schreeuwtjeAngst is een natuurlijke reactie op al dan niet denkbeeldig gevaar. Angst stemt tot nadenken. Angst kan ook verlammen. Angst beperkt dan vrijheid. Misplaatste angst houdt mensen in een onderworpen toestand. Wat is het natuurlijke gedrag van een mens? Hoe raakt dit misvormd door cultuur? Wat zijn daarvan de gevolgen?

Wie zich verdiept in politieke mechanismen komt in een emotionele achtbaan terecht. Op een ieder heeft die achtbaan een net wat ander effect, wat komt door de verschillende persoonlijkheden en wellicht net wat andere prikkels (stimuli). De één schreeuwt het uit in een achtbaan, de ander heeft alleen een maag die logischerwijs alle kanten op wil. Weer een ander schakelt bewust zijn zintuigen af om geen draaiende maag te krijgen. De informatie die heden ten dage op mensen afkomt ligt velen zwaar op de maag. Het lijkt vaak onverteerbaar. Dit artikel is geschreven zodat de lezers minder last krijgen van de achtbaan, en hoop en moed richting de toekomst.

Instrumenten

Als we allerlei dingen met elkaar verbinden, dan zien diverse instrumenten. Denk aan:

1] De strategiën en methodes in boeken zoals Deliberate dumbing down of America van Charlotte Thomson Iserbyt, wat ook voor Europa en andere continenten zeer relevant is, over het verplichte schoolsysteem

2] Diverse uitvoerende organisaties, bijvoorbeeld de VN en daaronder diverse machtblokken in het oosten, westen en bijvoorbeeld Afrika, en weer lager organisaties die zich bezighouden met bijvoorbeeld het schoolsysteem etc.

3] Acteurs die op het toneel worden gezet (bijv. politici) die zelfstandig lijken, maar waarvoor in werkelijkheid het script achter de schermen wordt geschreven, waardoor scriptschrijvers het verloop van de gebeurtenissen bepalen.

De instrumenten zijn mechanisch en berekenend van aard. Ze handelen overeenkomstig hun functie en doel. Ze voeren gewoon hun programma uit.

Aansturing

Programma’s worden geschreven, instrumenten worden aangestuurd. Hoe verder je omhoog gaat in de machtspiramide, hoe minder informatie er beschikbaar is. De leden van de VN zijn zichtbaar, hun opdrachtgevers niet. Dat geldt ook voor Bilderberg, de Council of Foreign Relations, etc. Echt relevant zijn de opdrachtgevers uiteindelijk niet. Waar het om gaat is dat mensen denken anderen de wet voor te mogen schrijven, denken en gedrag denken te mogen sturen, grondstoffen te mogen toeëigenen, vruchten van arbeid te mogen roven (= diefstal onder dreiging van geweld, bijvoorbeeld middels belastingen). Dat is het principe.

Spanningsveld

De overmacht van deze onnatuurlijke situatie lijkt enorm en overweldigend, maar is dat niet. Een klein percentage van de mensheid bepaalt de spelregels of dwingt de uitvoering daarvan af. Het is verwonderlijk en tegennatuurlijk dat velen zich laten onderwerpen aan weinigen.

Daar tegenover staat God die de mens schiep. En daarmee ook de mens, die mogelijk een innerlijke drang heeft om te functioneren zoals dat bij de schepping bedoeld was. Volgens het scheppingsverhaal was de schepping goed. De geschiedenis en het heden leert dat kwaadaardigheid de macht heeft gegrepen. De goedaardige mens komt daardoor per definitie in een spanningsveld tussen zijn goedaardige natuur en kwaadaardige krachten, namelijk klein- en grootschalige criminaliteit. Op kleine schaal krijgt hij te maken met bijvoorbeeld leugenaars, dieven en mogelijk ook geweldenaars. Op grote schaal met mensen die menen anderen de wet te mogen voorschrijven en gehoorzaamheid daaraan te mogen afdwingen.

Hoe kan dit spanningsveld opgelost worden? Hoe kan het noodzakelijke en onvermijdelijke conflict effectief beslecht worden? Wat is ervoor nodig om de balans naar de goede kant te laten doorslaan?

Oplossing

De sleutel voor de oplossing ligt m.i. in het eenvoudige gegeven dat de mens ten opzichte van ‘het kwaad’ (klein- of grootschalig) gaat functioneren zoals dat bij de schepping bedoeld was.

Wie de bestaande, kwaadaardige mechanismen van macht wil doorbreken of zelfs vernietigen, heeft denk ik geen andere keuze dan zijn denken en handelen om te zetten naar wat ik ‘natuurlijk gedrag’ noem, een soort van denken en handelen zoals dat bij de schepping bedoeld was. Pas dan kan afgerekend worden met (on)natuurlijke vijanden, zoals kwaadaardige mensen en de organisaties die deze mensen in de steigers hebben gezet.

Ter overdenking

Een voorwaarde om af te rekenen met (on)natuurlijke vijanden is de (tegenwoordig zorgvuldig ingezaaide) angst voor hen aan de kant te zetten. Het Franse woord voor angst is terror. Wat is het woord voor degenen die ons bang wensen te maken? Zet ‘isten’ achter het Franse woord, dan weet je het principe. Denk vervolgens aan docenten die jonge kinderen angst aanjagen met strafmaatregelen. Of ambtenaren, politieagenten en militairen die bevolkingen dreigen met sancties of geweld. Dat is de implementatie van het principe.

Een belangrijke strategie van allerlei dingen die op de mens afgevuurd worden is angst zaaien. Angst werkt verlammend. Angst zorgt voor apathie. Angst ondermijnt de ‘spirit’ en dooft de ‘levensvonk’ uit. Wie onder het juk van angst leeft is de ideale slaaf of het ideale slachtoffer, want door angst gehoorzaamt men. Door angst vecht men niet terug. Wie zijn angst niet aan de kant zet en niet terugvecht blijft in een onderworpen toestand.

Andersom, wie zijn angst aan de kant zet verandert van een nobody in een somebody, een tegenstander om rekening mee te houden die best weleens (vroeger of later) een overwinnaar zou kunnen worden. Er is dan dus weer potentie, er zijn dan weer mogelijkheden. Het devies: Het juk van angst afwerpen. Anderen helpen het juk van angst van de schouders te halen.

Wie de Bijbel serieus neemt, moet weten dat het afwerpen en verbreken van jukken zoals angst een opdracht van God is. Angst functioneert als een opgelegd juk, een ketening. Een juk en ketenen waarvan God de opdracht geeft om die af te werpen en anderen daarvan te bevrijden [1]. Jezus, het grote voorbeeld van christenen en een in de islam erkende profeet, bracht dit in de praktijk [2]. De nuchtere waarheid maakt mensen vrij van angst [3], zodat ze ieder conflict op een eervolle, krachtdadige manier tegemoet kunnen treden. Dan kunnen de ‘werken’ van de tegenstanders van God en mensen vernietigd worden [4].

Vooral dít zijn dingen om over na te denken: Welke mogelijkheden heeft God in ons ingebakken? Kennen we die? Hebben we geleerd die te gebruiken? Zijn we bereid die te gebruiken? Waarom zou een mens zich bang laten maken?

De natuurlijke reactie van een mens op verondersteld gevaar is de productie van adrenaline, zodat de mens gaat vechten of vluchten. Onnatuurlijke gevaren zien en nog verlamd raken ook is zeer tegennatuurlijk.

Vroeger was het eervol om te strijden tegen kwaadaardige mensen. Wie daarbij het leven liet werd beschouwd als een held. Vreemd genoeg zouden mensen die vandaag hetzelfde doen beschouwd worden als dom. Waar komt die verandering vandaan? Wat is natuurlijk denken, natuurlijk gedrag?

Tot slot

Dit was het laatste artikel in een serie over natuurlijk gedrag. Lees de twee series nog eens goed door, denk er eens over na. Blijf niet hangen in praten, maar schakel over op doen. Wees geen praatjesmaker, maar een daadkrachtig mens met ‘spirit’!

Mijn naam heb ik bewust niet vermeld, immers, de boodschap is belangrijker dan de boodschapper.


Voetnoten:

[1] Jesaja 58:5-8

[2] Jesaja 61:1Lukas 4:16-21

[3] Johannes 1:12Johannes 8:32

[4] 1 Johannes 3:8

Artikelen in de eerste serie over basisprincipes:

[1] Wat hebben libertariërs met christenen gemeen?

[2] Welk gezag is aanvaardbaar?

[3] Eigendomsrecht

[4] Welk geweld is aanvaardbaar?

[5] Theorie en praktijk

[6] Weten wat je doet

[7] Nadenken over cultuur

Artikelen in de tweede serie over natuurlijke gedrag:

[1] De overheid als draak

[2] Een andere levensstijl

[3] Wonen en hygiëne

[4] Het belang van goede relaties

[5] Organisatie en chaos

[6] Complottheoriën en de nuchtere werkelijkheid

Losse artikelen, gebundeld in een derde serie over natuurlijke gedrag:

[1] Onderscheidingsvermogen

[2] De menselijke natuur (1/2)

[3] De menselijke natuur (2/2)

Downloads in PDF formaat:

[1] serie-1

[2] serie-2

[3] serie-3

39 REACTIES

 1. @Jan Strik [1]:
  Ik maak onderscheid tussen natuurlijke en onnatuurlijke angst, waarna het artikel aangeeft dat bepaalde angst ongewenst kan zijn en overwonnen kan worden.

  Zowel natuurlijke als onnatuurlijke angst kan ongewenst blijken te zijn. De angst voor een naderende vrachtauto – terwijl je op de weg staat, op het punt overreden te worden – is heel goed. Je wordt dan niet platgereden en stapt aan de kant. De angst voor denkbeeldige draken kun je echter maar beter aan de kant zetten.

  Angst is daarmee een kleine matrix.
  Natuurlijk, onnatuurlijk.
  Gewenst, ongewenst.

  Schrijver [3] reageerde op deze reactie.

 2. @Schrijver [2]:
  Natuurlijke angst kan ook overwonnen worden.
  Gaat een blaffende hond (potentieel gevaarlijk) daadwerkelijk bijten?

  Recent had ik te maken met een blaffende hond die mij bij een eerste ontmoeting beet. Ik was niet bang, had wat interactie. Bij volgende ontmoetingen kwam hij mij voortaan kwispelend tegemoet. Kennelijk had hij gewoon slechte ervaringen achter de rug.

 3. Jammer dat je in deze goede overpeinzingen steeds iets al “god” erbij haalt. Dat doe je hier steeds op het moment dat je iets niet meer “weet”, je noemt het dan “god” en alles is verklaard.
  Net zoiets als de zwaartekracht:
  Niemand weet precies hoe dat werkt, maar iedereen heeft de verklaring dat, als iets valt, dat dit komt door de zwaartekracht.
  (Al is de moderne wetenschap aardig op weg naar een verklaring)

  We weten dat “het bestaande er is” en ook dat kunnen we niet verklaren/bewijzen. Zelf een poging om dat te bewijzen , heeft het bestaande nodig.
  Om het onverklaarbare dan god te noemen, is leuk, maar stelt niets voor. Terwijl veel mensen er wel groot misbruik van maken.
  Het lijkt me dat je als je nog even verder nadenkt, dat je dan de simplistische verklaring “god” nodig hebt.

  Harrie Custers [5] reageerde op deze reactie.
  Schrijver [12] reageerde op deze reactie.

 4. @Hub Jongen [4]: @hub ik heb met het gebruik van het woord “God” geen moeite. Voor mij is dit een woord voor “het weten”. De bron voor alles.

  Zo weet ik dat wanneer ik niet voor mijzelf op kom, hetzij door aan te geven wat mijn behoeften zijn hetzij door aan te geven wat mijn grenzen zijn, ik uiteindelijk met consequenties te maken krijg die in mijn nadeel zijn. Het is dus “natuurlijk” gedrag om wel mijn behoefte te uiten en wel mijn grenzen te stellen.

  Onnatuurlijk gedrag ontstaat doordat dit weten aan het wankelen wordt gebracht, achter sluiers verdwijnt. Waardoor angst ontstaat om niet beschermd, niet verzorgd, niet geliefd, niet gewaardeerd te worden. M.a.w. waardoor je je gaat voegen naar externe elementen en “afgoden” diensten gaat bewijzen.

  Dus m.a.w. ik ben “God” net zoals jij, net zoals ieder ander mens, ieder ander leven. Wij zijn allen gelijk. Zodra ik daar ook maar een beetje aan twijfel, zoek ik “het weten” buiten mijzelf en de autoriteit buiten mijzelf. En maak ik mij minderwaardig, ondergeschikt en manipuleerbaar.

  Namasté

  Hub Jongen [6] reageerde op deze reactie.
  Schrijver [15] reageerde op deze reactie.

  • @Hub Jongen [6]: @hub met “het weten” bedoel ik iets universeels. Dat geldt dus ook voor jou en voor ieder ander. Ik weet dat ik alles heb en alles ben wat ik nodig heb om te leven. Via interactie, via respectvol geven en nemen. Er is geen gemis. Ik weet ook dat ik beschik over een moreel kompas om te oordelen of iets juist of niet juist is.

   Gemis, gebrek ontstaan zodra ik mij minder voel dan anderen, zodra ik minder respectvol en dus verkrampt in interactie ga met mijn omgeving.

   Wanneer iemand iets nog niet weet (of juist wel?) en dat God of energie of bron noemt, is daar toch niks mis mee?
   Ik noem iets een boom, of nog specifieker ik noem wat ik zie zelfs een eik. Een illusie dat ik door etiketteren iets weet? Geen hond die er iets mee kan. 😉

   Wat ik wil zeggen is: wat maakt het uit hoe iemand iets noemt? Zolang het helpt elkaar beter te begrijpen?
   Waarom dat zo belangrijk maken??
   Zolang die ander jou niet dwingt hetzelfde te doen (geloven, benoemen) of nog erger jou dwingt naar zijn opvattingen te leven.

   Ik noem het boom, een ander noemt het eik en jij noemt het b.v. een stuk hout. So what?
   God, energie, bron, het onverklaarbare, …., so what?
   Het gaat niet om het gelijk het gaat toch om het beter begrijpen (van elkaar)?

   Waarom mag schrijver dat niet God noemen?
   De stukken van schrijver helpen mij beter begrijpen.

   Elisabeth Zegeling [10] reageerde op deze reactie.

 5. Alle politiek die in de openbaarheid van de samenleving bewust wordt ge spuied is onder hevig aan punt 3 van het kopje;
  INSTRUMENTEN!!! Toneelspel enz.

 6. @Harrie Custers [7]: Hier ben ik het geheel mee eens. Trouwens het gaat om de boodschap en wat is een benoeming of naam? Maar je kunt het ook zien als een mogelijkheid om te groeien en te leren. Als kind was ik onbevreest, deed wat ik zelf wilde, onderzocht van alles. Het eerste wat ik “s morgens deed mijn bed uit, naar buiten de natuur in. Kon wel uren rondlopen alles te onderzoeken en bekijken. Hoeveel straf ik wel niet heb gekregen omdat ik weer eens zoek was is niet te tellen. Sloten ze me op, beloofde dat ik het nooit meer zou doen. De eerste beste gelegenheid, deed ik het zo weer. Later ben ik mee gaan doen om je te laten leiden door angsten, ben er vanaf gestapt. Mensen die zich laten leiden door angst zijn manipuleerbaar en slaaf van angst. Ik zie het leven dan ook als een leerschool, heb de angst ondergaan en het is mij niet bevallen. Je laat je leven en leef dus niet zelf. Dus overboord ermee. De machtshebbers voeren een psychologissche oorlog met angst tegen burgers en bedrijven spelen daar ook gretig in mee. Kijk maar eens naar al die verzekeringen tegen van alles en nog wat, wordt dik aan verdient. Zelf vind ik dit een van de grootste oplichterijen. Bangmaken en dan je een verzekering aanbieden. Zelf doe ik daar niet aan mee, ben niet verzekerd en breekt er brand uit, jammer dan, het is vervangbaar. Zo zijn er veel meer dingen dat mensen zich laten leiden door angst. Angst overwinnen is niet altijd makkelijk, geef het toe, maar het voelt heerlijk. De grootste angst is de angst zelf. Overbodige ballast. Geloof, hoop en liefde zijn waarden waar ik veel meer aan heb. Geloof in God, Allah, almacht of in je zelf, maakt niet uit. Vertrouwen ook een goeie. Er zijn bepaalde waarden in het leven die hou ik aan.

  Hub Jongen [11] reageerde op deze reactie.
  Harrie Custers [17] reageerde op deze reactie.

 7. @Hub Jongen [4]:
  Hier wringt het wat tussen het traditionele lezerspubliek van vrijspreker.nl en mijn schrijfselen. Cognitieve dissonantie schat ik zo in. Waarom? Op deze website is de teneur uit te gaan van de atheïstische levensbeschouwing en nogal scherp uit te vallen tegen mensen die het aandurven te denken dat ze ontstaan zijn als gevolg van schepping.

  Aan dat spanningsveld heb ik wat geprobeerd te doen om een dialoog mogelijk te maken. Uit mijn artikelen blijkt dat in de Bijbel nogal wat principes voorkomen die in het libertarisme verwelkomd kunnen worden, om de doodeenvoudige reden dat ze het libertarisme van stuwkracht kunnen voorzien die er nu niet is. Wat ik nu waarneem, zijn atheïstische libertariërs die blijven mopperen over wat er allemaal wel niet verkeerd is, maar niet verder komen. Dat komt m.i. omdat ze schepping op voorhand uitsluiten, mensen die in schepping geloven het liefst buiten de deur houden. Een hindoe, Jood, christen of moslim voelt zich bepaald niet welkom in libertarische kringen, die zichzelf daardoor diskwalificeren.

  Los daarvan schreef ik een artikel over beoordelingsvermogen. Daaruit blijkt dat mensen zo beïnvloed zijn, dat ze niet langer in staat zijn een ander denkpatroon te volgen zonder cognitieve dissonantie, zodat er ook geen argumenten uitgewisseld worden om eens te kijken of ze steekhoudend zijn en wat de gevolgen van een andere denklijn nu eigenlijk zijn. Jammer. Dat merk ik ook onder dit artikel. De teneur en boodschap is dat angst op een bepaalde manier overboord gezet moet worden, de reactie is een allergie tegen het woord (of idee) God. Ik zie geen signalen dat mijn denklijn daadwerlijk gevolgd en overdacht is. Verder dan de allergische reactie gaat het niet, terwijl het artikel nu juist aanmoedigt om voor de verandering eens een stap verder te gaan dan tot nu toe. Waarom blijven doormopperen in plaats van angst aan de kant te zetten en door te pakken naar maatregelen, van welke aard dan ook?

  Mijn gevoel is dat mensen zichzelf telkens weer tegenhouden. Die vrijheid is er natuurlijk wel, ook, zelfs en vooral in libertarische kringen.

  Philosoof G&R Eigenwijs [13] reageerde op deze reactie.
  Schrijver [14] reageerde op deze reactie.

 8. @Philosoof G&R Eigenwijs [9]: @Schrijver [12]:

  Beste schrijver een stap verder gaan is op zich geen probleem.
  Echter als het in de verkeerde richting gaat, is het geen
  verbetering in de vorm van verduidelijking,
  van wat bedoelt wordt.
  Het woord GOD, schepper, wordt ervaren als een bewust en
  persoonlijk alles omvattend levend figuur, dat politiek dienst doet
  in onze samenleving.
  En zaken regelt naar believen van de denker,op hoop van zegen.
  Er is geen enkele aanwijzing dat dit op waarheid berust.
  Er is geen macht of kracht op aarde dat niet door mensen
  is benoemt of bedacht!
  (het zijn slechts onze ge uiten gedachten)
  Ik denk dat als je het niet kan weten, je dat ook moet erkennen.

  Mvg G&R.

  Schrijver [14] reageerde op deze reactie.

 9. @Philosoof G&R Eigenwijs [13]:
  Er zijn een aantal percepties c.q. overtuigingen. Ik noem even de belangrijkste die op deze website tevoorschijn komen:

  1). De atheïstische. Hier is God niet relevant. God is een woord wat staat voor ‘iets’ wat men achter zich gelaten heeft. Het is, zo denkt men, een achterhaald idee. Vaak legt men een verband met religieuze systemen, zonder dat het in mensen opkomt dat God niets te maken heeft met religieuze systemen.

  2). De gelovigen uit de Hindoeïstische en Abrahamitische religies. De Abrahamitische aanhangers geloven in in één God, hoewel christenen Jezus tot God maken (dat vinden bijv. Joden een vorm van afgoderij). De Hindoes hebben een wat versnipperd beeld, waar men de aandacht verspreidt over meerdere goden. Vraag aan een Hindoe iets over God en hij vraagt zich af over welke god je het hebt.

  3) Religieuze systemen. Mensen die macht of invloed willen hebben spannen hier bepaalde levensovertuigingen voor hun karretje. Ik heb in een eerder artikel over de mensenlijke natuur uitgebreid geargumenteerd waarom religieuze systemen slecht zijn voor de mens.

  Onder dit artikel zag ik comments. Elisabeth is de enige die ingaat op het artikel zelf en angst becommentarieert. De rest mijmert over God, hun verwaterde ideeën over onze Schepper, en laat allergie zien tegen zelfs het gebruik van een woord, laat staan wat er achter dat woord zit.

  Uit mijn comment 12 blijkt dat ik het jammer vind dat mensen niet in staat zijn een denklijn op te pakken, die te volgen en te kijken wat daar nu de gevolgen van zijn. En dan had ik het nog niet eens over reflectie, want, wat denkt iemand nu en waarom? Hoe verhoudt dat zich tot andere denkbeelden. Het gevolg; mensen blijven hangen in geklets en er komt niets uit. Er gebeurt niets. Er is geen innerlijke drijfkracht, maar alleen twijfel. Ik heb me vaak afgevraagd waar het gezonde denkvermogen van de mens is gebleven, waarna ik later het antwoord heb gevonden. Zie het artikel over beoordelingsvermogen. Logischerwijs volgt dan ook de vraag wat ervoor nodig is om ervoor te zorgen dat mensen weer open-minded worden, zodat ze onbevangen als een kind omgaan met wat er zoal op hen afkomt. Want laten we eerlijk zijn, die onbevangenheid is bij eigenlijk iedere volwassene verdwenen.

  Philosoof G&R Eigenwijs [21] reageerde op deze reactie.

 10. @Harrie Custers [5]:
  Uit je woorden blijkt meer dan je zelf wellicht beseft. Bepaalde invloeden waaraan je hebt blootgestaan komen verspreidt over diverse comments tevoorschijn. Misschien is het goed als ik je wat aanreik om over na te denken:

  De Bron kom je tegen in de tegenwoordige New Age, die het weer elders vandaan heeft. Mocht je willen weten waar vandaan, dan kan ik je op de hoogte brengen. Voor nu is dat even niet interessant. Waar het nu om gaat is dat de Bron gezien wordt als een universele onpersoonlijke kracht.

  De Abrahamitische religies gaan uit van één God, de Schepper. Hindoeïsten hebben meerdere goden. Boeddhisten hebben geen goden, maar alleen wijze leraren. Iets wat ooit simpel en duidelijk was, wordt in de loop van de tijd steeds complexer en ondoorzichtiger.

  De Abrahamitische religies zien de geest van God als de persoonlijke kracht van een persoonlijke God. Het is een kracht die kan scheppen of vernietigen. Hindoeïsten hebben daar een onpersoonlijke kracht van gemaakt en Boeddhisten praten alleen nog maar over energiën. New Agers nemen dat over (hun gedachtegoed beschreef ik elders als een mix van Hindoeïsme en Boeddhisme overgoten met een gemoderniseerde saus). Hier schrijf ik hetzelfde als bij het idee over God: Iets wat ooit simpel en duidelijk was (de geest van God), wordt in de loop van de tijd steeds complexer en ondoorzichtiger.

  Natuurlijk is dit een vereenvoudigde weergave, want de Babyloniërs, Egyptenaren, Grieken etc. hadden ook zo hun gedachten. De grote gemene deler is dat iets wat ooit simpel was ondoorzichtig wordt. Of men dichter bij de objectieve waarheid komt is voor mij nog maar zeer de vraag, ik veronderstel het tegenovergestelde.

  Harrie Custers [18] reageerde op deze reactie.

 11. Terug naar het onderwerp van dit artikel:

  Atheïsten mopperen wel, maar overwinnen hun angst kennelijk niet. Hoeft ook niet, want overleven is het enige wat voor hen telt, de enige norm, het enige doel. Gehoorzaam het hoofd buigen kan goed helpen om dat doel te bereiken. De tweede en laatste manier is om ervoor te zorgen de best aangepaste mens te zijn, die het spel zo goed speelt dat anderen bespeelt (lees; overheerst) kunnen worden. Voor de atheïst bestaat geen angst, tenzij als chemische of psychische reactie.

  In mensen die met verhalen rondlopen over levensfilosofiën die ‘spiritueel’ zijn, de religieuze systemen inbegrepen, zie ik geen spiruele kracht. Net als atheïsten worden ze geleid door externe factoren. Ze doen niets van substantie, omdat ze hun angsten of onzekerheden niet overwinnen. Ondanks veronderstelde spiritualiteit is er geen substantie, geen daadkracht.

  Hoe gaan we om met angst?
  Hoe overwinnen we die?
  Is het eigenlijk wel gewenst om die te overwinnen, want, waarom zou iemand dat eigenlijk willen? Waar leidt het toe? Wat gebeurt er als angst daadwerkelijk aan de kant gezet wordt?

 12. @Schrijver [15]: en dat besef en weet ik ook. Doel van mijn comment was: ervaar het onbevangen als een kind. Een reactie op @hub’s eerste commentaar/vraag.

  Voor nu. Ik waardeer jouw artikelen. Niet omdat ik verwacht “het antwoord’ te vinden. Ik zoek de autoriteit niet buiten mij.
  Het zet mij aan het denken. Verwonderen om juist weer een andere invalshoek, weer een andere kijk, dat geeft mij plezier.

  Wat mij verwondert is jouw reactie (frustratie?)?
  Je verwacht een discussie, een poging tot denken, een geldachtenuitwisseling en …. die komt niet. So what?

  Wat ik hier leer is dat de eerste commentaren heel erg bepalend zijn voor het verloop van de reacties. Meer nog dan het artikel zelf?

  Schrijver [22] reageerde op deze reactie.

 13. @Hub Jongen [11]: Oke, bij mij gaat het om de bedoeling en begrippen, ben niet zo goed met taal. Je kunt op verschillende manieren communiceren, taal heb je niet altijd nodig. Maar ik zal proberen mijn best te doen om mij beter uit te drukken. Zelf communiceer ik wel vaker zonder woorden door alleen maar te kijken en elkaar aan te voelen. Dus denk er niet altijd aan dat niet iedereen het doet.

 14. @Harrie Custers [17]: Dank je, dat probeer ik wel, ben ook een mens en voortdurend aan het leren. Zo ben ik tegen dierenleed, maar ging wel naar een dierentuin en dolfinarium, stom natuurlijk, niet over nagedacht. Daar ben ik jaren geleden vanaf gestapt, na dat ik er over nagedacht heb, informatie over op zoeken, etc. Het gaat niet erom wat een ander doet, het gaat erom wat ik er zelf mee doe. Door daar na toe te gaan, hou ik mede instand dat dieren worden opgesloten, daar pas ik voor. Als mensen er naar vragen vertel ik dat dan ook, wat een ander er mee doet, is aan hem/haar zelf.

  THX-1138 [31] reageerde op deze reactie.

 15. @Schrijver [14]:

  Beste schrijver, ik vind de uiteenzettingen van je denkwijze
  boeiend,uitgebreid, uitdagend enz.
  Maar het onderwerp agnosticisme ontbreekt in je betogen.
  Ik heb al eens een paar keer eerder ge probeert het boven tafel te krijgen, kun je en wil je, jou zienswijze to. van de god s
  gedachten, eens verwoorden en uiteenzetten.
  Dat is wat ik er in mis.

  Mvrg. G&R.

  Schrijver [22] reageerde op deze reactie.
  Schrijver [23] reageerde op deze reactie.

 16. @Harrie Custers [18]:
  Fijn te horen dat je de artikelen waardeert en vooral dat ze je aan het denken zetten. Daarvoor doe ik het! Het onbevangen ervaren als een kind is iets wat velen niet (meer) kunnen. Dat is jammer, omdat een mens dan zoveel mist. Daar komt ook mijn reactie vandaan. Mijn gevoel zegt telkens weer als ik commentaar lees: Gooi die grenzen nu eindelijk eens overboord! Er is nog zoveel te ontdekken, doe dat dan ook!

  @Philosoof G&R Eigenwijs [21]:
  Misschien is dat een leuke uitdaging voor jou, om eens artikelen over het agnosticisme te publiceren? Wees geen belangstellende edoch passieve toeschouwer, maar een actieve deelnemer! 😉

  Philosoof G&R Eigenwijs [24] reageerde op deze reactie.

 17. @Philosoof G&R Eigenwijs [21]:
  Natuurlijk wil ik bepaalde gedachten wel uiteenzetten hoor… maar op het moment ben ik aan het zoeken naar een andere schrijfstijl die dat beter overbrengt. Je kunt het merken aan het artikel wat volgende week verschijnt, een eerste stap op weg naar een heel andere manier van communiceren.

 18. @Philosoof G&R Eigenwijs [24]:
  Je maakt je er akelig makkelijk vanaf. Terwijl de één uitgebreid zijn gedachten toelicht in artikelen verwijs jij eventjes naar een externe bron, en dan verwacht je van een ander daarover te gaan schrijven. Heb je al eens wat zèlf gedaan behalve voor anderen applaudiseren of ze juist afzeiken?

 19. Ik ben vandaag naar de politie gegaan om aangifte te doen tegen mijn bank en de door hen ingeschakelde deurwaarders. Eerst een beetje context, dan terug naar het thema.

  De bank heeft mijn claim niet weerlegd/niet kunnen weerleggen: er is geen schuld. Tja, maar dat weerhoudt hen er niet van om toch in te vorderen. Wij zijn gestopt met betalen en zetten die maandbedragen apart. Wellicht dat de bank onze claim ooit wel nog weerlegt, dan gaan we gewoon weer betalen. M.a.w. het schort ons niet aan de middelen, het ontbreekt ons ook niet aan bereidheid te betalen hetgeen wij verplicht zijn. Het is principieel: geld creeren uit het niets en daar rente, aflossing en onderpanden voor vragen is crimineel. Althans, voor “normale” mensen met een moreel kompas.

  En nu terug naar het thema. Angst in relatie tot natuurlijk gedrag. De intimidaties nemen toe. De openbare verkoop van het huis dreigt. Wat te doen? Bukken? Dat is het advies wat ik van iedereen en zojuist dus ook van de politie kreeg. De agent sprak over doel en middelen. Pas op dat je je er niet te zeer in vastbijt, het je ondergang wordt en je alles verliest. Zo luidde zijn dvies.

  Duidelijk werd dat ik niet kan beschikken over de politie als middel voor onze bescherming, maar dat bank en deurwaarder wel kunnen beschikken over dat middel zelfs om anderen (ons nu) geweld aan te doen. De politie stelt in geval bank en deurwaarder beroep op hen doen niet eens vragen: is er een contract? Is er sprake van een (strafrechterlijke) overtreding? Is er sprake van een verplichting die niet wordt nagekomen?
  Mij wordt gevraagd: heb je bewijs!
  Kortom eng om te ontdekken dat de politie er niet is voor het beschermen van mensen, maar wel voor het behartigen van belangen van bedrijven (het ficteve, het onmenselijke)
  Eng is ook te ontdekken dat de politie niet koud of warm wordt van in mijn ogen dan: een misdaad tegen de menselijkheid, en dat al decennia/eeuwen lang.

  Wat is in deze natuurlijk gedrag?
  Categorisch weigeren te betalen en het principe gij zult niet stelen hooghouden en kijken waar het schip strand? Of is – zoals schrijver vermeld – strijden tegen kwaadaardige mensen en een kwaadaardig systeem vandaag de dag vooral dom want je kunt er toch niks aan veranderen. Zelfs mijn dochter wist mij dit advies voor te houden. Ai.
  Dus buk, hou de schijn op en maak er maar het “beste” van.
  Het meervoud van lef is leven.

  Dus schrijver, ik doe voel de angst en de onzekerheid. Voel dat mijn omgeving mij tegen mijzelf in bescherming wil nemen.
  En ook voel ik die vonk: het kan toch niet waar zijn dat we massaal worden bestolen door een parasiet (kongsi banken & overheid) en niemand er iets aan doet? Ik ben toch geen slaaf? Mijn kinderen, kleinkinderen en die van anderen mensen ook natuurlijk, gun ik verdorie toch iets anders dan slavernij? Schulden, registraties, leerplicht, diploma’s en een toenemend aantal andere verplichtingen en afhankelijkheden die hun geboorterecht geweld aan doen?

  Elisabeth Zegeling [27] reageerde op deze reactie.
  Schrijver [35] reageerde op deze reactie.

 20. @Harrie Custers [26]: Ja moeilijk en ook frusterend. Het is een lang proces geweest om dit systeem te creeren en ze gaan steeds verder. Dit maak je volgens mij niet in een korte periode weer ongedaan. Het inzicht en besef groeit in ieder geval wel bij volkeren, in wat voor systeem men eigenlijk zit. Hoe meer voorlichting, hoe beter dat het de goeie richting uitgaat. Ook dit is een lang proces. Een mooi voorbeeld was vorig jaar in Spanje, daar werden steeds meer mensen op straat gezet, ook de sloten werden vervangen, dit gebeurde op steeds grotere schaal. Tot de deurwaarders en politie beambten en slotenmakers ook familie en bekenden op straat moesten zetten, toen kwam er meer en meer besef dat het zo niet kon. Er kwamen steeds meer onder die groep die niet meer mee wilden helpen. Ook nog zo”n geval in Spanje, daar weigerde de burgermeester om mensen op straat te laten zetten, die heeft dus beslist dat het in zijn stad verboden is. In Griekenland ook, daar zijn steeds meer mensen die zich terug trekken uit dat systeem en vinden andere vormen om te overleven. Ook bloeit daar een schaduw economie, om belastingen te ontduiken. Dit vind ik toch mooie voorbeelden dat het anders kan en hoopgevend.

  Harrie Custers [28] reageerde op deze reactie.

  • @Elisabeth Zegeling [27]: Ja dat is zeker hoopvol. Mensen weten gelukkig altijd alternatieven te vinden. Jammer dat meestal de nood eerst erg hoog moet zijn.

   Maar het is onvermijdelijk. Met de tijd gaat steeds meer mensen beseffen dat je voor alles een BSN, een BurgerSlavenNummer nodig hebt. Paspoort, rijbewijs, rekening, diploma, nutsvoorziening, verzekering etc. Feitelijk al bij elke transactie. Nog even dus en dan ook om te winkelen, te wandelen, te ademen.

   Elisabeth Zegeling [29] reageerde op deze reactie.

 21. @Harrie Custers [28]: Zelf zie ik het als een ommekeer, wat prachtig is. Ook kijk ik naar mogelijkheden om bij te dragen aan een betere wereld. Een bijdrage doe ik zeker in de vorm van lokale biologische boeren steunen, geen onnodige dingen kopen, voorlichting geven, etc. Elke bijdrage hoe klein dan ook is waardevol.

  THX-1138 [31] reageerde op deze reactie.

 22. “Angst werkt verlammend. Angst zorgt voor apathie. Angst ondermijnt de ‘spirit’ en dooft de ‘levensvonk’ uit. (…) Door angst vecht men niet terug.”

  Lijkt mij opnieuw totale onzin. Angst voor honger, dorst, koude, ziekte en de dood heeft de mens er toe gebracht wetenschap te ontwikkelen waarmee we deze ellende kunnen tegengaan.

  Miljoenen wetenschappers en technici vechten dagelijks terug om zich te kunnen bevrijden van de dwangbuis van de natuur c.q. schepper. Dat gaat gelukkig met steeds meer succes.

  Gelovigen hebben die strijd allang opgegeven. Als gegijzelden met een Stockholm syndroom prijzen ze de goedheid van God en onderwerpen ze zich aan zijn regels. Het zijn niet anders dan ordinaire collaborateurs, hielenlikkers met het morele niveau van een natte krant.

  • Doen die wetenschappers hun werk uit angst?
   Ik vlak luiheid van mensen – als het makkelijk kan, waarom moeilijk doen – niet uit als oorzaak. Dit in combinatie met nieuwsgierigheid. 😉

   Overigens ben ik het zeker wel eens met dat “lage morele niveau”.
   Maar is de (enige) oorzaak daarvoor geloof? Hoe dan ook ik geloof niet in een God, toch ken ik mijn angsten.

   Is een belangrijke oorzaak daarvoor niet dat ons geleerd is te “bukken”, ons te “voegen” en ons te “onderwerpen aan autoriteit”?
   Daabij speelt geloof een rol, maar dan als onderdeel van het opvoedings- en scholingsprogramma.

   THX-1138 [33] reageerde op deze reactie.

 23. @Elisabeth Zegeling [20]: “Zo ben ik tegen dierenleed, maar ging wel naar een dierentuin en dolfinarium, stom natuurlijk, niet over nagedacht”

  Dieren in moderne dierentuinen leven veel langer en zijn veel gezonder dan dieren in het wild. Wat is je probleem?

  @Elisabeth Zegeling [29]: “Ook kijk ik naar mogelijkheden om bij te dragen aan een betere wereld. Een bijdrage doe ik zeker in de vorm van lokale biologische boeren steunen, geen onnodige dingen kopen”

  Weet je het zeker? Biologische boeren hebben een veel geringere opbrengst per hectare dan moderne boeren. Als iedereen biologische producten zou kopen dan moeten er nog meer regenwouden worden gekapt.

  En wat zijn ‘onnodige’ dingen? Wat jij onnodig vind daar heeft een ander mss veel plezier van. En ook als je iets koopt wat je weinig of niet gebruikt dan steun je tenminste de mensen die dat product hebben gemaakt. Zolang de productie maar efficient gebeurt is de impact op het milieu ook gering.

  Nog veel belangrijker is de beslissing om wel of geen kinderen te nemen. Eén kind minder en je kan de rest van je leven Hummer rijden zonder het milieu zwaarder te belasten.

  Wil je echt minimale impact dan kan je beter een pistool tegen je slaap zetten. De meeste treehuggers weigeren echter die toch heel voor de hand liggende conclusie te trekken helaas. 😉

 24. @Harrie Custers [32]:

  Ieder mens kent zijn angsten Harrie. Dat is nu juist wat de mensheid drijft en alle vooruitgang mogelijk maakt!

  Ongetwijfeld worden mensen ook wetenschapper uit nieuwsgierigheid. De basisdrijfveer blijft echter die van alle mensen: aan het eind van de maand willen ze eten kunnen kopen, een dak boven hun hoofd hebben, en hun ziektekostenverzekering kunnen betalen, kortom geen gebrek lijden.

  De overheid en de kerk waren vroeger twee handen op één buik. Het doel van het staatsonderwijs is nooit geweest om mensen verlichting te brengen, maar juist om ze in het gareel te houden.

  De secularisatietrend sinds WOII laat zien, dat het geloof voor steeds meer mensen onacceptabel is geworden. Een schoolvoorbeeld van een katholiek die van zijn geloof is gevallen is Midas Dekkers. Dit is een interessant interview met hem:
  http://www.npo.nl/de-wandeling/12-11-2010/KRO_1402243

  =====
  “Het probleem is niet wat de zin van het leven is, want die is er niet. Het probleem is hoe je een redelijk leven kunt leiden óndanks het feit dat je weet dat het geen zin heeft (…) Het geloof is een van de meest doeltreffende manieren om de angst voor de dood te bezweren. Maar niet de slimste.”
  – Midas Dekkers

  • Eens met twee aanvullingen.
   Het Vaticaan en wat daaraan gelieerd is controleert nog steeds. En ja, door nog steeds angst te zaaien en via “oplossingen” controle te oogsten.

   Angst is in mijn ogen een basaal overlevingsmechanisme. Vluchten, bevriezen of aanvallen. In mijn ogen is er dan geen ruimte voor creatie. De dood of de gladiolen.

   Onze hedendaagse angsten zijn zelden nog van het karakter nu of nooit. Het zijn “gedachte” angsten. What if? Wanneer je door de angst heen stapt is dat een bevrijding. Je ontdekt dat er geen reden was voor die angst.
   Dat biedt ruimte om reserves aan te leggen. Opdat je de tijd nodig om te investeren in iets nieuws kunt overbruggen.
   Samenwerken is zo’n uitvinding. Onderdrukken en parasiteren helaas ook. Laat mensen geloven dat ze hard moeten werken om te kunnen leven (god, geld, armoe, schuld). Dan hebben zij de tijd en energie niet meer om alternatieven te zien. Laat staan om zich nog te kunnen bevrijden.

Comments are closed.