het volgende omlaag. Dat lijkt oook uitwisselbaar. Als je echter precies zou kunnen verklaren waarom die ene persoon op dat moment zijn arm omlaag deed en die andere niet, dan zou de vrije wil verdwijnen. Ook vrije wil valt of staat dus met zijn eigen onverklaarbaarheid. Verklaar de keuze en de wil is niet vrij meer. Onverklaarbaarheid is noodzaak voor de vrije wil hypothese om stand te houden, net zoals god en wonderen.

Vrijspreker: In welke gevallen wil men dingen graag onverklaarbaar houden?

Opperdienaar: Meestal is het nodig om iets af te dekken dat te pijnlijk is als het niet was afgedekt. De schakel in de oorzaak gevolg keten die verborgen wordt gehouden, is altijd de meest interessante schakel. Maar ook de meest gevaarlijke schakel om zichtbaar te maken, omdat deze ontbrekende schakel, indien zichtbaar gemaakt, verandering zal forceren. Als je de sluier wegtrekt van wat iemand verborgen wil houden, kun je bijna zeker een felle defensieve reactie verwachten. Een reactie die veel libertariërs kennen als ze de sluier wegtrekken van het pistool dat de overheid is. Een ander simpel voorbeeld: Ik hoorde iemand een keer stellig verklaren dat NIEMAND kon verklaren waarom het zo lang moest duren voordat de bank zijn geld naar het buitenland had overgemaakt’ Toen ik daar op reageerde met: “Dat kan ik wel verklaren” werd ik aangekeken met een blik die brulde:”Niemand kan dat verklaren Opperdienaar, is dat duidelijk?” Niemand kan ook verklaren waarom de wegen altijd maar opgebroken zijn en vol files en flitspalen staan. Niemand kan verklaren waarom we van de ene economische crisis in de andere stommelen. Niemand kan verklaren waarom alles steeds duurder wordt (inflatie is een mysterie). Als je de sluier wegtrekt van de niet te verklaren missende schakel, wordt dat je niet in dank afgenomen. Het legt de slavernij bloot en dat doet pijn.

De werkelijke pijn ligt waarschijnlijk nog dieper aangezien de reactie zo primair is. Deze ligt waarschijnlijk niet alleen in de constatering dat hij een lakei is van de mannen met macht en dat meestal zelf steunt. Hij is als hulpeloos kind voorgelogen, door de mensen die beweerden om hem te geven. Via staatsschuld is zijn toekomst verkocht, via de leerplicht is zijn denkvermogen aangetast. Religie heeft de akker van zijn brein geploegd, staatsonderwijs zijn denkkader ingezaaid, de media hebben het geheel water gegeven en belastingdienst haalt de oogst binnen. Een lange oorzaak gevolg keten die tot zijn uitbuiting leidt.

Vrijspreker: Maar als mensen niet werkelijk kunnen kiezen, als de vrijheid van hun brein verdwijnt onder de microscoop van kennis, hoe kun je ze dan verantwoordelijk houden?

Opperdienaar: Strikt genomen is het niet nodig dat een persoon een andere keuze had kunnen maken om hem verantwoordelijk te houden voor die keuze. Je kunt keuzes als goed en slecht categoriseren net zoals je ballen als blauw en rood kunt categoriseren, zonder dat ze een keuze hadden voor een andere kleur. Het idee is meer dat door morele verontwaardiging uit te stralen, je hoopt de ander van gedrag te veranderen. Je geeft aan dat zijn gedrag tot uitstoting en isolement leidt als hij het niet verandert. Het is op de toekomst gericht. Strikt genomen is dan ook onjuist om te zeggen: “Jij had anders moeten handelen”, dat kon die persoon gegeven de omstandigheden en de kennis die hij toen had niet en hij zal ergens diep van binnen denken:”Kan jij mooi zeggen met je makkelijke jeugd, je mooie uiterlijk, je hoge IQ en je achteraf kennis”. Je kunt hooguit zeggen:”Als je anders had gehandeld, waren de gevolgen anders geweest. Bedenk dat voor de toekomst”. Ook als je tegen iemand zegt:”Ik zou in precies dezelfde situatie, met precies dezelfde voorgeschiedenis en precies dezelfde genen, toch een betere keuze gemaakt hebben dan jij.”, is dat niet alleen onjuist (Als alles maar dan ook alles precies hetzelfde was, had je ook precies dezelfde keuze gemaakt. Je ‘was‘ hem geweest.) maar het zal de beschuldigde ook nogal speculatief, fantasierijk en zelfgenoegzaam in de oren klinken. Waarschijnlijk zal hij al je verdere beweringen van zich werpen.

8 REACTIES

 1. Ayn Rand had dit te zeggen over de motivatie voor het willen verdrinken van oorzaak gevolg relaties (causaliteit) in Atlas Shrugged. (Nederlandse vertaling zou een beetje te veel werk zijn.)

  “Whenever you committed the evil of refusing to think and to see, of exempting from the absolute of reality some one small wish of yours, whenever you chose to say: Let me withdraw from the judgment of reason the cookies I stole, or the existence of God, let me have my one irrational whim and I will be a man of reason about all else-that was the act of subverting your consciousness, the act of corrupting your mind.

  Your mind then became a fixed jury who takes orders from a secret underworld, whose verdict distorts the evidence to fit an absolute it dares not touch-and a censored reality is the result, a splintered reality where the bits you chose to see are floating among the chasms of those you didn’t, held together by that embalming fluid of the mind which is an emotion exempted from thought.
  “The links you strive to drown are casual connections. The enemy you seek to defeat is the law of causality: it permits you no miracles. The law of causality is the law of identity applied to action. All actions are caused by entities. The nature of an action is caused and determined by the nature of the entities that act; a thing cannot act in contradiction to its nature. An action not caused by an entity would be caused by a zero, which would mean a zero controlling a thing, a non-entity controlling an entity, the non-existent ruling the existent-which is the universe of your teachers’ desire, the cause of their doctrines of causeless action, the reason of their revolt against reason, the goal of their morality, their politics, their economics, the ideal they strive for: the reign of the zero.
  “The law of identity does not permit you to have your cake and eat it, too. The law of causality does not permit you to eat your cake before you have it. But if you drown both laws in the blanks of your mind, if you pretend to yourself and to others that you don’t see-then you can try to proclaim your right to eat your cake today and mine tomorrow, you can preach that the way to have a cake is to eat it first, before you bake it, that the way to produce is to start by consuming, that all wishers have an equal claim to all things, since nothing is caused by anything. The corollary of the causeless in matter is the unearned in spirit.
  “Whenever you rebel against causality, your motive is the fraudulent desire, not to escape it, but worse: to reverse it. You want unearned love, as if love, the effect, could give you personal value, the cause-you want unearned admiration, as if admiration, the effect, could give you virtue, the cause-you want unearned wealth, as if wealth, the effect, could give you ability, the cause-you plead for mercy, mercy, not justice, as if an unearned forgiveness could wipe out the cause of your plea. And to indulge your ugly little shams, you support the doctrines of your teachers, while they run hog-wild proclaiming that spending, the effect, creates riches, the cause, that machinery, the effect, creates intelligence, the cause, that your sexual desires, the effect, create your philosophical values, the cause.
  “Who pays for the orgy? Who causes the causeless? Who are the victims, condemned to remain unacknowledged and to perish in silence, lest their agony disturb your pretense that they do not exist? We are, we, the men of the mind.

 2. Pcrs: Goed artikel, dank voor het plaatsen.
  Het onderwerp oorzaak/gevolg/begrip kwam ik overigens ook tegen in het tweede deel van de Matrix trilogie in relatie tot de Merovingians. Later bleek de hoofdpersoon uit die trilogie geen goed begrip te hebben van oorzaken en gevolgen, waardoor de Matrix oftewel controlestructuren gewoon bleven voortbestaan.

  Het begrip over oorzaken en gevolgen is enorm belangrijk, omdat anders problemen niet bij de wortel worden aangepakt. Net als onkruid moeten bepaalde andere kwaadaardige verschijnsel met wortel en al worden uitgeroeid, waarbij de zaden (en hun gevolgen) niet over het hoofd gezien moeten worden.

  Het navolgende citaat uit je artikel vond ik trouwens bijzonder goed verwoord:

  “Deze ligt waarschijnlijk niet alleen in de constatering dat hij een lakei is van de mannen met macht en dat meestal zelf steunt. Hij is als hulpeloos kind voorgelogen, door de mensen die beweerden om hem te geven. Via staatsschuld is zijn toekomst verkocht, via de leerplicht is zijn denkvermogen aangetast. Religie heeft de akker van zijn brein geploegd, staatsonderwijs zijn denkkader ingezaaid, de media hebben het geheel water gegeven en belastingdienst haalt de oogst binnen. Een lange oorzaak gevolg keten die tot zijn uitbuiting leidt.”

  Mag ik plagiaat plegen? 😀

  pcrs [4] reageerde op deze reactie.

 3. Tip: Via http://www.deliberatedumbingdown.com kan een boekje gedownload worden: “Deliberate dumbing down of America” waarin de methodes en strategien worden beschreven om de geest van schoolkinderen te vernietigen zodat ze alleen de gewenste ‘resultaten’ produceren in het belang van degenen die op het wereldtoneel aan de touwtjes trekken. Onderliggend materiaal voor een ‘New Brave World’.

  pcrs [4] reageerde op deze reactie.

 4. @Schrijver [2]: natuurlijk, kopieer er vrolijk op los.
  @Schrijver [3]: Daar ga ik eens naar kijken. Altijd op zoek gaan naar de wortel van het onkruid anders groeit het terug. En hoewel die oorzaak gevolg keten altijd maar door blijft gaan, zijn sommige punten van de uitbuitingsstruktuur waarschijnlijk zwakker dan anderen en is het zaak daar de grootste aanval op te concentreren.

  Schrijver [5] reageerde op deze reactie.

 5. @pcrs [4]:
  Dank je.
  Het belangrijkste voor mij op dit moment: Het gezonde denkvermogen van mensen is door het schoolsysteem vernietigd. Ook bij mij moest het hersteld worden (work in progress 😉 ) en ik vraag me af wat ervoor nodig is om dit bij andere mensen te herstellen. Ze moeten het (gaan) willen, dat is 1. Maar hoe dat bereikt en uitgevoerd kan worden, dat is een belangrijke vraag.

  Het boekje waar ik naar verwees (lees desnoods alleen de inleiding en het voorwoord) geeft aardig aan wat de oorzaken, methodes en stragien zijn voor de vernietiging van natuurlijk denkvermogen. De route naar herstel heb ik vooralsnog niet boven water.

  Misschien heb je gemerkt dat mijn huidige (tweede) artikelserie zich richt op natuurlijk gedrag en het herstel daarvan. Ik vermoed dat er in mensen nog altijd een ‘levensvonk’ zit die mensen weer opnieuw op gang kan brengen qua denken en gedrag. Mocht jij over dat herstelproces gedachten hebben, dan denk ik dat je weer waardevolle bijdragen kunt publiceren op deze site. Een volgende generatie vrijsprekers kan er alleen maar komen als mensen uit de gevangenis in hun mind bevrijd kunnen worden… daarna volgt de rest, een herstel van natuurlijk gedrag (individueel) en de natuurlijke situatie (samenleving). Dat is althans wat ik ervan denk op het moment.

  Pendragon [6] reageerde op deze reactie.

 6. @Schrijver [5]: Waarde Schrijver,
  Ten aanzien van het herstel van natuurlijk gedrag zou ik graag een gedachte naast die van u willen leggen. Wellicht vindt u het leuk om er op te reageren waardoor ons gezamenlijk inzicht weer vergroot wordt.

  Natuurlijk gedrag bij de mens is naar mijn mening als volgt samen te vatten.
  Wij zijn individuen, en hebben tegelijkertijd een groep nodig om ons te kunnen handhaven. Ik baseer deze gedachte op de tijd dat wij nog in een berenvel rond hobbelden en een knuppel waarmee we bosbessen zochten. Het bleek veiliger om in kleine groepen te leven, immers daarin is veiligheid.

  pcrs [7] reageerde op deze reactie.
  Schrijver [8] reageerde op deze reactie.

 7. @Pendragon [6]:
  De samenvatting vind ik goed verwoord.
  Een mens is beslist een individu.
  Daarnaast stel ik dat de mens niet geschapen is om solo te leven, maar eerder in de context van een groep. Meer specifiek; een man en vrouw vinden elkaar, worden een paar, worden een gezin. Het gezin ontwikkelt zich tot een familie, vervolgens tot stam, uiteindelijk tot volk.
  Hoe groot het ook wordt, de mens is een uniek individu met een unieke identiteit die niet overspoeld wordt door de groepsidentiteit. Deze identiteiten bestaan naast elkaar. Voor zover iemand zich niet in de groepsidentiteit kan vinden, is hij vrij om elders een eigen gezin/familie/stam/volk te stichten met een identiteit naar eigen inzicht. Er gaan wel een paar generaties overheen, dat wel…

  @pcrs [7]:
  Inderdaad, mensen zoeken elkaar op op basis van vrijwilligheid, of verlaten een bepaalde context als gevolg van een vrijwillige beslissing. Als er dwang aan te pas komt, dan is er iets aan de hand.

Comments are closed.