Economische Crisis Deel XVII:   De US/EU uitweg in de crisis…OORLOG! *****

De regering van de Verenigde Staten van Amerika drijft Europa in de richting van een economische en militaire confrontatie met Rusland in een niets en niemand ontziende poging om twee vliegen in een klap te slaan. Het uitschakelen van Europa en Rusland als potentiële concurrenten!*****

Het behouden van hun positie als ´wereldmacht´ en het redden van hun op schulden en het drukken van waardeloze dollarbiljetten gebaseerde economie lijkt de belangrijkste drijfveer in deze opzettelijk gecreëerde crisis in de Oekraïne.

Een conflict tussen het westen en Rusland zal met name Europa en Rusland zware schade opleveren omdat het economisch en mogelijk ook militair in Europa uitgevochten zal worden, terwijl de VS als lachende derde grotendeels buiten schot zullen blijven.  

De Amerikanen hebben volgens de verklaring van Amerikaanse assistent staatssecretaris Victoria Nuland (februari 2014) al ruim 5 miljard dollar gestoken in de `democratisering´ van Oekraïne. 

Ieder weldenkend mens weet wat de US-regering daarmee bedoelt als naar de voorbeelden Irak, Afghanistan en Libië wordt gekeken.

Amerika heeft wereldwijd ruim 700 militaire steunpunten en is al jaren bezig om een ring van militaire bases aan te leggen rond Rusland en China.

Vooral Rusland is het doel van deze stiekeme agressie waarbij de US-regering samen met de NAVO en de loopjongens van Obama in Brussel de in 1990 gemaakte afspraken over het niet uitbreiden van de NAVO in oostelijke richting volledig aan hun laars lappen.

Na de val van de Berlijnse muur en de hereniging van Duitsland werd die belofte aan de Russische president Gorbatsjov gedaan door de Duitse kanselier Kohl en de Amerikaanse  minister van Buitenlandse Zaken James A. Baker, om de Russen ervan te overtuigen hun 380.000 militairen uit Oost-Duitsland terug te trekken.

Dit was een bekrachtiging van de belofte over niet inmenging in Oost-Europese landen die tijdens het overleg op Malta door Bush Sr. in 1990 aan Gorbatsjov werd gedaan. 

Wat die beloftes waard zijn weten we inmiddels: Estland, Letland, Litouwen, Polen, Tsjechië, Roemenië, Bulgarije en Hongarije zijn lid van de NAVO en de EU, terwijl geprobeerd wordt Kroatië, Moldavië, Georgië en ook de Oekraïne in te lijven.

In februari 2014 werd na jaren voorbereiding geprobeerd de voor Rusland zo belangrijke Oekraïne in te lijven via een coup in Kiev, waarbij de Oekraïnse president werd afgezet  maar waarbij niet op de reactie van president Poetin van Rusland was gerekend.

Die verijdelde zonder veel moeite de Amerikaanse plannen door de Krim in te lijven, het belangrijkste doel van de Amerikanen die daarmee Rusland van zijn vitale vlootbasis in Sevastopol en de Russische toegang naar de Middellandse Zee wilden beroven.   

Maar verwonderlijk was de Amerikaanse greep naar de Oekraïne en de Krim niet , in 1997 had de toenmalige Nationaal Veiligheidsadviseur van de Amerikaanse president, Zbigniew Brzezinski, al opgeroepen de Oekraïne bij Rusland weg te halen.

Na de val van het Warchau Pact was het niet onlogisch geweest de NAVO eveneens op te heffen omdat de dreiging waartegen de NAVO was opgericht met de val van het Oostblok verdwenen was.

Maar in plaats daarvan werd de NAVO zonder inspraak van de Europese burgers omgevormd tot een militaire organisatie die het zichzelf het recht verleende om overal ter wereld in te grijpen.

Daarmee werd de NAVO gedegradeerd tot werktuig van de Amerikaanse buitenlandse politiek die alleen gericht is op handhaving van de belangen van de VS.

Ondanks het deels mislukken van de machtsovername in Oekraïne blijven de westerse media op aangeven van de VS via propaganda de schuld van het conflict bij Rusland te leggen, terwijl het feit dat Kiev tanks, artillerie, mortieren en vliegtuigen tegen burgers inzet grotendeels genegeerd wordt.

Ook de mensonterende toestanden door het afsnijden van stroom en watervoorziening in grote steden van Oost-Oekraïne waardoor 100.000den burgers getroffen worden lijken het `beschaafde´ westen, evenals de massamoord in Odessa, niet te interesseren.

Maar toen er op het Maidanplein op burgers en politie werd geschoten schreeuwde datzelfde westen moord en brand, terwijl niet uitgesloten is dat de op CIA-kosten in Polen getrainde neo-nazi´s in Kiev zelf de schuldigen zijn.

De regering Obama legt steeds meer sancties aan Rusland op, hetgeen niets anders is dan een daad van oorlog en agressie, de voorfase van militair geweld zoals Irak en Libië ons hebben geleerd.

Onder druk van Amerika volgt de EU zoals gewoonlijk weer slaafs en gelooft de Amerikaanse belofte dat zij schaliegas per schip zullen leveren aan Europa als de Russen de gaskraan dichtdraaien.

Dat die belofte een leugen is omdat de VS de komende 10 jaren niet de infrastructuur hebben om die belofte waar te maken en de fracking hype over zijn hoogtepunt heen is weten de EU-leiders allang.

Maar de belangen van de burgers en de Europese economie die niet zonder Russisch gas kunnen zijn ondergeschikt aan de agenda´s van de wereldvreemde EU-bonzen en de regeringsleiders.  

Veelzeggende is de verklaring van NATO-baas Rasmussen, die beweerde dat Rusland via het Oekraïne conflict probeert het winnen van schaliegas in Europa tegen te houden.

Ook deze crisis wordt uitgebuit ten behoeve van de grote bedrijven die ons milieu kapot willen maken om wat extra dollars aan het zeer schadelijke fracking te verdienen.

Al die nieuwe NAVO/EU landen zijn met veel EU-geld de EU ingelokt om de grootheidswaan en machtswellust van de Brusselse leiders te bevredigen, het was niet in het belang van de EU-burgers.

En nu zegt EU commissaris Oettinger dat de hulp aan Griekenland (€ 240 miljard) een bagatel is vergeleken met de hulp die Oekraïne nodig heeft om te overleven. Om vervolgens te stellen dat het wel zal moeten om een burgeroorlog te voorkomen ondanks dat het de EU belastingbetalers veel geld zal gaan kosten. Kennelijk is het in Brussel al een besloten zaak!

Der EU is alvast begonnen met het deels betalen van de miljarden grote achterstallige gasrekening van de Oekraïne en uiteindelijk zal de hele rekening van 4,5 miljard dollar wel betaald worden.

Jammer dat de EU-burgers die hun gasrekening niet meer kunnen betalen letterlijk in de koude moeten blijven zitten, want die worden natuurlijk niet geholpen.

Tegelijkertijd wordt in het geheim met Amerika over de handelsverdragen TTIP en TISA onderhandeld door de schimmig EU-bureaucraten. Verdragen die ons tot een economische kolonie van de VS zullen maken en Europa zullen overspoelen met inferieure voedingsmiddelen terwijl ons kostbare drinkwater geprivatiseerd zal worden opdat grote bedrijven de bevolking verder kunnen uitzuigen.

Ingezonden door S.R.L. Lancee (schrijver/ analist).                        01 juli 2014.

5 REACTIES

 1. Voor wie zoals ik Gerald Celente (Trend Research en Trends in the News) dagelijks leest is dit stuk geen verrassing. En hij is een amerikaan!

 2. (Helaas) een zéér goed stuk wat de spijker exact op zijn kop slaat en de huidige (zeer beangstigende) situatie, scherp duidelijk maakt.

  We moeten de euro en alle euro (en andere fiat valuta) schulden gewoon opdoenken, afschrijven en opnieuw beginnen met een nationale valuta (zelf uit geven vrij van rente en inflatie) of de bitcoins.

  Einde staats schulden en vrij van het juk van bankiers, multinationals, lobbyisten, Eu gespuis en elite.

 3. Het is allemaal interessant theater. Niemand die zich realiseert dat de centrale bank van Rusland in handen is van de Rotschilds en Putin maar gewoon te doen heeft wat hem gezegd wordt. Op de buhne zijn Amerika en Rusland vijanden, achter de schermen werkt men samen.

  Oorlog? Dat zijn bankiersoorlogen. Partijen lenen eerst geld om de strijd te voeren, daarna om beschadigde gebieden te herbouwen. Ondertussen worden bevolkingen uitgedund, wat ze makkelijker beheersbaar houdt.

  Ik begrijp werkelijk niet dat dit soort berichten maar als een kapotte grammofoonplaat tevoorschijn blijven komen. Waarom blijven hangen bij het theater wat ons voorgehouden wordt? Kennelijk heeft het schoolsysteem effectief haar werk gedaan, anders zou dit nooit gebeuren.

  Hub Jongen [4] reageerde op deze reactie.

 4. @Schrijver [3]:
  OK, aan jou en mij om dat te veranderen.
  Ik probeer met de Vrijspreker de FEITEN op tafel te krijgen. Steeds meer mensen bewust te maken van wat er echt gebeurt en wat de principes zijn.

  Daarnaast is het nuttig/noodzakelijk dat er aan praktische zaken wordt gewerkt om de macht van de staat te verkleinen.

  Begin afschaffen overheids-ontwikkelingshulp? Dan al 5 miljard euro belastinggeld gespaard!!

 5. Sorry Rene, ik ben zo bekend met de materie dat ik vergat u te complimenteren met uw prachtige artikel. Hiermee dus wel!
  Bij de vrijspreker zit u in het goede kamp.

Comments are closed.