LeidenBlaeuEen van de meest ingrijpende veranderingen in een land is het veranderen van de etnische samenstelling. Je mag verwachten dat in een democratie er een open debat is over de wenselijkheid van een dergelijke transitie. En dat het debat daarna openlijk gevoerd kan worden aangaande de uitvoering daarvan.

Niets is minder waar. Nederland is verworden tot een immigratie land voor niet westerse allochtonen. Die andere culturele waardes aanhangen dan de autochtonen. Die een ander geloof meebrengen. En die eerst in wijken en daarna in stadsdelen de meerderheid zijn gaan vormen. En straks de autochtone bevolking wellicht gaat betitelen als de “aboriginals”.

Nu ben ik voor vrij verkeer van mensen en goederen. Echter niet in conjunctie met een verzorgingsstaat. Onlangs gaf de politiek correcte elite weer eens aan dat ze niet open staan voor debat. Het nieuwe raadslid van de gemeenteraad te Leiden, Thomas Kok hield zijn maiden speech. Men verliet de raadszaal, en kon niet eens het respect opbrengen om naar deze toespraak te luisteren. Dialoog begint met luisteren en niet met weglopen. Men loopt nog steeds weg voor een verhaal over de multiculturele samenleving. Sterker nog, tegen het raadslid dat zijn maiden speech hield is aangifte gedaan. Men roept het openbaar ministerie op deze man het zwijgen op te leggen. Terwijl hij note bene wijst op het mogelijk indirect subsidiëren door de gemeente Leiden van een moskee met 8 ton gemeenschapsgeld……..

Kijk, luister en huivert u, dit is Nederland in het derde millenium:

17 REACTIES

 1. Dit soort beleid zie je overal in West/Noord/Zuid Europa. Er is wat mij betreft duidelijk sprake coordinatie. De promotie van dit soort massa immigratie – samen met de propaganda dat de eigen, traditionele, cultuur racistisch en (dus) minderwaardig is – is ook opmerkelijk.

  Wie coordineert dit? Wiens agenda is dit? En wie verdienen hier veel geld aan?

  Nico [10] reageerde op deze reactie.

 2. In sommige gebieden op deze aarde wordt het als een misdaad beschouwd om mensen bepaalde ideeën aan te reiken. Men stelt dat dit schadelijk zou zijn voor anderen. Ik ben het van harte eens met de stelling dat het aanreiken van ideeën die schadelijk zijn voor medemensen door de samenleving als een misdaad beschouwd dienen te worden. Dergelijke daders behoren berecht en gestraft te worden.

  Dit gezegd hebbende:
  – Het is schadelijk voor mensen om middels belastingen gedwongen te worden mee te betalen aan een gedachtengoeden waar zij niet achter staan. Dat conflicteert met gewetensvrijheid.
  – Het is vreemd dat in een post-christelijk gebied wat nu geseculariseerd is, mensen mee zouden moeten betalen aan faciliteiten voor een religieus systeem van welke aard dan ook.
  – Het is vreemd dat in een gebied waar mensen verondersteld worden vrijheid van denken en spreken te hebben, iemand die rationele dingen zegt voor een rechter zou moeten verschijnen.

  THX-1138 [7] reageerde op deze reactie.
  Nico [8] reageerde op deze reactie.

 3. Goed artikel en hulde. Dat is mijn mening al jaren en na lang onderzoek over het Mohamedanisme en de klassiek-liberale waarden. Nederland en het westen hebben geen vrije meningsuiting waar het andere culturen betreft. Alleen de eigen geschiedenis en tradities mag worden bekritiseerd, zelfs als dat leidt tot uitbanning van een Zwarte Piet tijdens ons historische feest Sinterklaas. Zover zijn we gezonken om de extreem-collectivistische gedachtepolitie te gehoorzamen.

  Ik heb mijn adviezen omtrent het Mohamedanisme ook richting Groen Links geventileerd en daar gaven ze nul op het rekest. Ze probeerden tegengas te geven, maar kwamen al gauw vast te zitten en sindsdien nooit meer van gehoord. Er is een grote blinde vlek ontstaan in onze politiek. Men kan niet discussiëren of debateren en dus laat men het onderwerp liggen met alle gevolgen van dien voor onze samenleving.

  Tragisch.

  Nico [11] reageerde op deze reactie.

 4. het is toch overduidlijk wat de plannen zijn van de zwartste, wreedste religie aller tijden.

  wie nu nog geloofd, dat er geen sprake is van een geregisseerde, langjarige strategie om de wereld onderdeel te maken van het kalifaat, dus de volledige onderwerping, is doof en blind.

  ook die akties gericht tegen de existentie van israel en het joodse volk die gaande zijn in europese steden is geregisseerd.
  wanneer wij nu niet optreden zullen wij in onze steden te maken krijgen met fysiek geweld, zeker in de broeinesten van de haat.

  denk aan amsterdam, rotterdam, den haag om te beginnen, bij enig succes, zeker wanneer de overheid alles maar laat begaan, zal het een landelijk vervolg krijgen.
  wanneer de overheid zn taak om bescherming te bieden tegen geweld en anarchie niet oppakt en daar lijkt het op, is de ellende niet te overzien.

  ik zou graag zien dat moslims een forse vertrek premie zou worden geboden, teneinde druk van te ketel te halen, een einde aan het toelaten van niet westerse asiel cq gelukszoekers, het afnemen van paspoorten van criminelen en met name syriegangers, dat kan het begin zijn van het beheersen van een weldra niet meer te beheersen probleem.

  Nico [11] reageerde op deze reactie.

 5. @Nico [3]: “Het is vreemd dat in een gebied waar mensen verondersteld worden vrijheid van denken en spreken te hebben, iemand die rationele dingen zegt voor een rechter zou moeten verschijnen.”

  Dat is niet voor het eerst. Wilders heeft zich ook voor de rechter moeten verantwoorden. En neonazi’s, dus mensen die openlijk een rassenleer aanhangen, mogen in de publieke ruimte helemaal niets.

  NCPN daarentegen is niet verboden, hoewel hun ideeën minstens zo abject zijn en de wandaden van Hitler in het niet vallen bij die van Stalin c.s. Blijkbaar is de gevestigde orde niet zo bang voor de oude communisten als voor de jonge nazi’s.

  De Islam is een ander verhaal, omdat het hier om zielige mensen gaat die door hun achterlijke godsdienst en dictators eeuwenlang zijn kortgehouden en uitgebuit en die nu tot waanzin gedreven en uit machteloze frustratie wat om zich heen slaan.

  Zij geven het Westen de schuld van hun ellende omdat die de dictators in islamitische landen en daarmee de onderdrukking van de bevolking steeds heeft gesteund (o.a. vanwege de olie). De achterstand van eeuwen die deze mensen hebben werk je ook niet in een paar generaties weg.

  In NL kunnen we ze missen als kiespijn, want hier zijn ze met hun achterlijke ideeën een blok aan ons been. We moeten hier juist snel verder moderniseren (m.n. de ethische levensvragen) en niet met immigranten nog eens alle discussies over homo’s en vrouwenemancipatie uit de jaren 70 en 80 dunnetjes over doen. Daar hebben we helemaal geen tijd voor.

  =====

  “If you want government to intervene domestically, you’re a liberal. If you want government to intervene overseas, you’re a conservative. If you want government to intervene everywhere, you’re a moderate. If you don’t want government to intervene anywhere, you’re an extremist.”

  – Joseph Sobran (1995)

  Nico [8] reageerde op deze reactie.

 6. @Nico [3]:
  Aanvulling: Slechte denkbeelden zijn het zaad van vernietiging, vergelijkbaar met het zaad van onkruid. Ze zijn voor goedaardige mensen wat onkruid zijn voor goede planten. Onkruid steelt gezonde voedingsstoffen en water uit de grond, berooft planten van zonlicht en verstikt hen soms. Planten kunnen daardoor niet opbloeien. Evenzo kunnen mensen niet opbloeien door het zaad van vernietiging. Slechte denkbeelden kunnen net als onkruid het best fel bestreden worden vanaf het allereerste begin.

  @THX-1138 [7]:
  Op kortzichtige reacties reageer ik niet inhoudelijk 😉

 7. De Arab Human Development Report van vlak na 9/11 geeft een goed beeld van de Arabische wereld in die tijd.
  http://www.economist.com/node/1213392

  De economische ellende (zeer hoge werkloosheid, vrijwel geen investeringen in R&D), sociale ongelijkheid, slecht onderwijs en zeer beperkte informatievoorziening in het algemeen (0,6% had internet, en er waren in de afgelopen 1000 jaar evenveel buitenlandse boeken vertaald alsin Spanje in 1 jaar) verklaren veel van de uitzichtloosheid waarmee jonge Arabieren werden (en nog altijd worden) geconfronteerd.

  Verder is het een cultuur die innovatie (ook van ideeën) afwijst. Zo kom je natuurlijk nooit verder.

  “From their schooldays onwards, Arabs are instructed that they should not defy tradition, that they should respect authority, that truth should be sought in the text and not in experience.”

  Nico [12] reageerde op deze reactie.

 8. @Albert S. [5]:
  Heeft jarenlang studeren dan geleid tot de conclusie dat alleen de eigen cultuur goed is? Waarom meedoen aan verdeel en heers politiek?

  @hendrik j. [6]:
  het is toch overduidlijk wat de plannen zijn van de zwartste, wreedste religie aller tijden.
  Oh, en de RKK dan? Die hebben hele volkeren uitgemoord (de oorspronkelijke Pruisen werden bijv. uitgemoord en vervangen door een surrogaat). En de religie annex levensbeschouwing van de VN die niets anders wil dan de gehele mensheid onder een ijzeren vuist regeren?

  Hmm… politiek en religie… het is beter er niets mee te maken te hebben.

 9. @THX-1138 [9]:
  Stemmingmakerij. In Arabische omgevingen kom ik goed ontwikkelde mensen tegen. Cijfers zijn een goed middel om te liegen. Wie controleert ze? Wie is zelf eens gaan kijken wat de werkelijkheid is en heeft de moeite genomen eens met mensen uit die zogenaamde ‘achterlijke landen’ te praten? De ellende in Arabische landen wordt vooral veroorzaakt door zelfgenoegzame volgevreten westerlingen, die graag plunderen en verdeeldheid zaaien.

  Nico [13] reageerde op deze reactie.
  THX-1138 [14] reageerde op deze reactie.

 10. @Nico [12]: Toegegeven, mensen in Arabische landen laten zich ook gek maken natuurlijk, maar doen westerlingen zoals Europeanen dat niet exact hetzelfde?

 11. @Nico [12]:

  Doe niet zo moeilijk, Nico. Dat onderdrukken doen de Arabieren zelf, wij hebben ze alleen oliedollars gegeven.

  De Arab Human Development Reports worden jaarlijks door Arabische wetenschappers geschreven in opdracht van de VN. Okee dat is een linkse club die de zieligheidsfactor overdrijft, maar waar rook is, is vuur.

  Arabieren zijn voor 90% zeer achterlijke mensen en dat is vooral te wijten aan de islamitische cultuur. Het is leuk als we hier dat soort immigranten de moderne tijd in proberen te helpen, maar 1) dat is een megaklus en 2) de meesten willen dat helemaal niet, die gaan liever op de oude voet door. Niet doen dus.

  En corruptie en diefstal is eigen aan die cultuur, dat is puur een reflex uit zelfbehoud. Dat doen collectivisten hier ook, als je PvdAer bent weet je niet beter. 😉

  2002 content
  http://www.arab-hdr.org/contents/index.aspx?rid=1
  2015 research
  http://www.arab-hdr.org/ahdr2015/AHDR-Youth.aspx

  Nico [15] reageerde op deze reactie.

 12. @THX-1138 [14]:
  Voor de tweede keer: Op kortzichtige reacties reageer ik niet inhoudelijk 😉
  Sterker nog, na de eerste alinea lees ik niet verder. Zonde van de tijd.

 13. Jullie zien dat allemaal verkeerd. Het verbod op kritiek op de Islam is door de overheid ‘ingesteld’ om jullie allemaal te beschermen! Te beschermen tegen moord, doodslag en massaslachting. Want we zijn toch niet vergeten wat er met Fortuyn en Van Goch is gebeurd? Kijk, en de overheid wil nu precies dat jullie dit niet zal overkomen. Het is ter bescherming van ons allemaal. Snappie?!

Comments are closed.