bird_and_snake_wallpaperNet wanneer de bezuinigingen voor de AIVD aan de orde zijn, komen er uitgebreide berichten over enorme risico’s van terugkerende jihadisten. En wie kan die risico’s beperken? Juist ja de AIVD.

En de waan van de dag in de Tweede Kamer re(a)geert weer net als bij kinderporno, terrorisme en nu dan de jihadisten: álles mag om maar de vermeende risico’s in te perken. Extra politie, geen miljoenen bezuinigingen bij de AIVD en bovenal een boven de wet staand apparaat dat veel meer mag afluisteren, infiltreren en veel meer mogelijkheden krijgt. Want in het ‘algemeen belang’ moet en mag alles.

Wel erg doorzichtig en toevallig dat die veronderstelde Jihad gevaren, net het hoogtepunt bereiken, ten tijde van de AIVD bezuinigingsplannen. Maar het allerergst is dat die AIVD ook nog eens extra mogelijkheden krijgt en wettelijke mogelijkheden verder worden opgerekt; en dat voor nog geen 30 vermoedelijke jihadisten. Tel uit je verlies.

7 REACTIES

 1. @Likoed Nederland [1]:

  Ach kom nou toch…er is maar 1 groot, dreigend gevaar voor Nederland, en dat gevaar heet Rutte. Maar de afleidingsmanoeuvres werken blijkbaar voor veel mensen perfect….

 2. Het afgelopen half jaar zijn er meer dan 2400 onschuldige mensen vermoord door aanslagen in meer dan 12 landen door Islamitische terroristen. Je kunt in alle redelijkheid niet beweren dat ons land geen doelwit kan zijn voor Islamitische terroristen. Als Moslims bereid zijn om naar Syrië te reizen en daar onschuldige mensen te vermoorden dan zullen ze dat ook in Nederland kunnen doen. Door de opengrenzen en de zeer beperkte grensbewaking aan de buitengrenzen van het Schengen-gebied is het waarschijnlijk niet mogelijk om de Syriëgangers effectief tegen te houden bij hun terugkeer naar Nederland. De aanhangers van de ‘zuivere’ Islam erkennen onze wetgevingen en rechters niet maar willen wel graag profiteren van onze welvaart, sociale voorzieningen en uitkeringen. De kans is groot dat wij te maken krijgen met fanatieke, gewelddadige, getraumatiseerde Moslims die hier doorgaan met hun strijd tegen ‘ongelovigen’. Volgens de Koran is het de plicht van iedere Moslim om er aan mee te werken dat de hele wereld onder het gezag van de Islam te brengen. In regio’s waar Moslims nog te weinig macht hebben en de kans te groot is dat zij de strijd verliezen wacht men geduldig af totdat hun kansen gekeerd zijn. Het is echter de vraag of , gewelddadige, getraumatiseerde Moslims dit geduld kunnen opbrengen of als eenling of in en klein groepje hun ideaal proberen te verwezenlijken. Volgens de Koran wacht iedereen die dood gaat in de strijd voor de Islam een grote beloning in het paradijs. Voor aanhangers van de ‘zuivere’ Islam kan het daarom zeer verleidelijk zijn om nu al tot geweld over te gaan.

 3. Met wat voor logica zou je de AIVD moeten inperken als er een dreiging toeneemt? Er is geen compensatie tegenover die burgers meer mogelijkheden geeft om het zelf op te knappen dus zou het juist een gat in de verdediging veroorzaken als eenzijdig de AIVD met minder gereedschap in zijn kist te werk moet gaan, terwijl een dreiging toeneemt. Hier hebben burgers voor betaald en als het hun echt serieus tegen de borst zou stuiten dan struikelt / valt er wel een kabinet over, toch?

 4. Ik sla de trom……

  Ik sla de trom en dreun de droomers wakker.
  Wie droomt verraadt zijn vrouw, zijn kind, zijn makker.
  Geen eerlijk man kan zich gelukkig voelen
  Als zijn gelijken, die het goed bedoelen
  En nooit hun ruggen nek hebben gebogen.
  Door liederlijke landsknechten bespoten,
  Getrapt, geslagen worden totterdood.
  Wordt wakker, want de nood is groot.

  Ik sla de trom, het is geen tijd voor zingen,
  Voor maanlicht, minnepijn en mooie dingen,
  Als de gerechten, onze zielsgenooten
  In donkre martelkampen weggesloten
  Verteren zonder hoop op beter morgen,
  Als dronken loeders godenzonen worgen,
  Het beste volk geprangd wordt totterdood.
  Wordt wakker, want de nood is groot.

  Ik sla de trom, het voordeel van deze aarde
  Verloor, voor wie een hart heeft, alle waarde.
  Wie denkt aan ketenen en ballingsoorden
  Veracht muziek en gruwt van groote woorden;
  Zoolang de besten in hun cellen zuchten,
  Dweept men niet met opalen avondluchten,
  Het leven is verbitterd door den dood.
  Wordt wakker, want de nood is groot.

  Ik sla de trom, stroomt samen, wij zijn velen.
  Mijnwerkers komt met bijlen en houweelen,
  Gij boeren scherpt Uw zeisen en Uw grepen,
  Matrozen neemt de haken van Uw schepen,
  En jagers laadt met scherp Uw jachtgeweren,
  Wij zijn de laatsten en wij moeten ’t keeren.
  Boven den knoet verkiezen wij den dood.
  Wordt wakker, want de nood is groot.

  Ik sla de trom, we zijn in ’t nauw gedreven,
  Wij die in vrede en vriendschap wilden leven,
  Werden een zee van purperroode vlammen
  Die zich een weg baant door betonnen dammen:
  Bezielde mannen die voor vrijheid vechten
  Zijn sterker dan een troep betaalde knechten.
  Wij vreezen niets, den duivel noch den dood.
  Wordt wakker, want de nood is groot.

  Ik sla de trom; eens komt een eind aan ’t lijden,
  Na deze ellenden rijzen zachte tijden.
  Dan bouwen we weer onze luchtkasteelen.
  Dan mogen onze kinderen weer spelen,
  Dan glijden weer op ’t meer de blonde barken,
  Dan vrijen weer de paren in de parken……
  Het leven wint het eindlijk van den dood!
  Maar wordt nu wakker, want de nood is groot.

  Jan Greshoff

Comments are closed.