wapenDe weg naar emancipatie is lang. Vrouwen zijn nog steeds sterk ondervertegenwoordigd in de top van het bedrijfsleven en de overheid. De overheid zet tal van beleidsmiddelen in om aan dit onrecht een einde te maken. Ik moet echter constateren dat er tegelijkertijd een ander veel schrijnender onrecht plaats vindt. Gelieve kennis te nemen van onderstaande grafiek:

Screenshot 2014-09-15 at 22.42.20

Alhier de onderliggende gegevens. Een beeld zegt meer dan een lang betoog. Hierboven ziet u de verhouding tussen de vrouwelijke en de mannelijke gedetineerden in ons landje. De donkergekleurde lage staafjes betreffen de vrouwelijke penetratiegraad in onze detentiefaciliteiten.

Dit wijst op een diepgeworteld sexisme binnen de strafrechtketen. Vrouwen wordt de toegang tot de rijks penitentiaire inrichtingen bijna onmogelijk gemaakt. Slechts als penitentiair inrichtingswerker kunnen ze de gevangenissen binnen treden. Als crimineel is het bijna onmogelijk.

In veel sterkere mate dan het zogenaamde glazen plafond lijkt er sprake te zijn van een glazen vloer. Waar de mannelijke zelfkant van de maatschappij op weg geholpen wordt naar een passend strafrechttraject laten we de dames aan hun lot over.

Het is hoog tijd de bakens te verzetten en het doorbreken van de glazen vloer tot beleidsprioriteit te verheffen. Het intensiveringstraject om het gevangeniswezen genderneutraal te maken zou van ons land een gidsland maken. Dit zou een klimaatneutraal programma kunnen worden waarbij we vooruitlopen op de onvermijdelijke Europese regelgeving.

Financiering zou mede kunnen komen door fondsen gericht op emancipatie in te zetten voor dit programma. Daarnaast kan in overleg met het openbaar ministerie een taakstelling worden afgesproken over de aanlevering van voldoende vrouwelijke kandidaten voor verdere vervolging. Seponering van vrouwelijke verdachten is uit den boze zolang er nog sprake is van deze kwalijke onbalans.

Het aanspreken van criminele organisaties op hun maatschappelijke verantwoording om vrouwen in voldoende mate te laten participeren in het criminaliteitsproces zou middels een subsidie traject uitgevoerd door de bond voor wetsovertreders kunnen plaatsvinden.

Pas als de glazen vloer is verbrijzeld door een eensgezind optredende maatschappij kunnen we stellen dat het doel van afgedwongen gelijkheid is gerealiseerd. Afgedwongen gelijkheid ook daar waar mensen niet gelijk zijn, is het hoogste haalbare voor de mensen die durven dromen over een maakbare samenleving. Het vrouwelijke droesem van de maatschappij dient naar evenredigheid gevangen te worden in het web van door de staat betaalde hulpverleners en cipiers. De zielige mensen industrie kan hier zegevieren.

*************************************************************************************************

NB. Afgedwongen gelijkheid ontkent de individuele facetten die het leven het leven maken, en die een maatschappij tot samenleving verheffen. Afgedwongen gelijkschakeling in uitkomsten, of het nu van mannen en vrouwen is, van rijken en van armen, van lui en vlijtig ontkent de waarde van het individu. Het maakt eenieder daarmee tot een nummer, een radartje zonder identiteit anders dan het burgerslavennummer dat we hebben gekregen. De ultieme consequentie van gelijkheidsstreven is een concentratiekamp waar eenieder gelijk is, behalve uiteraard de meesters. Door regels afgedwongen gelijkheid vernietigt hiermee het menselijke in plaats van het te verheffen. De maatschappij desintegreert omdat het unieke individu in een dwangbuis is geplaatst. Gelijkheid brengen middels staatsdwang is nefast voor menselijke waarden. De overheid dient het glazen plafond het glazen plafond te laten en de glazen vloer de glazen vloer.

7 REACTIES

 1. Ik noem het zelf altijd de glazen kelder. Trouwens je hebt het hiermee niet eens het daklozen ratio benoemd wat ook een extreem verschil is.

 2. Je kunt de verhouding man/vrouw ook kleiner maken door hervorming van het strafsysteem.
  Minder mannen `(en vrouwen) de cel in maar vervangen door volledig de aangedane schade laten vergoeden.

 3. @pcrs [2]:

  Dat is een wat verstandigere reactie dan het artikel zelf. Mannen zijn ook oververtegenwoordigd in zware beroepen en zelfs binnen die zware beroepen mogen vrouwen kantoren en huizen schoonmaken en mannen treinen en containers. Omdat dit een socialistisch idee is, zouden socialisten zich eens moeten afvragen, of er wel topfuncties moeten zijn of dat we het bekleden van een leidinggevende functie als een vervelend corvee moeten gaan leren zien.

 4. @Vilseledd [6]:

  Precies! Het socialistische gelijkheidsideaal is een politiek idee. Het heeft met de feitelijke werkelijkheid niets te maken.

  Vrouwen en mannen zijn totaal verschillende wezens. Ze zitten lichamelijk anders in elkaar, ze denken anders, bewegen anders, zien anders, reageren anders, en daardoor leven en werken ze anders.

  Natuurlijk zijn er vrouwen die het goed doen in traditionele mannenberoepen. Maar de doorsnee vrouw doet het beter in typische vrouwenberoepen dan mannen, en de doorsnee man doet het beter in typische mannenberoepen.

  Dat is niet omdat er op gender wordt gediscrimineerd. Voor de werkgever maakt het geen ruk uit wie hij in een bepaalde functie zet, als die persoon er maar goed in is.

  =====

  “You don’t pick black actors or black directors because they are black. You pick them because they are good. If you lend somebody 50 million dollars you want you’re money back. You don’t care if they are oppressed. You just want you’re money back.”

  – Denzel Washington (afro-american actor)

Comments are closed.