gold_eagle_obverse_sideGoud voorraad aanvullen? Hoe komt dat nadat er jarenlang smalend over dit barbaars metaal gesproken is en DNB uit zijn voorraad tonnen (te) goedkoop verkocht heeft?. Het werd door de overheid zelfs verboden dat een pensioenfonds goud bezat als vermogen.*****
Het is minimaal ook weer een bewijs dat overheden niet te vertrouwen zijn. *****
Reden om zoveel mogelijk taken (en bevoegdheden)  bij overheden weg te halen en over te laten aan individuele personen.

DNB vult goudvoorraad aan

Nederland heeft voor het eerst in zestien jaar zijn goudreserves aangevuld. De Nederlandsche Bank (DNB) vergrootte de voorraad in december met bijna 10 ton tot ruim 622 ton, blijkt uit cijfers van het Internationaal Monetair Fonds (IMF).
De stap sluit aan bij het beleid van andere centrale banken. Wereldwijd worden de goudreserves weer aangevuld.

Een goede reden nu Mario Draghi de valse munterij pers zo hard heeft aangezet!

Mogelijk een reden om ook na te denken of je spaarcenten op de meest verstandige manier bewaard worden.

P.S.Denk naast goud ook aan zilver (munten!)’

**)Het bericht van de aanvulling kwam uit verschillende doorgaans betrouwbare bronnen, Maar nu ontkent DNB deze uitbreiding. Raar. We zullen binnenkort wel vernemen wat er echt aan de hand is. Onze kritiek en commentaar blijven gewoon gelden.

3 REACTIES

Comments are closed.