MeedoenBezorgde Burgers, *****… De verzorgingsstaat wordt steeds verder uitgekleed. Deze wordt vervangen door de “participatiesamenleving”.*****
*****Een systeem dat duidelijk is bedacht door excel-jockeys.

Verbazingwekkend is wel dat er steeds meer geld naar die zorgsector gaat. Je zou je kunnen afvragen: “Waar gaat dat geld naar toe”?

Onderwijs wordt uitgehold. Daar waar we onszelf op de borst slaan dat we over een “kennis-economie” beschikken, zien we dat we kwalitatief als een malle achteruit rennen. In internationaal verband, maar veel erger, opleidingen sluiten totaal niet aan op dat wat het bedrijfsleven nodig heeft.
Ik krijg regelmatig brieven op mijn bureau… Nederlands was vroeger je moedertaal die je diende te beheersen in woord en geschrift. Helaas….

Defensie is al jaren een geweldig onderwerp van discussie. Tanks hebben we niet meer, dit scheelt onderhoud en personeelskosten. De JSF is een put zonder bodem, gedoemd tot mislukken. Waarom schaffen we het hele leger niet gewoon in één keer af? In Costa Rica hebben ze al jaren geen leger meer en daar gaat het geweldig. Als er hier een invasie komt van ????? Dan sta je kijk hoor met het materieel dat we nu nog hebben. Een sterk bureau tegen criminaliteit zou de vervanger van het leger kunnen zijn. Op Nederlandse bodem… Ook klaar met dure uitzendingen waar Nederlandse jongens de kans lopen op een bermbom te rijden en voor wat?

De EU is een moloch waar technocraten dagelijks zitten te babbelen over de lengte van komkommers en krijgen daar een vorstelijk salaris voor. Wordt het niet eens tijd dat Nederland zichzelf losmaakt van die gekte in Brussel? Het geld wat daar nu naar toe gaat zouden we kunnen gebruiken voor de zorg voor onze eigen ouderen en zieken. U weet wel, handen aan het bed.
De Eurofielen zullen de “vredeskaart” trekken.. Immers dankzij de EU is er al jaren geen oorlog meer in Europa. Ik waag dat ernstig te betwijfelen. Landen die wederzijds voordeel hebben uit handel met elkaar te voeren, halen het niet in hun botte kop om oorlog met elkaar te voeren.

De ondernemers in dit land worden tot op het bot gepest en bedolven onder wetten en regels die niet meer bij te houden zijn. Het wordt ondernemers kwalijk genomen dat ze geen personeel meer op de loonlijst willen hebben staan. Kijk eens naar het risico van de ondernemer als hij iemand in dienst neemt. De ondernemer heeft slechts 1 belang: De continuïteit van zijn onderneming. Door de beklemmende regelgeving zet de ondernemer een streep door zijn personeelskosten en neemt liever een zelfstandige aan die hij zonder probleem weer kan bedanken voor geleverde diensten als het even wat minder gaat. Moet je eens proberen met personeel in dienstverband.

De administratieve last voor een bedrijf is nog steeds te groot.

Een doorn in het oog van de “bezorgde burger” is het steeds maar weer verhogen van belastingen, terwijl de “dienstverlening” van de overheid wordt uitgekleed. Je betaalt dus meer voor minder. Ik denk niet dat dhr. Wilders dat heeft bedoeld met minder, minder, minder…

Werk… Een thema waar je misschien wel een heel artikel aan kunt wijden. Ik probeer het beknopt te houden.

Ben je 45 plusser? Wees er dan op bedacht dat je geen baan meer krijgt in de zin van werkgever/werknemer. Voor een 50plusser is het al helemaal een illusie geworden. Dit klinkt hard maar het is de realiteit van de dag. Ondanks het feit dat je waardevol bent met een bak aan ervaring zal een werkgever naar de kosten kijken. Meestal zal dit de doorslag geven. Bedenk dus dat je jezelf opnieuw moet uitvinden en vanuit je eigen kracht moet neerzetten als zelfstandige. Je hebt jaren voor een baas gewerkt en meestal naar voldoening? Waarom zou je dan niet op eigen benen gaan staan en datgene doen waar je goed in bent maar dan voor eigen rekening en risico? Je bent er beter mee af. Spannend in het begin. Bevredigend op termijn. Bedenk dat werkgevers ook ondernemers zijn… Zie hierboven.

Er zijn talloze thema’s die we hier kunnen opvoeren.

Ik ben razend benieuwd naar de reacties. Oh en nog even dit… Ik wil geen zoveelste politieke partij oprichten, daar zijn er al genoeg/teveel van. Misschien wel een aardige gedachte voor partijen die min of meer dezelfde ideeën hebben om te fuseren en zo de politiek weer een beetje transparanter te maken.

Of misschien wel een twee partijen stelsel?

Ik stel tot slot een vraag:
Is het opportuun om een team, een denktank, samen te stellen en te onderzoeken of er een stichting “bezorgde burgers” kan worden opgericht die als delegatie van een zware achterban de politiek gaat wijzen op de misstanden? Daarmee de politiek te dwingen dat te doen wat de bevolking van ze verwacht!

De contouren? Er komt elke keer slechts 1 thema op de agenda. Dit thema wordt van alle kanten belicht en doorgerekend. Er komt dan een soort hapklare brok op tafel waar de politiek nog maar een ding mee hoeft te doen. Goedkeuren en uitvoeren, immers DAT is de wil van het volk.

Bijvoorbeeld: Uit de EU? JA en hoe gaan we dat organiseren? Artikel 50 geeft aan dat een lidstaat de EU kan en mag verlaten. Dus, laten we daar dan maar een eerste thema van maken.

Wie is bereid om hier eens over mee te denken?

Wees lief voor uw dierbaren

Ingezonden door Pendragon.

 

4 REACTIES

 1. Ik ben meer voor een nul-partijen stelsel. Of duizend partijen als dit een effectieve verlamming van het systeem betekent.

  «stichting “bezorgde burgers”»
  Ik zou hier voor andere taalgebruik kiezen, bijvoorbeeld: “betrokken burgers” (ik noem maar wat). Hanteer dezelfde taal als de collectivisten maar voor een andere inhoud. Iets met deceptie en waar Sun Tzu en Macchiavelli interessante boeken over hebben geschreven.

 2. Ik sla de trom……

  Ik sla de trom en dreun de droomers wakker.
  Wie droomt verraadt zijn vrouw, zijn kind, zijn makker.
  Geen eerlijk man kan zich gelukkig voelen
  Als zijn gelijken, die het goed bedoelen
  En nooit hun ruggen nek hebben gebogen.
  Door liederlijke landsknechten bespoten,
  Getrapt, geslagen worden totterdood.
  Wordt wakker, want de nood is groot.

  Ik sla de trom, het is geen tijd voor zingen,
  Voor maanlicht, minnepijn en mooie dingen,
  Als de gerechten, onze zielsgenooten
  In donkre martelkampen weggesloten
  Verteren zonder hoop op beter morgen,
  Als dronken loeders godenzonen worgen,
  Het beste volk geprangd wordt totterdood.
  Wordt wakker, want de nood is groot.

  Ik sla de trom, het voordeel van deze aarde
  Verloor, voor wie een hart heeft, alle waarde.
  Wie denkt aan ketenen en ballingsoorden
  Veracht muziek en gruwt van groote woorden;
  Zoolang de besten in hun cellen zuchten,
  Dweept men niet met opalen avondluchten,
  Het leven is verbitterd door den dood.
  Wordt wakker, want de nood is groot.

  Ik sla de trom, stroomt samen, wij zijn velen.
  Mijnwerkers komt met bijlen en houweelen,
  Gij boeren scherpt Uw zeisen en Uw grepen,
  Matrozen neemt de haken van Uw schepen,
  En jagers laadt met scherp Uw jachtgeweren,
  Wij zijn de laatsten en wij moeten ’t keeren.
  Boven den knoet verkiezen wij den dood.
  Wordt wakker, want de nood is groot.

  Ik sla de trom, we zijn in ’t nauw gedreven,
  Wij die in vrede en vriendschap wilden leven,
  Werden een zee van purperroode vlammen
  Die zich een weg baant door betonnen dammen:
  Bezielde mannen die voor vrijheid vechten
  Zijn sterker dan een troep betaalde knechten.
  Wij vreezen niets, den duivel noch den dood.
  Wordt wakker, want de nood is groot.

  Ik sla de trom; eens komt een eind aan ’t lijden,
  Na deze ellenden rijzen zachte tijden.
  Dan bouwen we weer onze luchtkasteelen.
  Dan mogen onze kinderen weer spelen,
  Dan glijden weer op ’t meer de blonde barken,
  Dan vrijen weer de paren in de parken……
  Het leven wint het eindlijk van den dood!
  Maar wordt nu wakker, want de nood is groot.

  Jan Greshoff

 3. @Pteranodon [1]: “Burgers kunnen dan zelf maar zien hoe ze het oplossen tegen terroristen en roversbendes.”

  De echte terroristen worden in bovenstaand artikel duidelijk beschreven, mogen wie die dan zelf zo snel mogelijk opknopen?

  Vrede,
  Zé.

Comments are closed.