ISISNa de gruwelijkheden die hebben plaatsgevonden in Irak over de afgelopen week en begaan door de Mohammedaanse terreurbeweging ISIS is het tijd voor een heroverweging van wat het Mohammedanisme inhoudt.

Koranexpert Bill Warner van het instituut Political Islam heeft hier een verklaring voor. Hij vertelt dat moslims niet graag Mohammedanen worden genoemd, omdat zij naar eigen zeggen alleen Allah erkennen als deïteit. Dat is echter een misvatting, want zo gaat Warner door, moslims kennen Allah niet, maar richten daarom hun leven in net als hun grote voorbeeld Mohammed. Zij vertellen ons dat Mohammed de meest perfecte mens is geweest op aarde en alle vrome Mohammedanen willen hem op dezelfde manier volgen. De Koran is een religieus boek, maar er zijn nog twee andere die even belangrijk zijn voor de vrome Mohammedaan en dat zijn de soenna (waar de naam soenni vandaan komt) , wat de overlevering is geweest van de daden van Mohammed en opgetekend door zijn volgelingen alsmede de hadith, welke de uitspraken bevatten van Mohammed tijdens zijn leven.

Deze trilogie is belangrijk om het Mohammedanisme te begrijpen. Het is de basis voor oorlog, religieuze onderdrukking, slavernij en vrouwenhaat. Bill Warner vertelt het allemaal in zijn uitleg over deze religie, waaronder hier een citaat:

Force, pressure, demands, and violence are always options.
Sharia (Islamic) law must replace all other forms of law and government
Jihad must be practiced
Jihad must be everywhere, in all aspects of private and public life in the 
dar al harb (land of war)
The jihadists must imitate history’s model of the perfect political Muslim: Mohammed

De Midden-Oosten deskundige Daniel Pipes geeft hetzelfde weer in zijn artikel over de Koran, Sira en Hadith.

Dit wordt beaamd door Ali Sina, een ex-moslim, die diverse boeken heeft geschreven over het Mohammedanisme en aangegeven dat Mohammed in feite niet zo´n aimabel persoon is geweest in zijn leven.

Did-muhammad-existVolgens de auteur Robert Spencer heeft Mohammed zelfs nooit bestaan. In zijn boek Did Muhammad Exist? geeft hij tal van voorbeelden, waarbij het ontstaan van de Mohammedaanse religie in twijfel kan worden getrokken. In een documentaire van Tom Holland voor Channel 4 in Engeland legt hij uit dat Mohammed nooit kon hebben bestaan, maar dat hij later werd verzonnen en aangehaald om als basis te dienen voor een religieuze onderbouwing van de veroveringen die hadden plaatsgevonden op het Arabische schiereiland in de 7e eeuw door de toenmalige heersers. Deze heersers hingen een sekte aan van Hagarisme, die zich focuste op de aartsvader Abraham en Ismaël en die geliëerd was aan het christendom en het jodendom.

Voor de gemiddelde leek is het natuurlijk onthutsend wat er allemaal gebeurt in islamitische samenlevingen, maar er is wel een verklaring voor waarom deze gewelddadigheden plaatsvinden. Het Mohammedanisme is in feite een verborgen sekte van haat. Deze haat geldt niet alleen voor andersdenkenden of andere religies, doch eveneens tussen de soennieten en sjiïten. De splitsing tussen deze twee gebeurde vlak nadat Mohammed (of de toenmalige heerser) overleed en de keuze op Aboe Baker (de schoonvader) viel en niet op Ali (de schoonzoon), waardoor na 1350 jaar er nog steeds een strijd gaande is tussen deze twee Mohammedaanse takken.

De huidige jihadisten van ISIS zijn soennitische Arabieren en zien de sjiïten als afvalligen van het echte geloof en daardoor rijp om te worden afgeslacht, wat aldus gebeurt in zowel Syrië als Irak, overigens hun toorn richt zich tevens op soennieten die samenwerken met de overheid in die landen. Men begrijpt wel dat er voor christenen, joden, atheïsten of vrije denkers geen plaats is in zo´n samenleving, want het is een hel op aarde.

Met andere woorden het is een intens religieus conflict dat nimmer zal ophouden. Zolang het Mohammedanisme blijft bestaan zullen er oorlogen en conflicten worden uitgevochten. Met de komst van de Amerikaanse interventie zijn deze conflicten alleen maar schrijnender geworden over de afgelopen decennia.

 

 

 

57 REACTIES

 1. Zonder steun en zonder de dwang van de oliestaten zoals vooral Saoedi Arabië en met medezeggenschap van Amerika zou er helemaal geen al Qaida, ISIS or whatever zijn en was er zeker geen 9/11, geen false flag oorlog of oil for immigration geweest.

  Georkestreerde terrorisme en religie zijn door een goed maar makkelijk te doorschouwen spel opgezet door zionisten en verschillende elitaire goed gesitueerde objecten. Bilderberg en NWO zijn duidelijk bezig hun einddoel aan het voorbereiden.
  Een spel tussen rijke en machtige zionisten en moslims die via een symbiotisch samenwerking één gemeenschappelijk (nazi) doel hebben, maar waarbij uiteindelijk maar één begrijpt wat het werkelijke en uiteindelijke doel is. De islam/religie is niet meer dan vehikel van de zionisten en machtigen die op dit moment lijken doorgedraaid en alles op alles zetten om via de meest smerige praktijken een wereldwijde overwinning willen forceren. Of dit schip is zinkende, of de machtselite gaat in de overtreffende trap, maar er tekent zich duidelijk iets grootst en dramatisch af en niet omdat het toevallig gebeurt,maar omdat het moet gebeuren omdat men wil dat het gebeurt en omdat dit is wat men laat gebeuren, omdat men degene is die dit gebeuren heeft bedacht en gemaakt.

  hendrik j. [26] reageerde op deze reactie.

 2. 1) Je creëert een probleem (koopt of creëert een groep geloofsfanatici) of neemt een bestaand probleem (maakt het erger dan het is) en bouwt deze uit en je schuift de schuld in de schoenen van een ander.

  2) Je wacht op de onvermijdelijke reactie van het publiek, dat om actie schreeuwt.

  3) Je draagt een oplossing aan, die jou de gewenste actie oplevert en die het publiek zonder morren accepteert.

 3. De schuld in de schoenen schuiven van een ander is opvallend genoeg gebeurd bij 9/11 en in Syrië, met daarnaast Libië en Egypte. Oekraïne is de schuld van de Russen en de crisis is de schuld van niemand en vooral van de banken die een er niets aan konden doen, want anders zou men de discussie te veel richting Fed/Bis/zionisme kunnen sturen. Nog nooit is in de publieke media gesproken over het waarom en van wie en vooral door wie de meeste (alle) ellende is ontstaan of geprefabriceerd.

  De alternatieve media is duidelijker dan wie dan ook over het hoe, wie en waarom en daar wordt haarfijn uitgelegd wat de bron is, maar aangezien de macht van de gevestigde media ligt bij een bepaalde groep machtigen is het woord zionisten/coporatisme/collectivisme/Neo-nazi’s/Saoedi-Arabie verboden (met wegzetten als complotten en aluhoedje gekken) en is het vooral not done om te linken in de richting van de waarheid die wel allen ergens diep in ons hart wel kennen.

  Maar we worden en dienen te worden verblindt door alle zielige verhalen, alle leugens en alle foute beelden die we keer op keer krijgen voorgeschoteld, wederom door de gevestigde orde/media.

  Jaantje [36] reageerde op deze reactie.

 4. Sommigen stellen dat de islam een bedenksel is van de RKK, om in eerste instantie christenen in Noord Afrika die zich niet onderwierpen aan Rome alsnog kapot te krijgen en te onderwerpen. Deze veronderstelling klopt met de geschiedenis van de islam, die net na het ontstaan eerst Noord Afrika onder de voet liep. Verder zijn er diverse overeenkomsten tussen RKK en islam. Voor meer informatie, zie ‘the islamic connectoin’ van prof. Walter J. Veight: https://www.youtube.com/watch?v=QCmSBfVXEmA

  Volgens de reformatoren was de islam de valse profeet van de antichrist (Rome).

 5. @TJ [6]:

  yep ze willen de smurfen overheersen haha

  Goede vraag. LAchen is gezond.

  Een moslim ziet Mohammed als de laatste profeet van God/Allah, die zijn leer verkondigt. Zo zijn Mozes en Jezus enz ook profeten van een moslim. De geschiedenis word op sommige punten:D alleen iets anders gezien. Zoals dat Jezus een profeet is en geen zoon van God.

  Mensen verdraaien soms de boel naar hun hand. Misschien dat ze met hadith’s de boel een beetje vorm wilden geven. Stel dat er in het Nederlands of Engels wel een woord tegenover zonde (begaan) zou staan. En deze woord zou, ik zeg maar wat “ednoz” wezen. Dan word er beweerd dat wanneer men iets doet dat Mohammed ook had gedaan of geleefd, men er ednoz mee verdient. Een goede daad ofzo. Een extreme (in sommigen hun ogen extreem wel) voorbeeld van een soenna is: besnijdenis. Dit komt uit het oude Egypte en het joodse gemeenschap doet het o.a ook. Dit is een soenna, dus eigenlijk verplicht het geloof dit dus niet. Reden= hygiene. Vrouwenbesnijdenis? kan dus niet in een hadith staan en kan dus ook geen enkele aanknopingspunt met het islam hebben (kom ik nu op). Maar dit doen ook achterlijke zieke zogenaamde moslimextremisten in bepaalde lager opgeleide bevolkingsgroepen denk ik. Steeds minder dan vroeger en ik denk persoonlijk wel, bijna nooit iig, want ze weten dat andere mensen dit zeker ook niet waarderen.

  Er zijn bv tig hadith’s over goedheid. Ik vertaal er even 1 nu, deze is wel moeilijk maar mooi, word beweerd dat Mohammed zegt : leven is kort. in het oneindige hiernamaals, kom je zaken tegen die met je aardse leven te maken hebben. Iemand die slim is en in het toekomst kan kijken, zal altijd voor zijn hiernamaals, goede dingen verrichten. hij/zij zal de mensen proberen te dienen(goed te doen). verder staat er dat je met goede dingen voor mensen te ondernemen, jezelf van de kwellingen van het hiernamaals red en meer van de hemelse genotten ervaart. < moeilijke tekst was het.

  Ton Hollander [54] reageerde op deze reactie.

 6. @hugo van reijen [3]:

  Zeer wijs. Echt waar. Alleen heeft niet iedereen het luxe om uit het bootje te stappen. Soms worden ze met normen en waarden en/of het moraal van die bevolkingen niet losgelaten.

  Soms schaapt het mensen, die anderen voor hun idealen/doelen, gelovig maken.

  Veel slechte mensen in het verleden, zijn ook naar de situatie geschapen. Het is allemaal zeer moeilijk te begrijpen.

  Welke van de 3 monoteistische heeft niet, in het verleden pijn en leed gekend. Geen 1… kan een geloof met een goed en slecht, een laat varen alle hoop, gij die hier voorbij treed en wees 1 met je zonden mentaliteit, slecht wezen? onschuldigen doden? Joodseterrorist christelijketerrorist moslimterrorist.. (zelfs auto correct geeft bij de eerste 2 woorden met terrorist een foutieve invoer weer).

  Alles valt met elkaar samen.

  Albert S. [14] reageerde op deze reactie.

 7. 3 monoteistische Godsdiensten (moest het wezen.) ik ga niet meer op gelovige artikels reageren. maakt me niet uit wie of welke geloof. echte gelovigen wil ik niet kwetsen. bedankt voor het artikel 🙂

 8. Naar aanleiding van de dreigende situatie rond de ISIS-terroristen, heb ik me toch weer verdiept in de groeiende islamisering van Europa en dus ook die in ons land! Ik dacht dat ik onderhand alles over de islamisering van ons land in mijn blogs heb genoemd, maar nadat ik een artikel op Fubar had gelezen, zie nu dat het slechts het topje van de ijsberg was! Ik concludeer nu, vooral na het lezen van het onderdeel “De Slinkse voorbereiding/sponsoring van de islam“, dat de islam al lang in Nederland is ingevoerd! De komst van de ISIS Jihadisten was voor onze regering dus geen verrassing. Dit is ook de reden dat er bij de gemanipuleerde media hierover een complete radiostilte was!
  Onderstaande lijst is behoorlijk gedetailleerd, maar zeker de moeite waard om te weten.

  Let wel: de onderstaande genoemde cijfers zijn van 2011, dus deze zijn in feite veel hoger!
  (Hier de cijfers van 2014: http://www.geennieuws.com/2014/05/toekomst-van-de-islam-in-nederland/)

  Onderstaande voorbeelden, tonen aan dat de islamisering al veel te ver is doorgeschoten; zij bevestigen bovendien het discriminerende karakter ervan. En de apartheid die het gevolg is van het toekennen van speciale privileges aan de moslimbevolking daar waar de rest van de bevolking daar geen aanspraak op kan maken.

  – Ruim 500, vaak zeer zichtbare, moskeeën in Nederland, regelmatig door de overheid betaald en gefaciliteerd, is islamisering.
  – Terwijl er voor onderhoud van kerken die hier al eeuwen staan vaak geen geld beschikbaar is, is islamisering. En apartheid.
  – Het toestaan van wahabistische en salafistische sponsoring, waardoor er vervolgens op toegezien wordt dat er de juiste leer onderwezen wordt is islamisering.
  – Het in deze indoctrinatiekazernes binnenhalen van internationaal gekende haatpredikers is islamisering.
  – De overdaad aan schotelantennes in sommige wijken waarop precies hetzelfde wordt verkondigd is islamisering.
  – Het ramadanjournaal op de staatsteevee en het ophemelen van het suikerfeest in het jeugdjournaal is islamitische propaganda en islamisering.
  – Het willen introduceren van speciale islamitische feest- en vrije dagen zoals het suikerfeest is islamisering. Jehova’s, Boedhisten en Hindoes krijgen dit toch ook niet toebedeeld, maar ja die rellen en mekkeren dan ook niet.
  – Meer vrije dagen voor moslims en werktijdkorting met loondoorbetaling vanwege ramadan, waar niet islamieten eigen vrije dagen moeten opnemen is islamisering. En apartheid.
  – Iftars organiseren door de overheid en op overheidskosten is islamisering.
  – Het indoctrineren van jonge kinderen op nota bene door onze eigen overheid gesponsorde islamitische scholen is islamisering.
  – Schoolverzuim toestaan tijdens en na de ramadan is islamisering.
  – Het aanpassen van het complete menu, ook als er slechts een klein percentage moslim is op de betreffende school is islamisering. En apartheid.
  – Datzelfde doen voor gevangenissen maar ook politiekorpsen is islamisering.
  – Geen kerstboom plaatsen in je schoolhal , of waar dan ook, uit angst dat iemand misschien een dennennaald in zijn gevoelige religieuze delen krijgt is islamisering.
  – Dat op diezelfde scholen de Holocaust niet meer onderwezen kan worden(op één op de vijf scholen in Amsterdam) anders worden de leerlingen nogal agressief is islamisering.
  – Dat Sinterklaas zich in Amsterdam niet meer kan vertonen met een kruis op zijn Mijter is islamisering.
  – Het alleen voor moslims aanleggen van speciale gebeds- en wasruimtes op scholen en universiteiten is islamisering. En apartheid.
  – Vrij parkeren toestaan tijdens ramadan en voor de rest van het jaar niet is islamisering. En apartheid.
  – Gratis parkeren voor moslims tijdens moskeebezoek is islamisering. En apartheid.
  – Rechters die bij het verdelen van een nalatenschap de regels van de koran volgen en vrouwen minder geven dan mannen is islamisering. En apartheid.
  – Gescheiden loketten voor mannen en vrouwen bij de gemeente Utrecht, nota bene in een overheidsgebouw is islamisering. En apartheid.
  – Gescheiden zwemuren voor moslima’s in gemeentezwembaden is islamisering. En apartheid.
  – Bijeenkomsten waar mannen en vrouwen gescheiden worden, bijvoorbeeld 7 mei dit jaar op de Dam is islamisering. En apartheid.
  – Dat moslimorganisaties die in de rest van Europa als terroristisch behandeld worden in Nederland gewoon bijeenkomsten organiseren en mensen rekruteren is islamisering.
  – Grote groepen die onze rechtstaat en het gezag van de politie niet erkennen en no-go areas voor de politie creëren is islamisering.
  – Groepen die ongestoord joden en homo’s kunnen verjagen zonder dat de politie ingrijpt is islamisering. En apartheid.
  – Met een hoofddoek op een pasfoto mogen, terwijl anderen iets dergelijks niet is toegestaan is islamisering. En apartheid.
  – Hoofddoeken in allerlei niet-islamitische instellingen, maar wel een verbod op kruizen en keppels is islamisering. En apartheid.
  – Je afvragen bij supermarkten of het vlees van verdoofde dieren afkomstig is omdat de moslims halal vlees opeisen is islamisering.
  – Tentoonstellingen met kunstvoorwerpen die mogelijk offensief opgevat kunnen worden door moslims censureren of annuleren is islamisering.
  – Toneelstukken verbieden vanwege kritiek op islam is islamisering.
  – Kunst verbieden vanwege kritiek op islam is islamisering.
  – Journalisten die zelfcensuur moeten plegen of anoniem moeten blijven omdat ze anders bedreigd worden vanwege islamkritische geluiden is islamisering.
  – Politici die bedreigd worden omdat ze commentaar hebben op de islam is islamisering.
  -Marcouch die trachtte een moslimstadsdeel te bewerkstelligen is islamisering.
  -Diezelfde taqyia-jihadist die koranlessen op openbare scholen invoert is islamisering.
  -Een islamitische burgemeester in Rotterdam is islamisering.

  Het belangrijkste voorbeeld van islamisering, voor wat mij betreft: de poging tot het inperken van kritiek op moslims en de islam. ( http://eunmask.wordpress.com/2014/06/17/update-de-islam-in-nederland-is-ingepland/ )

  Albert S. [13] reageerde op deze reactie.
  hendrik j. [32] reageerde op deze reactie.

 9. @hugo van reijen [3]: @TG [9]: Mee eens Hugo, maar zoals TG ook duidelijk aangeeft voor de de meeste mensen in Mohammedaanse samenlevingen is dat onmogelijk. Probeer maar in Saoedi-Arabië, Jemen of Libië te zeggen dat je atheïst bent geworden, dan heeft je leven nog weinig waarde. Om maar te zwijgen in gebieden waar ISIS, de Taliban of Al-Shabaab aan het bewind is. Wij hebben die luxe wel, zij niet.

  TG [15] reageerde op deze reactie.

 10. @Albert S. [13]:
  Het eenzijdig afgeven op moslims , speciaal deze week, doet mij bijzonder onaangenaam en onsmakelijk aan.
  Op het moment dat ik dit schrijf, zijn er op enkele tientallen kilometers buiten Colombo, duizenden moslims die geisoleerd zijn en geterroriseerd worden door singalezen.
  Vrachtwagens met voedsel worden tegengehouden, moslims worden uit bussen gesleurd en geslagen en erger.
  Het is daar waar onze aandacht vandaag moet zijn.
  Hugo van Reijen

  Musjes [17] reageerde op deze reactie.
  Albert S. [25] reageerde op deze reactie.

 11. @hugo van reijen [16]:

  Het gaat hierom, dat de islam of moslims en vele andere culturen allen met hun specifieke wensen en religies, vooral hier in het westen en dan met name NL, met fluwelen handschoenen worden aangepakt en een voorkeursbehandeling genieten waar menig hardwerkende/sparende/zelfstandige NL’er stil, verdrietig, jaloers en bang van wordt, bang omdat de prijs van de exclusieve behandeling die al die vreemden krijgen uiteindelijk op het bordje komt te liggen van al die mensen die hier zijn geboren en getogen en iets met knokken en vechten hebben kunnen opbouwen en bereiken waarbij het steeds duidelijker wordt dat juist dat de mensen zijn die moeten bloeden voor de hele waanzin die vooral de idioten van links ons door de strot hebben geduwd.

  Zie het eeuwige lonken van de PvdA naar vermogende en mensen die met vallen en opstaan en bloed zweet en tranen iets hebben vergaard en gespaard, die worden constant achter de broek aangezeten en krijgen daarbij ook nog eens te horen dat zij de overheidstekorten moeten gaan aanzuiveren. Tekorten die juist zijn ontstaan door allles wat zo zielig is hier maar binnen te laten.

  En zielig en gediscrimineerd is tegenwoordig iedereen en alles wat hier doodleuk binnen komt huppelen maar die hier helemaal niet thuis horen, ook omdat we reeds problemen zat hebben met onze eigen beslommeringen, economie en (persoonlijke) begrotingen.

  Wij NL’ers hebben het simpele recht om kritischer te worden ten aanzien van alle gelukzoekers die hier hand over hand alles lijken te mogen overnemen en met een grote muil ons duidelijk maken dat wij ze moeten bedienen van A tot Z en dat hun allah de grootste is en wij moeten knielen voor ze en zo niet dan krijg je een mes of een kogel.

  Hoe gek en idioot zijn wij nu eigenlijk dat we dat alles maar gewoon accepteren, ook van onze regeringsleiders die ons de mond snoeren en het religieus fanatische gespuis, moordenaars en economische vluchtingen boven ons plaatsen.

  hugo van reijen [20] reageerde op deze reactie.

 12. Verder denk ik dat als moslims van goede wil zijn, dan laat ze dat duidelijk maken en zeggen waar ze staan en ophouden partij te kiezen vanwege het achterlijke geloof, maar reageren als mens.

  Ook de gematigde moslim is en blijft zijn fanatische broeders dekken die feitelijk allen totaal ziek zijn en moordend door landen trekken om onschuldigen af te maken en dat waarschijnlijk ook nog eens doen in opdracht van elitaire machten die macht hebben over olie en geld.

  Het is een heel vies laag en smerig spel en dat spel wordt over onze ruggen uitgespeeld, ook over de ruggen van moslims, maar zolang de moslims dit spel mee blijven spelen en niet onderkennen dat ook zij worden gebruikt heb ik geen enkele clementie voor ze. Overigens heb ik geen enkele clementie meer voor geen enkel religie met al hun huichelachtige façades, noch voor joden of moet het zijn zionisten, noch voor christenen, noch voor boeddhisten, noch voor welk geloof dan ook die men kan verzinnen zolang men blijft soebatten met de corrupte, moordende jongens van het grote geld.

  Zolang de islam en dan vooral de oliestaten-islamieten met hun ‘toffe’ prinsen en koningen die coöpereren met de Cabal Amerikanen en hun heel moorddadige spelletjes is er geen medelijden, geen begrip, geen vergeving, dan is er alleen nog medelijden met onszelf/mezelf, ook uit pure lijfbehoud.

 13. Overigens, als de PvdA honden denken deze hele zieligheidsindustrie op poten te moeten houden ten koste van sparende/bezittende/pezende mensen dan verkoop ik werkelijk alles, pak mijn poen a contant van de bank en vertrek onmiddellijk uit dit door gemuteerde rioolratten geregeerde land. Het zou nu al moeten gebeuren, maar het wachten is op het startsein van de PvdA, het startsein wat vertelt dat ze gaan aanvallen en mensen die van goede wil zijn en waar men denkt nog iets kunnen plunderen. Dan hoop ik dat velen met mij vertrekken uit dit onmogelijk geworden kut land, waar een fatsoenlijk ondernemer niet meer kan ondernemen en waar een fatsoenlijk mens niet meer gezond en weldenkend kan leven….Dit land is voor de idioten en gekken gemaakt.

  Van mij, en ik hoop van nog meer mensen, geen cent meer!! Dan is het tabee en val dood met jullie politieke drek en hun ziek en krankzinnige geworden hoofden.

 14. @hugo van reijen [20]:

  Woede? Het mag geprezen worden dat er nog woede is en geen totale slaafse overgave en dat woede niet omslaat in massale opstand, maar goed daar zijn de NL’ers ook gewoon te laf, maar vooral te simpel volk voor.

  Mijn woede of is het frustratie? Die richt zich toch vooral op de politiek en de overheid die de gelukszoekers met open armen ontvangen en onderhouden van jouw en mijn centen. Overheid en vluchtelingen dekken elkaar en onderhouden een symbiotische relatie en parasiteren ten koste van jouw, mijn en iedereens leven en daarom mogen ze, voor ik het moet, van mij allemaal deaud vallen.

  Overheid en de arme vluchtelingen hollen mijn bestaan uit en gaan ten koste van mijn financiële status, geluk en leven. Als ergens op deze aardkloot mensen niet willen leren dat deze wereld heel smerig in elkaar steekt en hier de vermoorde onschuld van religie, ideologie met zogenaamde onwetendheid en domheid verder willen spelen, ook wat HUN cultuur betreft, en dat alles over mijn rug doen dan begrijp ik niet waarom ik me druk zou moeten maken om de ellende van een ander, de gedachten of het leven van een wildvreemd persoon.

  Ik kan me niet langer vinden in dit systeem van huichelende politici en overheid die samen met huichelende buitenlanders/vluchtelingen or whatsoever een wig drijft tussen mijn geboortegrond en mijn voorouders en alles wat daaraan doet herinneren en waaraan ik me wens vast te houden. Dat het gebeurt is een feit, dat ik het niet kan veranderen is een feit, alleen dat ik mijn leven, bezittingen, mening, en gedachten niet ondergeschikt maak aan hun gedachte, cultuur, leven of ideologie is altijd nog mijn goed recht en ik laat me niet de ogen dichtdrukken door alle zielige verhalen en beelden die men verspreidt.

  Dat gelukszoekers hier hun geluk pakken over mijn rug zegt genoeg over de mentaliteit van deze mensen en ook over hun en het uiteindelijke doel. Begrijp me goed, ik ben geen vreemdelingen hater, maar een mens die calculeert zoals zij en de overheid calculeert. Zij hebben schijt aan mij, dus ik geef schijt terug, zij zijn niet gedesinteresseerd mijn leven of geluk, dus ik ben niet geïnteresseerd in wie dan ook zijn leven of geluk. Wat men geeft geef ik terug.

  Als je nog iets van rechtvaardiging zoekt noem het dan het recht van de sterkste, de vieste, de smerigste onder aanvoering en met ondersteuning van de uitvoerende onderdrukkende macht. Ik zet het daarmee ergens onder de noemer nationaal socialisme.

  Dat impliceert voor mij dan ook dat ik me ook mag beroepen op judas streken, laag spelen, vies spelen en doortrapt spelen, want als zwakkere moet ik me dan bedienen van heel vuile tactieken om niet ten onder te gaan.
  En daarmee is het libertarisme aan zijn eind gekomen en zal deze tak het niet redden, want liberariërs hebben in deze jungle waar de wet van de sterkste heerst geen overlevingskans. “Dag lieve libertariërs, jullie gaan dood, welkom gelukszoekers heersers van de nieuwe wereld orde, jullie zullen leven!”

  hugo van reijen [22] reageerde op deze reactie.

 15. @hugo van reijen [22]:

  Verkeerde zijde? Dit land is net als zovele zogenaamd rijke landen de verkeerde zijde geworden. Volgens mij beseffen vluchtelingen al helemaal niet wat dit land behelst voor de autochtonen die voor hen alles betaalt, ze zien alleen hier een gespreid bedje (inderdaad schuld van de overheid die discrimineert volop naar zijn oorspronkelijke bewoners), maar wat als ik morgen leeggezogen en berooid op straat sta is er dan ook een bedje en gratis onderdak en ziekenzorg voor mij? Kan ik met een dubbel paspoort terugkeren naar mijn land van herkomst? Kan ik zeggen jullie moeten je aanpassen aan mijn wensen? Dit land is ziek en grosse modo kun je de gelukzoeker niets kwalijk nemen, maar of we ze ook onze laatste onderbroek moeten geven en of we het ook domweg moeten accepteren? Zullen we NL ruilen? Ruilen voor een land in Afrika, dan mogen ‘arme’ mensen hier hun geluk proberen en zullen wij laten zien wat wij daar kunnen. We laten natuurlijk wel degene hier die de ‘arme zielige’ mensen zo nodig in de watten willen leggen. Binnen no time zal NL helemaal lijken op het land van herkomst en het nieuwe NL lijken op het oude. Van mij hoeven mensen hier helemaal niet naar toe te komen, van mij mogen ze thuis blijven, we helpen ze wel op afstand ook daar zijn wij namelijk als gekke Henkie zeer goed in.

  Willen wij constant begrip opbrengen voor de rest van de wereld die arm en zielig is? Waarom halen we de halve zielige wereldbevolking niet naar NL, want zoveel en nog veel meer mensen zijn er wel zielig in deze wereld.

 16. Wellicht een laatste opmerking, niets in dit leven is vanzelfsprekend. Het is niet vanzelfsprekend dat NL daar is gekomen waar het ooit WAS. Daar zijn vele, vele jaren van ellende aan voorafgegaan, daar is alles op alles voor gezet en nu opeens zou het vanzelfsprekend zijn dat wij ons hele land in de waagschaal stellen omdat we daartoe worden gedwongen door onze marionetten overheid die allang niet meer van ons is maar wordt gedicteerd vanuit Brussel. En zoals we wel weten is ook Brussel weer onderhevig aan machten van andere grotere (moslim en zionisten) naties en puissant rijke elitaire genootschappen en ook die hebben maar te doen wat ze krijgen opgedragen door wellicht een handvol idioten die bovenaan in de piramide vertoeven.

 17. @hugo van reijen [16]: Sorry Hugo, maar de waarheid ligt toch een stuk anders. Waar ik problemen mee heb zijn mensen die coute que coute de hand boven het mohammedanisme houden, zonder te kijken naar de geschiedenis van de jihad, die de mohammedanen als enigen hanteren. Geen enkele religie heeft zo’n doctrine die al zo’n 1350 jaar woedt. Waarom heeft elke andere religie toch zo’n probleem met de islam? Het is de enige religie die een krijgstucht in zich herbergt.

  De problemen in Sri Lanka dateren al van een aantal jaren, waarbij de Saoedi’s het wahabisme financieren in zowel India als Sri Lanka. En met de doctrine van jihad komt ook terreur.

  http://islamicterrorism.wordpress.com/2009/07/20/sri-lanka-a-new-hub-for-islamic-extremism/

  Het is allemaal veel erger geworden sinds de Amerikanen zich ermee bemoeid hebben, want dankzij hun financiering van de jihadisten zitten we met een groot probleem in de wereld.

 18. @Musjes [2]: en u bent natuurlijk helemaal geen antisemiet, want dat probeert u toch te zeggen, het is de schuld van het kapitaan en met name de joden.

  en u bent tegen de zionisten maar heeft niets tegen joden, toch?
  en ook zo zielig voor die onschuldige moslims, dat die rotjoden hen overal in heilige oorlogen storten, boehoe, boze joden en ajax deugd eigenlijk ook niet zeker?

  Musjes [27] reageerde op deze reactie.

 19. @hendrik j. [26]:

  Wat zou het als ik ergens tegen ben, ik ben voor mezelf en zie alleen maar busladingen vol met allerlei groeperingen die bezig zijn hun eigen hachje te redden over de rug van anderen. En dat zionisten experts zijn in het overmantelen van ons geld, bezittingen en menen daar recht op te moeten hebben en rottige maniertjes bedenken hoe ze macht kunnen uitoefenen en hoe ze spaargelden/bezittingen in Europa kunnen beschlagnahmen heeft voor mij niks met anti te maken maar pro mezelf en pro gezonde verstand. Wie denken de idioten wel niet dat ze zijn met hun uitverkorene gelul uit door henzelf gefabriceerde leugenboeken en dat geldt ook voor andere religies/machthebbers die proberen hun enge tentakels te spreiden.

  Kijk, mij snoer je niet de mond door het op te nemen voor bepaalde lui en dan mij te veroordelen, er zijn voldoende mensen in deze wereld die de spelletjes doorhebben de ‘nette en brave’ jongens en meisjes alleen ontbreekt het deze gezond en weldenkende mensen nog steeds aan macht,…nog wel.

  Als je succes wilt hebben in deze wereldse toko dan is liegen, bedriegen, verneuken, stelen, roven en moorden de enige optie en laat dit nu bepaalde groepen op het lijf te zijn geschreven en dan kunnen ze wel wijzen met het vingertje op degene die dit vuige spel doorhebben en het BEESTje bij naam noemen, maar die tijd is over, de waarheid is duidelijker dan ooit tevoren.

  Het enige wat ze nog kunnen met hun zieke geestjes is de rente op negatief zetten, geld creëren uit het niets, je geld en bezittingen afnemen, je leven tot een hel maken of zelf je om laten brengen (zelf doen zijn ze te laf voor), maar wat dan daarna? Wat denken deze zieke geesten wel niet wat ze daarna krijgen, het walhalla of eerder de hell!?

  Ze zoeken het verder maar uit, maar ik verheerlijk en aai ze niet als een dom varken, ik gooi geen parels voor de zwijnen, welke zwijnen dan ook! Maar ga toch reizen met het eeuwig in bescherming nemen van degene die dat het minst verdienen, moordenaars en grote leugenaars verdienen een gigantische schop terug richting menselijkheid en realtieit en laat ze maar zien wat ze werkelijk zijn en hebben aangericht. Bloed aan de handen en ze hebben dat zelf zo gewild, of dachten ze dat die god/allah/yahweh helemaal achterlijk is en niet doorheeft wat voor misbaksels hij hier heeft neergezet?

  De dood zal ons allemaal verlossen en gelijk maken, zover zijn we al afgegleden in de wereld dat we deze geachte moeten vasthouden, hoe ziek is het om niet langer te denken in leven, vrede, liefde, harmonie, vrijheid en toekomst? Heel simpel, omdat groepen elitaire geldwolven en moordenaars het anders hebben bedacht, maar ze verheerlijken, be my quest, dit figuur is niet van de/die/hun partij.

  hendrik j. [29] reageerde op deze reactie.

 20. Islamieten die elkaar uitmoorden en dat ook nog eens onder regie en betaling van de VS en Saoedi-Arabië en dan wat te denken van deze antisemieten https://www.google.nl/search?q=jews+against+zionism&client=firefox-a&hs=QWy&rls=org.mozilla:en-US:official&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=iRekU5D7KMbUPPepgbgG&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1600&bih=741, want zo zullen ze dan ook kunnen worden gestigmatiseerd of zijn het weldenkende antizionisten? Er is dus duidelijk een verschil en waarom maken deze mensen zich zo druk om het zionisme?

  Het as van het kwaad zit daar waar het niet mag worden geopenbaard. Fin..

  hendrik j. [30] reageerde op deze reactie.

 21. yw woordenbr@Musjes [27]: uw woordenbrij, brengt mij niet op een ander antwoord dan dat ik reeds schreef.

  u gelooft vast in wat u zegt en goddank heeft u nog die vrijheid en ik herken ook wel iets in wat u schrijft, echter u generaliseerd en schrijft een volk alle ellende toe.

  overigens, als u zou zeggen de joodse familie cq organisatie de rothschilds deugen niet, dan, geef ik u voor 100 procent gelijk.

  maar dan de oranjes, zijn zeker niet joods, toch deugen ze niet en zo zijn er velen, ik wil maar zeggen, niet alle joden zijn als de rothschilds of om mij de oranjes.

  Musjes [31] reageerde op deze reactie.

 22. @Musjes [28]: tsja, dit is van een omvang waar ik nauwelijks weg mee weet.
  de manipulaties die zich in syrie en irak voordoen zijn duister.
  enerzijds heb ik de neiging en dat siert mij wellicht niet, te denken laat die oorlogzuchtige moslimstammen cq volkeren maar begaan.

  ze vormen zeker een bedreiging voor de wereldvrede en hoe minder hoe beter, maar bij bv joop, is dit denken al een reden voor een ban
  de soennieten, sjiieten strijd is al eeuwenoud en bij dit achterlijke geloof, die zn volgers ook achterlijk wenst te houden, zal dit mogelijk nog eeuwen doorgaan, wellicht tot het einde der tijden.

  het ware goed om de islamitische landen volledig van de rest vd wereld af te zonderen en de in het westen binnengeslopen moslims die op ellende uitzijn, de jihadis met name, naar daar uit te wijzen.

  maar die olie he? machtiger dan alles, helaas.

Comments are closed.