bull shitVrijspreker: U wilde weer eens verder ingaan op Uw favoriete onderwerp, propaganda

Opperdienaar: De auteur en nobelprijswinnaar Daniel Kahneman geeft in zijn boek ‘Thinking Fast and Slow’ aan dat er 2 systemen in ons brein zitten.

 • Systeem 1: Snel, automatisch, emotioneel, stereotype, onderbewust
 • Systeem 2: Langzaam, inspannend, infrequent gebruikt, logisch, calculerend, bewust en lui

Als we op de automatische piloot zitten en we voelen ons op ons gemak dan loopt alles via systeem 1. Bij cognitieve inspanning/dissonantie, als we ergens geen chocolade van kunnen maken, springt systeem 2 bij. Systeem 2 is lui en probeert alle nieuwe ervaringen zo snel mogelijk in eenvoudige recepten en routines aan systeem 1 te delegeren. Moet je in het begin nog fietsen met systeem 2, na een tijdje is het een routine in systeem 1 geworden. Die doet het snel efficiënt en moeiteloos (‘zonder er bij na te denken’).

Daniel Kahneman noemt de toestand waarin systeem 1 alles afhandelt ‘cognitive ease’, of zintuigelijke ontspanning. Deze toestand komt tot stand bij een groot lettertype en goed contrast in heldere kleuren zoals rood en blauw.

Een propagandist, probeert zijn denkbeelden in systeem 1 van de onderdaan te krijgen. Zijn boodschap moet geaccepteerd worden zonder dat de onderdanen er bij nadenken. Het moet zo automatisch gaan als fietsen. Systeem 1 is ook goedgelovig, het gelooft alles automatisch en systeem 2 is nodig om foute ideeën te ‘ontgeloven’. De auteur haalt als voorbeeld het zinnetje aan: ‘Witte vissen houden van snoep’. Je hersenen gaan er allereerst van uit dat het geen onzin is en dat er wat met de zin te doen valt. De eerste reactie is: geloven, de latere reactie is ontgeloven. Je kunt deze theorie beter onderbouwen door een proefje te doen waarin je mensen een aantal zinnen laat zien, waar veel onzin zinnen tussen staan. Aan het einde moeten ze zeggen hoeveel zinnen er onzin waren. Je kunt dit proefje nu herhalen, maar tevens aan de proefpersonen vragen of ze een aantal getallen in hun hoofd onthouden. Deze toevoeging zorgt dat systeem 2, dat verantwoordelijk is voor het ontgeloven van onzin, te druk bezig is om deze taak te doen. Het blijkt dan ook dat mensen een groter aantal zinnen als correct kenmerken als ze tegelijk een aantal getallen moeten onthouden. Ze worden goedgeloviger.

Een ander proefje waar hetzelfde uit blijkt is als je mensen instink testjes voorlegt. Dit wordt ook wel een Cognitieve Reflexieve Test (CRT) genoemd. Het heeft vragen als: Als 5 machines in 5 minuten 5 producten maken, hoeveel minuten zijn er dan nodig voor 100 machines om 100 producten te maken? Je instink reactie van systeem 1 is: 100 minuten: alles van 5 naar 100. Als je even wat langer nadenkt en systeem 2 komt er bij, kom je snel tot de conclusie dat het antwoord 5 minuten is. Het blijkt dat als je deze vragen geeft in een moeilijk leesbaar lettertype met slecht contrast, dat de test beter gemaakt wordt. Systeem 1 raakt in cognitieve inspanning door de slechte leesbaarheid en roept systeem 2 er eerder bij, die het goede antwoord geeft. Als je mensen er dus in wilt laten stinken, moet het goed leesbaar zijn als je wilt dat ze op hun hoede zijn: slecht leesbaar.

Als je systeem 2 belast met raadsels en tegenstrijdigheden, neemt systeem 1 het over en de persoon wordt goedgelovig, als je systeem 1 belast met een moeilijk leesbaar lettertype, neemt systeem 2 het over en stinkt de persoon niet meer in instink vragen.

Als heerscher kun je hier je voordeel mee doen. De informatie die je aanbiedt, schuif je naar binnen als de onderdaan druk bezig is met zijn systeem 2. Zijn systeem 2 bijt zich bijvoorbeeld helemaal vast in een verdwenen vliegtuig of waarom zijn huishoudboekje niet kloppend is te krijgen ondanks dat er geen inflatie is. Vandaar dat propaganda ook tegenstrijdigheden moet bevatten via alle omkeringen eerder genoemd. Systeem 1 ligt nu open en bloot voor van alles en nog wat, omdat de ontgelover in systeem 2 te druk bezig is om deze taak goed te doen. Een geconcentreerde taak maakt je ook blind voor andere zaken. Neem bijvoorbeeld het volgende filmpje. Tel het aantal keren dat de witte spelers de bal overspelen in het onderstaande filmpje.

Zag je de gorilla die door het beeld liep? Van de mensen die dit filmpje niet kennen, ziet ongeveer de helft de gorilla niet.

Wat verder nodig is om de propaganda boodschap naar binnen te schuiven bij de onderdaan (behalve het uitschakelen van systeem 2), is dat de boodschap optimaal aangepast wordt aan systeem 1. Hiertoe moet het gemakkelijk zijn en herhaald worden.

Dit is moeilijk want de tegenstrijdigheden moeten systeem 2 bezighouden, maar dit moet selectief genoeg zijn om systeem 1 niet in cognitive strain (zintuigelijke spanning) te brengen. De tegenstrijdigheden moeten op hoog niveau zijn (systeem 2), de coherentie op laag niveau (systeem 1). Dus je zegt dingen als:

we have to destroy the town to save it (we moesten het dorp vernietigen om het te behouden, Amerikaanse officier tijdens Vietnam oorlog over de plaats Bến Tre op 7 februari 1968) en de gebruikelijke, humanitaire oorlogen, onwetendheid is kracht, vrijheid is slavernij, oftewel standard Orwellian newspeak.

Het reptielenbrein van systeem 1, krijgt een simpele, duidelijke, veel herhaalde boodschap, geserveerd met veel emoties.

De ontvankelijkheid van de massa is erg beperkt, hun intelligentie is gering, maar hun vermogen om te vergeten is enorm. Vanwege deze feiten zal alle effectieve propaganda zich moeten beperken tot een gering aantal punten en moeten hameren op deze leuzen totdat het laatste lid van het publiek begrijpt wat je wilt dat hij begrijpt met je leuze.

–Adolf Hitler (Mein Kampf Vol. 1 Ch. VI)

Ook Hitler heeft ontdekt dat je systeem 2 moet voeden met een simpele, vaak herhaalde boodschap. Verder heeft hij ontdekt dat systeem 2 propaganda de hele tijd bij het grofvuil zet (ontgelooft/vergeet). Je moet dus systeem 2 afleiden om de simpele boodschap in systeem 1 er door te krijgen.

Propaganda wordt ineffectief op het moment dat we ons er bewust van worden

–Joseph Goebbels (1897-1945)

M.a.w Als systeem 2 alert is, werkt propaganda niet meer.

Nadat in propaganda 3 al aangegeven werd dat Erdogan op de hitlist stond met zijn VP die meldde dat vrouwen niet meer mochten lachen in het openbaar, volgt hier een noagenda clip van het vervolg waarin Erdogan en Putin samen in het verdomhoekje worden gezet. Vooraf gegaan door een persconferentie door de amerikaanse regering waarbij de boycot van Rusland verdedigd wordt tegen een scherpe ondervrager.

9 REACTIES

 1. Geweldig verhaal!
  Ook geleerd over Poetinisme!!

  Serieus:
  Hoe kunnen libertariers van deze kennis (2 breinsystemen) gebruik maken om het NAP (Non Agression Principle) algemeen ingang te doen vinden?

  En eenvoudiger: willen libertariers niet vaak te veel hun boodschap overbrengen via het rationele, luie, systeem?

  P

  pcrs [2] reageerde op deze reactie.

 2. OK. maar DAN:

  We beredeneren rationeel:
  1. NAP is goed en leidt tot betere welvarender, vrediger wereld
  2..de massa bereik je alleen via systeem1. . .

  Conclusie A: Als we NAP willen, moet dat met systeem1

  Libertariers willen NAP -> Conclusie: NAP moet via systeem 1

  Hamvraag: HOE KAN DIT WORDEN GETEST cq BEWEZEN???

 3. Houd de boodschap simpel… NAP is goed voor u. En herhaal dat tot in den treure.. Uiteindelijk zal iedere burger ervan doordrongen zijn dat NAP kennelijk goed is. Vanaf dat punt zal de burger langzaam maar zeker meer willen weten over NAP en kan je meer info gaan verstrekken… Prikkel nieuwsgierigheid… Vertel iets, maar niet alles… blijf de nieuwsgierigheid prikkelen….

 4. Een term voor Obama’s politiek moet meer in islamistische hoek gezocht worden. Islamobama, Obamahadin, Mobamedaan –
  Overigens heeft Egypte net de moslim broederschap (hamas) verboden verklaard. Zal z’n halfbroer leuk vinden.

 5. @pcrs [5]: Heel goed, dat van herhalen.Dat hebben ze in Den Haag ook goed door met hun niet aflatende propaganda in de trant van: sterker uit de crisis komen, bezuinigen en hervormen…
  Dat had J.Goebbels ook goed door en slaagde erin een heel volk te belazeren.
  Hij zei eens:als je een leugen maar vaak genoeg herhaalt gaat iedereen het vanzelf als de waarheid beschouwen.
  Nog een uitspraak van hem: Regierung und Propaganda müssen sich einander ergänzen.
  Kijk en luister naar het EERSTE gedeelte van deze toespraak:
  http://tinyurl.com/6v4z43c
  Nb, wat erna wordt gezegd valt BUITEN dit topic.!!

  pcrs [9] reageerde op deze reactie.

 6. @G.Deckzeijl [7]: Je zou zeggen dat het bij een consistent verhaal nog beter moet werken dan bij een inconsistent verhaal.
  Dat lijkt niet altijd het geval.
  Het lijkt soms eerder dat de intelligentia de schurken volgt dan andersom.

Comments are closed.