Duur_energieDe Vrijspreker kreeg verzoek om mee te doen aan actie ter voorkoming van het ontaarden van energie prijzen:

Beste allen,
Het afgelopen jaar is er op meerdere wijzen door een groep verontruste energieexperts gewezen op de extreem hoge kosten die de uitvoering van het Energieakkoord met zich mee zal brengen.

Dit heeft onder andere geleid tot kamervragen aan Minister Kamp, waarin gevraagd werd de werkelijke kosten van het energieakkoord te overleggen en aan te geven welke kosten hij nog acceptabel vond. Dit heeft hij vooralsnog geweigerd, en met de uitvoering van het Energieakkoord is inmiddels begonnen.

De verontruste groep heeft daarom het initiatief genomen een brief te schrijven, dit maal gericht aan de kamerfracties en de commissie I&M, waarin hen gevraagd wordt bij de minister nogmaals aan te dringen op het berekenen van de integrale kosten van het Energieakkoord voor de Nederlandse staat en voor de burgers.

Zoals in de brief wordt aangegeven liggen deze kosten mogelijk rond de €1000 euro per gezin, gedurende 15 jaar.
Dit bedrag is dermate hoog dat hierover een zorgvuldig debat onmisbaar is, waarbij daadwerkelijke baten en kosten kunnen worden afgewogen. Hiervoor is allereerst een grondige kostenberekening noodzakelijk.

Namens de initiatiefnemers zou ik het zeer op prijs stellen indien u onze brief (zie bijlage) mede zou willen ondertekenen.
Gaarne reactie met een korte opgave van titulatuur, (voormalige) functie(s), (voormalige) affiliaties, in het format zoals in de brief gebruikt wordt [Achternaam, Voorletters. Beroep, functie, functie].

U zou ons ook kunnen helpen door dit verzoek verder te verspreiden in uw netwerk(en).
De brief is nu uit en u kunt eventueel contact opnemen met :

Hans H.J. Labohm
Theo Wolters

________________________________________
Graag ook eventuele reacties aan Hub@vrijspreker.nl

De definitieve brief aan de Kamer is nu uit en staat in artikel hieronder:

Democratische controle op kosten energieakkoord

7 REACTIES

 1. @Qvic [1]: Hoe wil je bv. in de WINTER een wasmachine, die minstens 16 Ampère trekt, laten draaien? Met zonnepanelen.???
  In de Sahara lukt dat wel, maar hier beslist niet.

 2. Hans Labohm roept op tot actie.
  De vraag is hoe.
  Want wat gebeurt er als je bv. je energierekening niet betaalt of een deel ervan niet betaalt? In het ergste geval ligt afsluiting op de loer, zo gaat dat in dit land.
  Ergo: de actiebereidheid in dit land is al jaren ver te zoeken.
  Het blijft bij een enkeling en een handjevol medestanders.
  Voorbeeld: onlangs had de woonbond een “huuralarm” aangekondigd. Zag foto’s in een aantal kranten van opvallend veel ouderen met spandoeken.
  Werd de huur bevroren vanwege de crisis? Nee.
  Zie verder de parlementaire enquête woningcorporaties:
  http://tinyurl.com/mbkv8bb
  Nee, de meeste Nederlanders doen het in de broek voor allerlei hotemetoten, Nederlanders vinden voetbal kijken nu eenmaal veel belangrijker dan bv. het tot de orde roepen van de zwaarbetaalde directeuren van woningcorporaties.
  Trouwens, wie heeft een brief van Nuon ontvangen over groene stroom? Trap er niet in: da’s nl. NEP.
  Dat en meer via http://tinyurl.com/nclyfmk

 3. @mark [5]:

  Het is cumulatief, dus beide levert voldoende op voor een heel jaar, de energieleverancier is de buffer!

Comments are closed.