zaterdag, 28 juni 2014
Doorsturen Doorsturen   Printen Printen

Angst; aanwezig of overwonnen?

schreeuwtjeAngst is een natuurlijke reactie op al dan niet denkbeeldig gevaar. Angst stemt tot nadenken. Angst kan ook verlammen. Angst beperkt dan vrijheid. Misplaatste angst houdt mensen in een onderworpen toestand. Wat is het natuurlijke gedrag van een mens? Hoe raakt dit misvormd door cultuur? Wat zijn daarvan de gevolgen?

Wie zich verdiept in politieke mechanismen komt in een emotionele achtbaan terecht. Op een ieder heeft die achtbaan een net wat ander effect, wat komt door de verschillende persoonlijkheden en wellicht net wat andere prikkels (stimuli). De één schreeuwt het uit in een achtbaan, de ander heeft alleen een maag die logischerwijs alle kanten op wil. Weer een ander schakelt bewust zijn zintuigen af om geen draaiende maag te krijgen. De informatie die heden ten dage op mensen afkomt ligt velen zwaar op de maag. Het lijkt vaak onverteerbaar. Dit artikel is geschreven zodat de lezers minder last krijgen van de achtbaan, en hoop en moed richting de toekomst.

Instrumenten

Als we allerlei dingen met elkaar verbinden, dan zien diverse instrumenten. Denk aan:

1] De strategiën en methodes in boeken zoals Deliberate dumbing down of America van Charlotte Thomson Iserbyt, wat ook voor Europa en andere continenten zeer relevant is, over het verplichte schoolsysteem

2] Diverse uitvoerende organisaties, bijvoorbeeld de VN en daaronder diverse machtblokken in het oosten, westen en bijvoorbeeld Afrika, en weer lager organisaties die zich bezighouden met bijvoorbeeld het schoolsysteem etc.

3] Acteurs die op het toneel worden gezet (bijv. politici) die zelfstandig lijken, maar waarvoor in werkelijkheid het script achter de schermen wordt geschreven, waardoor scriptschrijvers het verloop van de gebeurtenissen bepalen.

De instrumenten zijn mechanisch en berekenend van aard. Ze handelen overeenkomstig hun functie en doel. Ze voeren gewoon hun programma uit.

Aansturing

Programma’s worden geschreven, instrumenten worden aangestuurd. Hoe verder je omhoog gaat in de machtspiramide, hoe minder informatie er beschikbaar is. De leden van de VN zijn zichtbaar, hun opdrachtgevers niet. Dat geldt ook voor Bilderberg, de Council of Foreign Relations, etc. Echt relevant zijn de opdrachtgevers uiteindelijk niet. Waar het om gaat is dat mensen denken anderen de wet voor te mogen schrijven, denken en gedrag denken te mogen sturen, grondstoffen te mogen toeëigenen, vruchten van arbeid te mogen roven (= diefstal onder dreiging van geweld, bijvoorbeeld middels belastingen). Dat is het principe.

Spanningsveld

De overmacht van deze onnatuurlijke situatie lijkt enorm en overweldigend, maar is dat niet. Een klein percentage van de mensheid bepaalt de spelregels of dwingt de uitvoering daarvan af. Het is verwonderlijk en tegennatuurlijk dat velen zich laten onderwerpen aan weinigen.

Daar tegenover staat God die de mens schiep. En daarmee ook de mens, die mogelijk een innerlijke drang heeft om te functioneren zoals dat bij de schepping bedoeld was. Volgens het scheppingsverhaal was de schepping goed. De geschiedenis en het heden leert dat kwaadaardigheid de macht heeft gegrepen. De goedaardige mens komt daardoor per definitie in een spanningsveld tussen zijn goedaardige natuur en kwaadaardige krachten, namelijk klein- en grootschalige criminaliteit. Op kleine schaal krijgt hij te maken met bijvoorbeeld leugenaars, dieven en mogelijk ook geweldenaars. Op grote schaal met mensen die menen anderen de wet te mogen voorschrijven en gehoorzaamheid daaraan te mogen afdwingen.

Hoe kan dit spanningsveld opgelost worden? Hoe kan het noodzakelijke en onvermijdelijke conflict effectief beslecht worden? Wat is ervoor nodig om de balans naar de goede kant te laten doorslaan?

Oplossing

De sleutel voor de oplossing ligt m.i. in het eenvoudige gegeven dat de mens ten opzichte van ‘het kwaad’ (klein- of grootschalig) gaat functioneren zoals dat bij de schepping bedoeld was.

Wie de bestaande, kwaadaardige mechanismen van macht wil doorbreken of zelfs vernietigen, heeft denk ik geen andere keuze dan zijn denken en handelen om te zetten naar wat ik ‘natuurlijk gedrag’ noem, een soort van denken en handelen zoals dat bij de schepping bedoeld was. Pas dan kan afgerekend worden met (on)natuurlijke vijanden, zoals kwaadaardige mensen en de organisaties die deze mensen in de steigers hebben gezet.

Ter overdenking

Een voorwaarde om af te rekenen met (on)natuurlijke vijanden is de (tegenwoordig zorgvuldig ingezaaide) angst voor hen aan de kant te zetten. Het Franse woord voor angst is terror. Wat is het woord voor degenen die ons bang wensen te maken? Zet ‘isten’ achter het Franse woord, dan weet je het principe. Denk vervolgens aan docenten die jonge kinderen angst aanjagen met strafmaatregelen. Of ambtenaren, politieagenten en militairen die bevolkingen dreigen met sancties of geweld. Dat is de implementatie van het principe.

Een belangrijke strategie van allerlei dingen die op de mens afgevuurd worden is angst zaaien. Angst werkt verlammend. Angst zorgt voor apathie. Angst ondermijnt de ‘spirit’ en dooft de ‘levensvonk’ uit. Wie onder het juk van angst leeft is de ideale slaaf of het ideale slachtoffer, want door angst gehoorzaamt men. Door angst vecht men niet terug. Wie zijn angst niet aan de kant zet en niet terugvecht blijft in een onderworpen toestand.

Andersom, wie zijn angst aan de kant zet verandert van een nobody in een somebody, een tegenstander om rekening mee te houden die best weleens (vroeger of later) een overwinnaar zou kunnen worden. Er is dan dus weer potentie, er zijn dan weer mogelijkheden. Het devies: Het juk van angst afwerpen. Anderen helpen het juk van angst van de schouders te halen.

Wie de Bijbel serieus neemt, moet weten dat het afwerpen en verbreken van jukken zoals angst een opdracht van God is. Angst functioneert als een opgelegd juk, een ketening. Een juk en ketenen waarvan God de opdracht geeft om die af te werpen en anderen daarvan te bevrijden [1]. Jezus, het grote voorbeeld van christenen en een in de islam erkende profeet, bracht dit in de praktijk [2]. De nuchtere waarheid maakt mensen vrij van angst [3], zodat ze ieder conflict op een eervolle, krachtdadige manier tegemoet kunnen treden. Dan kunnen de ‘werken’ van de tegenstanders van God en mensen vernietigd worden [4].

Vooral dít zijn dingen om over na te denken: Welke mogelijkheden heeft God in ons ingebakken? Kennen we die? Hebben we geleerd die te gebruiken? Zijn we bereid die te gebruiken? Waarom zou een mens zich bang laten maken?

De natuurlijke reactie van een mens op verondersteld gevaar is de productie van adrenaline, zodat de mens gaat vechten of vluchten. Onnatuurlijke gevaren zien en nog verlamd raken ook is zeer tegennatuurlijk.

Vroeger was het eervol om te strijden tegen kwaadaardige mensen. Wie daarbij het leven liet werd beschouwd als een held. Vreemd genoeg zouden mensen die vandaag hetzelfde doen beschouwd worden als dom. Waar komt die verandering vandaan? Wat is natuurlijk denken, natuurlijk gedrag?

Tot slot

Dit was het laatste artikel in een serie over natuurlijk gedrag. Lees de twee series nog eens goed door, denk er eens over na. Blijf niet hangen in praten, maar schakel over op doen. Wees geen praatjesmaker, maar een daadkrachtig mens met ‘spirit’!

Mijn naam heb ik bewust niet vermeld, immers, de boodschap is belangrijker dan de boodschapper.

Voetnoten:

[1] Jesaja 58:5-8

[2] Jesaja 61:1Lukas 4:16-21

[3] Johannes 1:12Johannes 8:32

[4] 1 Johannes 3:8

Artikelen in de eerste serie over basisprincipes:

[1] Wat hebben libertariërs met christenen gemeen?

[2] Welk gezag is aanvaardbaar?

[3] Eigendomsrecht

[4] Welk geweld is aanvaardbaar?

[5] Theorie en praktijk

[6] Weten wat je doet

[7] Nadenken over cultuur

Artikelen in de tweede serie over natuurlijke gedrag:

[1] De overheid als draak

[2] Een andere levensstijl

[3] Wonen en hygiëne

[4] Het belang van goede relaties

[5] Organisatie en chaos

[6] Complottheoriën en de nuchtere werkelijkheid

Losse artikelen, gebundeld in een derde serie over natuurlijke gedrag:

[1] Onderscheidingsvermogen

[2] De menselijke natuur (1/2)

[3] De menselijke natuur (2/2)

Downloads in PDF formaat:

[1] serie-1

[2] serie-2

[3] serie-3

 
Waardering: 
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Door , topic: Algemeen
Reacties op dit artikel kunnen gevolgd worden op de RSS 2.0 feed.
Reacties
 1. THX-1138 schreef op : 31

  @Elisabeth Zegeling [20]: “Zo ben ik tegen dierenleed, maar ging wel naar een dierentuin en dolfinarium, stom natuurlijk, niet over nagedacht”

  Dieren in moderne dierentuinen leven veel langer en zijn veel gezonder dan dieren in het wild. Wat is je probleem?

  @Elisabeth Zegeling [29]: “Ook kijk ik naar mogelijkheden om bij te dragen aan een betere wereld. Een bijdrage doe ik zeker in de vorm van lokale biologische boeren steunen, geen onnodige dingen kopen”

  Weet je het zeker? Biologische boeren hebben een veel geringere opbrengst per hectare dan moderne boeren. Als iedereen biologische producten zou kopen dan moeten er nog meer regenwouden worden gekapt.

  En wat zijn ‘onnodige’ dingen? Wat jij onnodig vind daar heeft een ander mss veel plezier van. En ook als je iets koopt wat je weinig of niet gebruikt dan steun je tenminste de mensen die dat product hebben gemaakt. Zolang de productie maar efficient gebeurt is de impact op het milieu ook gering.

  Nog veel belangrijker is de beslissing om wel of geen kinderen te nemen. Eén kind minder en je kan de rest van je leven Hummer rijden zonder het milieu zwaarder te belasten.

  Wil je echt minimale impact dan kan je beter een pistool tegen je slaap zetten. De meeste treehuggers weigeren echter die toch heel voor de hand liggende conclusie te trekken helaas. 😉

 2. Harrie Custers schreef op : 32

  Doen die wetenschappers hun werk uit angst?
  Ik vlak luiheid van mensen – als het makkelijk kan, waarom moeilijk doen – niet uit als oorzaak. Dit in combinatie met nieuwsgierigheid. 😉

  Overigens ben ik het zeker wel eens met dat “lage morele niveau”.
  Maar is de (enige) oorzaak daarvoor geloof? Hoe dan ook ik geloof niet in een God, toch ken ik mijn angsten.

  Is een belangrijke oorzaak daarvoor niet dat ons geleerd is te “bukken”, ons te “voegen” en ons te “onderwerpen aan autoriteit”?
  Daabij speelt geloof een rol, maar dan als onderdeel van het opvoedings- en scholingsprogramma.

  THX-1138 [33] reageerde op deze reactie.

 3. THX-1138 schreef op : 33

  @Harrie Custers [32]:

  Ieder mens kent zijn angsten Harrie. Dat is nu juist wat de mensheid drijft en alle vooruitgang mogelijk maakt!

  Ongetwijfeld worden mensen ook wetenschapper uit nieuwsgierigheid. De basisdrijfveer blijft echter die van alle mensen: aan het eind van de maand willen ze eten kunnen kopen, een dak boven hun hoofd hebben, en hun ziektekostenverzekering kunnen betalen, kortom geen gebrek lijden.

  De overheid en de kerk waren vroeger twee handen op één buik. Het doel van het staatsonderwijs is nooit geweest om mensen verlichting te brengen, maar juist om ze in het gareel te houden.

  De secularisatietrend sinds WOII laat zien, dat het geloof voor steeds meer mensen onacceptabel is geworden. Een schoolvoorbeeld van een katholiek die van zijn geloof is gevallen is Midas Dekkers. Dit is een interessant interview met hem:
  www.npo.nl

  =====
  “Het probleem is niet wat de zin van het leven is, want die is er niet. Het probleem is hoe je een redelijk leven kunt leiden óndanks het feit dat je weet dat het geen zin heeft (…) Het geloof is een van de meest doeltreffende manieren om de angst voor de dood te bezweren. Maar niet de slimste.”
  – Midas Dekkers

 4. Harrie Custers schreef op : 34

  Eens met twee aanvullingen.
  Het Vaticaan en wat daaraan gelieerd is controleert nog steeds. En ja, door nog steeds angst te zaaien en via “oplossingen” controle te oogsten.

  Angst is in mijn ogen een basaal overlevingsmechanisme. Vluchten, bevriezen of aanvallen. In mijn ogen is er dan geen ruimte voor creatie. De dood of de gladiolen.

  Onze hedendaagse angsten zijn zelden nog van het karakter nu of nooit. Het zijn “gedachte” angsten. What if? Wanneer je door de angst heen stapt is dat een bevrijding. Je ontdekt dat er geen reden was voor die angst.
  Dat biedt ruimte om reserves aan te leggen. Opdat je de tijd nodig om te investeren in iets nieuws kunt overbruggen.
  Samenwerken is zo’n uitvinding. Onderdrukken en parasiteren helaas ook. Laat mensen geloven dat ze hard moeten werken om te kunnen leven (god, geld, armoe, schuld). Dan hebben zij de tijd en energie niet meer om alternatieven te zien. Laat staan om zich nog te kunnen bevrijden.

 5. Schrijver schreef op : 35

  @Harrie Custers [26]:
  Zojuist zie ik dat er sinds de laatste keer dat ik keek wat communicatie is doorgekabbeld. Misschien is het goed om rechtstreeks te communiceren, per email. Mocht je dat wensen, dan kun je via de redactie van deze website met mij in contact gebracht worden.

  Harrie Custers [36] reageerde op deze reactie.

 6. Harrie Custers schreef op : 36

  @Schrijver [35]: Dankjewel voor het aanbod.
  Tegelijkertijd voel ik grote behoefte aan fysiek contact.
  Dat zal wel met angst te maken hebben. 😉 Als je echt hulp nodig hebt dan …. vergeet je het toetsenbord. En als je echt iemand kunt helpen natuurlijk ook.

  Schrijver [37] reageerde op deze reactie.

 7. Schrijver schreef op : 37

  @Harrie Custers [36]:
  Logisch. Ik ben zelf nauwelijks online, omdat ik liever mensen aankijk. Via email kan ik je wat dingen aanreiken die via comments niet prettig gaan. Iedereen wil zich er dan mee bemoeien. Elkaar in de ogen kijken is natuurlijk altijd beter. Voorwaarde is dan dat je bij elkaar in de buurt bent of ervoor zorgt dat je elkaar kunt ontmoeten.

 8. Harrie Custers schreef op : 38

  die voorwaarde wil ik wel invullen hoor. Ik reis het hele land door. Dus tenzij het buitenland betreft, ben ik voor.
  Ik zal mij melden bij de admin.

  Dank.

  Schrijver [39] reageerde op deze reactie.

 9. Schrijver schreef op : 39

  @Harrie Custers [38]:
  Ik bedoelde, algemeen gesproken, dat mensen er moeite voor moeten doen om elkaar op te zoeken en daarna relaties in stand te houden. Zelf doe ik dat met de mensen die in mijn directe omgeving zijn, omdat het bij die categorie gewoon het makkelijkst is om af en toe eens wat bij te praten. Voor mensen meer op afstand is het een kwestie van de meest geschikte modus te zoeken.