LP-240x168Als alle partijen socialistisch zijn moet je wel een tegenhanger uitvinden. Het neo-liberalisme vervult die rol. De graaicultuur, de kredietcrisis, de afbraak van sociale voorzieningen – het zouden slechts enkele manifestaties zijn van het leed dat neoliberalisme heet.
De analyse veronderstelt dat er inderdaad zoiets is als een neoliberale ideologie, dat er schrijvers, wetenschappers, en denkers zijn die het neoliberale gedachtegoed hebben vormgegeven en dat er politici en bestuurders zijn die die ideologie vervolgens in beleid hebben weten te vertalen.

Martin van Hees is één van de auteurs van Neoliberalisme: een politieke fictie, dat vorige maand bij Boom is verschenen. De auteurs betogen dat de anti-neoliberale retoriek niet deugt: er is geen neoliberaal gedachtegoed en voor zover de term verwijst naar specifieke beleidsontwikkelingen, gaat het vooral om ontwikkelingen die niets met liberale uitgangspunten te maken hebben of er zelfs haaks op staan. In de lezing zal Martin van Hees deze stelling toelichten. Hij zal daarbij in het bijzonder ingaan op de verschillen en overeenkomsten tussen klassiek liberalisme, libertarisme, en (vermeend) neoliberalisme.

Martin van Hees (1964) is filosoof en politicoloog. Hij is hoogleraar Ethiek aan de Vrije Universiteit en was eerder verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en de Rijksuniversiteit Groningen. In zijn onderzoek richt hij zich op de filosofische grondslagen van het liberalisme, met speciale aandacht voor de analyse van vrijheid, rechten en verantwoordelijkheid.

Details: Dinsdag 21 oktober 2014. Aanvang: 20:00 (inloop 19:30). Locatie: Cafe Heffer, Oudebrugsteeg 7, Amsterdam. Aanmelden is niet verplicht maar wordt wel op prijs gesteld. Klik hier. Organisatie LP Amsterdam

Het boekje (60 pag) is te koop bij Bol voor 16,50 excl verzendkosten. En bij Bruna voor hetzelfde bedrag maar dan zonder verzendkosten. Alhier een goed interview.