1.    De waanzin van het huidige belastingstelsel wordt stopgezet. Er wordt overgegaan op een flat-taks tarief van bijvoorbeeld 16%. Subsidie wordt 

LIBERTARIAN_valentine

afgeschaft, evenals de hypotheekrenteaftrek of andere kromme manieren waarbij geld alleen maar wordt rondgepompt. Voordelen:

·         Het ambtenaren apparaat kan worden ingekrompen.

·         Sterke vereenvoudiging van het belastingformulier. We hoeven dit niet meer in te vullen.

·         Het belastingbedrag dat binnenkomt dient te worden aangewend voor algemene middelen. Ik noem hier als voorbeeld: zorg, veiligheid en nutsbedrijven

2.    Immigratie volgens het model van de Zwitsers of Australiërs. Welkom als je hier iets toevoegt aan het economisch proces. Zo niet? Niet welkom.

3.    De Europese Unie wordt verlaten. De kosten van de EU bedragen ca. 4,7 miljard per jaar. Geld dat we zelf beter kunnen besteden. Er zijn met de EU leden wel vrijhandelsverdragen te sluiten.

4.    Regelgeving wordt vereenvoudigd en daar waar mogelijk opgeheven. Vrijheid zal de leidraad zijn bij het verzinnen van regels.

Het zijn maar vier punten. Natuurlijk kan dit worden uitgebreid tot in het oneindige, maar ik ben benieuwd naar reacties op de bovenstaande vier. Wat kan hierop worden aangevuld?
En veel belangrijker, Hoe kunnen we een begin maken dit te effectueren?

Ingezonden door Pendragon
————
Redactie: Hoofdlijn is prima en vooral dat er iets moet gaan gebeuren.
Ik twijfel aan de gegevens:
BVB punt 3: De EU kost ons VEEL meer dan 4,7 miljard.
Misschien komt dat bij de reacties, anders kom ik er later op terug.

LIBERTARIAN_valentine-110x110.jpg

8 REACTIES

 1. Staatsinrichting nieuwe stijl:

  1. Geen staat… maar een lokale regering waarin iedereen een aandeel (in valuta) heeft in de gemeente waarin hij/zij leeft. Deze lokale regering focust zich voornamelijk op zelfvoorziening en duurzaamheid zoals; goedkope schone energie, voedselproductie, recycling van afval enz. Eventueel een basisinkomen voor behoud van gelijkwaardigheid en stimulering van welvaartsgroei. Met andere woorden KISS (keep it small and simple)

  De rest van de punten klinkt goed maar zoals John al zei blijft het bij dromen zolang de meerderheid van de bevolking zich zo blijft gedragen als men doet.

  Pendragon [7] reageerde op deze reactie.

 2. Zo lang de grote massa afhankelijk gehouden wordt van gratis geld en er geen morele verandering “tussen de oren” komt, blijven het inderdaad dromen.

  En een droom om vanuit je zolderkamertje een nieuw product of dienst te lanceren is heel wat anders dan een droom waarbij je hele volkeren anders zou moeten laten denken.

  Moeten “we” het daarom opgeven? NEEN, natuurlijk niet. Blijven schrijven en blijven aangeven waarom het huidige niet werkt. En bovenstaande is een prima artikel om mensen na te laten denken. Alleen door herhaling, door aangeven hoe belachelijk er nu geregeerd wordt en proberen alternatieven te omschrijven is het enige dat op termijn, mogelijk, de huidige denkwijze te veranderen.

  Dus wat die vlaktaks betreft: waarom 16%? Is dat berekend? Hoewel ik zelf voor “GEEN TAKS” ben, begrijp ik dat dit voor velen een te grote stap ineens is. Ik zou zeggen:

  1. Bepaal wat je nu werkelijk als gemeenschappelijk te financieren ziet. Zorg bijvoorbeeld niet en energiemarkt ook niet. Maar verdediging van het land zou een optie kunnen zijn, al zie ik daar libertarische bezwaren tegen. Subsidies en vage uitkeringen meteen weg.

  2. Bepaal wat die gemeenschappelijke doelen per jaar kosten.

  3. Deel dat bedrag door het aantal inwoners.

  4. En je hebt je jaarlijkse belasting PER INWONER. Heb je dan veel kindjes op de wereld geschopt? Jammer, dan ben je wat duurder uit. Jouw kindjes belasten en vervuilen de omgeving ook zwaarder dan een gezin met weinig of geen kinderen. JOUW kindjes moeten het JOU waard zijn goed beschermd te worden. Toch?

  5. Ben benieuwd of je dan nog op 16% uitkomt.

  Discussie starten onder deze lijn?
  ____________________________________________

 3. “De waanzin van het huidige belastingstelsel wordt stopgezet.”

  En toen werd ik ineens wakker, badend in het zweet..

 4. Goed gezegd. Laten we het zo simpel mogelijk houden. Er zou eigenlijk een politieke vlaktax-partij moeten komen. Niks Libertarische partij. De naam wordt gewoon al niet begrepen. Alleen maar hameren op lage belasting. Dat spreekt aan. De rest volgt daar automatisch uit.

  Pendragon [8] reageerde op deze reactie.

 5. @plato [6]: NVP… Hmmm, Het idee van een Vlak-Taks-Partij spreekt me in hoge mate aan. Ik weet bijna zeker dat iedere normale burger een vlak-taks zal toejuichen. Het voordeel is zo simpel. Iedere bosaap met een zakjapanner kan uitrekenen wat hij aan belasting kwijt is. Hij houdt dan netto meer over en kan dan zelf bepalen wat hij extra wil verzekeren, kopen of huren. Een aardige stap naar meer vrijheid.

  Het gevaar van een vlak-taks? Wel ik wijs even naar de BTW die vrolijk wordt verhoogd… Dat zou met VT ook kunnen gebeuren.

  Wat het percentage van VT moet worden? Wel ik denk dat er voldoende rekenmeesters zijn in Libertarische kringen die kunnen uitreken wat het equivalent is van de huidige belasting inkomsten en die omrekenen naar een VT tarief.

  ALs we dat hebben, kunnen we gaan kijken naar welke zaken we identificeren als “algemeen belang” en welke op andere wijze worden gefinancierd.

  Een basisinkomen? Ik aarzel hier, maar wijs het niet direct van de hand.

  Enfin genoeg om over de spreken

Comments are closed.